နီယြန္ အေၾကာင္း

Posted on

နီယြန္သည္ ျဒပ္စင္ ၊ ဓာတ္ေငြ႔တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေလထုထဲ၌ အနည္းငယ္ရွိသည္။ ေလအပုံတစ္သန္းတြင္ နီယြန္ ၁၈ပုံမွ်သာ ပါရွိသည္။ သေကၤတမွာ Ne ျဖစ္ကာ အမ္တမ္နံပါတ္ ၁၀ ျဖစ္သည္။ နီယြန္ကုိ ၁၈၉၈ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးဓာတုေဗဒပညာရွင္ႀကီး ဆာ၀ီလ်ံရမၼေဆး(Sir William Ramsay) ႏွင့္ ေမာရစ္ထရာဗာ(Morris W. Travers) တုိ႔က ေလတြင္ပါရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေနစဥ္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ နီယြန္သည္ ဂရိစကား νέον မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး အသစ္ဟုဆိုလိုသည္။

နီယြန္သည္ အာဂြန္ ၊ ကရစ္ပတြန္ ၊ ဇီႏြန္ ႏွင့္ ဟီလီယမ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အေရာင္အဆင္း ကင္းမဲ့သည့္ ဓာတ္ေငြ႔အစုတြင္ ပါ၀င္သည္။ နီယြန္ကုိ ျပြန္ေခ်ာင္းတြင္ ထည့္၍ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ထိန္လင္းေအာင္ျပဳလုပ္ယူႏုိင္သည္။ ယခုအခါ နီယြန္မီးကို ေလဆိပ္မ်ားတြင္ အခ်က္ျပမီးအျဖစ္လည္ေကာင္း ၊ ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳၾကသည္။ နီယြန္မီးေခ်ာင္းသည္ အလြန္ေတာက္ပေသာေၾကာင့္ ေန႔ည မေရြးအသုံးျပဳႏုိင္သည္။

နီယြန္၏ ပုံမွန္အေရာင္မွာ ၾကက္ေသြးေရာင္ျဖစ္သည္။ နီယြန္တြင္ ျပဒါးအနည္းငယ္ေရာထည့္ေပးလွ်င္ အလြန္ေတာက္ပေသာ အျပာေရာင္ျဖစ္လာသည္။ နီယြန္မီးေခ်ာင္းဖန္သား၌ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးထည့္သြင္းေပးေသာအခါ နီယြန္မီးေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုရသည္။

နီယြန္မီးေခ်ာင္း ျပဳလုပ္ယူရာတြင္ ဖန္ျပြန္ထဲမွ ေလကို ထုတ္ၿပီးလွ်င္ နီယြန္ကို သြင္းေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပြန္ထဲသုိ႔ လွ်ပ္စစ္လႊတ္ေပးေသာအခါ ၊ အလြန္ေတာက္၍ မီးလုိနီေသာ အလင္းေရာင္ထြက္လာသည္။ နီယြန္မီးေခ်ာင္းတြင္ သာမန္လွ်ပ္စစ္မီးလုံးမွာကဲ့သုိ႔ မီးစာဟူ၍မရွိေခ်။ သုိ႔ေသာ္ျပြန္ထဲတြင္ အီလက္ထရုတ္(ဓာတ္ေခါင္း) ႏွစ္ခုပါရွိသည္။ ထုိအီလက္ထရုတ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဓာတ္ေငြ႔သည္ လင္း၍ မီးေရာင္တန္းႀကီး ျဖစ္ေပၚသည္။

နီယြန္သည္ အလြန္အဖုိးတန္သည္။ နီယြန္အနည္းငယ္မွ အလင္းေရာင္မ်ားစြာ ရရွိႏုိင္သျဖင့္ မီးေခ်ာင္းတြင္ နီယြန္အနည္းငယ္သာ ထည့္ေပးရန္လုိသည္။ နီယြန္ကုိ ေလထဲမွ ထုတ္ယူလုိေသာအခါ ေလကို စင္တီဂရိတ္ -၂၀၀ အထိ အေအးခံၿပီးေနာက္ အရည္လုပ္ယူရသည္။

နီယြန္ကုိ ၁ကြတ္၀င္ဘူး ပါးပါးတြင္ထည့္၍ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ ဗူးတစ္ဗူးတြင္ ပါရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႔သည္ နီယြန္မီးေခ်ာင္း ေပ၂၀၀ မွ ၃၀၀ အထိျပဳလုပ္ရန္ လုံေလာက္သည္။ အျခားဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျခင္းမရွိေပ။ နီယြန္သည္ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ဟီလီယမ္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ကာဗြန္ၿပီးလ်င္ စၾကာဝဠာ၌ ပၪၥမေျမာက္ အေပါႂကြယ္ဆုံး ျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ထုတ္လုပ္စရိတ္မွာ ဟီလီယမ္ထက္ အဆ ၅၀ခန္႔ ပုိမ်ားသည္။

ေလဆိပ္တြင္ နီယြန္မီးေခ်ာင္းမ်ားကို အခ်က္ျပအျဖစ္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းမွာ နီယြန္မီးေရာင္သည္ ႏွင္းကိုေဖာက္ထြင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားမိးေရာင္မ်ားကုိ မျမင္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္တြင္ နီယြန္မီးေရာင္ကို မုိင္ ၂၀ အကြာအေ၀းမွ ျမင္ႏုိင္သည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၆
Wikipedia

Leave a Reply