မင္းတုန္းမင္း နဲ႔ ဆရာမွတ္ႀကီးေတြ႔ဆုံခန္း

Posted on

ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ထင္ရွားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾက ၊ ဆုံၾက အင္တာဗ်ဴးၾကတာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအင္တာဗ်ဴးေတြထဲက မင္းတုန္းမင္းနဲ႔ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဂ် အီးမတ္ (Dr.J.E.Marks) တုိ႔ရဲ႕ ေတြ႔ဆုံခန္းကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။

ေဒါက္တာ ေဂ်အီးမတ္ဆုိတာ ျမန္မာအမ်ားစုက ဆရာမွတ္ႀကီးလုိ႔ သိၾကတဲ့ ရန္ကုန္စိန္႔ဂြ်န္းေက်ာင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးပါ။ အဲဒီဆရာမွတ္ႀကီးဟာ မႏၱေလးမွာ ‘အက္စ္ ၊ ပီ ၊ ဂ်ီ’ လုိ႔ေခၚတဲ့ သံတဲေက်ာင္းကိုလည္း ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ဘုရင့္သားေတာ္ေတြ အပါအ၀င္ ျမန္မာလူငယ္ေတြကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးတယ္။ ေဒါက္တာေဂ်အီးမတ္ နဲ႔ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၈ရက္ ၊ ၁၈၆၈ခုႏွစ္မွာ ဆုံေတြ႔ျဖစ္ၾကတယ္။

မတ္ – မႏၱေလးမွာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ေဆာက္လုပ္လုိပါတယ္ အရွင္မင္းႀကီး ၊ ကုန္က်စရိတ္ကိုေတာ့ ရန္ကုန္၊ ကာလကတၱားနဲ႔ အဂၤလန္က မိတ္ေဆြေတြ စုေဆာင္းေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။

မင္းတုန္း – က်ဳပ္ ဘုရင္ပဲ ၊ က်ဳပ္ရဲ႕ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကို ဘယ္သူ႔အကူအညီမွ မလုိပါဘူး။ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီးရင္ မင္းညီမင္းသားေတြကုိ အဂၤလိပ္စာ သင္ေပးမွာလား။

မတ္ – မုခ် သင္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ အရွင္မင္းႀကီး။

မင္းတုန္းမင္းက သူ႔ႏႈတ္ကတိအတုိင္း ၁၈၆၉ခုႏွစ္မွာ စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းေတြကို အကုန္အက်ခံေဆာက္ေပးတယ္။ တကယ္လည္း ဘယ္သူ႔ဆီက အေထာက္အပံ့မွ မယူဘူး။

ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ထရူး(Rev.J.Trew) အဂၤလန္ခဏျပန္တုန္း ဘုရင္မႀကီးဆီ သမၼာက်မ္းစာေတြသြားရြတ္ရင္း ေျပာျပေတာ့ ဘုရင္မႀကီးက မင္းတုန္းဘုရင္ကုိ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ေစတနာ သဒၵါတရား ရက္ေရာပုံကုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေရာင္စုံျခယ္သထားတဲ့ ေက်ာက္ေရတေခါင္းတစ္ခုကို လက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက တစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔လုိက္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆုံခန္းကို ျပန္ဆက္ၾကစုိ႔။ ေနာက္တစ္ေန႔ ဆရာမွတ္ႀကီး နန္းေတာ္ကုိ ထပ္ေရာက္ေတာ့ ဆရာမွတ္ႀကီးတပည့္ေတြအေၾကာင္းေျပာရင္း မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ဘာသာေရးအေပၚ ရႈ႕ျမင္သုံးသပ္ပုံကုိ အင္တာဗ်ဴးၾကည့္ခြင့္ရတယ္။

မင္းတုန္း – လူေတြဟာ ကုိယ့္ဘာသာတရားကုိ ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနၾကတာ ကုိယ္ေတာ္ လုိလားျမတ္ႏုိးပါတယ္။ မြတ္စလင္ေတြ ၊ ဟိႏၵဴေတြ ၊ ခရစ္ယာန္ေတြကို ကုိယ္ေတာ္ျမတ္က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၾကပါလားလုိ႔ ဘယ္အခါမွ မတုိက္တြန္းခဲ့ဖူးဘူး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုိးကြယ္တာကုိ သည္းခံတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူငယ္လူရြယ္ေတြက ကုိယ့္အယူ၀ါဒကို အလြယ္တကူ ပစ္ပယ္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ မျပဳသင့္ဘူး။ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ကုိးကြယ္လာတဲ့ ဘာသာကို မဆင္မျခင္ အရမ္းမဲ့ မျပစ္မွားသင့္ေပဘူး။ ရတနာသုံးပါးကို မေမ့ၾကနဲ႔။

မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ဘာသာတရားအေပၚ ရႈ႕ျမင္ပုံကုိ ၾကားသိရေတာ့ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အံ့အားသင့္ခဲ့ရတယ္။

– ဆရာတင္ႏုိင္တုိးရဲ႕ သမုိင္းထဲက အင္တာဗ်ဴး စာအုပ္မွ

Leave a Reply