နာဇီတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေသာ ဂ်ဴးသစၥာေဖာက္မ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ (သုတစြယ္စုံ)

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက သမိုင္းမွတ္တမ္းဆိုး၀င္ခဲ့သည့္ နာဇီမ်ား၏ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအားအျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နာဇီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားကို အမ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္မည္ဟု မယူဆခဲ့ၾကေခ်။ဂ်ဴးမ်ား အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးတြင္ ဂ်ာမာန္မ်ားသည္သာ တာ၀န္အရွိဆုံးဟု ေတြးမိတတ္ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ရွာ ေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ေသမင္းတမန္စခန္းမ်ားသို႕ ပို႕ကာ သုတ္သင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႕ လူမ်ိဳးမ်ားအား နာဇီမ်ားက သတ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။သူတို႕သည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို မရဏစခန္းသို႕ ပို႕ႏိုင္ ရန္ ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ေရးကို ကူညီခဲ့သည့္ ဂ်ဴးမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီခဲ့သူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ မိမိတို႕မိတ္ေဆြမ်ား၊အေပါင္းအေဖာ္ဂ်ဴးမ်ား၏အသက္ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အနည္းဆုံး မိမိ၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ အသက္မ်ားကို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ အသက္ႏွင့္လဲလွယ္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ ေလာဘ၊ အတၱႏွင့္မုန္းတီးမႈမ်ားသည္ ဂ်ဴးမ်ားကိုသတ္ရန္ နာဇီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ဲျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းဟုဆိုၾကသည္။

၁၀။ Calel Perechodnik

ကယ္လယ္လ္ပယ္ရယ္ခိုနစ္သည္ “ငါ လူသတ္သမားတစ္ေယာက္လား၊ဂ်ဴးဂက္တိုရဲ တစ္ေယာက္၏ ၀န္ခံခ်က္”စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး စာအုပ္တြင္ ေအာ့ေ၀ါ့ရွိ ဂက္တိုရဲအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း သူ႕ဘ၀ အမွတ္ရစရာမ်ားကို ေရး သားခဲ့သည္။သူသည္အေျခအေနဆိုးတစ္ရပ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိေသာ္လည္း နာဇီမ်ား၏ ခိုင္းေစခ်က္ေၾကာင့္ သူ၏ မိတ္ေဆြ ဂွ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သူ၏ဇနီးကိုယ္တိုင္အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါသည္ ဟူသည့္ သူတင္ျပထားသည့္အခ်က္ကို ေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိေခ်။

ပယ္ရယ္ခိုနစ္သည္ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူ႕မိသားစု၀င္မ်ား၏ အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ဂက္တိုရဲတပ္ဖြဲ႕ သို႕၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ထို႕အတူပင္ မိသားစုအတြက္ အစားအစာေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။သူ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူကိုယ္တိုင္ဂ်ဴးျဖစ္ေနျခင္းကို မုန္းတီးမႈမ်ားႀကီးထြားခဲ့ၿပီးအျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဂ်ဴးမ်ားကိုမုန္တီးၾကေၾကာင္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္။ ပယ္ရယ္ခိုနစ္သည္ ဂက္တိုရဲအဖြဲ႕မွထြက္ေျပးခဲ့ၿပီးေနာက္ နာဇီမ်ား၏ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

၉။ Jozef Andrzej Szerynski

ဂ်ဳိးဇက္အန္ဒရက္ဇ္ စရင္စကီသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းကို မႏွစ္သက္ခဲ့ပါေခ်။ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ရုရွတပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ကာ သူ၏အမည္ကို ဂ်ဳိးဇက္စရင္စကီမွ ဂ်ဳိးဇက္ အန္ဒရက္ဇ္ စရင္စကီ သို႕ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ သူသည္၀ါေဆာၿမိဳ႕ ဂ်ဴးဂက္တိုရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲအျဖစ္ခန္႕အပ္ခံခဲ့ရသည္။နာဇီ ဂတ္စ္စတာ ပိုက ေသမင္းတမန္စခန္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ရန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရွာေဖြရသည့္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ စရင္စကီသည္ သူ၏ တာ၀န္ ကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားကို တရီဘလင္ကာ သုတ္သင္ေရးစခန္းသို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့သည္။

သူသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသုတ္သင္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးတစ္လအႀကာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လတြင္ ဂ်ဴးေျမေအာက္အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္၏ လုပ္ႀကံရန္ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း အသက္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။ စရင္စကီသည္ ဂွဴးလူမ်ိဳးေပါင္း ၂၅၄၀၀၀ ကို သုတ္သင္ေရးစခန္းသို႕ ပို႕ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆိုင္ယႏိုက္ ေသာက္ကာ မိမိကိုမိမိ အဆုံးစီရင္ခဲ့သည္။

၈။ Adam Czerniakow

အဒမ္ဇာနီရာကိုးသည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နာဇီမ်ားက ပိုလန္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၀ါေဆာ ဂ်ဴးဂတ္တိုအဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဇာနီရာကိုးသည္ နာဇီမ်ားက ဂ်ဴးမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရန္ တာ ၀န္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၄ ဦးပါ၀င္သည့္ ၀ါေဆာေကာင္စီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အဒမ္ဇာနီရာကိုးသည္ ဂ်ဳိးဇက္အန္ဒရက္ဇ္ စရင္စကီအား ဂတ္တို ရဲတပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ခန္႕ထားရန္ ေထာက္ခံခဲ့သူျဖစ္ၿပီး နာဇီမ်ား၏ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားအရ သုတ္သင္ ေရးစခန္းသို႕ ေန႕စဥ္ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆၀၀၀ ေပးပို႕ရန္ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။

အဒမ္ဇာနီရာကိုး၏ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားအား ေသေဘးမွကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိရန္အေကာင္းဆုံးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ဟုဆိုသည္။သူ၏ တာ၀န္မ်ားကို ေကာင္းစြာထမ္းေဆာင္ေစရန္ နာဇီ မ်ားက သူ႕ဇနီးႏွင့္အျခားဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ဓားစာခံမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။နာဇီတို႕၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို မခံႏိုင္ သည့္အဆုံးတြင္ အဒမ္ဇာနီရာကိုးသည္ ဆိုင္ယႏိုက္ေသာက္ကာ မိမိကုိမိမိိ သတ္ေသခဲ့သည္။အဒမ္ဇာနီရာကိုးသည္ မိမိကို မိမိ အဆုံးစီရင္ျခင္းသည္ အမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏မိသားစုထံ စာေရးသားခဲ့သည္။

၇။ Chaim Mordechai Rumkowski

ခ်ိမ္မိုဒီခ်ိဳင္းရမ္ေကာ္စကီ သည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံသား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နာဇီတို႕က ေလာ့ဒ္ဇ္(Lodz) တြင္ ဂ်ဴး သက္ႀကီး ေကာင္စီ အႀကီးအကဲအျဖစ္ခန္႕ထားခဲ့သည္။ရမ္ေကာ္စကီသည္ ယင္းေဒသတြင္ႀသဇာအာဏာအႀကီးမားဆုံးပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ခဲ့ၿပီး ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ သူ႕ပုံကိုရိုက္ႏွိပ္ၿပီး သူကိုယ္ပိုင္ ေငြစကၠဴ ပင္ခ်ိမ္ကီအမည္ျဖင့္ သုံးစြဲခဲ့သည္။ ရမ္ေကာ္စကီးသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား၊သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားပါမက်န္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၂၀၀၀၀ အားသုတ္သင္ေရး စခန္းသို႕ ပို႕ေဆာင္မႈကို ကိုယ္တိုင္ႀကီးႀကပ္ခဲ့သည္။

“မင္းတို႕ကေလးေတြ ငါ့ကိုေပး”( Give Me Your Children) ဟူသည့္ ေျပာေလ့ရွိသည့္စကားေၾကာင့္ လူအမ်ားက ရမ္ ေကာ္စကီကို မွတ္မိေနၾကသည္။ သို႕ေသာ္ရမ္ေကာ္စကီကိုယ္တိုင္္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအစုလိုက္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ေဘးမွ မလြတ္ခဲ့ဘဲ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လတြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ေအာ့ခ်္၀စ္စ္ အက်ဥး္စခန္းတြင္ ဘ၀နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။အက်ဥ္းစခန္းအတြင္း ရမ္ေကာ္ စကီ အား ေထာင္က်ေနသူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္္ ၀ိုင္း၀န္းရိုက္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

၆။ Alfred Nossig

အဲလ္ဖရက္ ေနာစစ္သည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးဥပေဒ၊သိပၸံႏွင့္ အႏုပညာ ဘာသာမ်ားကို သင္ယူခဲ့ ေၾကာင္းသူ၏ အတၴဳပၸတၱိစာအုပ္တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ေနာစစ္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ပိုလန္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိတ္တြင္ခံယူစြဲမွတ္ၾက ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ပိုလန္လူမ်ိဳးမ်ားက ဂ်ဴးမ်ားကို ပိုလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္လက္မခံလိုေၾကာင္းသိရွိခ်ိန္တြင္ ေနာစစ္ သည္ ဇီယြန္နစ္၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဂ်ာမာန္မ်ားကပိုလန္ကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ေနာ္စစ္သည္ ဂတ္စ္တာပိုအဖြဲ႕၏သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့ကာ ဂ်ဴးေျမေအာက္အဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဂတ္စ္တာပိုသို႕ ပုံမွန္အစီရင္ခံခဲ့ သည္။

ေနာ္စစ္ေသဆုံးၿပီးေနာက္ သူ႕အိမ္မွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအနက္ ဂတ္စ္တာပို သက္ေသခံကတ္ျပားတစ္ခုႏွင့္ နာဇီဆန္႕က်င္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးစာရင္းတစ္ခုကို လည္းေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ယင္းသက္ေသခံကတ္ျပားသည္ သူ႕အား နာဇီမ်ားဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ လြတ္ကင္းေစခဲ့ေၾကာင္း ယုံႀကည္ခဲ့ၾကသည္။ေနာ္စစ္သည္ အသက္ ၇၈ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ လ ၂၂ ရက္တြင္ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၅။ Abraham Gancwajch

ေအဗရာဟင္ဂန္ကြစ္ခ်္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကို ဂ်ာမာန္မ်ား အႏိုင္ရရွိမည္ဟု ယုံႀကည္လ်က္ နာဇီတို႕ကို လုံး၀ဥႆုံ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ သူ၏ မိတ္ေဆြဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို နာဇီပါတီသို႕၀င္ေရာက္ရန္ အားေပးလႈံ႕ဗဆာ္ခဲ့သည္။သူသည္ ၀ါေဆာဂက္တို ေကာင္စီ တြင္ အဒမ္ဇာနီရာကိုး၏ေနရာကို ဆက္ခံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။

အုပ္စု ၁၃ ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ႀကားသည့္အဖြဲ႕ကို ဂ်ဴး ဂတ္စ္တာပို အုပ္စုဟု ရည္ညႊန္းၾကသည္။ဂန္ကြစ္ခ်္သည္ ယင္းအပ္စုကို ထူေထာင္သူျဖစ္ၿပီး စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဂ်ဴးနာဇီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဒမ္ဇာနီရာကိုး က ဂန္ကြစ္ခ်္ကို မေကာင္းဆိုး၀ါးတစ္ေကာင္ဟု ေျပာဆိုခဲ့၍ ဟင္ဂန္ကြစ္ခ်္သည္ ဇိမ္က်က်ေနႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ အရာကို မဆို လုပ္မည့္သူဟု ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ဟင္ဂန္ကြစ္ခ်္သည္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ဂ်ဴးဂက္တိုအဖြဲ႕တြင္ ဘုရင္တစ္ပါးသဖြယ္ေနထိုင္ခဲ့သည္။စစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျမေအာက္ဂ်ဴးအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဟင္ဂန္ကြစ္ခ်္အားေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း စီရင္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို မခံခဲ့ရဘဲ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည့္ တိုင္မည္သို႕ ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိခဲ့ၾကပါေခ်။

၄။ Ans van Dijk

အန္းစ္ဗန္ဒစ္ခ္သည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ဴးမိဘႏွစ္ပါးမွ ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမာန္ တပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္အထိ သာမာန္ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။နာဇီတို႕ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အန္းစ္ ဗန္ဒစ္ခ္သည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရကာ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ဂ်ဴးမ်ားကို ေထာက္လွမ္းရာတြင္ နာဇီမ်ားအားကူညီရန္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ သည္။

အန္းစ္ဗန္ဒစ္ခ္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအၾကားထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ားအသုံးျပဳလ်က္နာဇီတို႕ရန္မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အကူအညီေပးမည့္ ဟန္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အန္းစ္ဗန္ဒစ္ခ္သည္ မိမိအစ္ကိုႏွင့္မိသားစုမ်ား ကိုပါမခ်န္ဘဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို နာဇီမ်ားထံေပးပို႕ခဲ့ၿပီး နာဇီတို႕ခိုင္းေစသည့္ တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

စစ္အၿပီးတြင္အန္းစ္ဗန္ ဒစ္ခ္အား ဟိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။အန္းစ္ဗန္ဒစ္ခ္သည္ ေသဒဏ္မွ ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ နည္းမ်ိုးစုံႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕၀င္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၈၅ ဦး သတ္ခံရမႈႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၁၄၅ ဦး ဖမ္းဆီးခံရမႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသျဖင့္ အန္းစ္ဗန္ဒစ္ခ္အား ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေသဒဏ္စီရင္သည့္ အဖြဲ႕ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္စီရင္ခဲ့သည္။

၃။ Stella Goldschlag

စတယ္လ္လာဂိုးလ္စလက္သည္ နာဇီမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြယူ၍ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ဂ်ဴးအမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည္။ဂိုးလ္စလက္သည္ ဂ်ဴးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီး ဂ်ဴးဂက္တိုအဖြဲ႕တစ္ခုအတြင္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ထို႕ေၾကာင့္ သူ သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ပုန္းေနသည့္ ဂ်ဴးမ်ားကို သိရွိေနခဲ့သည္။

သူ၏ အတၳဳပတၱိကိုေရးသားခဲ့သည့္ ပီတာေ၀ဒန္က ဂိုးလ္စလက္သည္ ေရြ၀ါေရာင္ဆံပင္မ်ား၊မ်က္လုံးျပာေလးမ်ားျဖင့္ လွပ ၍ ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးႏွင့္ မတူေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂိုးလ္စလက္သည္ သူ၏ မိဘမ်ား ႏွင့္အတူဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ နာဇီမ်ား၏ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ ကူညီရန္ သေဘာတူခဲ့ရသည္။

နာဇီမ်ားက ဂိုးလ္စလက္သည္ မိဘမ်ားအေပၚမည္မွ် ခ်စ္ခင္ေၾကာင္းႏွင့္ မိဘမ်ားအသက္ရွင္သန္မည္ဆိုပါက မည္ သည့္ အရာကို မဆိုလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိေနခဲ့ၾကသည္။နာဇီမ်ားက ဂိုးလ္စလက္အား ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ဖမ္းမိတိုင္း မတ္ေငြ ၃၀၀ ေပး ခဲ့ေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဂိုးလ္စလက္သည္ သူ၏ မိဘမ်ားကို စခန္းသို႕ ပို႕ၿပီးသည့္တိုင္ ဂ်ဴးမ်ား ဖမ္းဆီးေရးအတြက္ နာဇီမ်ားကို အကူအညီေပးခဲ့သည္။

ဂိုးလ္စလက္သည္ သူမ၏ လွပေသာ ရုပ္ရည္ကို လူအမ်ား၏ ယုံႀကည္မႈကိုရရွိေစရန္ အသုံးခ်ခဲ့ၿပီး ဂ်ဴးမ်ားကို နာဇီမ်ား လက္သို႕အပ္ႏိုင္ရန္ အစားအစာႏွင့္ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပးခဲ့ၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေပါင္း ၃၀၀၀ နီးပါးကို ဖမ္းဆီးနိုင္ရန္ နာဇီမ်ားကို ကူညီခဲ့ သည္။ဂ်ာမာန္မ်ားက ဂိုးလ္စလက္ကို ေရႊ၀ါေရာင္အဆိပ္ ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ ဂိုးလ္စလက္သည္ ေထာင္ ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းခဲ့ကာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ျပဴတင္းမွ ခုန္ခ်ကာ မိမိကိုမိမိ အဆုံးစီရင္ခဲ့ သည္။

၂။ Rolf Isaaksohn

ေရာ့ဖ္အီဆက္ဆြန္သည္ ဂတ္စ္တာပိုအဖြဲ႕သုိ႕ ဂ်ဴးမ်ား ဖမ္းဆီးသည့္ တာ၀န္ကုိယူလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။သူသည္ ေသမင္းတမန္စခန္းသို႕ ပို႕မည့္ ရထားတစ္စီးလုံးတြင္ ဂ်ဴးမ်ားအျပည့္ အသိပ္ရေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၾကြား၀ါ ေျပာဆိုခဲ့ သည္။သူသည္ သူကဲ့သို႕ အလုပ္တူ မိန္းကေလး စတယ္လ္လာဂိုးလ္စလက္ ႏွင့္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ဖမ္းဆီးေရးကို ပိုမို ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေရာ့ဖ္အီဆက္ဆြန္သည္ စာရြက္စာတမ္းအတုျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါရမီရွိခဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ဴးမ်ားက စာရြက္စာတမ္း မ်ားရရွိေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံရန္ သူ႕ထံေရာက္လာေလ့ရွိခဲ့သည္။ ေရာ့ဖ္အီဆက္ဆြန္က ထိုဂ်ဴးမ်ားကိုနာဇီမ်ားထံ အလြယ္ တကူ ပို႕ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။သူတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ မိမိတို႕ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သစၥာေဖာက္ျခင္းကို ႏွစ္သက္သေဘာက်ခဲ့ၾကၿပီး မ်ားစြာ ေသာ ဂ်ဴးမ်ားသည္ သူတို႕ ဇနီွးေမာင္ႏွံအား ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕စြာေနခဲ့ၾကရသည္။

သူတို႕ဇနီးေမာင္ႏွံအေၾကာင္းေရးသားခဲ့သူ ပီတာေ၀ဒန္က သူတို႕ႏွစ္ေယာက္သည္ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို မည္သို႕ ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ု နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံကို တီထြင္ဆန္းသစ္နိုင္ၾကၿပီး့ မိမိတို႕၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုပင္မခ်န္ဘဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို အသက္ဆုံးပါးေစခဲ့ေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။

၁။ Moshe Merin

ေကာရက္ဒ္ ခ်ာမက္ဇ္ေရးသားခဲ့သည့္ “ဥေရာပတြင္ နာဇီတို႕ အုပ္စိုးခဲ့စဥ္က ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အမွတ္တရ ႏွစ္ကာလမ်ား” စာအုပ္တြင္ မိုေရွးမာရင္သည္ စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္တတ္၍ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈမရွိသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။နာဇီမ်ား ပိုလန္ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ မိုေရွးမာရင္သည္ Spempwoec ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ နာဇီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

နာဇီမ်ားက မိုေရွးမာရင္ကို ဆယ္လီရွာ အေပၚပိုင္းေဒသ ဂ်ဴးေကာင္စီ ဗဟိုရုံးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့ရာယင္း ေကာင္စီ လက္ေအာက္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး တစ္သိန္းခန္႕ရွိခဲ့သည္။မိုေရွးမာရင္သည္ နာဇီမ်ား၏ အမိန္႕ကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ အျခားဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ အသက္မ်ားကို ကင္တင္ႏိုင္မည္ဟု ယုံႀကည္ခဲ့သည္။

နာဇီမ်ားက မိုေရွးမာရင္အား ေသမင္းတမန္စခန္းသို႕ပို႕ရန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၂၅၀၀၀ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ခ်ိန္တြင္ မိုေရွး မာရင္သည္ က်န္ရွိေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစု၏ အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ၿပီဟုေျပာဆိုလ်က္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ မိုေရွးမာရင္သည္ ဂ်ဴးဂက္တိုရဲအဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ကာ ဂ်ဴးေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးကို ကိုယ္တိုင္တိုက္ ခိုက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ ကာ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားအား ေသဒဏ္စီရင္မည့္ အမိန္႕မ်ားကိုကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့သည္။ သူ၏လုပ္ရပ္ မ်ားက မိုေရွးမာရင္အားအသက္ခ်မ္းသာမႈမေပးခဲ့ဘဲ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာကို သူကိုယ္တိုင္ပို႕ခဲ့သည့္ ေအာ့၀စ္ခ်္ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ေသဆုံးခဲ့သည္။

လူ႕သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အနိ႒ာရုံမ်ားသာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ စစ္ ေၾကာင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသက္ အိုးအိမ္မ်ားပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရေပသည္။ ယင္းတို႕အနက္ လူမ်ိဳးေရးသစၥာ ေဖာက္ မ်ား ေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ၾကရသည့္ စစ္၏ သားေကာင္ မ်ားသည္လည္း အလြန္ပင္ မ်ားျပားခဲ့ေပသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ သုတစြယ္စုံ မဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply