က်ားသစ္ေၾကာင္ က်ားသစ္ေတာက္တဲ့ က်ားသစ္ငါးမန္း

Posted on

ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ားသစ္ေတြရဲ႕ အေရာင္အေသြးနဲ႔ ဆင္တာေၾကာင့္ က်ားသစ္နာမည္တပ္ေခၚခံရတဲ့ တိရစာၦန္ ၃ေကာင္ရဲ႕ အေၾကာင္းပါ။

၁။ က်ားသစ္ေၾကာင္

အဂၤလိပ္လုိ Leopard Cat ဆုိေပမယ့္ ျမန္မာလုိကေတာ့ သစ္ေၾကာင္လုိ႔ပဲ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ ညဘက္မွာက်က္စားေလ့ရွိတဲ့ေၾကာင္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ ေက်ာဘက္ နဲ႔ ေဘးဘက္ေတြမွာ နီ၀ါေရာင္အကြက္ေတြေၾကာင့္ ဒီနာမည္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အလ်ား ၁ေပကေန ၂ေပခြဲအထိရွိတတ္ၿပီး အေလးခ်ိန္ကလည္း ၈ေပါင္ကေန ၁၆ေပါင္ခန္႔အထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီေၾကာင္ေတြကို အေရွ႕အာရွ ၊ ေတာင္အာရွ နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသေတြမွာေတြ႔ရေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ရခိုင္ရိုးမ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ တနသၤာရီမုတ္သုန္ေတာမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ သစ္ေတာ မ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ားမွာေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီေၾကာင္ေလးေတြဟာ ညဘက္တြင္အစာရွာေဖြ က်က္စားေလ့ရွိျပီး ေန႔ဘက္မွာေတာ့ သစ္ေခါင္းမ်ား ၊ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ထဲမွာ အနားယူအိပ္စက္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အစားအစာ ကေတာ့ အင္းဆက္မ်ား ၊ ရွဥ္႔မ်ား ၊ ကုန္းေနေရေန သတၱဝါငယ္မ်ား ႏွင့္ ႀကြက္ ၊ ဌက္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ သစ္ေၾကာင္ေလးေတြရဲ႕ သက္တမ္းကေတာ့ ၁၃ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ က်ားသစ္ေတာက္တဲ့

သိပၸံအမည္ Eublepharis macularius လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီက်ားသစ္ေတာက္တဲ့ေတြကိုေတာ့ အာရွေဒသမွာသာ ေတြ႔ရေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အဖဂၢနစၥတန္ ၊ ပါကစၥတန္ နဲ႔ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အျခားေတာက္တဲ့ေတြနဲ႔ မတူတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေရြ႕လ်ားႏုိင္တဲ့ မ်က္ခြံပါရွိတာနဲ႔ ေခ်ာေနတဲ့ေနရာေတြကို မတက္ႏုိင္တာတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အျခား ေတာက္တဲ့ေတြလုိ ေျခဖ၀ါးမွာ တြယ္ကပ္ႏုိင္တဲ့ toe pad ေတြ မပါလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာက္တဲ့ေတြဟာ အျခားေတာက္တဲ့အမ်ားစုထက္ အရြယ္အစားပိုႀကီးၾကပါတယ္။ အမေတြရဲ႕ခႏၶာကုိယ္အလ်ားက ၈လက္မေလာက္ရွိၿပီး အထီးေတြကေတာ့ ၁၁လက္မခန္႔ အထိရွိတတ္ပါတယ္။ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ေတာ့ ၅၀ ဂရမ္ကေန ၈၀ဂရမ္အထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေတာင္ေတြ နဲ႔ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး သဲကႏာၱရဆန္တဲ့ေဒသေတြမွာေနေလ့ရွိပါတယ္။ ပုိးေကာင္ နဲ႔ အင္းဆက္ေကာင္ေလးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အစာျဖစ္ပါတယ္။ တိရစာၦန္ခ်စ္သူအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒီက်ားသစ္ေတာက္တဲ့ေတြကို အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အျဖစ္ ေမြးထားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းကေတာ့ ၁၅ႏွစ္ခန္႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ က်ားသစ္ငါးမန္း

သိပၸံအမည္ Triakis semifasciata လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီက်ားသစ္ငါးမန္းေတြကိုေတာ့ အေမရိကန္ နဲ႔ မကၠဆီကုိရဲ႕ ပစိဖိတ္ကမ္းရုိးတန္းေဒသေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ရွိပါတယ္။ ငါးမန္းမ်ဳိးစိတ္ထဲမွာေတာ့ အရြယ္အစားငယ္တဲ့ မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အလ်ား ၄ေပကေန ၅ေပအထိ ရွိတတ္ကာ အေလးခ်ိန္ကေတာ့ ေပါင္ ၄၀ခန္႔ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကမ္းရုိးတန္းအနီး ရြံ႕၊ သဲေျမ နဲ႔ ေက်ာက္ေဆာင္ေတြၾကား ေရေအာက္အနက္ေပ ၁၃ေပခန္႔မွာ ေနထုိင္က်က္စားေလ့ရွိပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္အျဖဴေရာင္ေပၚမွာ အမည္းေရာင္ရွည္ေမ်ာေမ်ာအကြက္ေတြရွိတာေၾကာင့္ က်ားသစ္ငါးမန္းလုိ႔ အမည္တြင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂုံး ၊ ကဏန္း ၊ ပုဇြန္ နဲ႔ ငါးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အစာေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူေတြကိုေတာ့ တုိက္ခုိက္ရန္ျပဳျခင္းျပဳေလ့မရွိေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ အစားအစာအတြက္ ဒီက်ားသစ္ငါးမန္းေတြကို မၾကာမဏဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ က်ားသစ္ငါးမန္းေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းကေတာ့ ၃၀ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သုတဇုန္

Leave a Reply