ဆရာတင္ႏြယ္ေမာင္ဘာသာျပန္တဲ့ ေမာ့ဆက္ စာအုပ္မွ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထြက္လာခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ပါလက္စတိုင္းေဒသ႐ွိ ဂ်ဴးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ရီ႐ူအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ […]

ကမာၻသမိုင္းရာဇဝင္မွာ ဘုရင္မင္းဆက္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အဓိကေနရာကေန ပါဝင္ေနခဲ့ျပီး ကမာၻၾကီးရဲ့ ျပယုဂ္ေတြေတာင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္၊ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္ စနစ္စသျဖင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပမဲ့ လူတစ္စုရဲ့ အခြင့္ အခြင့္အာဏာဟာသန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ျပည္သူေတြအေပၚက်ေရာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ပိုင္းျခားေဝဖန္စရာ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ […]

The Badain Jaran သဲကႏာၱရဟာ တရုတ္နိုင္ငံ နဲ႔ မြန္ဂိုးလီးယားနိုင္ငံအတြင္းပိုင္းအထိ ဆက္စပ္တည္ရွိေနျပီး အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္(၄၉၀၀၀) စတုရန္းကီလုိမီတာ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ တတိယေျမာက္အၾကီးဆံုး သဲကႏာၱရျဖစ္ျပီး ေရွးယခင္ကေတာ့ […]