၁၀။ တိုင္ေပ ၁၀၁ ေမွ်ာ္စင္အေဆာက္အအံု (၁၆၇၀ေပ) ထိုင္ဝမ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ တုိင္ေပတြင္ တည္ရွိၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အအံု၏ (၁၀၁)ထပ္ ျမင့္မားမႈကို အစြဲျပဳၿပီး […]

ေရးသားသူ – ေအာင္ေကာင္းထက္(GAD) Las Vegas ျမိဳ႕ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နာဗားဒါးျပည္နယ္ရဲ့ လူဦးေရအထူထပ္ ဆံုးျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ Clark County(ကလပ္ေကာင္တီ) ရဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႕ျဖစ္ျပီး Mojave သဲကႏာၱရတြင္းမွာတည္ရွိကာ ျမိဳ႕ရဲ့ပတ္လည္ကိုေတာင္တန္းေတြနဲ႔ […]

ေရးသားသူ – Academy Page ေမာ္စီတုံးသည္ ၂၀ -ရာစုေခတ္ တရုတ္နိင္ငံကို ၿပန္လည္ထူေထာင္သည့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္ၿဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ […]

ေရးသားသူ – သမန္းက်ား (ရတနာပုံသတင္းစာ) ကမာၻတစ္၀န္းက တန္ဖိုးလည္းၾကီး၊ ထုထည္အေနနဲ႔လည္း အေတာ့္ကိုၾကီးတဲ့ ဘယ္လိုမွမျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ ယူဆရတဲ့ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းေတြကို သူခိုးပညာအမွန္တကယ္တတ္ကၽြမ္းသူၾကီးေတြက ခိုးယူခဲ့ဖူးပါတယ္။ မိုနာလီဇာပန္းခ်ီကား လူတိုင္းလိုလိုၾကားဖူးၾကတဲ့ […]

ေရးသားသူ – ကုိဇန္ ကမၻာတြင္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေတာ္ဆုံး စစ္တပ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔ တည္ရွိသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အခါခပ္သိမ္း ေအာင္ႏုိင္သူအၿပဳံးျဖင့္ ၀င့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ […]