ဂ်ိဳးဇတ္စတာလင္ (Joseph Stalin) ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ အမည္ရင္း အီရိုဆစ္ ပစ္ဆီယိုႏိုဗစ္ ဇုဂရွ္ပ္လ္ရွိ သူအား ေကာ့ေကးရွပ္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚရွိ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္နယ္တခုျဖစ္သည့္ […]

၁၉၂၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွာ  Thomas Lynn Bradford  ဆုိတဲ့ လူသိမ်ားတဲ့ ပါေမာကၡတစ္ဦးဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ  […]