က်ားသစ္တုိ႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

က်ားသစ္မ်ားဟာ ေၾကာင္ႀကီးမ်ဳိးစိတ္၀င္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း က်ားသစ္အမ်ိဳးအစား ၉ မ်ိဳးခန္႔ ရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ အာဖရိကက်ားသစ္ ၊ အာေရးဘီးယန္းက်ားသစ္ ၊ အိႏၵိယက်ားသစ္ ၊ သီရိလကၤာက်ားသစ္ ၊ ဂ်ာဗားက်ားသစ္ ၊ အာမာက်ားသစ္ ၊ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားက်ားသစ္ ၊ တရုတ္ေျမာက္ပုိင္းက်ားသစ္ နဲ႔ ပါရွားက်ားသစ္ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ားသစ္မ်ားဟာ အာဖရိက တဝွမ္းလုံး (ဆာဟာရ သဲကႏၲာရ မွလြဲ၍) ႏွင့္ အာရွတိုက္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

ကြဲျပားတဲ့ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရာသီဥတုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ မိုးသစ္ေတာမ်ား ၊ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသထေနာင္းေတာမ်ား ၊ သစ္ေတာမ်ား ၊ ကႏၱာရရြံ႕အိုင္မ်ား ၊  ဆာဗားနားျမက္ခင္းျပင္မ်ား ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။  သို႔ေသာ္လည္း ေနရာေဒသဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့အမဲလိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ားသစ္အေရအတြက္မ်ား အလြန္က်ဆင္းေနပါတယ္။

က်ားသစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ Amur က်ားသစ္မ်ိဳးစိတ္ဟာ အေကာင္ ၃၀ ခန္႔သာ က်န္ရိွေတာ့ျပီး မ်ိဳးတုန္းမည့္အႏၱရာယ္နွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ က်ားသစ္မ်ားဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အလ်ား ၃၆ လက္မ မွ ၇၄ ဒသမ ၄ လက္မအထိရိွႏိုင္ျပီး အေလးခ်ိန္ဟာ ၄၆ ေပါင္မွ ၁၆၅ ေပါင္အထိရိွႏိုင္ပါတယ္။ အထီးမ်ားဟာ အမမ်ားထက္ ၃၀%ခန္႔ အရြယ္အစားပိုႀကီးၾကပါတယ္။

က်ားသစ္ခႏၶာကိုယ္ကႏွင္းဆီပြင့္ ပံုသ႑န္အဝါ သို႔ ေရႊေရာင္အေမႊးမ်ားျဖင့္ဖံုးထားျပီး မ်က္ႏွာ ၊ ဗိုက္သားႏွင့္ ေျခလက္မ်ားကိုေတာ့အမဲစက္မ်ားျဖင့္ဖံုးထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႔က်ားသစ္မ်ားတြင္ အမဲေရာင္အေမႊးမ်ားရိွျပီး အကြက္မ်ားကို မျမင္ရေတာ့ေလာက္တဲ့အထိျဖစ္ပါတယ္။ က်ားသစ္မ်ားဟာ ၾကီးမ်ားတဲ့ ဦးေခါင္းခြံ ၊ သန္မာတဲ့ၾကြက္သားမ်ား၊ တိုေသာေျခတံမ်ား ႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာအျမီးမ်ားရိွသည့္အတြက္ သစ္ပင္တက္ႏိုင္ျပီး အမဲလိုက္သည့္အခါ ဦးတည္ဘက္ကို အလ်င္အျမန္ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။

ေရကူးရာတြင္အလြန္ကြ်မ္းက်င္တဲ့ တိရစာၦန္မ်ားျဖစ္ျပီး ခုန္ရာတြင္လည္းျမန္ဆန္ပါတယ္။ က်ားသစ္မ်ားဟာ အလ်ားလိုက္ ေပ ၂၀ ခုန္ႏိုင္ျပီး အျမင့္ ၁၀ ေပခုန္ႏိုင္ၾကျပီး တစ္နာရီကို ၃၆ မိုင္ အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ေျပးႏိုင္ပါတယ္။ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့အျမင္အာရံုႏွင့္အနံ႕ခံအာရံုမ်ားရိွသည့္အတြက္ ညဘက္တြင္သားေကာင္ကိုရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အဓိက သားေကာင္မ်ားမွာ ဂဇဲဆိတ္ ၊ ေတာဆိတ္ ၊ ေမ်ာက္၊ရွဥ့္ ၊ ငါး ၊ ေျမြႏွင့္ ျဖဴးေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေရအနည္းငယ္သာေသာက္ျပီး ေရဓာတ္အမ်ားစုကို အမဲလုိက္ရာမွရရွိတဲ့သားေကာင္မ်ားထံမွရယူပါတယ္။

က်ားသစ္မ်ားဟာ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ေသာ သတၱဝါမ်ားျဖစ္ျပီး သားေကာင္၏လည္ပင္းကို အဓိကထား၍တိုက္ခိုက္ပါတယ္။ သစ္ပင္မ်ားတြင္အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ကုန္ဆံုးေလ့ရိွျပီး ျခေသၤ့ႏွင့္ေတာေခြးမ်ားအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ရန္အတြက္ အစားအစာမ်ားကို သစ္ပင္ေပၚတြင္သိုေလွာင္ၾကပါတယ္။ က်ားသစ္မ်ားဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ပိုင္နက္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ေကာင္တည္းေနေသာ သတၱဝါျဖစ္ျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ပိုင္နက္ကို က်င္ငယ္ သို႔မဟုတ္ လက္သည္းျဖင့္သစ္ပင္မ်ားေပၚတြင္မွတ္သားထားၾကပါတယ္။

က်ားသစ္မ်ားဟာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးမိတ္လိုက္ႏိုင္ျပီး အမမ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕သားသမီးကိုကာကြယ္ရန္အတြက္မ်ားျပားတဲ့က်ားသစ္ထီးမ်ားနဲ႔ မ်ိဳးပြားၾကပါတယ္( က်ားသစ္ထီးမ်ားဟာ သားေပါက္အားလံုးက၎၏သားမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ျပဳျခင္းမရိွေတာ့ပါဘူး)။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ဟာ ၂ အနည္းဆံုး ၃ လၾကာျမင့္တက္ျပီး ၂ ေကာင္မွ ၃ ေကာင္ေမြးဖြားၾကပါတယ္။ သားေပါက္မ်ားဟာ ေမြးစကမ်က္စိမျမင္ရပါဘူး။ ၎တို႔ဟာ မိခင္ႏို႔ရည္ေပၚမူတည္ျပီး ၂ လႏွင့္ ၃ လအၾကားတြင္ အသိုက္ထဲမွထြက္ပါတယ္။

ငယ္ရြယ္တဲ့က်ားသစ္မ်ားဟာ အမဲလိုက္ျခင္းကို မိခင္ဆီမွသင္ယူျပီး ၂ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ တစ္ေကာင္တည္းေနထိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့အရြယ္သို႔ေရာက္ရိွျပီျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးပြားျခင္းမ်ားကိုလည္း ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၃ ႏွစ္ၾကားစတင္ပါတယ္။ က်ားသစ္မ်ားဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ၁၂ မွ ၁၇ ႏွစ္အထိအသက္ရွင္ႏိုင္ျပီး ဂရုတစုိက္ထိမ္းသိမ္းတဲ့ တိရစာၦန္ရုံေတြထဲမွာေတာ့ ၂၃ ႏွစ္အထိအသက္ရွင္ႏိုင္ပါတယ္။

Ref:
Soft School Facts
Wikipedia

Leave a Reply