ဒီတစ္ခါေတာ့ အုိမင္းလာတဲ့ အသက္အရြယ္နဲ႔အတူ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းအားေတြကို ဘယ္လို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထိန္းထားႏိုင္မလည္း ဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ (၁) ပံုမွန္စားသံုးပါ။ ဦးေႏွာက္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ၂-၃% […]