ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဒီလုိ ဒီဇုိင္းဆန္းဆန္း နဲ႔ ဟိုတယ္ေတြရွိေနတယ္ဆုိတာ မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အေနနဲ႔ ေ၀မွ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Keinnara Hpa-an Lodge (ဘားအံ) ဒီဟုိတယ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ […]

ေရးသားသူ – ခ်စ္ေဖ(ေတာင္တြင္းေျမ) Irrawaddy Burmese ဒီေန႔ေခတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေခတ္မွာ လူသားတို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အရ တည္ေဆာက္ ဖန္တီးမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေတြထဲက ကုန္က်စရိတ္ […]

အနာႀကီးေရာဂါသည္ အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အလြန္ေရွးက်သည့္ ကိုယ္ေရျပားေရာဂါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိုင္ကိုဘက္နီရီယမ္လီပေရး ေခၚေသာေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ေရာဂါတကာ့ ေရာဂါထဲတြင္ အနာႀကီးေရာဂါသည္ လူျဖစ္႐ႈံးေသာ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ `ကူ႒ႏူနာ´ေရာဂါဟုလည္း […]

ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံသည္ အာဖရိက တိုက္ အေနာက္ဘက္ပိုင္း အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိေသာ သမၼတႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဂီနီသမၼတႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဂီနီဗစ္ေဆာႏိုင္ငံ၊ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံႏွင့္ မာလီႏိုင္ငံ၊ […]

Via :  Curiosity Science Magazine of Myanmar ဥတၱရအလင္းတန္း(Northern Light) ဆိုသည္မွာ ညဉ့္ေကာင္းကင္ယံတြင္ လွပစြာ ျဖာထြက္ေသာ ေရာင္စံု အလင္းတန္းမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္း […]