တစ္နွစ္မွာ (၆၅)ရက္ခန္႔ အေမွာင္က်တဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္အက်ဆုံးၿမုိ႕

Posted on

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ Alsaka ျပည္နယ္အတြင္းက Utqiagvik ျမိဳ႕ေလးဟာ ရုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အာတိတ္စက္ဝိုင္းအတြင္းကျမိဳ႔ေလး တစ္ျမိဳ႕ နဲ႔တူညီပါတယ္။ ကမာၻေပၚကအေအးဆံုးေနရာေတြအနက္က တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Utqiagvik ဟာ နွင္းေတြနဲ႔အစဥ္ဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိေနတဲ့အျပင္ သူရဲ့ေကာင္းကင္ျပင္ကလည္း တစ္နွစ္ပတ္ လံုးနီးပါး ေမွာင္ရိပ္သန္းေနပါတယ္။ Utqiagvikျမိဳ႕ရဲ့ဧရိယာစုစုေပါင္း ဟာ (၂၁.၄၈)စတုရန္းမိုင္ ရွိျပီး ကုန္းေျမ(၁၈.၇၇)စတုရန္းမိုင္နဲ႔ ေရျပင္(၂.၇၁)စတုရန္းမိုင္ ရွိပါတယ္။ ပင္လယ္ေရျပင္အထက္ (၁၀)ေပသာျမင့္ျပီး လူဦးေရသိပ္သည္းဆကေတာ့ (၁)စတုရန္းမိုင္မွာ (၂၃၉)ဦးေနထိုင္ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေနရာအမ်ားစုနဲ႔ ေရေျမသဘာဝမတူညီေပမဲ့ ဒီျမိဳ႔ေလးမွာ ေနထိုင္သူဦးေရက ၄၅၀၀ခန္႔ ရွိျပီး အမ်ားစုကေတာ့ Alsakan ေဒသ ခံမ်ိဳးႏြယ္စုေတြပဲျဖစ္္ၾကပါတယ္။ Alsakan ေတြဟာ ကမာၻၾကီးရဲ့ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုး လူအဖြဲ႔အစည္းေတြအနက္ကတစ္ခုျဖစ္ျပီး Utqiagvikျမိဳ႕ေလးကေတာ့ ေျမာက္ဝင္ရိုး စြန္းနဲ႔အေတာ္ေလးေဝးကြာေနပါေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့အျခား ေသာျမိဳ႕ေတြနဲ႔နိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Utqiagvikဟာ ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုးအပိုင္း မွာရွိေနပါတယ္။ ေဒသခံေတြဟာလည္း ဒီအခ်က္အေပၚဂုဏ္ယူေနၾကျပီး မီဒီယာေတြထက္မွာ သူတို႔ရဲ့ ဇာတိ ျမိဳ႕ေလး Utqiagvikကို The Northernmost American City အျဖစ္ေခါင္းစဥ္တပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီၿမဳိ႕ကို Barrow လုိ႔ေခၚခဲ့ၿပီး North Slope Borough အပိုင္းရဲ့ အဓိကစီးပြားေရးဇံုအျဖစ္တည္ရွိေနပါတယ္။ ျမိဳ႕ရဲ့အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကေတာ့ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊တို႔ျဖစ္ၾကျပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ သူစိမ္းဧည့္သည္တစ္ေယာက္အဖို႔ ဒီေနရာကိုေရာက္ခဲ့ရင္ေတာ့ အမ်ားဆုံး ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းက ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းနဲ႔ အေတာ္ေလးေဝးကြာေနပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ဝင္ရိုးစြန္းဆန္တဲ့ ရာသီဥတုမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေနတာလဲဆိုတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Utqiagvikဟာ အာတိတ္ေဒသကျမိဳ႕ေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္တူညီေနတာလဲဆိုရင္ေတာ့ ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္ခ်ိန္ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတဲ့ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲကထင္ရွားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုျပသပါဆိုရင္ သန္းေခါင္ခ်ိန္မွာေနထြက္မႈ ျဖစ္စဥ္ဟာတစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္ဟာအာတိတ္စက္ဝိုင္းရဲ့ ေႏြကာလေတြမွာ အျမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္ျပီး Utqiagvik မွာလည္း midnight sun(သန္းေခါင္ခ်ိန္ေနေရာင္) ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေနေကာင္းမြန္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနဟာ(၂၄)ရီအထိ သာျပီးသန္းေခါင္ခ်ိန္အထိ ေနေရာင္ကိုျမင္နိုင္မွာပါ။ အာတိတ္ေဒသကျမိဳ႕ေတာ္ၾကီး ေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ ဒီကာလကိုေရာက္ခ်ိန္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနားေတြကို က်င္းပေလ့ရွိျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းကခရီးသြားေတြကို ဆြဲေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေနဟာ သန္းေခါင္ခ်ိန္အထိ ထိန္လင္းလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ Magical moment အျဖစ္လည္း ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။

Midnight sun ျဖစ္စဥ္တစ္ခုတည္းက Utqiagvik ကို အာတိတ္ေဒသကရာသီဥတုျဖစ္ စဥ္မ်ိဳးဖန္တီးတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ Alaskan ကအျခားျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးေတြနဲ႔မတူတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ Utqiagvikျမိဳ႕ဟာေဆာင္းတြင္းကာလေရာက္ခ်ိန္မွာဆိုရင္ ဝင္ရိုးစြန္း ေဒသကညအခ်ိန္ေတြလိုပဲ (၆၅)ရက္တိတိအေမွာင္က်တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Utqiagvikရဲ့ညတစ္ညရဲ့အရွည္ဟာ (၆၅)ရက္အထိၾကာျမင့္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ပါတယ္။

Utqiagvik ဟာေႏြရာသီေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ midnight sun ျဖစ္စဥ္ကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ျပီး ေဆာင္းတြင္းကာလမွာေတာ့ (၆၅)ရက္တာအေမွာင္ထုလႊမ္း တဲ့ညကိုျဖတ္သန္းရမွာပါ။ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ေတာ့ (၂၀၁၈)ခုနွစ္၊နိုဝင္ဘာ(၁၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့ Utqiagvik ျမိဳ႕မွာေနဝင္သြားခဲ့ျပီး ဇန္နဝါရီ(၂၃)ရက္ေန႔မွာသာ ေနေရာင္ကိုျပန္လည္ျမင္ခဲ့ရပါတယ္ ဒါေတာင္မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းအျပည့္ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေနာက္တစ္ပတ္ ၾကာျမင့္မွသာ ေနသာတယ္ဆိုတဲ့ရက္ကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

Polar night လို႔လည္းသိၾကတဲ့ Utqiagvik ရဲ့အေမွာင္မိုက္ဆံုးကာလေတြျဖစ္တဲ့ ခရစ္စမတ္ကာလဝန္းက်င္မွာ ဆည္းဆာခ်ိန္လိုကာလမ်ိဳးေတြကိုေတာ့ျမင္ေတြ႔ရတတ္ ပါတယ္။ ေဆာင္းယဥ္စြန္းခ်ိန္က်ေရာက္တဲ့ ဒီဇင္ဘာ(၂၂)ရက္ေန႔ေလာက္ကေနစျပီး ျမင္ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ဆည္းဆာခ်ိန္ကာလဟာေလ်ာ့နည္းလာေလျဖစ္ျပီး Utqiagvik ရဲ့ပံုမွန္ ဆည္းဆာခ်ိန္ကာလကေတာ့ (၃)နာရီမ်ွသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမဳိ႕ဟာ ကမာၻ႔တိမ္အထူထပ္ဆုံးေနရာေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရခဲျမဴေတြထူထပ္တဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မ်ဳိးေတြဟာ ဒီေနရာရဲ႕ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ဟာ -၃၄ဒီဂရီ ဆဲစီးယပ္စ္အထိ က်ဆင္းတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

Utqiagvikျမိဳ႕သူ/သားေတြဟာ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ေနရာင္ျခည္ကို ဇန္နဝါရီလကုန္ ေရာက္ခ်ိန္မွသာ ျပန္လည္ျမင္ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ျမိဳ႔ရဲ့ေဆာင္းတြင္းကာလအမ်ားစုက ေတာ့ အလင္းေရာင္အလြန္နည္းပါးျပီး အေမွာင္ထုကာလအတြင္းမွာပဲအမ်ားဆံုးေနထိုင္ ၾကရပါတယ္။ ယင္းေနာက္မွာေတာ့ Utqiagvik ေဒသခံေတြဟာ မၾကာခင္က်ေရာက္မယ့္ ေႏြဦးရာသီခ်ိန္အတြက္ျပင္ဆင္ၾကျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့နည္းပါးတဲ့ midnight sun (သန္းေခါင္ယံေနေရာင္) ျဖစ္စဥ္ကိုထပ္မံၾကံဳေတြ႔ခြင့္ရရွိပါေတာ့တယ္။

ဒီၿမုိ႕ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေလယာဥ္နဲ႔သြားမွပဲ ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီၿမဳိ႕ဟာ အျခားၿမုိ႕ေတြနဲ႔ ကားလမ္းေဖာက္ထားျခင္း မရွိတဲ့အျပင္ ၿမဳိ႕တြင္းလမ္းအမ်ားစုကလည္း ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေက်ာက္ခင္းလမ္းေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေမွာင္က်ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ဟာ အျခားအေမရိကန္ၿမဳိ႕ေတြရဲ႕ ၃ဆနီးပါး ပိုမုိျမင့္မားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာမွာေနထုိင္သူေတြဟာ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ၾကြယ္၀သူေတြမ်ားပါတယ္။ ဒီၿမုိ႕က သာမန္လူလတ္တန္းစားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၈၀၀၀၀ ခန္႔ရွိပါတယ္။

အာတိတ္ေဒသ(တစ္နည္းေျပာရရင္)ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းေဒသနဲ႔ အလြန္ေဝးကြာစြာတည္ ရွိေနေပမဲ့ ယင္းေဒသကဲ့သို႔ေသာ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ိဳးျဖစ္ပြားေနတဲ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက Utqiagvik ျမိဳ႔ေလးဟာ ေရခံေျမခံ၊သဘာဝဝန္းက်င္ သာယာမႈ မရွိေပမယ့္ ဒီလိုအထူးအဆန္းရာသီဥတုျဖစ္ရပ္ေတြ ပုံမွန္နဲ႔မတူတဲ့ ေန၀င္ ေနထြြက္ခ်ိန္ေတြေၾကာင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားျပားတဲ့ ျမိဳ႕ေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမုိ႕ရဲ႕ Polar night ကို အေျခခံၿပီး ရုိက္ကူးထားတဲ့ 30 Days of Night ဆုိတဲ့ horror အမ်ဳိးအစား ရုပ္ရွင္တစ္ကားလည္း ထြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

VIDEO – Last sunset of season for Barrow, Alaska

Ref:
CNN Travel :This Alaskan town won’t see the sun for 65 days
Wikipedia – Utqiagvik, Alaska

Leave a Reply