ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

တရား၀င္အမည္ ဗင္နီဇြဲလားျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံဟု ေခၚေသာ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ(Bolivarian Republic of Venezuela) သည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ ေျမာက္ဖက္အက်ဆုံးေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဖက္တြင္ ကာရစ္ဘီယံ ပင္လယ္၊ အေရွ႕ဖက္တြင္ ဂီယားနာနယ္၊ အေရွ႕ေတာင္ဖက္တြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတို႔ရွိသည္။ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ၉၂၈ မိုင္က်ယ္၍ ေတာင္မွေျမာက္ ၇၉၀ မိုင္ ရွည္သည္။  တႏိုင္ငံလုံး၏ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ ၃၅၃၈၄၁ စတုရန္းမိုင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ တစ္ဆခြဲခန္႔ႀကီးသည္။ ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ဆ႒မအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ကမာၻတြင္ ၃၂ ႏုိင္ငံေျမာက္ အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၿမဳိ႕ေတာ္မွာ ကာရာကပ္စ္ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂သန္းနီးပါး ေနထုိင္သည္။

ဗင္နီဇြဲလားဟူေသာအမည္မွာ စပိန္ဘာသာျဖင့္ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္သည္။ ၁၄၉၉ ခုတြင္ စပိန္လူမ်ိဳး အလြန္းဆိုေသအိုေဇဒါေခါင္းေဆာင္ေသာ စြန္႔စားရွာေဖြသူ တစုသည္ ယခု မာရာကိုင္းဗိုအိုင္အတြင္း ေရတိမ္ရာ၌ တိုင္မ်ားစိုက္၍ တဲအိမ္ေျခတံရွည္မ်ားေဆာက္လုပ္ထားေသာ အင္ဒီးယန္း႐ြာကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕၏ ႐ႈခင္းႏွင့္ဆင္ဆင္တူသျဖင့္ ဗင္နီဇြဲလားဟု မွည့္ေခၚခဲ့သည္။ ယင္းမွ တႏိုင္ငံလုံးကို ဗင္နီဇြဲလားဟု ေခၚေဝၚခဲ့ၾကေလသည္။

ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံေနရာတြင္ လူသားတုိ႔စတင္အေျခခ်ခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ ခန္႔ကတည္းကဟု ဆုိႏုိင္သည္။ El Jobo ဟုေခၚသည့္ ဗင္နီဇြဲလား အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ေတြ႔ရွိရေသာ လူအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး သက္တမ္းတြက္ခ်က္ခဲ့ရာ ဘီစီ ၁၃၀၀၀ ခန္႔အခ်ိန္ကဟု သိရသည္။ Kalina (Caribs), Auaké, Caquetio, Mariche, ႏွင့္ Timoto–Cuicas စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရွးေခတ္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ စပိန္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ၁၅၂၀ခန္႔တြင္ အေျခခဲ့သည္။ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္မ်ားထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၀ႏွစ္ၾကာ စပိန္တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၈၂၁ခုႏွစ္တြင္ စပိန္စစ္ရႈံးၿပီးေနာက္ ဗင္နီဇြဲလားသည္ Gran Colombia (Colombia, Ecuador, Panama, Venezuela) ၏ နယ္ေျမတစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ၁၈၂၉ တြင္  Gran Colombia မွ ခြဲထြက္ကာ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ တတိယအႀကီးဆုံးျမစ္ျဖစ္ေသာ ေအာင္ရင္ႏိုးကိုးျမစ္ႏွင့္ ယင္း၏ ျမစ္လက္တက္ေပါင္း ၄၃၆ ခုတို႔သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ အက်ယ္အဝန္း၏ ၅ ပုံ ၄ ပုံ တြင္ ပိုက္ကြန္ႀကီးသဖြယ္ ျဖန္႔၍ စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ေအာ္ရင္ႏိုးကိုးျမစ္သည္ မိုင္ ၁,၇၀၀ ခန္႔ ရွည္၍ ပြားတိုအယာကူခ်ိၿမိဳ႕တည္ရာ ျမစ္ဝမွ မိုင္ ၁,၀၀၀ ခန္႔အထိ ေလွသေဘၤာမ်ားသြားလာႏိုင္သည္။ ေအာ္ရင္းႏိုးကိုးျမစ္ဝွမ္းေဒသ၏ ထူးျခားခ်က္တရပ္မွာ အေမဇုန္ျမစ္၊ နီးဂ႐ိုးျမစ္တို႔ႏွင့္ ေအာ္ရင္ႏိုးကိုးျမစ္ကို သဘာ၀တူးေျမာင္းႀကီးသဖြယ္ ဆက္လ်က္ရွိေသာ ကာဆီကြီးယားေရးျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာမွ ေအာ္ရင္ႏိုးကိုးျမစ္ကို ဆန္တက္လာသည့္ သေဘၤာမ်ားသည္ ကာဆီကြီယားေရမွတဆင့္ နီးဂ႐ိုးျမစ္၊ ယင္းမွ အေမဇုန္ျမစ္ကို စုန္ဆင္းကာ အတၱလႏၲိတ္ သမုဒၵရာထဲသို႔ ျပန္ထြက္ႏိုင္ေလသည္။

ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကို သဘာဝအားျဖင့္ ၄ ပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ၊ ေတာင္တန္းေဒသ၊ ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသႏွင့္ အီလာေနာ႔ေခၚ လြင္ျပင္ေဒသတို႔ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတြင္ ကမ္း႐ိုးလြန္ရွိ ကၽြန္းကေလးမ်ားပါဝင္သည္။ စတုရန္းမိုင္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည္။ ပုလဲဖမ္းလုပ္ငန္း အမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္သည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံထြက္ ေရနံအမ်ားဆုံးထြက္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုမွာ ပူ၍ စိုစြတ္သည္။ ေတာင္တန္းေဒသသည္ ဗင္နီဇြဲလားေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အန္းဒီးေတာင္တန္းမွ ျဖာထြက္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ၿပိဳင္၍ တန္းဆင္းသြားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားရွိရာ ေဒသ ျဖစ္သည္။ ယင္းေဒသသည္ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္ဝန္း၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေလာက၏ အာ႐ုံစူးစိုက္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။

ေအာ္ရင္ႏိုးကိုးျမစ္၏ လက္်ာဖက္ကမ္းမွ ဗင္နီဇြဲလား – ဘရာဇီးႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ဂီယားနား ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသသည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ တဝက္ခန္႔ရွိသည္။ သစ္ေတာမ်ားအလြန္ထူထပ္၍ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသို႔ ယခုတိုင္ လူသူေရာက္ေပါက္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ တြင္းထြက္သတၱဳမ်ားႏွင့္ အဖိုးတန္သစ္ေတာမ်ားရွိရာေဒသ ျဖစ္သည္။ ေပ ၁၈၀၀ မွ ၆၀၀၀ အထိျမင့္ေသာ အန္းဒီးႏွင့္ ကမ္း႐ိုးေတာင္တန္းေဒသသည္ အပူခ်ိန္ဖာရင္ဟိုက္ ၅၀ ဒီဂရီ မွ ၇၅ ဒီဂရီအတြင္း ရွိသည္။ ကုန္သည္ေလမွန္တိုက္ခတ္ရာေဒသျဖစ္သျဖင့္ ရာသီဥတု သမမၽွတသည္။ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္ေျခေပါမ်ားရာ အေရာင္းအဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရာေဒသျဖစ္သည္။

ေပ ၆၀၀၀ အထက္ျမင့္ေသာ ေဒသသည္ ေအးေသာအပိုင္းျဖစ္၍ လူေနနည္းသည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ စိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုဟူ၍ တႏွစ္လၽွင္ ၂ မ်ိဳးသာရွိသည္။ ေမမွ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းသည္။ ယင္းသည္ ပူအိုက္စိုစြတ္ေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာမွ ဧၿပီလအတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဖက္မွ တိုက္ခတ္ေသာ ကုန္သည္ေလမွန္ေၾကာင့္ ရာသီဥတုမွ ပိုမိုမၽွတသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္မူ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေကာင္းမြန္ေသာ ရာသီဥတုျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ၃၁.၆သန္း ျဖစ္သည္။ ရုံးသုံးဘာသာစကားမွာ စပိန္ဘာသာစကားျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းေျပာဆုိသုံးစြဲသည့္ ဘာသာစကားခြဲေပါင္းမွာမူ ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ အမ်ားဆုံးေနထုိင္သည့္ လူမ်ဳိးမွာ ဗင္နီဇြဲလားလူမ်ဳိးဟုေခၚသည့္ Morenos လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ Moreno မ်ားသည္ အေမရိက ၊ ဥေရာပ ႏွင့္ အာဖရိကလူမ်ုိးမ်ား ေပါင္းစည္းမႈမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၅၀%ခန္႔မွာ Moreno မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄၀ % မွာ ဥပေရာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး အေမရိက ႏွင့္ အာဖရိကလူမ်ဳိးအနည္းငယ္လည္း ေနထုိင္ၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးစုစုေပါင္း၏ ၉၀% ခန္႔မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ ထုိ ၉၀%ခန္႔တြင္ ၇၀% မွာ ကတ္သလစ္ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ၂၀%ခန္႔မွာ ပရုိတက္စတင့္မ်ားျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူျဖဴမ်ားျဖစ္၍ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူျဖဴႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔မွ ေပါက္ဖြားေသာ ကျပားမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တိုင္းရင္းသား အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နီဂ႐ိုးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ေတာင္တန္းေဒသတြင္ လူအမ်ားဆုံးေနထိုင္၍ ဂီယားနားကုန္းျပင္ျမင့္ ေဒသသည္ လူေနအနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စပိန္ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾက၍ ဘရင္ဂ်ီဂိုဏ္းဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးစနစ္အျဖစ္ ယခင္ေငြေၾကးေဖာင္းပြလြန္းသည့္ VEF မွ Bolívar Soberano ကို ေျပာင္းလဲသုံးစြဲခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာသည္  Bs.S ၃၂၉၈ ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ International Monetary Fund စာရင္းအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၉၀ ျဖစ္သည္။ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေရနံ ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ၊ အစားအစာ ၊ သံရုိင္း ၊ စတီး ၊ အလူမီနီယံ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား ၊ စက္မႈပစၥည္းမ်ား ၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ကာဖီပင္ကို အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္၍ ကေကးအိုးသည္ ဒုတိယအႀကီးအက်ယ္ဆုံး စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ျဖစ္သည္။ သၾကား၊ ေျပာင္း၊ ပဲ၊ အုန္းႏွင့္ အပူပိုင္းဇုန္ အသီးအႏွံမ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ လြင္ျပင္ေဒသရွိ ျမက္ခင္းမ်ားတြင္ ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္မ်ား ေမြးျမဴ၍ သားေရမ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကသည္။ သစ္ေတာေဒသမွလည္း ၾကက္ေပါင္ေစးႏွင့္ ဘယေဆးပင္မ်ားစြာ ထြက္သည္။

ဖက္ဒရယ္သမၼတစနစ္ကို က်င့္သုံးၿပီး လက္ရွိသမၼတမွာ နီကိုးလပ္စ္ မာဒူရို (Nicolas Maduro) ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ဗင္နီဇြဲလား ျပည္သူမ်ားမွာ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနသည္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ Juan Guaidoက ၎ကိုယ္၎ ၾကားျဖတ္သမၼတအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေၾကညာခဲ့ကာ သမၼတ Nicolas Maduro အစုိးရကို တရားမ၀င္အစိုးရအျဖစ္ စြပ္စြဲၿပီးေနာက္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၊ ၿဗိတိန္ ၊ ျပင္သစ္ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ Guaido ကို သမၼတအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ သမၼတမာဒူရိုအစိုးရကိုမူ ရုရွားနဲ႔တရုတ္ႏိုင္ငံေတြသာမကပဲ ဘိုလစ္ဗီးယား၊ က်ဴးဘား၊ အီရန္ နဲ႔ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံထားၾကသည္။ ထုိအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၊ အစုိးရ၏ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား ၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသား ၃သန္းခန္႔သည္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္သြားၾကၿပီျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မ်ား

အိန္ဂ်ယ္လ္ေရတံခြန္ သည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိၿပီး ကမၻာ့အျမင့္ဆုံး ေရတံခြန္ ျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္းအျမင့္မွာ ၉၂၉ မီတာ (၃၂၁၂ ေပ) ရွိပါတယ္။ ေရတံခြန္၏ ေရစတင္က်ဆင္းရာ ေနရာမွ အျမင့္မွာ ၈၀၇ မီတာ(၂၄၆၈ ေပ) ရွိၿပီး ေရမ်ားသည္ Auyantepui ေတာင္၏ အစြန္မွ စီးဆင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ေတာင္ဟာ Bolívar ျပည္နယ္၊ Gran Sabana ေဒသအတြင္းရွိ  Canaima National Park အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါတယ္။

အင္ဒီစ္းေတာင္တန္းစုရဲ႕ ေျမာက္ဘက္စြန္းမွာရွိတဲ့ Pico Bolivar ေတာင္ဟာ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ေပ ၁၆၃၃၅ ျမင့္ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတဲ့ေတာင္ကေတာ့ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ျမင္ရေလ့ရွိတဲ့ Roraima ေတာင္ပါ။ Roraima ေတာင္ဟာ ဗင္နီဇြဲလား ၊ ဘရာဇီး နဲ႔ ဂုိင္ယာနာ ႏုိင္ံ ၃ခု နယ္စပ္မွာရွိၿပီး အျမင့္ေပ ၉၂၂၀ေပ ျမင့္ပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ ကမ္းရုိးတန္းအလ်ားက ၁၇၄၀မုိင္ေတာင္ ရွိပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ ကမ္းရုိးတန္းအမ်ားစုမွာ ျဖဴလႊလႊသဲေသာင္ျပင္ေတြနဲ႔ ၾကည္လင္တဲ့ေရကုိ ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားမွာ ကမ္းေျခေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီး ထင္ရွားတဲ့ကမ္းေျခ ၅ခုကေတာ့ Madrisqui , Cayo de Agua , Mochima National Park , Playa El Yaque နဲ႔ Isla El Faro ကမ္းေျခေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားမွာ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ေပါင္း ၄၃ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ထင္ရွားတဲ့ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ကေတာ့ Canaima ျဖစ္ၿပီး အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၇.၄သန္း ဧက က်ယ္၀န္းပါတယ္။ ေရတံခြန္မ်ား ၊ သစ္ေတာမ်ား ၊ ေတာင္တန္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ဒီအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ဟာ ယူနက္စကုိက ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရတဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတာကေတာ့ Maracaibo ေရကန္ပါ။ ေရကန္လုိ႔ ဆုိေပမယ့္ ဗင္နီဇြဲလားပင္လယ္ေကြ႔နဲ႔ တဆက္တည္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တကယ့္ေရကန္ အစစ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာရဲ႕အက်ယ္ကေတာ့ စတုရန္းမုိင္ ၅၁၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၂၀ အၾကာကတည္းက ရွိခဲ့တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ The Catatumbo Lightning လုိ႔ေခၚတဲ့ ထူျခားတဲ့သဘာ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟာ ဒီေရကန္ႀကီးထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီေရကန္ရဲ႕ ၅မုိင္ပတ္လည္ေနရာအတြင္းမွာ တစ္နွစ္ကို ရက္ေပါင္း ၁၆၀ ခန္႔မုိးႀကဳိးပစ္ေလ့ရွိၿပီး အႀကိမ္အားျဖင့္ ဆုိရင္ ၁.၂သန္း ေတာင္ရွိပါသတဲ့။ ဒီလုိမုိးႀကဳိးေတြစုၿပဳံပစ္တာကို အကြာအေ၀းမုိင္ ၂၅၀ ကေတာင္ ျမင္ႏုိင္ပါသတဲ့။

Our Lady of Peace လုိ႔ေခၚတဲ့ မယ္ေတာ္မယ္ရီရုပ္တုဟာ အေမရိကတုိက္ရဲ႕အျမင့္ဆုံး မယ္ေတာ္မယ္ရီရုပ္တုျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၁၅၃ေပ အနံ(အက်ယ္) ၅၉ေပ ရွိပါၿပီး အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၂၀၀ တန္ရွိပါတယ္။ ဒီရုပ္တုဟာ အေမရိကန္က နာမည္ေက်ာ္ ေလဘာတီရုပ္တုထက္ ၂၈လက္မ ပုိျမင့္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ယူနက္စကိုအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ေနရာကေတာ့ Corot ၿမဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမဳိ႕မွာ ေရွးေဟာင္း စပိန္ နဲ႔ ဒတ္ခ်္ ဗိသုကာအႏုပညာနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြကို ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၆ရာစုက ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အဦး စုစုေပါင္း ၆၀၂ ခုခန္႔ ရွိတဲ့ၿမဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿမဳိ႕နဲ႔အတူ ေရွးေဟာင္းဆိပ္ကမ္း La Vela ဟာ လည္း ယူနက္စကိုအေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားဟာ ကမာၻေပၚမွာ တိရစာၦန္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း အမ်ားဆုံးရွိတဲ့ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ၇ခုေျမာက္ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ တိရစာၦန္ေတြျဖစ္တဲ့ ပုရြက္ဆိတ္စားေကာင္ ၊ အေမဇုန္လင္းပုိင္ ၊ ဂ်ာဂြား ၊ ဆေလာ့ နဲ႔ Orinoco မိေက်ာင္း အစရွိတဲ့ အေကာင္ေတြကို ဗင္နီဇြဲလားမွာ တစုတစည္းတည္းျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွားပါးငွက္မ်ားအပါအ၀င္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၄၀၀ခန္႔ရွိၿပီး သစ္ခြမ်ဳိးစိတ္ေပါင္းကေတာ့ ၂၅၀၀၀ ခန္႔ေတာင္ရွိိေနပါတယ္။ Venezuelan troupial က ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ ႏုိင္ငံအထိမ္းအမွတ္ငွက္ျဖစ္ၿပီး flor de mayo သစ္ခြကေတာ့ ႏုိင္ငံအထိမ္းအမွတ္ ပန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ အလံမွာေတာ့ အ၀ါ ၊ အျပာ ၊ အနီ ေရာင္ေတြနဲ႔အတူ ၾကယ္ ၈လုံးပါ၀င္ပါတယ္။ အ၀ါ ကေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ သဘာ၀ သယံဇာတၾကြယ္၀မႈကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အျပာကေတာ့ ကာေရးဘီးယန္းပင္လယ္၀န္းရံၿပီး မ်ားျပားလွတဲ့ ကမ္းေျခေတြ ရွိေနတာကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ အနီကေတာ့ စပိန္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲေတြအတြက္ က်ခဲ့တဲ့ေသြးေတြကို ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ၾကယ္ ၈လုံးကေတာ့ နယ္ေျမ ၈ခုကို ရည္ညႊန္းၿပီး အဲဒါေတြကေတာ့ Barcelona(စပိန္ဘာစီလုိနာ မဟုတ္ပါ), Cumana, Caracas, Barinas, Merida, Margarita, Trujillo နဲ႔ Guayana နယ္ေျမေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားဟာ ေရနံ နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အမ်ားဆုံးထြက္ရာ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္သူရဲ႕သုံးစြဲမႈအခ်ဳိ႕ကို အစုိးရက က်ခံေပးတာေၾကာင့္ ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူေတြဟာ ေလာင္စာဆီေတြကို ေစ်းအေပါဆုံးနဲ႔ သုံးစြဲၾကရပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ Orinoco Arc နဲ႔ အျခားေနရာတခ်ဳိ႕ဟာ ေရႊအလြန္ထြက္ၿပီး ကမာၻေပၚမွာ ေရႊအထြက္ဆုံး နံပါတ္ ၂ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားဟာ ေနထုိင္ဖုိ႔ အႏၱရာယ္အရွိဆုံး ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ဆုိ အသတ္အခံရဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ ၂၁မိနစ္တုိင္းမွာ လူ သတ္မႈ ၁ခုျဖစ္တဲ့ အထိဆုိးရြားခဲ့ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ႏုိက္ကလပ္တစ္ခု ၊ လက္ေ၀ွ႔သတ္ကြင္းတစ္ခု နဲ႔အတူ ဘိလိယက္ခန္းေတြ ထူးထူးျခားျခား ရွိေနပါတယ္။

ဗင္နီဇြဲလားမွာ လူႀကဳိက္အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့အားကစားကေတာ့ေဘစ့္ေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားသူေတြဟာ ကမာၻ႔အေခ်ာဆုံး အမ်ဳိးသမီးစာရင္းမွာ ထိပ္တန္းက ပါတယ္ လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဗင္နီဇြဲလားသူေတြဟာ မယ္စၾက၀ဠာဘြဲ႔ ၇ ခါ နဲ႔ မယ္ကမာၻဘြဲ႔ ၆ ခါ ယူထားႏုိင္ခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Wikpeida
Facts Of Venezuela

သုတဇုန္

Leave a Reply