ပါပူအာနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ပါပူအာနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံ ဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းမွာတည္ရွိတဲ့ ကြ်န္းႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ တရား၀င္နာမည္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေသာ ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံ (Independent State of Papua New Guinea ) ျဖစ္ပါတယ္။ နယူးဂီနီကြ်န္းရဲ႕ အေရွ႕ပုိင္းတစ္၀က္ဟာ ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္၀က္ကေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။

နယူးဂီနီကြ်န္းဟာ ဂရင္းလန္ကြ်န္းၿပီးရင္ ကမာၻေပၚမွာ ဒုတိယအႀကီးဆုံးကြ်န္းျဖစ္ကာ စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၃၀၃၃၈၁ က်ယ္၀န္းပါတယ္။  စတုရန္းမုိင္ေပါင္း ၁၇၈၇၀၀ က်ယ္၀န္းတဲ့ နယူးဂီနီႏုိင္ငံဟာ နယူးဂီနီကြ်န္းမႀကီးအျပင္ ကြ်န္းငယ္ေပါင္း ၆၀၀ေက်ာ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံဟာ ကမာၻမွာ ၅၄ခုေျမာက္ အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ေတာ့ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံနဲ႔ေတာ့ ေရပုိင္နက္ျခင္း ထိစပ္ေနပါတယ္။

ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ဘာသာစကားက ၃ခုရွိၿပီး အဲဒါေတြက အဂၤလိပ္ ၊ Tok Pisin နဲ႔ Hiri Motu တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း နဲ႔ အစုိးရဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကုိ သုံးပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးနီးပါးကေတာ့ Tok Pisin ဘာသာစကားကို သုံးစြဲေပမယ့္ ေတာင္ပိုင္းေဒသကေတာ့ Hiri Motu ဘာသာစကားကိုသာ ေျပာဆုိသုံးစြဲေလ့ရွိပါတယ္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္စာရင္းအရ ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၈၀၈၄၉၉၉ ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၉၅% ေက်ာ္ကေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ကုိးကြယ္ၾကၿပီး အဲဒီထဲကမွ ၇၀%ခန္႔ဟာ ပရုိတက္စတင့္ခရစ္ယာန္ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားဘာသာ၀င္အနည္းငယ္ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုကေတာ့ ရုိးရာဘာသာျဖစ္တဲ့ Animism (သစ္ပင္၊ေတာေတာင္၊ေန၊လ စသည္႔ သက္မဲ႔အရာမ်ားကို သက္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသဖြယ္ သေဘာထား၍ ကိုးကြယ္ျခင္း) ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ပါပူအာနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆုံးၿမို႕ နဲ႔ ၿမဳိ႕ေတာ္ကေတာ့ Port Moresby ေပါ့ေမာစ္ဘီ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၃၆၀၀၀၀ ခန္႔ ေနထုိင္တဲ့ၿမုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ပါပူအာပင္လယ္ေကြ႔မွာတည္ရွိတဲ့ ဒီၿမဳိ႕ကို Pom City လုိ႔လည္းေခၚေလ့ရွိၾကၿပီး ဒီၿမုိ႕ဟာ ၁၉ရာစု အလယ္ပုိင္းေလာက္ကတည္းက စီးပြားေရးဆိပ္ကမ္းၿမုိ႕တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ပါပူအာနယူးဂီနီရဲ႕ေနရာအမ်ားစုကို ေတာင္ကုန္းမ်ား ၊ ေတာင္ပူစာမ်ား ၊ ကမ္းရုိးတန္းေျမနိမ့္ေဒသမ်ား ၊ သစ္ေတာမ်ားနဲ႔ ဖုံးလႊမ္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕အျမင့္ဆုံးေနရာကေတာ့ Wilhelm ေတာင္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပ ၁၄၇၉၃ေပ ျမင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့စုစုေပါင္းဧရိယာရဲ႕ ၇၇%က အပူပုိင္းမုိးသစ္ေတာေတြျဖစ္ၿပီး သဘာ၀အပင္ နဲ႔ တိရစာၦန္မ်ား ေပါၾကြယ္၀ပါတယ္။ အပင္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၁၀၀၀ခန္႔ ၊ ေရေနသတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၂၅၀ခန္႔ နဲ႔ ငွက္အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္ဟာ ဒီႏုိင္ငံမွာ ရွိေနပါတယ္။

ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္ အသြယ္သြယ္ရွိၿပီး အထင္ရွားဆုံး ျမစ္ႏွစ္ျမစ္ကေတာ့ Sepik ျမစ္ နဲ႔ Fly ျမစ္တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရွည္လ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ Sepik ျမစ္ကေတာ့ မုိင္ ၇၀၀ခန္႔ ရွည္လ်ားၿပီး Fly ျမစ္ကေတာ့ မုိင္ ၆၅၀ခန္႔ ရွည္လ်ားပါတယ္။ မၾကာခဏေပါက္ကြဲေလ့ရွိတဲ့ မီးေတာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိတဲ့အျပင္ ပစိဖိတ္ရဲ႕ Ring of Fire နယ္နိမိတ္ထဲမွာပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ ငလွ်င္လႈပ္ျခင္း နဲ႔ Tsunami လႈိင္းဒဏ္ေတြကို ခံရေလ့ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ မတူကြဲျပားမႈ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ မတူညီတဲ့ လူမ်ဳိးစုေပါင္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ေနထုိင္ကာ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားေပါင္း ၈၅၁မ်ဳိးကို သုံးစြဲေနၾကလုိ႔ပါ။ ဒီအထဲမွာ ၁၁ ဘာသာကေတာ့ ေျပာမယ့္သူမရွိေတာ့ပါဘူး။ အမ်ားစုဟာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ေဒသေတြမွာသာ ေနထုိင္ၾကတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရးက႑ေတြမွာ အလြန္နိမ့္က်ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ သိပ္ကြာျခားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

နယူးဂီနီ အေနာက္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသမွာရွိတဲ့ Kuk Early စုိက္ပ်ဳိးေရးေဒသဟာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၉၀၀ ခန္႔မွာရွိေနၿပီး ၂၈၇ဧက က်ယ္၀န္းတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀၀ နဲ႔ ၁၀၀၀၀ ၾကားကေန ယေန႔အထိ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို ဆက္တုိက္လုပ္ခဲ့တဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ယူနက္စကုိရဲ႕ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းသတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရပါတယ္။

လက္ရွိ ပါပူအာနယူးဂီနီႏုိင္ငံေနရာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၂၀၀၀ နဲ႔ ၄၅၀၀၀ ၾကားမွာ လူေတြစတင္အေျခခ်ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထုိသူေတြဟာ အာဖရိကကေန ေရာက္ရွိလာခဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာမွာ ေျပာင္းေရြ႕အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘီစီ ၅၀၀ ခန္႔မွာေတာ့ အဓိကလူမ်ဳိးစုျဖစ္တဲ့ austronesian စကားေျပာလူမ်ဳိးေတြဟာ ဒီေနရာမွာ ငါးဖမ္းျခင္းနည္းပညာ ၊ ၀က္ေမြးျခင္း နဲ႔ အုိးလုပ္ျခင္း စတာေတြကို စတင္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာကို အရင္ဆုံးေရာက္လာတဲ့ ဥေရာပသားေတြကေတာ့ ေပၚတူဂီ နဲ႔ စပိန္ေရေၾကာင္း နယ္ေျမရွာေဖြသူမ်ားျဖစ္ကာ ၁၆ ရာစုခန္႔မွာ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ဒီကြ်န္းေပၚကို စတင္အေျခခ်တာကေတ့ ၁၉ရာစု အေစာပိုင္းမွ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၈၄ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဂ်ာမန္ေတြဟာ ေျမာက္ပုိင္းေဒသေတြကို သိမ္းယူလုိက္ၿပီး ၿဗိတိန္ေတြကေတာ့ ေတာင္ပုိင္းေဒသေတြကို သိမ္းယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ဟာ ၁၉၀၆ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိန္ဆီက နယ္ေျမေတြကို ျပန္လည္ရယူခဲ့ၿပီး ပထမကမာၻစစ္အတြင္းမွာေတာ့ ဂ်ာမနီဆီက နယ္ေျမေတြကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္မွာေတာ့ ဒီနယ္ေျမဟာ ဂ်ပန္ နဲ႔ မဟာမိတ္တုိ႔ စစ္ပြဲမ်ားတုိက္ခုိက္ၾကရာ စစ္တလင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ၊ ၾသစေၾတးလ် နဲ႔ အေမရိကန္စစ္သား စုစုေပါင္း ၂၁၆၀၀၀ ခန္႔ဟာ ဒီနယ္ေျမမွာ က်ဆုံးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးမွာေတာ့ ဒီနယ္ေျမကို ၾသစေၾတးလ်က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီး ဓနသဟာယ ႏုိင္ငံစည္းမ်ဥ္းအရ ဒုတိယအဲလီဇဘက္ဘုရင္မႀကီးကို ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲျဖစ္ တင္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေတာ့ တစ္ျပည္ေထာင္ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက အႀကီးအကဲဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံကို အဓိကအုပ္ခ်ဳပ္ရတာကေတာ့ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံ့အေရးေတြကုိေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လက္ရွိဘုရင္ခံခ်ဳပ္က Bob Dadae ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ James Marape ျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ် နဲ႔လည္း အရင္းႏွီးဆုံးဆက္ဆံေရးရွိၿပီး လုိအပ္တဲ့အကူအညီမွန္သမွ်ကို ၾသစေၾတးလ် အစုိးရက ကူညီေလ့ရွိပါတယ္။

ပါပူအာနယူးဂီနီ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ သုေတသနပညာရွင္ေတြ ေလ့လာရျခင္း မရွိတဲ့ေနရာေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါေသးတယ္။ အျပင္ကမာၻနဲ႔ ဆက္စပ္ျခင္းမရွိတဲ့ လူမ်ဳိးစုေပါင္းမ်ားစြာအျပင္ ၊ အပင္ နဲ႔ တိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္သစ္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဒီႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ရွိေနလိမ့္ဦးမယ္ လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ယုံၾကည္ထားၾကပါတယ္။

၂၀ရာစု မတုိင္ခင္က လူမ်ဳိးစုေတြၾကားမွာ ေခါင္းျဖတ္လူသတ္တာေတြ ၊ လူသားစားတဲ့ဓေလ့ေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀ရာစုေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္လုိက္တဲ့အတြက္ ဒီဓေလ့ေတြမရွိေတာ့ပါဘူး။ ၁၉၀၁ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ နယူးဂီနီကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ သာသနာျပဳအဖြဲ႔၀င္ Harry Dauncey ဟာ ပါပူအာပင္လယ္ေကြ႔က Goaribari ကြ်န္းေပၚမွာ လူအရုိးေခါင္းေပါင္း ၁ေသာင္းခန္႔ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၃၃ခုႏွစ္တုန္းက ေရႊရွာေဖြေရးသမားေတြဟာ ေတာင္ကုန္းေတြၾကားမွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးစုေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ေနထုိင္မႈပုံသ႑ာန္ဟာ ေက်ာက္ေခတ္ကလုိပဲ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဓိကစီးပြားေရးျဖစ္တဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရး နဲ႔ ေမြးျမဴေရးအျပင္ အုန္းလုပ္ငန္း ၊ အထပ္သားလုပ္ငန္း ၊ ေရႊေငြေၾကးနီ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရနံစီး ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၊ ခရီးသြားလာေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ကုိင္ၾကပါေသးတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ စာရင္းအရ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ ၃၆၆၂ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္ ၁၄၈ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးစနစ္ကေတာ့ ကီနာ(Papua New Guinean kina)  ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာဟာ ၃.၃၈ PGK နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။

ပညာေရး အေနနဲ႔ကေတာ့ အလြန္နိမ့္က်ေနၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူစုစုေပါင္းရဲ႕ ၆၃% ခန္႔သာ စာတတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ စုစုေပါင္း တကၠသုိလ္ ၆ ခုသာ ရွိၿပီး ပါပူအာနယူးဂီနီတကၠသုိလ္ နဲ႔ ပါပူအာနယူးဂီနီ နည္းပညာတကၠသုိလ္ေတြက အဓိက တကၠသုိလ္ႀကီး ၂ခုျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးလည္းခက္ခဲၿပီး ေရလမ္းကိုသာ အဓိကအားကိုးရပါတယ္။

ၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ Port Moresby ေတာင္မွ အျခားၿမဳိ႕ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ လမ္းမႀကီးမရွိပါဘူး။ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိတဲ့ အျခားၿမဳိ႕ရြာ ေနရာေတြကို သြားတဲ့အခါမွာ ေလယာဥ္အငယ္စားကို သုံးခ်င္သုံး မသုံးရင္ေတာ့လမ္းေလွ်ာက္သြားမွ ေရာက္ႏုိင္မွာပါ။ အျခားႏုိင္ငံက လူေတြလာေရာက္ဖုိ႔အတြက္ေတာ့ Jacksons ေလဆိပ္ဟာ ၿမဳိ႕ေတာ္ Port Moresby ရဲ႕ ၅မုိင္အကြာမွာ တည္ရွိေနပါတယ္။

Sepik ျမစ္အထက္ပုိင္းက မိေက်ာင္းလူသားဓေလ့

Sepik ျမစ္အထက္ပုိင္းမွာေနတဲ့ လူတခ်ဳိ႕ကုိ မိေက်ာင္းလူသားေတြလုိ႔ေခၚၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ အေရျပားကို ေဖာက္ၿပီး မိေက်ာင္းကြက္ပုံစံ တက္တူးေတြကို ထုိးထားတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔လူမ်ဳိးစုကိုေတာ့ Chambri လူမ်ဳိးစုလုိ႔ေခၚၾကပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ရုိးရာအရ ေယာက်ၤားေလးေတြဟာ အရြယ္ေရာက္တာနဲ႔ မိေက်ာင္းအေရခြံပုံစံနဲ႔ တူတဲ့ တက္တူးေတြကုိ ထုိးရပါတယ္။ ပုံမွန္တက္တူးထုိးသလုိ ၊ စုတ္ထုိးတာထက္ျပင္းထန္တဲ့နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳပါတယ္။ ဘရိတ္ဒါးကို အသုံးျပဳကာအေရျပားကုိ နက္ရႈိင္းစြာ လွီးျခစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလွီးျခစ္ၿပီးတဲ့အခါ ရုိးရာေဆးရြက္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ သုတ္လိမ္းလုိက္တဲ့အခါ မိေက်ာင္းအေရခြံလုိ အစက္ အကြက္ေတြျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီရုိးရာအေလ့အထျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အလြန္နာက်င္ရုံသာမက တခါတရံ ပုိး၀င္ၿပီးအသက္ေသေစႏုိင္တဲ့အထိ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။

ဒီလုိမ်ဳိးစုပ္ထုိးထားသူေတြဟာ မိေက်ာင္းေတြလုိ အစြမ္းထက္တဲ့ ပါ၀ါအားအင္ေတြကုိ ရရွိေစတယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကယုံၾကည္ပါသတဲ့။ ဒီေနရာတစ္၀ုိက္ဟာ အရြယ္အစားႀကီးမားၿပီး အႏၱရာယ္အလြန္ရွိတဲ့ ဆားငန္မိေက်ာင္းမ်ား က်က္စားရာေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

Leave a Reply