ပင္လယ္ဝက္ ဆုိတာ

Posted on

ပင္လယ္ဝက္ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ သံပျခဳပ္ ၊ ၾကယ္ငါး စတဲ့အေကာင္ေတြလိုပဲ ေရသတၱ၀ါအုပ္စုထဲတြင္အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္လယ္ဝက္မ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔အျပားက သမုဒၵရာမ်ားတြင္ေတြ႔ႏို္င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ ပင္လယ္ေရေအာက္မွာရိွတဲ့ သတၱဝါေတြရဲ႔ ၉၅% ေက်ာ္ေလာက္ဟာ ပင္လယ္ဝက္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ သိပၸံအမည္ကေတာ့ Scotoplanes ျဖစ္ပါတယ္။ ၎သတၱဝါေတြဟာေပါမ်ားေသာ္လည္း ပင္လယ္ရဲ႕အေအးဆံုးနဲ႔ အနက္ဆံုးအပိုင္းေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ျမင္ဖူးတဲ့သူရွားပါတယ္။

ပင္လယ္ဝက္ေတြဟာ ပင္လယ္ေရေအာက္သက္ရိွအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာပါဝင္ပါတယ္။ ၎ရဲ႔ခႏၶာကိုယ္ဟာ ဥပံုသ႑ာန္ျဖစ္ျပီး ပန္းႏုေရာင္သန္းေနပါတယ္။ ေဖာင္းၾကြတဲ့ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ားလည္းရိွပါတယ္။

ပင္လယ္ဝက္မ်ားဟာ အရွည္ ၄ လက္မ မွ ၆ လက္မအထိရိွႏိုင္ပါတယ္။ ၎တို႔ဟာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ၃.၇ မိုင္နက္ေသာေခ်ာက္မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ၎သတၱဝါေတြက္ို ဆြီဒင္ တိရစာၦန္ေဗဒပညာရွင္ Hjalmar Théel က ၁၈၈၂ ခုႏွစ္မွာရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္လယ္၀က္တုိ႔ရဲ႕ေခါင္းပိုင္းဟာ အာရံုခံႏိုင္တဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္ေတာ့ေျခေထာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၎အစိတ္အပိုင္းမ်ားဟာ သူတုိ႔ကိုေရထဲမွာ ေရြ႔လ်ားႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားကိုေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အစာကိုလည္း၎အဂၤါမ်ားျဖင့္ အရသာခံျပီး ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

ပင္လယ္၀က္မ်ားဟာ ပင္လယ္ေရေအာက္ရိွနက္ရိႈင္းေသာ ရြံ႕ေျမမ်ားေပၚရိွ အပင္ႏွင့္သတၱဝါတို႔ရဲ႔ ေဆြးေျမ႔ပ်က္စီးရာမွထြက္ေပၚလာသည့္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အရာမ်ားကိုစားၾကပါတယ္။ ၎တုိ႔ရဲ႕ပါးစပ္တြင္ စက္ကြင္းတစ္ခုရိွျပီး ရြ႔ံထဲမွအစာကိုစစ္ယူရာတြင္ ဇကာအျဖစ္အသံုးျပဳပါတယ္။

၎သတၱဝါမ်ားဟာ ေဝလငါးကဲ့သို႔ေသာ ေသျပီးပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ ခ်က္ခ်င္းက်လာႏိုင္တဲ့ အစာမ်ားကို စားရတာႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ပင္လယ္ေရဝက္မ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အုပ္စုလိုက္ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။သူတို႔ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ အစုလိုက္ေနရတာကို ႏွစ္သက္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ အစာအရင္းအျမစ္ေပါမ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာသာ စုရုန္းၾကတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ေဝလငါးအေသေကာင္ဟာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ က်လာတာႏွင့္ ရာနဲ့ခ်ီတဲ့ပင္လယ္ေရဝက္ေတြဟာ စားေသာက္ဖို႔အတြက္ စုရုန္းေရာက္ရိွလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာပင္လယ္ေရဝက္မ်ားဟာ စုရုန္းေနခ်ိန္တြင္ အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ဖက္တည္းကိုပဲအကုန္လွည့္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါဟာတကယ္ေတာ့ သူတို႔ဟာေကာင္းမြန္တဲ့ အစာကိုရွာေဖြေတြ႔ရိွသြားျပီး အစာရိွရာသို႔သြားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၎တို႔ဟာ ခရုႏွင့္ အျခားအခြံမာသတၱဝါမ်ားေပၚတြင္ကပ္းပါးေကာင္အျဖစ္ေနျပီး ၎သတၱဝါမ်ားရဲ႔ခႏၶကိုယ္ကိုေဖာက္ကာ အတြင္းမွာရိွတဲ့ အရာမ်ားကိုစားသံုးၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕သက္တမ္းကေတာ့ ၅ႏွစ္ကေန ၁၀ ႏွစ္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

VIDEO

သုတဇုန္

Leave a Reply