ေဂၚရီလာ တုိ႔အေၾကာင္း

Posted on

ေဂၚရီလာေမ်ာက္ဝံတို႔သည္ အာဖရိကတိုက္ အေနာက္ပိုင္း ရွိ ေတာနက္ရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ေဂၚရီလာ သည္ လူႏွင့္အတူဆုံးေသာ ေမ်ာက္ဝံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေမ်ာက္ဝံ မ်ိဳးအားလုံးတြင္ ေဂၚရီလာသည္ အႀကီးဆုံးျဖစ္၏။ ရွားလည္း အရွားပါးဆုံး ျဖစ္သည္။

ေဂၚရီလာ၌ အၿမီးမရွိ။ ေျခ ၂ ဖက္၊ လက္ ၂ ဖက္ ရွိသည္။ လက္တစ္ဖက္စီတြင္ လက္ေခ်ာင္း ၅ေခ်ာင္းစီရွိသည္။ ပုံွန္အားျဖင့္ သြား ၃၂ေခ်ာင္းရွိသည္။ မတ္တတ္ရပ္၍သြားႏိုင္သည္။ လူ၏ ေျခသည္း၊ လက္သည္းမ်ိဳး ရွိသည္။ ဤသည္တို႔ကား လူႏွင့္တူေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူႏွင့္မတူေသာအခ်က္မ်ား လည္း ရွိသည္။ ေဂၚရီလာ၏ ကိုယ္အေနအထားမွာ တုတ္ခိုင္ ၍ အခ်ိဳးမက်၊ အ႐ုပ္ဆိုးသည္။ ေျခေထာက္မ်ားသည္ တို၍ လက္မ်ားမွာ ရွည္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ေျချဖင့္ေလၽွာက္ေသာ အခါ သစ္ကိုင္းမ်ားကို လက္ျဖင့္အားျပဳ၍ ေလၽွာက္တတ္သည္။ အေမြးအမွင္ ထူထပ္ေပါမ်ားသည္။ ေရွးအခါက အာဖရိကတိုက္ ေတာနယ္အတြင္း ခရီးလွည့္လည္သြားလာသူတို႔သည္ ယင္း တို႔ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လူ႐ိုင္းတစ္မ်ိဳးဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေဂၚရီလာတုိ႔သည္ သာမန္လူတစ္ေယာက္ထက္ ၄ဆ မွ ၈ဆ အထိသန္စြမ္းၾကသည္။

အျမင့္ဆုံးေသာ ေဂၚရီလာသည္ ၅ ေပခြဲ၊ ၆ ေပခန္႔ ရွိ သည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၄ဝဝ မွ ၄၅ဝ ခန္႔အထိ ႀကီး မားေသာ ေဂၚရီလာမ်ား ရွိခဲ့ဘူးသည္။ အသားအေရမွာ မည္း နက္၏။ ေျခဖဝါး လက္ဖဝါး၌ အေမြးမေပါက္ေသာ္လည္း ေျခလက္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္လုံး၌ ၫိုမည္းေသာ အေမြးၾကမ္းမ်ား ဖုံးအုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဂၚရီလာအထီးမ်ားမွာမူ အသက္ ၁၃ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္ၾကားေရာက္သည့္အခါ ဆံပင္အနက္ေရာင္မွ ေငြေရာင္သုိ႔ ေျပာင္းသြားတတ္သည္။

ဦးေခါင္းမွာ ႀကီးသည္။ လည္ကုပ္တိုသည္။ ႏွာေခါင္းျပား၍ မ်က္ခုံး မို႔ေမာက္သည္။ အလြန္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ မ်က္ႏွာထားရွိသည္။ လူႏွင့္ ေတြ႕လၽွင္ ေရွာင္ရွား ေျပးလႊားတတ္၏။ သို႔ေသာ္ စိတ္ထြက္ေသာအခါႏွင့္ ရန္စခံရေသာအခါမ်ိဳးတြင္မူ အလြန္ျပင္းထန္စြာ ျပန္လည္ ရန္မူတတ္သည္။

စိတ္ဆိုးလာေသာအခါ ရင္ပတ္ကို လက္ ၂ ဖက္ျဖင့္ ထု၍ က်ယ္ေလာင္စြာ ေအာ္ဟစ္တတ္သည္။ ရက္စက္ ၾကမ္းတမ္းလွသျဖင့္ ျခေသၤ့ ၊ က်ားသစ္၊ က်ား စေသာ သားရဲ တိရစၧာန္မ်ားတို႔ပင္လၽွင္ ယင္းတို႔အား အလြယ္တကူႏွင့္ ရန္ မမူဝံ့ၾကေခ်။

ေဂၚရီလာတုိ႔သည္ အလြန္ဥာဏ္ေကာင္းသည့္ တိရစာၦန္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး အသံ ၂၂သံကို အသုံးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုိယ္ခႏၶာအမူအရာ ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ားျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္တတ္ၾကသည္။ လူသားတုိ႔မွ ေလ့က်င့္ေပးသည့္အခါ အမူအရာ သေကၤတမ်ားကို နားလည္တတ္ၾကသည္။

ေဂၚရီလာတို႔သည္ အလြန္နက္ေသာ ေတာႀကီးထဲတြင္ တစ္ေနရာတည္း၌ အတည္မေနဘဲ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ လွည့္လည္ ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ မိသားတစုတြင္ အထီးႀကီးတေကာင္ အမ ၂ ေကာင္၊ ၃ ေကာင္ႏွင့္ သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ား ပါဝင္ တတ္သည္။ ေဂၚရီလာအုပ္စုကုိ အဂၤလုိ troop ဟုေခၚသည္။ အိပ္ခ်ိန္တြင္ အမႏွင့္ သားသမီးမ်ားက သစ္ပင္ ေပၚ၌ အိပ္ၾက၍ အထီးက သစ္ပင္ေျခရင္း၌ ေစာင့္အိပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။

ယင္းတို႔၏ အစားအစာမ်ားမွာ သစ္သီးသစ္႐ြက္ မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ တစ္ခါစားလွ်င္ အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၄၀ခန္႔ စားတတ္သည္။ တခါတရံတြင္မူ ပုရြက္ဆိတ္ ႏွင့္ အျခားအင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားကို စားေလ့ရွိသည္။

ေဂၚရီလာမ်ား၏ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္မွာ ၈လခြဲျဖစ္သည္။ ေဂၚရီလာငယ္ေလးမ်ားတြင္ အမမ်ားသည္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၂ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ေရာက္၍ အထီးမ်ားမွာမူ ၁၁ႏွစ္မွ ၁၃ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ေရာက္သည္။

ေဂၚရီလာကို လြယ္ကူစြာ ဖမ္းဆီး၍ မရေပ။ ဖမ္းဆီးရမိ ထားေသာ ေဂၚရီလာတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ရွည္ ရွည္ မေနႏိုင္ၾကေခ်။ ေဂၚရီလာမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၃၅ႏွစ္ မွ ၅၀ႏွစ္ ၀န္းက်င္အထိျဖစ္သည္။ အသက္အရွည္ဆုံး ေဂၚရီလာမွာမူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကိုလံဘတ္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ရွိခဲ့သည့္ Colo ဆုိသည့္ ေဂၚရီလာအမတစ္ေယာက္ျဖစ္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အထိ အသက္ရွည္ခဲ့သည္။

ေဂၚရီလာမ်ားတြင္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးမွာ Koko ဟုအမည္ေပးထားသည့္ ေဂၚရီလာအမတစ္ေကာင္ျဖစ္ကာ ကယ္​လီဖိုးနီးယားက ဝုဒ္​စိုက္​ၿမဳိ႕တြင္ရွိခဲ့သည္။ Koko သည္ စကားလံုး​ေဝါဟာရ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို လက္​ဟန္​အ​ေနအထားဆက္​သြယ္​မႈစနစ္​(Sign Language) ကိုသံုးၿပီး ​လူ​ေတြဆီ ဆက္သြယ္​​ေျပာဆိုႏိုင္​သည့္ ကမာၻေက်ာ္ေဂၚရီလာတစ္ေကာင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ koko သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ အသက္ ၄၆ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ ၃
Wikipedia
Soft School Gorilla Facts

Leave a Reply