ကမာၻ႔အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံ (၂၀၁၉)

Posted on

ႏုိင္ငံတကာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေန႔ျဖစ္တဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကမာၻ႔အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စာရင္းကို  SDSN (Sustainable Development Solutions Network) က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာရင္းကို ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕၀င္ေငြ ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ ေကာင္းက်ဳိးဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊  လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ပ်မး္မွ်သက္တမ္း၊ လူမႈ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ေပးကမ္းရက္ေရာမႈ စတာတုိ႔အေပၚ မူတည္တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းရဲ႕ ထိပ္ဆုံးမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံအေၾကာင္းကို သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။

၁၀။ ၾသစႀကီးယား

ကမာၻ႔အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း အဆင့္ ၁၀ မွာရွိေနတာကေတာ့ ဥေရာပအလယ္ပုိင္းက ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က နံပါတ္ ၁၂ ေနရာမွာ ရွိခဲ့တဲ့ ၾသစႀတီးယားဟာ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၉မွာေတာ့ နံပါတ္ ၂ခု ခုန္တက္ကာ အဆင့္ ၁၀ ေနရာကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။

လူဦးေရ ၈.၈သန္းခန္႔သာေနထုိင္ၿပီး စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္စာရင္းအရ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၇၆၄ ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေကာင္းမြန္ၿပီး ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းက ၈၁.၅ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ ကေနဒါ

ေျမာက္အေမရိကမွာ တည္ရွိတဲ့ ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဧရိယာက်ယ္၀န္းလြန္းတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ လူဦးေရကေတာ့ ဧရိယာထက္စာရင္ အလြန္နည္းပါတယ္။ ကေနဒါရဲ႕ လူဦးေရဟာ ၃၇သန္းခန္႔သာ ရွိပါတယ္။ၿမဳိ႕ေတာ္မွာ အုိတာ၀ါျဖစ္ၿပီး တုိရန္တုိ ၊ ကြီဘက္ ၊ ဗန္ကူးဗား အစရွိတဲ့ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းၿမုိ႕ႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားပါတယ္။

ေအးခ်မ္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး စီးပြားေရးအလြန္တုိးတက္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္တဲ့ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးတြင္လည္း ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းမွာလည္း ပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ကေနဒါ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၅၄၆ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၈၂.၂ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၈။ နယူးဇီလန္ 

ဩစေၾတးလ်တိုက္ ႏွင့္ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်္ာအကြာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲမွာ တည္ရွိတဲ့ ကြ်န္းစုႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမ ၻာ့ခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္ငံေတြထဲက တစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စိမ္းလန္းသည့္ကုန္းေၿမ ၊ ေရခဲဖံုးလႊမ္းေနသည့္ေတာင္တန္း ၊ သာယာလွသည့္ ကမ္းေၿခမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားကာ ေအးၿမသည့္ရာသီဥတုရွိတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံလူဦးေရ ၄.၉ သန္းခန္႔ရွိကာ အမ်ားစုမွာဥေရာပလူမ်ိဳးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၂၆၆ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကေတာ့ ၈၁.၆ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ဆြီဒင္

ေျမာက္ဥေရာပရွိ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းကၽြန္းဆြယ္တြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ EU အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ဧရိယာအေနျဖင့္ တတိယအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၁၀.၂သန္းခန္႔ရွိပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ႏွင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးၿပီး အလြန္တိုးတက္ေသာ စီးပြားေရးအေျခအေန ကိုပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ႏုိင္ငံပါ။

၂၀၁၀ တြင္ ဆြီဒင္သည္ ဥေရာပသမဂၢအတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆုံး တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈႏွင့္ အျမန္ဆုံးစီးပြားေရး တိုးတက္မႈ တို႔ ရွိခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ပညာေရးထြန္းကားတဲ့ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၄၇၄ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၈၂.၄ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ဆြစ္ဇာလန္

ဥေရာပတိုက္၏ အလယ္ဗဟိုတြင္တည္ရွိၿပီး ေတာင္မ်ားပတ္လည္ဝိုင္း လ်က္တည္ရွိေသာ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းၿပီး လုံၿခဳံမႈအရွိဆုံးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္လည္း ထိပ္တန္းမွ ပါ၀င္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္၏ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမႈ ပမာဏမွာ အမ်ားႀကီးမကြာျခားေပ။ အခ်မ္းသာဆုံးလူ ၂၀%၏ ၀င္ေငြမွာ အဆင္းရဲဆုံးသူ ၂၀%၏ ၄ဆ သာ အမ်ားဆုံးကြာျခားပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ ပါလီမန္မွတင္သြင္းေသာ မည္သည့္ဥပေဒကုိမဆုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခြင့္ ၊ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ထုိအတြက္လုိအပ္သည္မွာ ရက္ေပါင္း၁၀၀အတြင္း ေထာက္ခံသည့္ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ၅ေသာင္းကို စုေဆာင္းရန္သာျဖစ္ပါတယ္။

လူဦးေရ ၈.၅သန္းခန္႔ရွိကာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄၉၈၈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆြစ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆုံးထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္စာရင္းအရ ဆြစ္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၈၁.၃ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ၈၅.၃ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ နယ္သာလန္ 

ဥေရာပအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တည္ရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စံနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏုိင္ငံေလးျဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ စတုရန္းမုိင္ ၁၆၀၄၀ သာက်ယ္၀န္းၿပီး လူဦးေရ ၁၇.၃သန္းသာ ေနထုိင္ပါတယ္။ ၿမဳိ႕ေတာ္ကေတာ့ အမ္စတာဒမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးထြန္းကားၿပီး ေအးခ်မ္းသည့္ရာသီဥတုရွိတဲ့ႏုိင္ငံပါ။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရလြန္းသျဖင့္ အက်ဥ္းသားမရွိသေလာက္နည္းပါးတာေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ပိတ္ပစ္ရေလ့ရွိတဲ့ႏုိင္ငံပါ။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ကာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းလြတ္လပ္စြာေနထုိင္ေျပာဆုိခြင့္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၁၀၅ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကေတာ့ ၈၁.၉ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ အုိက္စလန္

ေၿမာက္အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာထဲတြင္ တည္ရွိၿပီး Greenland ကၽြန္း ႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံအၾကားတြင္တည္ရွိတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္းမွာ စတုရန္းမုိင္ ၄ေသာင္းနီးပါးရွိေပမယ့္ လူဦးေရကေတာ့ ၃သိန္းခြဲသာ ရွိပါတယ္။ ကမာၻေပၚတြင္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း ရွိသည့္နိင္ငံၿဖစ္ကာ အမ်ားစု ၉၃% ခန္ ့သည္ ၿမိဳ ့ရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ၿမုိ႕ေတာ္ကေတာ့ ေရးခီးဘက္ၿမဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

အိုက္စလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ဟာ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ လူတိုင္းအခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ၿဖစ္ပါတယ္ ။ လူဦးေရနည္းပါးၿပီးသယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀တာေၾကာင့္ လူေနမွဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ နိင္ငံထဲတြင္ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ၀င္ေငြကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၇၅၃ ေဒၚလာ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကေတာ့ ၈၂.၇ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေနာ္ေ၀

ဥေရာပေျမာက္ဖ်ားမွာ တည္ရွိတဲ့ စကင္ဒီေနးဗီးယားႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။  ေၿမၿပင္ညီညာမႈ မရွိပဲ ေတာင္စြယ္မ်ား ၊ ေတာင္ၾကားမ်ား ၊ေတာင္တန္းမ်ား ၊ေရကန္မ်ား ၊ ေရခဲၿပင္မ်ားဖံုးလႊမ္းရာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမတဲ့ရာသီဥတုကို ပုိင္ဆုိင္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၅.၃သန္းခန္႔ ေနထုိင္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေၿမာက္ဖက္အစြန္ဆံုးတိုင္းၿပည္မ်ားတြင္ပါ၀င္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွ ေန၀င္ေလ့ ရွိသၿဖင့္ သန္းေခါင္ယံေနထြက္ရာ ႏုိင္ငံလုိ႔လည္း တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။

လူဦးေရနည္းပါးၿပီးသယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သၿဖင့္ ခ်မ္းသာသည့္ ႏုိင္ငံၿဖစ္ကာ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏုိင္ငံတႏုိင္ငံၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄၀၆၅ေဒၚလာ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကေတာ့ ၈၁.၈ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဒိန္းမတ္

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ ဟာလည္း ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒိန္းမတ္ဘုရင့္ႏုိင္ငံလုိ႔ေခၚၿပီး အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ စတုရန္းမုိင္ ၁၆၅၇၇ သာ က်ယ္၀န္းကာ လူဦးေရ ၅.၈သန္းခန္႔သာ ေနထုိင္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးထြန္းကားၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးကုိ အလြန္အားေပးၿပီး ေက်ာင္းတက္လွ်င္ အစုိးရက ပုိက္ဆံမယူတဲ့အျပင္ ပုိက္ဆံပါျပန္ေပးပါေသးတယ္။ အခမဲ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကိုလည္း ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ေပးထားပါေသးတယ္။ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁၆၄၃ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကေတာ့ ၈၀.၆ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ဖင္လန္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းမွာ နံပါတ္ ၁ ခ်ိတ္တဲ့ႏုိင္ငံကေတာ့ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ ဖင္လန္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။  ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္ အ႒မေျမာက္ အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ လူဦးေရ အက်ဲဆုံး ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရ ၅သန္းခြဲခန္႔သာ ေနထုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံၿမဳိ႕ေတာ္က ဟယ္ဆင္ကီျဖစ္ပါတယ္။

ဖင္လန္ႏုိင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္၊ နည္းပညာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၊ ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးတက္လာမႈ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ အၿမဲေတြ႕ရွိေလ့ ရွိပါတယ္။ ကမာၻ႔ပညာေရးအေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ မၾကာခဏသတ္မွတ္ခံရေလ့ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၈၇၈ ျဖစ္ၿပီး ၈၁.၈ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါစာရင္းဟာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၆ ႏုိင္ငံကို စာရင္းျပဳစုထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္ကေတာ့ ၁၃၁ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံ ၂၀ ခန္႔သာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ကမာၻ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံကေတာ့ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ေနာက္မွာ အလယ္ပိုင္းအာဖရိက နဲ႔ အဖဂၢနစၥတန္ ႏုိင္ငံေတြက ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္းထဲမွာမပါသလုိ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဒီစာရင္းထဲမွာလည္း မပါေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းေပ်ာ္ရြင္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတာကေတာ့ ဘူတန္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေလးကို ကမာၻ႔အေပ်ာ္ရြင္ဆုံးလူေတြ ေနထုိင္ရာေနရာ လုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကၿပီး အဲဒီလုိေခၚေ၀ၚတဲ့အတုိင္း ဘူတန္ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ဆင္းရဲေပမယ့္ အပူအပင္မရွိပဲ သဘာ၀နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ တကမာၻလုံးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို GDP နဲ႔ တြက္ေလ့ရွိေပမယ့္ ဘူတန္ကေတာ့ GNH(Gross National Happiness) လုိ႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈ နဲ႔ပဲ တုိင္းတာပါသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻ႔အဆင့္ထဲမပါေပမယ့္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ဒီႏုိင္ငံငယ္ေလးကို သတ္မွတ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Ref : WorldHappiness Report

သုတဇုန္

Leave a Reply