ေဝဟင္ေပၚက ၀န္ခ်ီစက္ကရိန္းေတြ အေၾကာင္း

Posted on

Aerial Crane လို႔သိၾကတဲ့ ေကာင္းကင္ဝန္ခ်ီစက္သံုးနည္းပညာဟာ ဟယ္ရီေကာ္ပတာေတြကို အသံုးျပဳျပီး သာမန္ဝန္ခ်ီစက္ေတြအတြက္သယ္ေဆာင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အရာဝတၳဳေတြကို ေရြေျပာင္းၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရြေျပာင္းရာမွာေတာ့ Aerial Crane လို႔သိၾကတဲ့ ဟယ္ရီေကာ္ပတာေတြဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ေကဘယ္ၾကိဳးေတြ ကိုအသံုးျပဳျပီး အလြန္တန္ခ်ိန္ျမင့္မားတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကို လိုအပ္တဲ့ေနရာကို ေရာက္ရွိတဲ့အထိ ေရႊ႔ေျပာင္းေပးပါတယ္။

ဒီလိုေရြေျပာင္းရာမွာ သာမန္ဝန္ခ်ီစက္ေတြ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ဖို႔မလြယ္တဲ့ မိုင္ေထာင္ခ်ီခရီးေတြ၊ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ ေတာင္ကုန္း၊ ေတာင္တန္းေတြအထိေတာင္ Aerial Craneေတြက အလုပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ လုပ္အား ႏႈန္းမ်ားစြာကို ေခ်ြတာရာေရာက္သလို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္လည္း မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဟယ္ရီေကာ္ပတာ ေတြကိုေကာင္းကင္ဝန္ခ်ီစက္အျဖစ္ စတင္အသံုး ျပဳတာကေတာ့ (၁၉၅၀)ကာလကျဖစ္ျပီး (၁၉၆၀)ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာအတြင္းမွာ Aerial Craneေတြကို တြဲဖက္အသံုး ျပဳေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Aerial Craneေတြကိုအသံုးမ်ားလာတဲ့ လုပ္ငန္းကေတာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္ခုတ္လွဲျခင္းဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစတဲ့လုပ္ရပ္ေတြဆိုေပမဲ့ ယင္းကာလက စက္မႈဖြဲျဖိဳးျပီးနိုင္ငံ အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ သက္ဆိုင္ရာသစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ခုတ္ထြင္ခြင့္ေပး ထားတဲ့ သစ္ေတာဧရိယာေတြရွိပါတယ္။

သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ သစ္ေတာဧရိယာေတြဟာ လူသြားလမ္းမ်ားနဲ႔အလြန္ေဝးကြာျပီးသြားလာရ ခက္ခဲတဲ့ ေျမျပင္အေနအထားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ေတာနက္ၾကီး ေတြရဲ့ အလယ္ေခါင္မွာ ျဖစ္ထြန္းေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဒီလိုအေျခအေနကို ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ဖို႔ Aerial Craneေတြကိုအသံုးျပဳျပီး မိုင္ေထာင္ခ်ီ ခရီးစဥ္ေတြကို ေန႕ခ်င္းျပီးေဆာင္ရြက္လာနိုင္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

(၁၉၅၀)ခုနွစ္မွာ Aerial Crane အျဖစ္ပထမဆံုးအသံုးျပဳတဲ့ ဟယ္လီေကာ္ပတာအမ်ိဳးအစားကေတာ့ Bell47 ေတြျဖစ္ျပီး ယာဥ္ရဲ့အင္ဂ်င္ပါဝါေၾကာင့္ ေပါ့ပါးတဲ့ပစၥည္းေတြကိုသာ သယ္ယူနိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ယင္းကာလက ထုတ္လုပ္တဲ့ ဟယ္ရီေကာ္ပတာေတြဟာ လူစီးဖို႔သာရည္ရြယ္တာေၾကာင့္ Aerial Craneအျဖစ္အ ျပည့္အဝအသံုးခ်နိုင္ျခင္းမရွိပဲ ကုန္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္အနည္းငယ္ကိုသာ တင္ေဆာင္နိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

(၁၉၆၀) ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Bell47 ေတြရဲ့ေနရာမွာ အင္ဂ်င္အားပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ Sikorsky S-58 , Bell211 Huey Tug,Bell 206ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးခဲ့ျပီး ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ S-58s ေတြကို Aerial Crane ေတြအျဖစ္အသံုးျပဳေနၾကတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း Aerial Craneေတြထက္ပိုမိုျပီး ကုန္ပစၥည္းသယ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ ေလယာဥ္ေတြရဲ့တန္ဖိုးဟာ လည္းတစ္ျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ အရြယ္အစားအလြန္ၾကီးမားတဲ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာသံုး ရဟတ္ယာဥ္ေတြကို ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားလာခဲ့ျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးလိုလိုကေန ဝယ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Boeing Vertolရဲ့ Model 107 နဲ႔ 234 ကဲ့သို႔ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာသံုးရဟတ္ယာဥ္ေတြရဲ့ ဝန္တင္ေဆာင္နိုင္မႈဟာ မူလကAerial Crane အျဖစ္အသံုးျပဳေနတဲ့ အင္ဂ်င္ပါဝါနည္းတဲ့ Bell47 ရဟတ္ယာဥ္ေတြထက္ပိုမိုသာလြန္ေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႔ေသာကန္႔သတ္လြန္ (Over weight)ေတြကိုသယ္ေဆာင္ရာမွာေတာ့ အင္ဂ်င္ပါဝါမ်ားတဲ့ Aerial Craneေတြကိုပဲ တစ္စီးစီ(သို႔)အုပ္စုလိုက္ အသံုးျပဳေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Aerial Crane အျဖစ္သာသီးသန္႔သံုးနိုင္မဲ့ ေလယာဥ္ေတြကို ေလယာဥ္ကုမၸဏီေတြဘက္က တည္ေဆာက္ရဖို႔အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကိုသိရွိတဲ့ အေမရိကန္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Sikorsky Aircraft Coporation က(၁၉၆၂)ခုနွစ္ ေမ(၉)ရက္ေန႔မွာ S-64 Skycrane ကိုေစ်းကြက္ အတြင္းေရာင္းခ်လာခဲ့ပါတယ္။ S-64 Skycraneဟာ အင္ဂ်င္နွစ္လံုးတပ္ စြမ္းအင္ျမင့္ ေကာင္းကင္ဝန္ခ်ီစက္ရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ့ CH-54 Tarhe နဲ႔ဒီဇိုင္းပံုစံတူညီပါ တယ္။

အဲဒီရဟတ္ယာဥ္ကိုစတင္ထုတ္လုပ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ရဲ့ တန္ခ်ိန္ျမင့္မားတဲ့ အေျမာက္လက္နက္ အပါအဝင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ေတြကို ေရွတန္းစစ္ေျမျပင္ေတြအထိ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီေပးပို႔နိုင္ဖို႔ျဖစ္ျပီး အကန္႔အသတ္နဲ႔ (၃၁)စီးကိုသာ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

S-64 Skycraneရဲ့ အင္ဂ်င္နွစ္လံုးတြဲကပ္ပါဝင္တဲ့ Airframe ပိုင္း၊ယာဥ္ေနာက္ပိုင္းနဲ႔ထိပ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ပန္ကာေတြ၊အင္ဂ်င္လည္အားကို ဘီးမ်ားသို႔ယက္အားအျဖစ္ပို႔ေဆာင္ေပးတဲ့ ဂီယာပံု စက္ပိုင္း(transmission)ေတြ၊ ေလယာဥ္မွဴးအခန္းေတြ၊ကုန္တင္ခန္းေတြ ၊winch system (ဝန္ခ်ီစက္စနစ္)အားလံုးဟာ တိုက္ပြဲဝင္ရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးပမာ ထုတ္လုပ္ ထားတာေၾကာင့္ မာေက်ာတဲ့အရည္အေသြးရွိတယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါဘူး။

(၁၉၇၂)ခုနွစ္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ Skycranes ေတြကိုေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သံုးစြဲ လာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက ေမရီလန္းျပည္နယ္နဲ႔ အေရွဘက္ကမ္းေျခေတြကို ဆက္စပ္ေပးတဲ့ Chesapeak Bay ဥမင္တံတားတည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမွာေတာ့ Skycranes ေတြကို အမ်ားအျပား သံုးစြဲခဲ့ၾကပါတယ္။(၁၉၉၂)ခုနွစ္မွာေတာ့ Skycraneေတြအဓိကထုတ္လုပ္ေနတဲ့ Silkorsky ဆီကေန ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ Erickson Air Crane Company ကေနရယူခဲ့ပါတယ္။

Erickson Air Crane Company ကထုတ္လုပ္တဲ့ ေဝဟင္ဝန္ခ်ီစက္ေတြရဲ့နာမည္ေတြကိုေတာ့ Elvis,Incredible, Hulk,Isabelle, Olgaလို႔ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ (၁၉၉၃)ခုနွစ္ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ Skycranes ေတြကို Oregon ျပည္နယ္အတြင္းကေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္တင္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာၾကျပန္ပါတယ္။

Skycranesေတြရဲ့ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ washington D.C က အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး (United States Capitol) အေဆာက္အအံုရဲ့ အမိုးထိပ္ဆံုး မွာထားရွိတဲ့ Statue of Freedom အမည္ရတဲ့ရုပ္ထုကိုေရြေျပာင္းရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြဟာ Skycranes ေတြကို အသံုးျပဳျပီး အဲဒီ ရုပ္ထုကိုေျမျပင္ေပၚကိုသက္ဆင္းေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ျပီး ခ်ိန္မွာေတာ့ မူလေနရာကိုျပန္လည္ထားရွိခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ အထင္ကရဗိသုကာလက္ရာေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေသာ တိမ္းေစာင္းမႈေတြမျဖစ္ေအာင္ အဓိကေနရာကေနပါဝင္ခဲ့တဲ့ Skycraneေတြဟာ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ Statue of Freedomရုပ္တုရဲ့ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့ ပါေသးတယ္။

Skycrane ေတြဟာ ေရဂါလံေပါင္း(၂၅၀၀)(၉၅၀၀)လီတာေလာက္ကို သယ္ေဆာင္နိုင္သလို သူရဲ့ေလာင္စာျဖည့္သြင္းနိုင္စြမ္းကေတာ့ (၁၃၀၀)ဂါလန္ (၄၉၀၀) လီတာအထိရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ေရအေျမွာက္ေတြအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳနိုင္ျပီး Skycraneေတြရဲ့ ေရထြက္မႈအားဟာ အလ်ားလိုက္အားျဖင့္ တစ္မိနစ္ကို ဂါလန္(၃၀၀)အထိပစ္လႊတ္နိုင္ပါ တယ္။ ေတာမီးလုိ မီးသတ္ကားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းဖုိ႔မလြယ္ကူတဲ့ေနရာေတြမွာ ဒီရဟတ္ယာဥ္ေတြဟာ အလြန္အသုံး၀င္ပါတယ္။

Skycraneေတြရဲ့ အသြားနႈန္း ကေတာ့ အရွိန္နႈန္းျမန္ျမန္ေမာင္းနွင္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္နာရီကို (၁၀၅)မိုင္အထိ ေရာက္နိုင္ပါတယ္။ Skycraneေတြမွာ ဆီနဲ႔ေရကို အထုတ္/အသြင္းျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ ေရပိုတ္ေပ်ာ့ေတြပါဝင္ျပီး စီးဆင္းေနတဲ့ေရမ်က္နွာျပင္ေပၚမွာေတာင္ရွပ္တိုက္ပ်ံသန္းျပီး ေရစုပ္ယူနိုင္ပါတယ္။ ေရအထုတ္အသြင္းျပဳလုပ္ခ်ိန္ဟာ (၄၅)စကၠန္႔သာၾကာပါတယ္။ Skycrane တစ္စင္းေမာင္းနွင္အသံုးျပဳရာမွာေတာ့ ရဟတ္ယာဥ္ေမာင္း(၂)ဦးနဲ႔ ေနာက္လိုက္အကူ(၁)ဦး ေတာ့လို္အပ္ပါတယ္။

သုတဇုန္

Leave a Reply