လူသားေတြရဲ့အေတြးအေခၚ ၊အယူအဆေတြေၾကာင့္ ကမာၻၾကီးဟာအဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာရပါတယ္။ ကမာၻ႔သမုိင္းတေလွ်ာက္မွာ ဂရိႏုိင္ငံက အထင္ကရ အေတြးအေခၚပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလအထိ လူသား ေတြစံနမူနာထား မွတ္သားရမဲ့ အေတြးအေခၚ၊စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားစြာကို ခ်န္ထားခဲ့ ၾကပါတယ္။ […]

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန) Photos : Bkg,Naing Naing Tun ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ႏွစ္ ၄၀၀ နီးပါး သက္တမ္းရွည္ၾကာခဲ့သည့္ အင္း၀ေခတ္မတိုင္မီက ပင္းယေခတ္ႏွင့္စစ္ကိုင္းေခတ္တို႕သည္ […]

ေရွးေခတ္ေရာမႏုိင္ငံ ေကာင္းစားစဥ္က ယခုေခတ္မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ မ်ားစြာ ဖီလာျဖစ္ေသာ ဓားေရး ၊ လွံေရး ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားျခင္းသည္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ထုိကစားပြဲမ်ားမွာ လူကို အေသသတ္၍ အႏုိင္ယူရေသာ […]

ေရးသားသူ – သန္းမင္းထြဋ္ စာအုပ္တအုပ္၏ ေထာင့္စြန္းတိုင္းတြင္ ေဘာလံုးကန္ေနေသာ ကေလးတေယာက္၏ ရုပ္ပံုကို ေရးဆြဲၾကည့္ပါ။ ရုပ္ပံုမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း မသိမသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ပံုမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ ဥပမာ-ေဘာလံုးကို […]

သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလွမ်ားသည္ လူတို႔၏တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အတူျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ အေရးပါေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတို႔တြင္ သုံးစြဲမႈ တို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ေခတ္သစ္ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္တို႔၏ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္း […]

ေရးသားသူ – ကုိဥာဏ္(စက္မႈ) သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္မွ စ၍ လူသားတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာသကဲ႔သို႔ပင္ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းကို ျမွင့္တင္ေပးနိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာေအာင္ […]