ကူဝိတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံဟာ အာရွတိုက္ အေနာက္ပိုင္းမွာ တည္ရိွတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ရံုးသံုးအမည္ကေတာ့ ( State of Kuwait)ကူဝိတ္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အာေရဘီယမ္ပင္လယ္၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းအပိုင္းမွာတည္ရိွတဲ့ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔ထိပ္ဖ်ားတြင္တည္ရိွျပီး အီရတ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနပါတယ္။

လက္ရွိကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံတည္ရွိရာေနရာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘီစီ ၃၀၀၀ ကတည္းက လူေနမႈဖြ႔ံျဖိဳးခဲ့ျပီး မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသရိွျမိဳ႔မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ၁၈ ရာစုတြင္ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဆာဘတ္မင္းဆက္မ်ားအုပ္စိုးခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ျဗိတိသွ်လက္ေအာင္သို႔ေရာက္ရိွသြားျပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ အီရတ္ကက်ဴးေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ မဟာမိတ္အေမရိကန္က ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ရံုးသံုးဘာသာစကားကေတာ့ အာရပ္( Arabic)ဘာသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းမႈ စာရင္းအရ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံ၏လူဦးေရမွာ ၄.၆သန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၃ပုံ၁ပုံသာ ကူ၀ိတ္လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ ကူ၀ိတ္မွာ အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနထုိင္တဲ့ အျခားႏုိင္ငံသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ကူ၀ိတ္လူမ်ဳိး ၃၀% ၊ အျခားအာရပ္မ်ား ၂၇% ၊ အာရွသား ၄၀% ၊ အာဖရိကသား ၁% ၊ ဥေရာပ နဲ႔ အျခားႏုိင္ငံသား ၁%ခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၆၈၈၀ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ ျမိဳ႔ေတာ္ကေတာ့ ကူဝိတ္ျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံတြင္ အၾကီးဆံုးျမိဳ႔ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ျမိဳ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕အလယ္ပုိင္း ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔ကမ္းေျခမွာ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၂.၄သန္းခန္႔ ေနထုိင္တဲ့ၿမဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အာေရးဘီယမ္သဲကႏၱာရက ဖံုးလႊမ္းထားပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကုန္းနိမ့္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ျပီး အျမင့္ဆံုးေနရာဟာပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၃၀၆ မီတာသာျမင့္ပါတယ္။ ကြ်န္း ၉ ကြ်န္းရိွျပီး ဖယ္လကာ( Failaka) ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းတြင္သာ လူေနထိုင္ၾကၿပီး က်န္တဲ့ကြ်န္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ျခင္း မရွိပါ။

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံရဲ႔ကမ္းရိုးတန္းေဒသဟာ မိုင္ေပါင္း ၃၁၀ ရွည္လ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေျမဧရိယာ၏ ၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံ၏ရာသီဥတုမွာ ေျခာက္ေသြ႔သဲကႏၱာရရာသီဥတုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ေႏြဥတုဟာတိုေတာင္းေပမယ့္ အလြန္ပူျပီး ေဆာင္းရာသီမွာေအးျမတဲ့ရာသီဥတုမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

၆၁၄ေပ ျမင့္တဲ့ Kuwait Towers ဟာ ရွည္ေမွ်ာတဲ့ေမွ်ာ္စင္သံုးခုအစုအေဝးျဖစ္ျပီး ကူဝိတ္ႏုိုင္ငံရဲ႔စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာေရးဘီယမ္ပင္လယ္ေကြ႔အငူတြင္ တည္ရိွျပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ျပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံ၏လြပ္လပ္ေရးေမွ်ာ္စင္( Liberation Tower )ဟာႏုိင္ငံရဲ႔လြပ္လြတ္ေရးအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၂၂၀ေပ ျမင့္ျပီး ကူဝိတ္ႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးေမွ်ာ္စင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး ေမွ်ာ္စင္မ်ားတြင္ ပဥၥမေျမာက္ ကမာၻ႔အျမင့္ဆုံး ေမွ်ာ္စင္ျဖစ္ျပီး အီဖယ္တာဝါထက္ ၁၃၁ေပ ပိုျမင့္ပါတယ္။ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံရဲ႔ေနာက္ဆံုးဘုရင္ျဖစ္သူ Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah က ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Al Hamra Tower ဟာ ကူဝိတ္ျမိဳ႔တြင္ အေရးပါတဲ့အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကူဝိတ္ျမိဳ႔တြင္အျမင့္ဆံုးေမွ်ာ္စင္ျဖစ္ျပီး ကမၻာအရွည္ဆံုးေမွ်ာ္စင္မ်ားတြင္ ၂၃ ခုေျမာက္ေမွ်ာ္စင္ျဖစ္ပါတယ္။ Grand Mosque ဟာ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံတြင္ အၾကီးဆံုးဗလီျဖစ္ျပီး စတုရန္းေပ ၄၈၀၀၀၀ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။ Souq Al-Mubarakiya ဟာ ကူဝိတ္ျမိဳ႔မွာရိွတဲ့ျပင္ပေစ်းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယခင္ကေရနံေရာင္းဝယ္ေရးတြင္ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ကူ၀ိတ္ဟာ အာရပ္ကမာၻမွာ ပညာေရးအဖြံ႔ၿဖဳိးဆုံး စာတတ္ေျမာက္သူအမ်ားဆုံး တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါတယ္။ မူႀကဳိ ၊ အေျခခံ ၊ အလယ္တန္း ၊ တကၠသုိလ္အဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။ အသက္ ၆ႏွစ္ကေန ၁၄ႏွစ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ မည္သည့္ေက်ာင္းတက္သူတုိင္းမဆုိ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ ကူ၀ိတ္တကၠသုိလ္ဟာ ၃၈၀ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး စာသင္သားေပါင္း ၄ေသာင္းခန္႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့ တကၠသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံရဲ႔ အထိမ္းအမွတ္ပန္းဟာ Arfaj ျဖစ္ပါတယ္။ အထိမ္းအမွွတ္ငွက္မွာ သိန္းငွက္ (falcon) ျဖစ္ပါတယ္။ Falcon သိန္းငွက္မ်ားဟာ ကူဝိတ္ရဲ႔ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားမွာရိွပါတယ္။ ၎သိန္းငွက္ပံုမ်ားကို ကူဝိတ္ႏိုင္ငံ၏တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ေရးဆြဲအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံရဲ႕အလံမွာေတာ့ အစိမ္း ၊ အျဖဴ ၊ အနီ ၊ အနက္ အေရာင္ ၄မ်ဳိးပါ၀င္ပါတယ္။ Safie Al-Deen Al-Hali ရဲ႕ ကဗ်ာကေန ရယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္က ငါတုိ႔ေျမ ၊ အျဖဴက ငါတုိ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ၊ အနီက ငါတုိ႔ရဲ႕ဓါးေတြ ၊ အနက္က ငါတုိ႔ရဲ႕တုိက္ပြဲေတြ စသည္ျဖင့္ ရည္ညႊန္းပါတယ္။

ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ အေနနဲ႔ေတာ့ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၇၅% ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၁၈% နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴ ၊ ဆစ္ခ္ နဲ႔ အျခားဘာသာကုိးကြယ္သူစုစုေပါင္း ၈% ခန္႔ ရွိပါတယ္။

ကူဝိတ္ဟာ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔ရိွအာရပ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုးအေျခဥပေဒႏွင့္ ပါလီမန္မ်ားကို ပထမဦးဆံုးတည္ေဆာက္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေစာ္ဘြားက Sabah Ahmad al-Sabah ျဖစ္ကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ Jaber Mubarak al-Sabah ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၆ မွ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ေရနံလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းအရ ကူဝိတ္ဟာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္ းႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သတၱမေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၁၉၄၃ ျဖစ္ပါတယ္။

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကးယူနစ္မွာ ကူဝိတ္ဒီနာ ( Kuwaiti dinar )ျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚမွာအျမင့္ဆံုးေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ဒီနာ ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၂၉ေဒၚလာနဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ေရနံထုတ္လုပ္ျခင္းအျပင္ ကူ၀ိတ္မွာလုပ္ကုိင္ၾကတဲ့ အျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျခင္း ၊သေဘၤာတည္ေဆာက္ျပုျပင္ျခင္း ၊ အစားအစာ ၊ ပင္လယ္ေရကုိ ေရခ်ဳိျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္း နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ၾကပါတယ္။

 

 

Leave a Reply