ဒိန္းမတ္ၿမဳိ႕ေတာ္ ကိုပင္ေဟဂင္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ကမာၻေပၚမွာအေပ်ာ္ရႊင္ရဆံုးေသာနိုင္ငံစာရင္းမွာေတာ့ ဥေရာပတိုက္က ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ ကလည္းတစ္ခုအပါအဝင္္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ဒိန္းမတ္နိုင္ငံရဲ့ျမိဳ႕ေတာ္ ကုိေပေဟဂင္ျမိဳ႔ ရင္လည္းကမာၻျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးမ်ားအနက္အစိမ္းလန္းဆံုးနဲ႔ အသာယာဆံုးေသာ ျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။ အထူသျဖင့္လူသားတို႔ေၾကာင့္ နွစ္စဥ္ပ်က္စီးေနရတဲ့ ကမာၻေလထုကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႔ေတာ္ဟာ ထိပ္တန္းစံျပျမိဳ႕ ေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႔တည္ေနရာကေတာ့ ဇိလန္ကၽြန္းရဲ့အေရွ႕ပုိင္း ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာတည္ရွိျပီး အျခားအပိုင္းကေတာ့ အမာဂါကၽြန္းရဲ့ဧရိယာအတြင္းပါဝင္ေနပါတယ္။ပထဝီဝင္အေနအထားအရ ဇီလန္းနဲ႔အမာဂါကၽြန္းအၾကားတည္ရွိေနတဲ့ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေဘာ္လ္တစ္ ပင္လယ္ဝမွာတည္ရွိတာေၾကာင့္အေကာင္းဆံုးေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕တစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။

ဒါအျပင္ Oresund ေရလက္ၾကားကိုျဖတ္သန္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တံတားနဲ႔ Tunnel ကေန ဆြီဒင္နိုင္ငံ မယ္မိုျမိဳ႔နဲ႔ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕အၾကားကို မီးရထားလမ္း၊ကားလမ္းေတြနဲ႔လည္းဆက္သြယ္ထားပါေသးတယ္။(၂၀၁၈)ခုနွစ္၊ဇူလိုင္လအတြင္း ေကာတ္ခံတဲ့စာရင္းေတြအရေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ ရဲ့လူဦးေရဟာ (၇၇၇၂၁၈)ဦး ရွိပါတယ္။ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ ကိုေတာ့ Dragor,Frederiksberg,Tarnbyနဲ႔ကုိပင္ေဟဂင္ ဆုိျပီးျမဴနီစပယ္ဧရိယာ (၄)ပိုင္းခြဲျခားထားျပီး စတုရန္းမိုင္(၆၈.၉၀) ခန္႔ က်ယ္ဝန္းပါတယ္။

ဒိန္းမတ္ဘာသာစကားနဲ႔ ကုိပင္ေဟဂင္ဆိုတာ ကုန္သြယ္္ဆိပ္ကမ္းလို႔အဓိပၸါယ္ရျပီး (၁၂)ရာစုေလာက္ကေတာ့ ဗုိက္ကင္းလူမ်ိဳးစုေတြရဲ့တံငါရြာေလးအျဖစ္ကေန အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္လာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ (၁၅)ရာစုအေစာပိုင္းမွာေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ ဟာဒိန္းမတ္နိုင္ငံရဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာျပီး ျပင္တြင္းျပည္ပကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမွာ အေရးပါတဲ့ေနရာမွာတည္ရွိေနတဲ့အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အလယ္ေခတ္တေလၽွာက္လုံးတြင္ လက္နက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ ကိုပင္ေဟဂင္ ဆိပ္ကမ္းကို ႀကီးစိုးပိုင္ဆိုင္ၾကရန္ စစ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၄၄၃ ခုႏွစ္မွာ တတိယ ခရစၥတိုဖာ ဘုရင္ဟာ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ကို ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။  လူဦးေရအဆမတန္တိုးပြားလာခဲ့ျပီးေနာက္ (၁၇)ရာစုမွာေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ ဟာဒိန္းမတ္နိုင္ငံရဲ့ အဓိကစီးပြားေရးျမိဳ႕ေတာ္၊ လံုျခံဳေရးစစ္ေရးအရ အေရးပါတဲ့အေနအထားကိုေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

(၁၈)ရာစုအတြင္းမွာေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ဟာမီးေဘးနဲ႔ကပ္ေရာဂါမ်ားစြာက်ေရာက္ျခင္းကို အျပင္းအထန္ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ၁၈၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္တို႔ လက္တြင္းသို႔ ဒိန္းမတ္ေရတပ္ က်ေရာက္သြားမည္ စိုးတာေၾကာင့္ ထိုေရတပ္ကို ေပးအပ္ရန္ ကိုပင္ေဟဂင္ၿမိဳ႕ကို ၿဗိတိသၽွေရတပ္က တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလအတြင္းမွာလည္း ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ဟာ အဂၤလန္နဲ႔ဂ်ာမန္ေတြရဲ့စစ္စီးခ်င္းထိုးရာအရပ္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး (၁၉၄၀)ကေန (၁၉၄၅)အထိေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြလက္ထဲကေန ဂ်ာမန္ေတြရဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို က်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယ စစ္ျပီးဆံုးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ရဲ့ဖြံျဖိဳးမႈဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔အား ေကာင္းလာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ Finger Plan လို႔သိၾကတဲ့ ျမိဳ႔ျပဖြဲ႔စည္းမႈ ဗိသုကာပံုစံနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ဟာ ၊ လက္ဖဝါးသဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမိဳ႔ေတာ္ဗဟို ခ်က္မကေန ကြန္ယက္(၅)ခုခြဲထြက္ျပီး ၿမိဳ႔ကိုခ်ဲ႔ထြင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကြန္ယက္ေတြ တစ္လ်ွာက္မွာ လူေနအိမ္အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ၊ စီးပြားေရးအေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြကို အျပင္ ျမိဳ႕တြင္းသြားမီးရထားဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းပံုေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

(၂၁)ရာစုေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ရဲ့ရင္းနွီးျမဳပ္ နွံမႈနဲ႔စီးပြားေရးဇုန္ေတြဟာ ခိုင္မာလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရဲ့ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖာ ျဖာနဲ႔ ျပည္ပရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေတြေၾကာင့္ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ရဲ့စီးပြားေရးဟာခိုင္မာသထက္ ပိုမိုခိုင္မာလာတာကိုေတြ႔ရျပီး အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာက႑၊ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈက႑နဲ႔သန္႔ရွင္းတဲ့အစားအစာထုတ္လုပ္မႈက႑ေတြမွာ ဥေရာပေစ်းကြက္ ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ထိုေဖာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒိန္းမတ္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလံုးရဲ့ အေရာင္းအဝယ္တစ္ဝက္ခန္႔ကို ဒီျမိဳကတစ္ဆင့္ျပဳလုပ္ၾကျပီး သေဘၤာတည္ေဆာက္ ျခင္း။အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ေၾကြထည္နွင့္အရက္ခ်က္လုပ္ငန္း ၊စႏၵယားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔နာရီလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕မွာပဲတည္ရွိပါတယ္။ ဒါအျပင္သၾကား၊မုန္႔ညွင္းေစ့၊ေထာပတ္၊ဒိန္ခဲ၊ဒိန္ခ်ဥ္၊သိုးေမႊး၊သားေရစိမ္းနဲ႔ အမဲသား တို႔ကို ထုတ္ကုန္အျဖစ္နိုင္ငံရပ္ျခားကို ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ကပဲတင္ပို႔ပါတယ္။

စက္မႈဖြံျဖိဳးျပီးနိုင္ငံ၊ကမာၻအလွဴရွင္နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံရဲ့ ျမိဳ႔ေတာ္ ျဖစ္တဲ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႔လူဦးေရရဲ့ တစ္ဝက္ေလာက္ဟာ ေလထုကိုအဓိက ညစ္ႏြမ္း ေစတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊတ္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ပစၥည္း ေတြကိုမသံုးၾကပဲ စက္ဘီးေတြကိုသာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႔ရဲ့ ရံုးတက္၊ရံုးဆင္းခ်ိန္ေတြမွာဆိုရင္ေတာ့စက္ဘီးနဲ႔ ေျခလ်င္ေလ်ွာက္သူေတြ ကိုသာျမင္ေတြ႔ရမွာျပီး ျမိဳ႕တြင္းလမ္းမၾကီးေတြရဲ့ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္မွာ စက္ဘီးနဲ႔လူသြားလမ္း၊ အရိပ္ရအပင္ေတြကုိသာ ပိုိမိုတည္ေဆာက္ထားတာကို ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ေရနဲ႔စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကိုRecycle နည္းနဲ႔ျပန္လည္ သံုးစြဲနိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအမိႈက္သရိုက္အပါအဝင္၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြမွ တစ္ဆင့္ ဓာက္ေျမၾသဇာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားစြာေၾကာင့္လည္း ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ ဒါအျပင္ (၂၀၂၅)ခုနွစ္မွာေတာ့ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ရဲ့လက္ရွိကာဗြန္ ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ေလထုထဲ ေပ်ာ္ဝင္တဲ့ႏႈန္းထားကို ထပ္မံေလ်ာ့ခ်ဖို႔စီမံခ်က္ထားရွိပါတယ္။

ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕မွာေနထိုင္သူမ်ားဟာ ေဖာ္ေရြၾကျပီးစည္းကမ္းအလြန္ေကာင္းၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမာၻေပၚမွာအေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးနဲ႔ အသန္႔ရွင္းဆံုးျမိဳ႔ေတာ္စာရင္းမွာ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိရပ္တည္ေနနိုင္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႔ေတာ္ရဲ့ သေဘၤာဆိပ္၊ဘူတာ၊ေလဆိပ္၊တူးေျမာင္းအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာေတြအားလံုးဟာ အျမဲသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေနျပီး စည္းစနစ္အလြန္က်နပါတယ္။

အီတလီက ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ေတာ္လိုပဲတူးေျမာင္းအတြင္း ကူးတို႔ေလွနဲ႔သြားေရာက္ျပီး ျမိဳေတာ္ရဲ့အလွကိုလိုက္လံၾကည့္ရႈရတဲ့ခရီးစဥ္ေတြဟာလည္း လာေရာက္ေလ့လာ သူေတြရဲ့စိတ္အာရံုကို အစဥ္လန္းဆန္းေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္းမွာလည္း ဒိန္းမတ္နိုင္ငံက သူ႔ရိုးရာ ကိုအေျခခံျပီးဖန္တီးထားတဲ့ ဖက္ရွင္ေတြဟာ ကမာၻဖက္ရွင္ေလာကမွာ ေနရာတစ္ခုကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး အဲဒီဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းအမ်ားစုဟာ ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ကေနပဲ ထြက္ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုပင္ေဟဂင္ဟာ ပညာေရးအလြန္ထြန္းကားရာၿမုိ႕ျဖစ္ၿပီး တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဒီၿမဳိ႕မွာတည္ရွိေနပါတယ္။ အႀကီးုဆုံးတကၠသိုလ္ျဖစ္တဲ့ ကိုပင္ေဟဂင္ တကၠသုိလ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား၊သူ ေပါင္း ၄ေသာင္းနီးပါး တက္ေရာက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဒိန္းမတ္အစုိးရဟာ ပညာေရးကို အလြန္အားေပးတာေၾကာင့္ ဒီမွာေက်ာင္းတက္မယ္ဆုိရင္ ပိုက္ဆံမကုန္တဲ့အျပင္ ပိုက္ဆံပါ ထပ္ေပးေသးတယ္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ပိုက္ဆံ ေပးပါတယ္။ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္ျပီးတဲ့အထိ၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ယူတဲ့အထိ ဘာေက်ာင္းလခမွ ေပးစရာ မလိုပါဘူး။ မလိုတ့ဲ အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတာင္ ေပးပါေသးတယ္။

ကုိပင္ေဟဂင္ျမိဳ႕ကိုလည္ပတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ (၁၈၄၃) ခုနွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ Tivoli ဥယ်ာဥ္ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ေတာ့ မေမ့သင့္ပါဘူး။ ဒီဥယ်ာဥ္ဟာကမာၻေပၚမွာ ဒုတိယေျမာတ္သက္တမ္းအၾကီးဆံုး အပန္း ေျဖဥယ်ာဥ္ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။ အဲဒီဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာေတာ့ အ့ံဖြယ္ျမင္းစီးျပကြက္ ေတြ၊ ဒိန္းမတ္အနုသုခုမယဥ္ေက်းမႈအကအလွေတြကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရႈေမ်ွာ္ခင္း ေတြနဲ႔ အစီစဥ္တစ္က်ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။

ဒါအျပင္အျခားေသာ ေရွးဥေရာပအေဆာက္ အအံုေတြျဖစ္တဲ့ နန္းေတာ္၊ျပတိုက္၊အနုပညာခန္း၊ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားစြာဟာလည္း ဒီျမိဳ႕ေတာ္အတြင္းမွာပဲ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ နွစ္စဥ္လာေရာက္ေလ့လာသူေတြ အလြန္မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္အစိုးရအတြက္ ဟိုတယ္နဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းကေန အျမတ္အစြန္း မ်ားစြာကိုရရွိေစပါတယ္။

VIDEO

သုတဇုန္

 

Leave a Reply