ဗုိလ္စိန္မွန္ ဆုိသည္မွာ

Posted on

ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ သာယာဝတီ ခ႐ိုင္၊ သုံးဆယ္ၿမိဳ႕ အပိုင္ ဆိုင္းစု႐ြာတြင္ အဘ ဦးသင္၊ အမိ ေဒၚႏွစ္ဖူး တို႔မွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သားသမီး ၄ ေယာက္အနက္ ဒုတိယေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ ငယ္စဥ္ အခါက သုံးဆယ္ၿမိဳ႕ အာ၊ စီ၊ အမ္ (႐ိုမန္ကက္သလစ္ မစ္ရွင္) ေက်ာင္းႏွင့္ ေအ၊ ဘီ၊ အမ္ ကရင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းတို႔တြင္ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။ သာယာဝတီၿမိဳ႕ အေရးပိုင္႐ုံးတြင္ ႐ုံးစာေရး အျဖစ္ျဖင့္ အမႈထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။

႐ုံးစာေရး အျဖစ္ အမႈထမ္း ေနစဥ္ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး မွ သခင္ျမ ႏွင့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၈ – ၃၉ ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့၍ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ အဂၤလိပ္ကို စစ္ေၾကညာေသာ အခါ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္ သခင္မ်ားအား ၿဗိတိသွျ အစိုးရက ဖမ္းဆီးရန္ စီစဥ္သည္ကို တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ုံး သို႔ သတင္းပို႔ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ သတင္း ပို႔ေပးမႈေၾကာင့္ သာယာဝတီ ခ႐ိုင္မွ သခင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်ိန္မီ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ရသည္။ ထိုသတင္း ေပါက္ၾကားမႈ အတြက္ ႐ုံးစာေရး ကိုစိန္မွန္သည္ ရာဇဝတ္ေဘးမွ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ ျမန္မာ့ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီ-အိုင္-ေအ) ကို ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္ျပဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရာက္ တက္ေရာက္ ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္ေသာ အခါ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ကိုစိန္မွန္သည္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႉး ေက်ာ္ေဇာ(သခင္ေ႐ႊ)ဦးစီးသည့္ ပထမပတ္ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္၍ စစ္ပညာ သင္ယူခဲ့သည္။ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဗမာ့ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ ကို ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခါ တပ္ရင္း ၃၊ တပ္ခြဲ ၁ တြင္ ဒုဗိုလ္ အျဖစ္ျဖင့္ ထမ္း႐ြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ပ်ဥ္းမနား စခန္းတြင္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ႐ုံးအုပ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပ်ဥ္းမနား၊ ပဲခူးႏွင့္ အာလံၿမိဳ႕ (ယခု ေအာင္လံၿမိဳ႕) အနီး ေ႐ႊေညာင္ပင္ စခန္းမ်ား၌ အမႈထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို အေနာက္တိုင္း ဌာနခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အခါ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ျဖင့္ ႐ုံးအုပ္ တာဝန္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ႀကီးစိန္မွန္ သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္(၇)နာရီခန္႔တြင္ သရက္ၿမိဳ႕ အစြန္ရွိ တပ္ရင္း(၆) စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မႉးေအာင္(သခင္စံလႈိင္)၊ ဗိုလ္ႀကီးစိန္ဝင္း(ေနာင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ တပ္ရင္း(၂)တပ္ရင္းမႉး ဗိုလ္စန္းယု တို႔ႏွင့္အတူ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ည၌ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တို႔အား စတင္ေတာ္လွန္မည့္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ တပ္ရင္း/တပ္ခြဲမ်ား ခ်ီတက္ၾကမည့္အစီအစဥ္၊ တပ္ခ်ထားမည့္ စခန္းမ်ား ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္သည့္ အစီအစဥ္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္ရင္းမ်ားအဆက္အသြယ္မျပတ္ေရး ရန္သူ႕သတင္းမ်ား အလ်င္အျမန္ပို႔ေရး ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အား ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ လႈံ႔ေဆာ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ရပ္႐ြာကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မႉး ျဖစ္လာ၍ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး၌ ဒုတိယ တိုင္းမႉး အျဖစ္ျဖင့္ တိုင္းအမွတ္ (၇) တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးသည္အထိ ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ အရ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေသာ တပ္မေတာ္၌ ဘားမား ႐ိုင္ဖယ္ တပ္ရင္း (၃) တြင္ ဒုဗိုလ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ထိုမွ တပ္ခြဲမႉး ဗိုလ္ႀကီး အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း ခံရသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ၿဗိတိသွျ လက္ေအာက္မွ ျမန္မာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အရ တိုက္ပြဲ ဆင္ေနသည့္ အခါ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ႀကီး စိန္မွန္သည္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စစ္ဘက္မွ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လဆန္းတြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႕ သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ ဌာနခ်ဳပ္ အေထြေထြ ဌာနမႉး အျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲရမည့္ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ျပည့္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ က်င္းပေသာ အခါ ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ သာယာဝတီ ေတာင္းပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ ဖဆပလ အမတ္ အျဖစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္လာခဲ့သည္။ ထိုေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕က အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေသာအခါ ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ပါလီမန္ အတြင္းဝန္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ႀကံ ခံရၿပီးေနာက္ ဖဆပလ အဖြဲ႕မွ ႏွစ္ျခမ္း မကြဲမီ သခင္ႏု ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕သည့္ အခါတြင္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္သည္ ဌာန လက္ကိုင္မရွိ ဝန္ႀကီး အျဖစ္ တိုင္းျပည္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း၌ ပုန္ကန္ ေသာင္းက်န္းမႈ အရပ္ရပ္တို႔ ေပၚပါက္ လာခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ျဖဴ – ဝါ၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ႏွင့္ သိန္းသန္း ကြန္ျမဴနစ္၊ ကရင္ေတာခို၊ တပ္ရင္း (၁) ေတာခို၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း စသည္ျဖင့္ ေသာင္းက်န္းမႈ အရပ္ရပ္တို႔ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေခတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ[ျပင္ဆင္ရန္]
ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္၍၊ ေသာင္းက်န္းမႈတို႔ကို တိုက္ခိုက္ရန္အလို႔ငွာ အထူးမင္းႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေလသည္။ သရက္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း ၁ သည္ ထိုႏွစ္ တြင္ အစိုးရအား ပုန္ကန္ျခားနားလ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္သို႔ ခ်ီတက္လာရာ၊ ဗိုလ္စိန္မွန္သည္ သာယာဝတီႏွင့္ လက္ပံတန္း ၾကားရွိ ကၽြန္းကေလးေခ်ာင္းကူး တံတားမွေန၍ ခုခံတိုက္ဖ်က္ ရာ၌ ေအာင္ျမင္ေလသည္။ ထိုကၽြန္းကေလးတိုက္ပြဲကား ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခုလုံးၿပိဳကြဲအံ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကိုေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္လိုက္ေသာတိုက္ပြဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ စိန္မွန္၏ အမည္သည္ ထင္ရွား၍လာခဲ့ေလသည္။ ဗိုလ္စိန္မွန္ သည္ အထူးစစ္မင္းႀကီးရာထူးခန္႔အပ္ျခင္းကိုခံရ၍၊ ဗိုလ္မႉးျဖစ္ လာေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔ကို ႏွိမ္နင္းတိုက္ ခိုက္ရေသာ တာဝန္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရာ၊ ျပင္းထန္လွ ေသာ ဝက္ေကာ္၊ ဘိုးသာေအာင္ကုန္းႏွင့္ လက္ဆက္တံတား တိုက္ပြဲ တို႔တြင္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္သည္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ ေလသည္။

ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္သည္ ၁၉၄၉ – ခုႏွစ္ (၁၃၁ဝ – ျပည့္ႏွစ္)၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္သူတို႔ သိမ္းပိုက္ထားရာ သာယာဝတီ ၿမိဳ႕ကို ေလေၾကာင္းမွ စင္ဆင္ရာတြင္ ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္ လိုက္ပါသြားစဥ္ ေလယာဥ္ ေပၚတြင္ ရန္သူ႕က်ည္ သင့္ခဲ့၍ မဂၤလာဒုံ စစ္ေဆး႐ုံ၌ ကုသရာ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္ သြားရွာသည္။ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္၏အေလာင္းကို အခမ္းအနားျဖင့္ အာဇာနည္ကုန္း၌ သၿဂႋဳဟ္သည္။ ယခုအခါ အာဇာနည္ ဗိမာန္၌ ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္ အုတ္ဂူကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။

ဗိုလ္မႉး စိန္မွန္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီး ေဒၚေအးၾကည္ႏွင့္ သမီးတေယာက္ သားတေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ကိုးကား

ေ႐ႊဥဩရဲ႕ ‘တခ်ိန္က ထင္ရွားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား’ စာအုပ္ စပယ္ဦး စာေပ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (တတိယ အႀကိမ္)
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply