သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ ႀကီးမားတဲ့ဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔ အတူ ဆုိးရြားတဲ့ မေတာ္တဆမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလုိမေတာ္တဆမႈေတြကေန ဆုံးရႈံးလုိက္ရတဲ့ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံးအရာေတြကေတာ့ လူ႔အသက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ဆုံးရႈံးမႈတန္ဖုိးနဲ႔တြက္ရင္ေတာ့ အခုမွ်ေ၀ေပးမယ့္ ေအာက္ပါ မေတာ္တဆမႈ ၁၀ […]

ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံဟာ အလယ္အာရွ နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ ႏွစ္ျခမ္းစလုံးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕တရားဝင္အမည္က ကာဇက္စတန္ သမၼတႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာဇက္စတန္ႏိုင္ငံဟာ ႐ုရွား ၊ တ႐ုတ္ ၊ […]

စက္ဘီး နဲ႔ ေဘာလုံး ဘာဆုိင္လုိ႔လဲ လုိ႔ထင္ေကာင္းထင္မိၾကမွာပါ။ မဆုိင္ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မ်ဳိးကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အားကစားနည္းတစ္ခုကေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ဒါကေတာ့ စက္ဘီးစီးရင္းေဘာလုံးကန္ရတဲ့ Cycle-ball လုိ႔ အမည္ရတဲ့ အားကစားနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္ေတြကေတာ့ ဒါကို radball […]

ကမာၻေပၚမွာ ေရဘ၀ဲအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ရွိတဲ့ အထဲက အႀကီးဆုံး ေရဘ၀ဲအမ်ဳိးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခံရတာကေတာ့ Giant Pacific ေရဘ၀ဲ အမ်ဳိးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ ေျမာက္ပုိင္းပစိဖိတ္အႀကီးစားေရဘ၀ဲ လုိ႔လည္း ေခၚၾကပါေသးတယ္။ ကင္းမြန္တုိ႔နဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္တူျဖစ္တဲ့ cephalopod မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕သိပၸံနာမည္ကေတာ့ Enteroctopus dofleini ျဖစ္ပါတယ္။ […]

အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီဆုိတာကို လုပ္သားဦးေရ ၊ လုပ္ငန္းခြဲေပါင္းအေရအတြက္ ၊ ၀င္ေငြတုိ႔နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၀င္ေငြစာရင္းအရ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ကုမၸဏီႀကီး ၁၀ […]

ပါပူအာနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံ ဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းမွာတည္ရွိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ တရား၀င္နာမည္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေသာ ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံ (Independent State of Papua New […]