ေရးသားသူ – TMK(သမန္းက်ား) ရတနာပုံေန႔စဥ္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ သင္နားမလည္တဲ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္စကားေတြၾကားရဖူးမွာပါ။ ရံုး၊ ကုမၸဏီ၊ ေဆးရံုေဆးခန္း၊ ရဲ၊ စစ္တပ္၊ မီးသတ္ စတဲ့ […]

ေရးသားသူ – မစ္ကီ Irrawaddy Burmese ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာ မတူညီတဲ့ ေတာေတာင္ေရေျမ သဘာဝအလွအပ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ခရီးသြား ဝါသနာပါသူ အမ်ားစုကေတာ့ သစ္ေတာ၊ […]

ရုိေမးနီးယားႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဒန္းၫုျမစ္ဝွမ္းေအာက္ပိုင္း ၌ တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၉၂,၀၄၆ စတုရန္း မိုင္ရွိ၍ လူဦးေရမွာ ၁၉.၆ သန္း (၂၀၁၇) […]

ေရးသားသူ – ခ်စ္ေဖ(ေတာင္တြင္းေျမ) Irrawaddy Burmese ဒီေန႔ေခတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေခတ္မွာ လူသားတို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အရ တည္ေဆာက္ ဖန္တီးမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြထဲက ကုန္က်စရိတ္ […]

အနာႀကီးေရာဂါသည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အလြန္ေရွးက်သည့္ ကိုယ္ေရျပားေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိုင္ကိုဘက္နီရီယမ္လီပေရး ေခၚေသာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ေရာဂါတကာ့ ေရာဂါထဲတြင္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ လူျဖစ္႐ႈံးေသာ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ `ကူ႒ႏူနာ´ေရာဂါဟုလည္း […]

ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံသည္ အာဖရိက တိုက္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိေသာ သမၼတႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဂီနီဗစ္ေဆာႏိုင္ငံ၊ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံႏွင့္ မာလီႏိုင္ငံ၊ […]