စားေသာက္ ေနတုန္း ယင္အံု လာရင္ အရသာ ပ်က္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ယင္ အုခ် သြားရင္ ေရာဂါ ဘယလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္ေသး။ လြယ္လြယ္ ကူကူ နည္းလမ္းေလး […]

ေရာမအင္ပါယာကို တည္ေထာင္သူ ဩဂတ္စတက္ဆီဇာ ( Augustus Caesar) (ဘီစီ ၆၃-ေအဒီ ၁၄) အား သမိုင္းတြင္ ဘက္စုံေတာ္သည့္ ပညာရွင္အျဖစ္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ သူအစပ်ိဳးလိုက္သည့္ ေရာမအင္ပါယာသည္ […]

Written By Htin Aung ယခုေခတ္ ကစားစရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လီသီရမ္ဘက္ထရီ(လက္ပါတ္နာရီဘက္ထရီ)မ်ားအသံုးျပဳလာၾကတယ္။ ကစားစရာမ်ား ႀကိဳးပဲ့ပ်က္စီးသြား၍ေသာ္၎၊ လူႀကီးမ်ားက ဘက္ထရီလဲလွယ္ေပးၿပီး စည္းကမ္းတက်မစြန္႔ပစ္၍ေသာ္၎ ဘက္ထရီမ်ားဟာ ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမွီရာမွာရွိေနတတ္ၾကတယ္။ ဒီအခါ […]

လူတုိင္းလုိလုိဟာ အိပ္မက္အႀကီးႀကီးေတြ ဆႏၵအႀကီးႀကီးေတြထားရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူအနည္းငယ္ကသာ သူတုိ႔ရည္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး က်န္တဲ့သူေပါင္းမ်ားစြာကေတာ့ အိပ္မက္မက္ရင္းနဲ႔ပဲ ဘ၀ကို ကုန္ဆုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလုိ သူတုိ႔ရည္မွန္းခ်က္ကုိ မျဖစ္မေန […]

ဘိုးဘိုးေအာင္သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဦးပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႔က ပထမံအတတ္ႏွင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္သူျဖစ္သည္ ဟုဆို၏။ ဘိုးဘိုးေအာင္တြင္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ရွိသည္။ အမည္က ဦးဝိုင္း ျဖစ္သည္။ တတိယ […]

Written By Htin Aung ယခုေခတ္ ကစားစရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လီသီရမ္ဘက္ထရီ(လက္ပါတ္နာရီဘက္ထရီ)မ်ားအသံုးျပဳလာၾကတယ္။ ကစားစရာမ်ား ႀကိဳးပဲ့ပ်က္စီးသြား၍ေသာ္၎၊ လူႀကီးမ်ားက ဘက္ထရီလဲလွယ္ေပးၿပီး စည္းကမ္းတက်မစြန္႔ပစ္၍ေသာ္၎ ဘက္ထရီမ်ားဟာ ကေလးမ်ားလက္လွမ္းမွီရာမွာရွိေနတတ္ၾကတယ္။ ဒီအခါ […]