ဒုတိယ ရမ္ဆီးစ္ ကို ဘီစီ ၁၃၀၁ ၀န္းက်င္က အီဂ်စ္မွာေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဖခင္ကေတာ့ ဖာရုိဘုရင္ Sethi I ျဖစ္ၿပီး မိခင္ကေတာ့ မိဖုရား Tuya ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕နာမည္ကုိ […]

ေရးသားသူ – Academy Page ဒုတိယ ကမ ၻာစစ္ အတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ေဖေဖါ ္၀ါရီလအခ်ိန္က ျမန္မာနိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ ၊ […]

ေရးသားသူ – ဘိကၡဳေကသရ(Bhikkhu Kesara) နာလႏၵာတကၠသုိလ္ဟာ ေရွးအိႏၵိယတကၠသုိလ္ေတြထဲမွာအထင္ရွားဆုံးျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယေရွးေဟာင္းဌာနကရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ ၿပီး အပ်က္စီး အၾကြင္းအက်န္ေတြကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ တည္ေနရာေတာ့ ေရွးေဟာင္း မာဂဓတုိင္းရွိရာ ဗီဟာ ျပည္နယ္ […]

Falklands War, Malvinas War,ေတာင္ပစိဖိတ္ပဋိပကၡလို႔လည္း သိၾကတဲ့ ေဖာက္ကလန္ စစ္ပြဲဟာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ကာလက ဥေရာပတိုက္ ၿဗိတိန္နိုင္ငံနဲ႔ ေတာင္အေမရိကတိုက္ အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံ တို႔အၾကား ရက္သတတၱပတ္(၁၀)ပတ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ […]

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲကို ဒုတိယေျမာက္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္ စစ္ပြဲလို႔လည္းေခၚၾကျပီး အေမရိကန္တို႔ အထိနာခဲ့တဲ့စစ္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္ပြဲဟာအလြန္ရူပ္ေထြးခဲ့ျပီး ဗီယက္နမ္နိုင္ငံအတြင္းသာမက အိမ္နီးခ်င္း လာအိုနဲ႔ ကေမာၻနီးယားနိုင္ငံေတြအထိ စစ္ဧရိယာ ထဲပါဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၅ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္ျပီး ၁၉၇၅ခုနွစ္ […]

ေရာမေခတ္က လူအခ်င္းခ်င္းကို တိရိစာၦန္သဖြယ္ ဆက္ဆံၾကတဲ့ ကၽြန္စနစ္ဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ျပင္းထန္ရက္စက္တဲ့ ေရာမလူေနမႈစနစ္ရဲ့ မွတ္တမ္းဆိုးျဖစ္တဲ့ ဒီစနစ္ ကိုမခံမရပ္ႏုိင္ၾကတဲ့ Gladiator ကၽြန္တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြဟာ စပါတာကတ္ရဲ့ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ေရာမအင္ပါယာကို […]