အိႏၵိယက အႀကီးဆုံး အမႈိက္ပုံေတာင္

Posted on

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး အမႈိက္ပုံေတာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္ Ghazipur အမႈိက္ပုံသည္ တစထက္ တစပုိမုိႀကီးထြားလာေနၿပီး လာမယ့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ တပ္ခ်္မဟာ၏ အျမင့္ကုိေက်ာ္လြန္သြားလိမ့္မည္ ဟုခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဘာလုံးကြင္း ၄၀ ကြင္းစုေပါင္းထားသည္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အက်ယ္ပမာဏ ရွိေနသည့္ ထုိအမႈိက္ပုံႀကီူသည္ နယူးေဒလီၿမဳိ႕ေတာ္၏ အစြန္း အေရွ႕ဘက္ပုိင္းရွိ Ghazipur ၿမဳိ႕တြင္တည္ရွိေနၿပီး ထုိအမႈိက္ပုံေၾကာင့္ ေဒလီၿမဳိ႕အား ကမာၻ႔အညစ္ညမ္းဆုံး ၿမဳိ႕ေတာ္တစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။

ထုိအမႈိက္ပုံေနရာတြင္ ၁၈၉၄ခုႏွစ္ကတည္းက အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္လာခဲ့ရာ ၂၀၀၂ခုႏွစ္ တြင္ ရပ္သင့္သည့္ပမာဏသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈကို မပိတ္ခဲ့သည့္အတြက္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားျမင့္မားလာရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၁၃ေပ အျမင့္အထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၃၃ေပ ခန္႔ျမင့္တက္လွ်က္ရွိရာ ဤႏႈန္းအတုိင္းသာ ဆက္လက္အမႈိက္ပုံေနပါက လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၂၄၀ေပ အျမင့္ရွိသည့္ တပ္ခ်္မဟာ၏ အျမင့္ကုိပင္ ေက်ာ္လြန္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအမႈိက္ပုံ ႀကီး၏ အက်ယ္သည္ ေဘာလုံးကြင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၃၃ ေပနီးပါး ပိုမို ျမင့္တက္လာသည္။ လက္ရွိႏႈန္းအတိုင္းသာဆက္ျမင့္တက္ေနလၽွင္ ယင္းသည္ အျမင့္ ၂၃၉ ေပ ခန္႔ရွိသည့္ ကမၻာေက်ာ္ တာ့ဂ္်မဟာကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေက်ာ္ တက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေတာင္တစ္လုံးမွ်နီးပါး ျမင့္မားလွေသာေၾကာင့္ အမႈိက္ပုံႀကီးအား ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ၀င္မတုိက္မိေစရန္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ အနီေရာင္ သတိေပး မီးလင္းတုိင္မ်ားစုိက္ထားသင့္ေၾကာင္း အိႏၵိယတရားရုံးခ်ဳပ္၏ သတိေပးျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

Chintan သဘာ၀ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Chitra Mukherjee ကလည္း “အခုထိ အမႈိက္ဆက္ပုံေနတာေတြကို ရပ္သင့္ပါၿပီ။ ဒီအတုိင္းသာ ဆက္ပုံေနဦးမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဆုိးရြားတဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ နဲ႔ ေျမေအာက္ေရညစ္ညမ္းမႈေတြကို မၾကာခင္မွာ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မွာပါ” ဟု သတိေပးေထာက္ျပခဲ့သည္။

အမႈိက္ပုံႀကီးေၾကာင့္ Ghazipur ၿမုိ႕သည္ ဆုိးရြားေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အသက္ရႈမႈဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ခံစားေနၾကရသည္။ အိႏၵိယၿမဳိ႕မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၆၂သန္းခန္႔ ထြက္ရွိေနၿပီး ၂၀၃၀ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁၆၅သန္း အထိ တုိးျမင့္လာလိမ့္မည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိအမႈိက္ပုံေတာင္ႀကီး တြင္ ငွက္ ၊ ေခြး ႏွင့္ တိရစာၦန္အေသမ်ား ၊ ၾကြက္မ်ား လြန္စြာေပါမ်ားလွသည္။ ထုိသုိ႔နံေစာ္လွသည့္ ၾကားထဲမွ ၀မ္းေရးအတြက္ အမႈိက္ေကာက္သူေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔မွ် ရွိေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေန႔စဥ္ အမႈိက္ကားေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီ၍ ပုံလွ်က္ရွိၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ လာေရာက္စြန္႔ပစ္သည့္ အမႈိက္တန္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

ထုိအမႈိက္ပုံတြင္ မီးေလာင္မႈမ်ားလည္း မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါေလာင္လွ်င္ ရက္ေပါင္း အတန္ၾကာ ၿငိွမ္းသတ္ရေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္အမႈိက္မ်ားၿပဳိက်မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က အမႈိက္ပိ၍ လူ ၂ေယာက္ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

အိႏၵိယ၏ ပလတ္စတစ္ သုံးစြဲမႈသည္ အျခား အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာနည္းပါးလွေသာ္လည္း စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းက ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ တင္သြင္းမႈမ်ားကို ေစာေစာပုိင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္သန္႔စင္သုံးစြဲျခင္းျဖင့္သာ လည္ပတ္လွ်က္ရွိေနၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ပလတ္စတစ္ျပသနာကို အေတာ္အတန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

VIDEO

Ref :
independent News : India’s ‘rubbish mountain’ is about to grow taller than the Taj Mahal

Leave a Reply