ပီရူးက ေခါင္းတလားဖလား ၿပဳိင္ပြဲ

Posted on

Copa Ataúdes လို႔ေခၚတဲ့ ေခါင္းတလားဖူဆယ္ဖလားပြဲဟာ ပီရူးႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာရိွတဲ့ ဂ်ဴလီယာကာျမိဳ႔ေတာ္မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ ၿပဳိင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ဖူဆယ္ၿပဳိင္ပြဲတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းၿပဳိင္ပြဲတစ္ခု ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အဆိုပါျပိဳင္ပြဲဟာ အေကာင္းဆံုးအသင္းသံုးသင္းကို ဆုအျဖစ္အေခါင္းေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚမွာမႏွစ္ျမိဳ႔စရာေကာင္းတဲ့ျပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲ အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

ဂ်ဴလီကာယာေခါင္းတလားဖလားဟာ ပံုမွန္ဖူဆယ္ျပိဳင္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ၎ျပိဳင္ပြဲမွာယွဥ္ျပိဳင္တဲ့အသင္းမ်ားဟာ ပီရူးႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပူႏို ေဒသမွာရိွတဲ့ အၾကီးဆံုးနာေရးကူညီမႈအသင္း ၁၂ သင္းမွကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ အသင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းအတြက္ တစံုတရာကိုယ္စားျပဳတဲ့အရာကို ဆုအျဖစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ Coffin Cup 2019 ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့အသင္းမ်ားဟာ Last Goodbye (ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ျခင္း) ၊ Eternal Dream (ထာဝရအိပ္စက္ျခင္း) ၊ Rest and Peace (ျငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူျခင္း) ၊ Los Angeles ၊ Road to Paradise စတဲ့နာမည္မ်ားေပးခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ မႏွစ္ျမိဳ႔ျခင္းကိုအရမ္းၾကီးမျဖစ္ေစပါဘူး။

အႏိုင္ရရိွတဲ့အသင္းဟာ ေဒၚလာ ၁၃၀၀ တန္အေခါင္းကို ပုခံုးျဖင့္ထမ္းျပီး “Olé, olé, campeon!” လို႔ေအာ္ျပီးေအာင္ပြဲခံၾကပါတယ္။  ဒုတိယႏွင့္တတိယရရိွတဲ့အသင္းေတြကေတာ့ ပထမဆုထက္ တန္ဖိုးနည္းတဲ့ေခါင္းတလားေတြ ကိုရရိွတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဖလားၿပဳိင္ပြဲမွာေတာ့ ပထမဆုေခါင္းတလားကို Flores Funeral Home အသင္းက ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲက်င္းပသူမ်ားဟာ အားကစားျပိဳင္ပြဲမွာ အေခါင္းကိုဆုအျဖစ္ေပးရျခင္းအားသူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။” ကြ်ႏု္ပ္ဘုရားသခင္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒါဟာ အင္တာေနရွင္နယ္ၿပဳိင္ပြဲတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ေဒသတြင္းၿပဳိင္ပြဲ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုလုိၿပဳိင္ပြဲမ်ဳိးက်င္းပႏုိင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီထက္ပိုတန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ေခါင္းတလားေတြကို ဆုအျဖစ္ေပးႏုိင္ေအာင္ႀကဳိးစားသြားပါမယ္” လုိ႔ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးအဖြဲ႔ကသတင္ေထာက္ေတြကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

VIDEO

Leave a Reply