ကပိလဝတ္ျပည္ ဆုိတာ

Posted on

ကပိလဝတ္ျပည္(Kapilavastu) သည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳ မင္းသား၏ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး စိုးစံေတာ္မူေသာ ျပည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအခါက တိုင္းႀကီး (၁၆) တိုင္း ၊ ျပည္ႀကီး (၂၀) ဟု ေက်ာ္ေစာခဲ့သည္။ ထုိအထဲမွ သကၠတိုင္း (Shakya) ၏ၿမဳိ႕ေတာ္သည္ ကပိလ၀တ္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ကပိလ၀တ္ျပည္သည္ နီေပါႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ကပိလ၀တ္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ရွိေနၿပီး ျမတ္စြာဘုရားကို ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ လုမၺိနိဥယ်ာဥ္ ႏွင့္မူ ၁၆မုိင္ အကြာအေ၀းတြင္ ရွိသည္။ ထုိေနရာသည္ အိႏၵိယျပည္ အူတာပရာဒက္ရွ္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမျခင္း ထိစပ္ေနေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ဗုဒၶမပြင့္မီ ၂ရာစုခန္႔က ဥကၠာကရာဇ္မင္းႀကီးသည္ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္မ်ားကို ဟိမဝႏၲာသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ရန္ အမိန္႔ရွိခဲ့ရာမွ သားေတာ္ သမီးေတာ္တို႔သည္ ကပိရေသ့ႀကီး၏ ေက်ာင္းသခၤမ္းအနီးတြင္ ရေသ့ႀကီး၏ အဆုံးအမကို ခံယူကာ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကို အစြဲျပဳ၍ ကပိလဝတ္ျပည္ဟု ေခၚတြင္သည္။ ကပိလဝတ္ျပည္ကို ျမန္မာစာမ်ား၌ ကပၸိလဝတ္ ဟူ၍လည္း သုံးစြဲၾကသည္။

သာကီဝင္မင္းတို႔၏ ျပည္ေထာင္ခ်င္းျဖစ္ေသာ ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္ ေကာလိယျပည္စပ္ၾကားတြင္ ေရာဟိဏီျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၆ ရာစုႏွစ္ခန္႔က ကပိလဝတ္ျပည္တြင္ မင္းအမ်ား အလွည့္က် အုပ္စိုးခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ ေမြးဖြားခိုက္တြင္ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး ႀကီးစိုးခိုက္ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ ၿမိဳ႕႐ိုးမွာ ၁၈ ေတာင္ျမင့္ေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ား ရွိသည္။

သိဒၶတၳမင္းသားသည္ သက္ေတာ္ ၂၉ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေတာထြက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္၍ ဘုရားျဖစ္သည္တြင္ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးက အႀကိမ္ႀကိမ္ ပင့္ဖိတ္သျဖင့္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ႂကြလာၿပီးေသာ္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ အေပါင္းကို တရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆး တိုက္ေကၽြးေတာ္မူသည္။

ျမတ္စြာဘုရားအား ကပိလဝတ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြပါမည့္အေၾကာင္း ဖြားဖက္ေတာ္ ကာဠဳဒါယီအမတ္က ဂါထာ ၆၀ ျဖင့္ သီကုံးေလၽွာက္ထားေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာဆိုသည္။ ထိုသို႔ ပင့္ေလၽွာက္ပုံကို အင္းဝေခတ္တြင္ သၽွင္အုန္းၫိုက ဂါထာ ၆၀ ပ်ိဳ႕တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈနာေပ်ာ္ဖြယ္ ရွိေအာင္စပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ သၽွင္ဥတၱမေက်ာ္ကလည္း ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ႂကြခန္းကို ‘စက္ဆဲ့ႏွစ္လီ၊ ဒြါဒသီဝယ္’ ခ်ီေသာ ေတာလားရတုျဖင့္ သီကုံးခဲ့ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ဂါထာ ၆၀ ဝတၳဳလည္း ရွိေသးသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ေရာက္မဆိုက္၌ပင္ မာနတံခြန္ ထူလွေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားအား ေရအစုံ၊ မီးအစုံ ယမိုက္ျပဋိဟာကို ျပသ၍ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ေစာင္ အပါအဝင္ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္။ ထို႔အျပင္ နႏၵာမင္းသားဟု ေခၚတြင္ေသာ ညီေတာ္ မင္းနန္ႏွင့္ သားေတာ္ ရာဟုလာတို႔အား သာသနာ႔အေမြအႏွစ္ ေပးေတာ္မူသည္။

ထိုပထမအႀကိမ္ ဘုရားျမတ္စြာသည္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည့္အလား ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႂကြေရာက္ဖူးေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ႀကိမ္၌ ကပိလဝတ္ျပည္သားမ်ားႏွင့္ ေကာယိယျပည္သားတို႔သည္ ေရာဟိဏီျမစ္ေရကို လယ္ေရေသာက္အျဖစ္ အတူတကြ သုံးစြဲၾကရာမွ အခ်င္းပြားၾကရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႂကြေရာက္လာ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဟာေျပာေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္၌ကား ဝိဋဋ်ဳဘမင္း၏ ရန္စြယ္ကို တားျမစ္အံ့ေသာငွါ ျမတ္စြာဘုရား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေဒသစာရီ ျဖန္႔ခ်ိေၾကာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ကား ကပိလ၀တ္ျပည္သည္ ေကာသလဘုရင္ ဝိဋဋ်ဳဘမင္း၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေကာသလျပည္၏ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။

ေအဒီ ၄ ရာစုႏွင့္ ၇ ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ တ႐ုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာဟီယန္ႏွင့္ ဟူအင္စန္တို႔သည္ ကပိလဝတ္ျပည္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားအေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာဘီယန္က သူ၏ A Record of the Buddhistic Kingdoms စာတမ္းတြင္ ကပိလ၀တ္ျပည္အေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာဘီယန္ေရာက္ရွိၿပီး ႏွစ္ ၂၀၀ ၾကာၿပီးမွ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဟူအင္စန္ကလည္း သူ၏ Buddhist Records of the Western World စာတမ္းတြင္ ကပိလ၀တ္ျပည္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကပိလဝတ္ျပည္အနီး လုမၺိနီအရပ္တြင္ သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီးသည္ လုမၺိနီေက်ာက္တိုင္ကို စိုက္ထူခဲ့သည္။ ကပိလဝတ္ျပည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းေနရာကို အတိအက် မေျပာသာေသးေသာ္လည္း နီေပါႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပိပရာဝါအမည္တြင္ေသာ ႐ြာေနရာပင္ ျဖစ္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုအရပ္တြင္ ကပိလဝတ္ အမည္ပါေသာ ျမဴတာအိုးမ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရေလသည္။ ဗုဒၶေခတ္က အေဆာက္အအုံ အပ်က္အစီးမ်ားကုိလည္း ကပိလ၀တ္ျပည္တြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ တခ်ိန္က ကပိလ၀တ္ရွိရာအရပ္ကို ယခုအခါတြင္မူ Tilaurakot ရြာ ဟုေခၚတြင္ၿပီး လူဦးေရ ၅၆၀၀ခန္႔ေနထုိင္သည့္ အရပ္ျဖစ္လာသည္။

( ပညာရွင္အမ်ားစုက Tilaurakot ကုိ ကပိလ၀တ္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ Piprahwa ရြာကုိ ကပိလ၀တ္ျပည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ Piprahwa ရြာသည္ လုမၺိနိဥယ်ာဥ္ ႏွင့္ ၁၂မုိင္အကြာအေ၀းတြင္ရွိသည္။  Tilaurakot ႏွင့္  Piprahwa ႏွစ္ေနရာလုံးတြင္ အေဆာက္အဦးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ေတြ႔ရၿပီး ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆုိဒ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္)

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၁)
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply