ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဒီလုိ ဒီဇုိင္းဆန္းဆန္း နဲ႔ ဟိုတယ္ေတြရွိေနတယ္ဆုိတာ မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ ေ၀မွ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Keinnara Hpa-an Lodge (ဘားအံ) ဒီဟုိတယ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ […]

Corinth တူးေျမာင္းဟာ ဂရိႏုိင္ငံမွာတည္ရွိၿပီး  ေအဂ်င္ပင္လယ္ထဲက Corinth နဲ႔ Saronic ပင္လယ္ေကြ႔ ႏွစ္ခုကို ဆက္ေပးထားတဲ့ တူးေျမာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ တူးေျမာင္းျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အက်ဥ္းဆုံးတူးေျမာင္းေတြထဲ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတူးေျမာင္းကုိ […]

ေရးသားသူ – ခ်စ္ေဖ (ေတာင္တြင္းေျမ) ကမာၻမွာ လူဦးေရတိုးပြားလာမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္တခုျဖစ္တဲ့ လူတိ့ုရဲ႕ စြန႔္ပစ္ အမႈိက္ပမာဏ ျမင့္မားလာမႈဟာ ဒီေန႔ေခတ္ ကမာၻကို အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚေနမႈေတြထဲကတခုပါ။ […]

တရုတ္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း Shanxi ျပည္နယ္အတြင္းမွာတည္ရွိတဲ့ Ningwu ေရခဲလိုဏ္ဂူ ဟာတရုတ္နိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ အၾကီးမားဆံုးေသာေရခဲလိႈဏ္ဂူျဖစ္ျပီး ေႏြရာသီ ေရာက္ခ်ိန္အထိ အရည္ေပ်ာ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ Ningwu ေရခဲလိုဏ္ဂူဟာ ပင္လယ္ေရ မ်က္နွာျပင္ထက္အျမင့္ေပ (၂၃၀၀)မီတာအထက္မွာ […]

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပုံေဆာင္ခဲ ခ်န္နယ္ဟု ေခၚဆိုသည့္ ျမစ္တစ္စင္းသည္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၊ မီတာျပည္နယ္၊ Serrania de la Macarena ေတာင္ေၾကာတြင္ […]