၁၈၅၂ခုႏွစ္ကေန ၁၈၅၃ခုႏွစ္အတြင္းပုဂံမင္းလက္ထက္ မွာ အဂၤလိပ္_ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးရန္ကုုန္အပါ၀င္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းဟာ ၿဗိတိန္လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းနဲ႔အလယ္ပိုင္းကိုသိမ္းပိုက္ထားတဲ့အတြက္ မခံႏိုင္လို႔ထခ်သူေတြ၊ ေတာ္လွန္သူေတြ စတဲ့သူေတြရဲ တိုက္ခိုက္တဲ့တိုက္ပြဲငယ္ေတြနဲ႔မၾကာခဏရင္ဆိုင္ရတယ္။ ဒီအခါမွာ အဂၤလိပ္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿငိမ္၀ပ္ပိျပားဖို႔အတြက္ […]