ေရးသားသူ – လင္းလက္ၾကယ္စင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးဘ၀ခရီးလမ္းကိုေလွ်ာက္ေနသူျဖစ္ပါေစ ၊ အခက္ခဲေတြရွိၾကမွာပါပဲ .. ။ အျမင့္ျမတ္ဆံုးရင့္က်က္သူဆိုတာ မရွိသေလာက္ရွားပါတယ္ .. ။ ရွားတဲ့ထဲမွာမွ ကုိယ္က အတတ္ႏိုင္ဆံုး […]