ဂ်က္ဂြားေကာင္ ဆုိတာ

Posted on

ဂ်က္ဂြားေကာင္သည္ ေၾကာင္အႏြယ္၀င္ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတြင္ ေတြ႔ရွိတတ္သည္။ ဂ်က္ဂြားးသည္ က်ားႏွင့္ ျခေသၤ့တို႔ ၿပီးလၽွင္ တတိယေျမာက္ အႀကီးဆုံးေသာ ေၾကာင္မ်ိဳးရင္းဝင္ သတၱဝါျဖစ္သည္။ အေနာက္ကမၻာျခမ္းတြင္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ အားအေကာင္းဆုံး ေၾကာင္မ်ိဳးရင္းဝင္ သတၱဝါလည္း ျဖစ္သည္။

ဂ်က္ဂြားတို႔သည္ ၎တို႔တြင္ ရွိေသာ အစက္အေျပာက္မ်ားေၾကာင့္ က်ားသစ္ႏွင့္ ပုံစံတူသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်က္ဂြားမ်ားက ပို၍ သန္မာၿပီး ခြန္အားလည္း ပိုႀကီးၾကကာ ၎တို႔၏ အမူအက်င့္မွာ က်ားႏွင့္ ပို၍ဆင္သည္။ ၎တို႔သည္ ေရႏွင့္နီးေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္ရန္ ႏွစ္သက္တတ္ၾကၿပီး က်ားကဲ့သို႔ပင္ ေရကူးရန္ ခုံမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ သားေကာင္ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ေကာင္တည္း ရွာေဖြေလ့ ရွိၾကသည္။

အမ်ားအားျဖင့္သစ္ပင္ေပၚတြင္ ေနတတ္သည္။ သားေကာင္ကို သစ္ပင္ေပၚမွပင္ ခုန္အုပ္ဖမ္းတတ္သည္။ ကြ်ဲ ႏြားမ်ားကို လုိက္လံဖမ္းစားသလုိ တခါတရံ လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ပင္ သတ္ျဖတ္စားေသာက္တတ္သည္။ လိပ္မ်ားကိုလည္း ျမစ္လယ္သို႔ေရာက္ေအာင္ပင္ လုိက္လံဖမ္းဆီး စားေသာက္ၾကသည္။ ရသမၽွကို အကုန္စားေလ့ ရွိၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ အေကာင္ အႀကီးႏွင့္ အေသးမ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ ငါးမ်ားကို စားၾကသည္။ ရသည့္အစာကို ခ်က္ခ်င္းမစားေသးပဲ လုံၿခဳံသည့္ေနရာသုိ႔ ယူေဆာင္စားေသာက္တတ္သည္။

ဂ်က္ဂြားတစ္ေကာင္၏ ေျပးႏႈန္းမွာ ၁နာရီ မုိင္ ၅၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ ဂ်က္ဂြား၏ ကိုက္အားမွာ အျခား ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္ သတၱဝါႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ ပို၍ သန္မာသည္။ သူတို႔၏ သန္မာေသာ ကိုက္အားေၾကာင့္ ဂ်ိဳက္ဂြါးတို႔သည္ အခြံမာေသာ တြားသြားသတၱဝါမ်ားကိုပင္ ျပတ္ေအာင္ ကိုက္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔၏ သားေကာင္မ်ားကို တစ္မူထူးျခားစြာ သတ္ျဖတ္ ေလ့ ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ သားေကာင္မ်ားကို နား႐ြက္ ႏွစ္ဖက္ၾကား ဦးေခါင္းခြံမွ စ၍ ဦးေႏွာက္ကို ေပါက္ထြက္သည့္တိုင္ေအာင္ ကိုက္ေလ့ရွိသည္။

ဦးေခါင္းမွ အၿမီးအထိ ပ်မ္းမွ် ကုိယ္ခႏၶာအလ်ား ၄ေပ မွ ၆ေပ ခန္႔အထိရွိၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၂၂၀ခန္႔ရွိတတ္သည္။ အေရာင္အေသြးအမ်ဳိးမ်ဳိးျခားနားေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္  ၀ါညစ္ညစ္ အနက္ေရာင္တြင္ အေပ်ာက္အစက္မ်ားရွိသည္။ အၿမီးဖ်ား၌ နက္ေနသည္။ အနက္ေရာင္ ဂ်က္ဂြား(black jaguar) မ်ဳိးလည္းရွိၿပီး ေတာင္အေမရိကရွိ ဂ်က္ဂြားေကာင္ေရစုစုေပါင္း၏ ၆%ခန္႔မွာ အနက္ေရာင္ဂ်က္ဂြားမ်ားျဖစ္သည္။

ဂ်က္ဂြားအမသည္ တခါကုိယ္၀န္ေဆာင္လွ်င္ သား ၂ေကာင္မွ ၄ေကာင္အထိ ေမြးတတ္သည္။ သားငယ္သည္ ေမြးၿပီး ၃၅ ရက္အၾကာတြင္ မိခင္ေနာက္သို႔ လိုက္ႏိုင္ၿပီး မိခင္နဲ႔အတူ အမဲလိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ အသက္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီဆိုရင္ မိခင္မွ အလိုအေလ်ာက္စြန္႔ခြာသြားပါသည္။ ယင္းကစလို႔ မိခင္ကူညီစရာ မလိုေတာ့ ပဲ ကိုယ္တိုင္ အမဲလိုက္ႏိုင္ၿပီမို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၃ႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ အရြယ္ေရာက္သည္။

ေတာရုိင္း ဂ်က္ဂြားတစ္ေကာင္၏ သက္တမ္္းမွာ ၁၂ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္ အထိရွိတတ္ၿပီး တိရစၧာန္႐ုံ အတြင္းမွ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခံရေသာ ဂ်က္ဂြားမ်ားမွာမူ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိတတ္သည္။ အသက္အရွည္ဆုံးဂ်က္ဂြားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ႏွစ္ အထိရွိခဲ့သည္။ တျဖည္းျဖည္း အေကာင္အေရနည္းပါးလာၿပီျဖစ္ေသာ ဂ်က္ဂြားမ်ားကုိ ကမၻာ့တိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင့္ေရး အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အဖိုးတန္ တိရစၧာန္တစ္မ်ိဳး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်က္ဂြား ႏွင့္ မိေက်ာင္းတုိ႔တုိက္ပြဲ ဗီဒီယုိ


သုတဇုန္

Leave a Reply