သမၼတအျဖစ္လ်ာထားျခင္း ခံခဲ့ရသူ (သုိ႔) ဆမားဒူးဝါး ဆင္းဝါးေနာင္

Posted on

ဆမားဒူးဝါး ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္၊ ဆမား႐ြာ( Thama ) တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အဘ ဆမားဒူဝါး ဂြမ္းဆိုင္းလီ၊ အမိ ဆမားဒူဂၽြန္မိ႐ြမ္ထုတို႔ ျဖစ္သည္။ ဆမားဒူဝါး ဆင္းဝါးေနာင္ကို ၁၂၇၆-ခု၊ တပို႔တြဲလဆုတ္ ၃ ရက္ (၁ – ၂ – ၁၉၁၅) တနလၤာတြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း အားလုံး ၃ ေယာက္ရွိသည့္ အနက္ ဒုတိယေျမာက္ သားျဖစ္သည္။ အစ္ကိုႀကီးမွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္၍ ႏွမ တစ္ဦးမွာ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ရွိသည္။ အစ္ကိုႀကီးဆုံး မွာ ဦးေဇာ္လုံး (ေခၚ) ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္၊ ညီမေထြးမွာ ဂ်ာရင္ ျဖစ္သည္။ ဆမာဒူးဝါး ဆင္းဝါးေနာင္၏ ျမန္မာအမည္မွာ ဦးေက်ာ္ဦး ျဖစ္သည္။

စကားေျပာ ေျပျပစ္၍ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ စာေပႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းဂန္မ်ား ကို ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၎အား အသက္ ( ၁၅ ) ႏွစ္မၽွသာ ရွိေသးေသာ္လည္း ဆမားနယ္၏ ေထာင္ခ်ဳပ္ဒူဝါ အျဖစ္ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ေသာ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ၎ရာထူးကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရသည္။

အဂၤလိပ္ေခတ္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း ျမန္မာ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္သူ႕စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ ( ပ၊ယ၊က၊ဖ ) ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ဆမာဒူးဝါး သည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ား ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေသြးခြဲ၍ လာေရာက္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို လုံးဝဆန္႔က်င္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံ ဘဝမွ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ၊ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲရန္ စတင္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ကို ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မွ သိမ္းပိုက္ထားစဥ္ ဆမာဒူးဝါသည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဖက္ဆစ္တို႔၏ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ကာမိုင္းတြင္ ဂ်ပန္ေတာင္တန္း ဝန္ေထာက္ျဖစ္ အမႈထမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ မဟာမိတ္ စစ္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ခ်ိန္၌ အဂၤလိပ္အစိုးရက ၎အား ဖမ္းဆီး၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဂ်ပန္လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ျခင္းမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္အား အကူအညီေပးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အဂၤလိပ္အစိုးရက စုံစမ္း သိရွိသျဖင့္ မ်ားမၾကာမီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလိုက္ေလသည္။

ဆမားႀကီးသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ျပင္းထန္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ တေယာက္ ျဖစ္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေရွ႕တန္းေရာက္ ျပည္နယ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တို႔ႏွင့္ အတူ ဘုရင္ခံ ဆာဟူးဘတ္ရန္႔(စ္)၏ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တဦး အပါအဝင္လည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ( ၃ ) ရက္မွ ( ၁၂ ) ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ ပင္လုံၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ အစည္းအေဝးသို႔ ဆမာဒူးဝါး ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  ဆမာဒူးဝါ ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ က႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ထိုပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ ဆမာဒူးဝါ ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လဆန္း ( ၁ ) ရက္ေန႔မွ စ၍ ဘုရင္ခံ၏ ဒုတိယ အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ႀကီး အျဖစ္ျဖင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။

ပညာအရည္အခ်င္း  – ဒသမတန္းအထိျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကို ကုိယ္တုိင္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးျဖစ္လာသည့္အခါ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းပုံစံ၌ ေခသူမဟုတ္ဟု ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ေတာင္တန္းေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵကို စုံစမ္းရန္၊ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ( ၄ ) ရက္ေန႔၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာရာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ( ၁၀ ) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုကခ်င္ ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၎ရာထူးတြင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၈ ) ရက္ေန႔အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မ်ားမၾကာမီ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား  ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ သည္ အရွိန္ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့ရာ တစ္တိုင္းျပည္လုံး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ဆိုသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံး ေရာင္စုံသူပုန္ လက္ထဲ က်ေရာက္ခါနီး ထိုအခ်ိန္က ‘ရန္ကုန္ အစိုးရ’ ဟု အေခၚခံရသည့္အခ်ိန္ တြင္ ဆမာဒူးဝါ ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ ရွိရွိႏွင့္ ငါတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ၏ ေသြးႏွင့္လဲခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ငါတို႔ကာကြယ္မည္။ ငါတို႔ခံခ်ရမည္။ သူပုန္လက္ထဲေတာ့ ငါတို႔တိုင္းျပည္ မအပ္ဘူးဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ႀကိမ္းဝါး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သူေျပာဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ထိုအခ်ိန္က ဆမာဒူးဝါ၏ မဆုတ္မနစ္ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လုံလ၊ ဝီရိယ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရာင္စုံသူပုန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သည္သာမက ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရာင္စုံသူပုန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ ခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုပင္လ်င္ ဆမာဒူးဝါႀကီးအား အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာရာ၌ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေခ်ာက္ထဲက်ရန္လက္ႏွစ္လုံးေလာက္ အလိုမွာ ဆမာႀကီး ဝင္ကယ္လို႔ ဒီေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူ႕ကို ငါတို႔ ေက်းဇူးမေမ့သင့္ဘူး” ဆိုၿပီး ခ်ီးက်ဴး စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ကလို လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ၿမဲေရးအတြက္ အသက္ေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမာက္လ်ာထားျခင္း ခံရသည္။ အတန္းပညာမရွိေသာ္လည္း စာအလြန္ဖတ္သျဖင့္ ထုိေခတ္ထုိအခါက ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံအား စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ရန္အလြန္အားသန္ၿပီး သူကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္ကာ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးကို တပ္ဆင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ အမ်ားစုက ခ်ီးက်ဴးၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကေလွာင္ေျပာင္ၾကသည္။ ကာတြန္းေဖသိန္းကလည္း ကာတြန္းတစ္ကြက္ေရးကာ သေရာ္ခဲ့သည္။ မိမိအားသေရာ္ေသာ ကာတြန္းေဖသိန္းအား ျပည္နယ္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဆမားႀကီးက စိတ္မဆုိးသည့္အျပင္ ေငြတစ္ရာပင္ ဆုခ်ခဲ့ေသးသည္။

ဆမာဒူး ဝါႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး တိုးတက္ႀကီးပြားေရး အတြက္ လြန္စြာ စိတ္အားထက္သန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ၎၏ ဉာဏ္မီသေလာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စက္မႈလက္မႈ ႏိုင္ငံႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေရးဆြဲ၍ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ သို႔ တင္ျပ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၎၏ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ‘ျပည္သူ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕’ ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဆမားႀကီးသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေသာ အခါ ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလ ဘက္မွ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံသည္။ ယင္း ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အထက္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ ဝန္ႀကီး ေနရာ၌ပင္ ျပန္လည္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆမားႀကီးသည္ ၁၉၄၇ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္နယ္ အလိုက္ သမၼတ တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ သမၼတႀကီး အျဖစ္ လ်ာထားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ဆမားႀကီးသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ အထိ ကာလအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ဖဆပလ အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ႀကီး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ တာဝန္မ်ားကို မယူဘဲ ေခတၱမၽွ အနားယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနား အေနာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ အမတ္ အျဖစ္ အေ႐ြးခံရသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာ ဆမာဒူးဝါဆင္းဝါးေနာင္ သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရသည္။ ၎ရာထူး၌ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ( ၂ ) ရက္ေန႔အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ တြင္ပင္ သတုိးမဟာသေရစည္သူဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဆမား ဒူဝါး ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ျပည္ေထာင္စု ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ လက္ထက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံမတ္ႀကီး အျဖစ္ႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္ဝါရီလမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ သီဟိုဠ္ဆိုင္ရာ (ယခု သီရိလကၤာ) ျမန္မာႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာၿပီး မမာမက်န္း ျဖစ္သျဖင့္အၿငိမ္းစား ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရး အေျခအေန ပိုမို ဆိုးဝါးလာသျဖင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆး႐ုံႀကီး၌ ကုသခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးတြင္ ေရွ႕တန္းက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲ့ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ တဦး ျဖစ္ခဲ့သူ ဆမား ဒူဝါး ဆင္းဝါးေနာင္သည္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ရာမွ အသက္ ၅၇ ႏွစ္ အေရာက္ ၁၉၇၁ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီ ၃၅ မိနစ္အခ်ိန္ တနလၤာေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီး၌ပင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥ ေရာက္သြားရွာသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆမာဒူးဝါ ဆင္းဝါးေနာင္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ( ၁၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ေအရာရပ္ရွိ ဆမာဒူးဝါ၏ ေနအိမ္အတြင္း မ႑ပ္တြင္ ( ၄ ) ရက္ထားသည္။

ယင္းေနာက္ ေအာက္တိုဘာလ ( ၂၂ ) ရက္ေန႔တြင္ ဆမာႀကီး၏ ေနအိမ္ၿခံအတြင္း၌ ယာယီျပဳလုပ္ထားေသာ ဂူအတြင္း၌ ႐ုပ္ကလာပ္ကို (၃) ႏွစ္ထားၿပီးေနာက္ ၎၏ ဇာတိခ်က္ေႂကြ အေနာက္ဆမားေဒသသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ေလသည္။ ဆမား ဒူဝါး ဆင္းဝါးေနာင္တြင္ ပထမဇနီး ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီး မရန္၀ေအာ္ခြန္ ႏွင့္ သားသမီး ၂ ေယာက္ရရွိသည္။ ဒုတိယဇနီး ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚအုန္းရီႏွင့္ သားသမီး ၆ ေယာက္ ရရွိခဲ့သည္။

ကုိးကား

ေ႐ႊဥဩ – ‘တခ်ိန္က ထင္ရွားခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား’
အိုးေဝဂ်ာနယ္ – လူထုဦးလွ၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ ေနဝင္း) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဆမာဒူးဝါထံ ေစလႊတ္ေဆြးေႏြးခဲ့။
ကေမာၻဇတုိင္း
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply