ႀကဳိ႕ထုိးတာဟာ လူတုိင္းသိတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ ထုိးတဲ့အခါ ေနရထုိင္ရခက္ ကသိကေအာက္ျဖစ္ရပါတယ္။ အစာေတြခပ္ျမန္ျမန္စားမိတာ ၊ အစပ္ေတြလုိ ကုိယ္မစားႏုိင္တဲ့ဟာေတြကုိ စားမိတာ နဲ႔ အျခားအေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ႀကဳိးထုိးတာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ […]