နပိုလီယန္ ဘိုနာပတ္ (အဂၤလိပ္: Napoléon Bonaparte) ( ၁၇၆၉ – ၁၈၂၁) သည္ ဥေရာပ သမိုင္းကို ေျပာင္းလဲေစနိုင္ခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ ဘုရင္ […]

ေရးသားသူ – Ko Waihin Thu Ye ျပည္ပတရုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပထမဆုံး ေလယာဥ္ခ်င္း ေ၀ဟင္စီးခ်င္းထုိးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေလသူရဲ သုံးဦး က်ဴးေက်ာ္သူ တရုတ္ျဖဴမ်ား၏ ေလယာဥ္ […]

တေန႔တြင္ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္းက ကြ်န္ေတာ့ကုိေခၚသၿဖင့္ ဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္း၏ရုံးခန္းသုိ႔ ဝင္သြားရ၏။ ထုိေန႔က ကြ်န္ေတာ္၏ တပ္စိပ္က တပ္ရင္းလုံးခ်ဳံေရး တာဝန္ယူၿပီး ကင္းေစာင့္ေနရသည္။ ဗုိလ္မွဴးကပ္ေက်ာင္းကုိ အေလးၿပဳၿပီး ရပ္ေနသည္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးကေၿပာသည္။ […]