သာလြန္မင္းတရားႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔

Posted on

သာလြန္မင္းသည္ ေညာင္ရမ္းေခတ္တြင္ အလြန္ထင္ရွားေသာ မင္းတစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘြဲ႔အမည္ သိရီသုဓမၼရာဇာ မဟာဓိပတိျဖစ္ေသာ္လည္း သူ၏လက္ထက္တြင္ တုိင္းျပည္အလြန္သာယာလွေသာေၾကာင့္ သာလြန္မင္း ဟုသာ အမည္တြင္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ တြင္းသင္းမဟာရာဇ၀င္သစ္ တြင္

‘ညီေတာ္ မင္းတရားမွာ တုိင္းကားျပည္ရြာ အသာလြန္ေသာေၾကာင့္ လည္ေကာင္း ၊ ေရႊနန္းေတာ္ထက္တြင္ သာယာစြာလြန္ရေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္ေကာင္း သာလြန္မင္းတရားဟု ေခၚေ၀ၚေရးသားၾကသည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သာလြန္မင္းလက္ထက္ ၁၆၃၇တြင္ ပထမဆုံးေသာ သမိုင္းဝင္ လူဦးေရ ႏွင့္ ေျမယာစစ္တမ္းမ်ားကို စတင္ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို အမိန္႔ျပန္တမ္းမ်ားျဖင့္ တိက်စြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္စစ္သည္စုေစာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တိက်သည့္ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ လက္နက္အမ်ိဳးအစားတို႔ကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။ ထင္ရွားသည့္ ျပန္တမ္းပါ အမိန္႔မ်ားမွာ

“ငွက္သည္ အသီးရွိကာသာအပင္တြင္ နားသကဲ့သို႔ အခြန္ခံေသာ႐ြာကိုသြား၍ ျပန္မၾကည့္ ငွက္ကဲ့သို႔ မရွိေစႏွင့္။ စားဟန္သာတတ္ေစ။ ႐ြာျပည္ကိုမျပဳ၊ စားရေသာက္ရေအာင္သာ စီရင္ေသာ္ ကြပ္မည္။” ဟူ၍လည္းေကာင္း
“ျပည္တြင္းတိုင္းေရးစေသာ ဆင္းရဲသားတို႔ကို ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ၿမိဳ႕႐ြာတြင္ မေနဝံ့ ထြက္သြားသည္မ်ားကို ေ႐ႊနားေတာ္ၾကားလၽွင္ ဝန္တို႔ႏွစ္ခြန္းေခ်ရမည္မမွတ္ႏွင့္။ ႀကီးစြာေသာ ရာဇဝတ္ေတာ္ကို ခံရလိမ့္မည္။”ဟူ၍လည္းေကာင္း ပါရွိခဲ့သည္ကိုေတြ႕ၾကရသည္။

ေက်ာက္ဆည္ေဒသတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူၿပီး ေက်ာက္ဆည္နယ္ကို ဗဟိုျပဳကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေနရာခ်ထားေပးသည္။ ထိုမၽွမက ေဝးလံသည့္ ေဒသမ်ားမွ လူအမ်ားကို အင္းဝႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ အတည္တက်ေနထိုင္ေစသည္။

တုိင္းျပည္အား သာယာ၀ေျပာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ သာလြန္မင္းတရားသည္ ၁၉ ႏွစ္ ၾကာ ထီးနန္းစုိးစံၿပီးေနာက္ သက္ေတာ္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ နတ္ရြာစံလြန္ခဲ့သည္။ နတ္ရြာစံလြန္နီး ရက္မ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ားကား ထူးျခားလွသည္။

သဘင္နန္းထက္၌ စံေနေတာ္မူစဥ္ အေနာက္ဘက္ေကာင္းကင္က သိသိသာသာပုံသ႑ာန္ေျပာင္းသြားသည္။ တီတံဘုရား ထီးေတာ္တင္မည္ဟု ထြက္ေသာအခါ ႏြားတစ္ေကာင္က ပါးစပ္ဟလ်က္ လက္၀ဲဘက္မွ လက္ယာဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ငလွ်င္ျပန္းထန္စြာလႈပ္သည္။ နန္းေတာ္အေနာက္ေတာင္ေထာင့္၌ ဘုံမတီးငွက္တစ္ေကာင္ ေျမသုိ႔က်လာသည္။ ထုိအျဖစ္မ်ားသည္ ထူးဆန္းေသာ နိမိတ္မ်ားပင္တည္း။

သုိ႔ေသာ္ သာလြန္မင္းသည္ အတိတ္နိမိတ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္ဟန္မရွိ။ ရာဇာမဏီစူဠာ (ေကာင္းမႈေတာ္) ေစတီေတာ္ႀကီး ထီးေတာ္တင္ရန္ ေတာင္ငူမွ ၾကြလာေသာ ဆရာေတာ္ထံ အခါေတာင္းသည္။

ဆရာေတာ္က-
“ေရေျမ့ရွင္မင္းလက္ထက္တြင္ တင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ ၊ သားေတာ္လက္ထက္မွသာ တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္မွသာ အခါေပးမည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ သာလြန္မင္း အလြန္စိတ္မခ်မ္မေျမ့ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္အား ပုဂံသုိ႔ပုိ႔လုိက္ေလသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပညာရွိပု႑ား အဇာဂရုကို ေခၚ၍ ေမးျပန္သည္။ အဇာဂရုကလည္း “ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ထီးေတာ္တင္ရန္ အခါမမီေခ်ၿပီ” ဟု ဆုိျပန္သည္။ သာလြန္မင္းသည္ အဇာဂရု အေပၚ စိတ္ဆုိးသြားၿပီး “ငါ ဘယ္အခါ နတ္ျပည္စံရမည္နည္း” ဟု တုိက္ရုိက္ပင္ေမးရာ အဇာဂရု ပု႑ားကလည္း

“မနက္ျဖန္ ၁ခ်က္တီး ေက်ာ္ေက်ာ္မွာ နတ္ျပည္စံေတာ္မူမည္” ဟု ျပန္ေလွ်ာက္သျဖင့္
“မွန္လွ်င္ မွန္ေစ ၊ မမွန္ေသာ္ သားမယားႏွင့္တကြ မီးပုံရႈိ႕မည္” ဟု နာရီခြက္ကုိ ေဘးတြင္ ထားရွိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနေစသည္။ က်န္းက်န္းမာမာ သန္သန္စြမ္းစြမ္း အေျခအေနမွာပင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းေသေတာ့မည္ဟု အေျပာမ်ားမွာ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္ဟန္တူသည္။

ေန႔လည္ သုံးခ်က္တီး အခ်ိန္တြင္-
“ငါဘာမွမျဖစ္ေသး” ဟု မိန္႔သည္။ အဇာဂရုက နာရီခြက္ကုိ သာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ညေန ၄ခ်က္တီး အေက်ာ္တြင္မူ အဖ်ားေ၀ဒနာ စတင္ခံစားရေလသည္။ သမားေတာ္မ်ား အစြမ္းကုန္ကုသၾကသည္။

ေနာက္ေန႔ ၂ခ်က္တီးေက်ာ္တြင္မူ ေရာဂါပုိမုိ ျပင္းထန္လာၿပီး သတိရတစ္ခ်က္ ၊ မရတစ္ခ်က္ျဖင့္ ၊ စကားမ်ား ကေယာင္ကတမ္း ေျပာေနေတာ့သည္။ စကားမွာ မပီေတာ့။ ၄ ခ်က္တီး တြင္မူ နတ္ျပည္စံေလေတာ့သည္။ အဇာဂရုဟု ေဟာေျပာခ်က္ အတိအက်မမွန္ခဲ့ေသာ္လည္း အနီးစပ္ဆုံးမွန္သြားခဲ့သည္။ သာလြန္မင္းတရား၏သားျဖစ္သည့္ မင္းရဲရႏၱမိတ္ ဘုရင္လက္ထက္က်မွ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားၾကီး ထီးေတာ္တင္ရေလ ေတာ့သည္။

ကုိးကား
ရာဇ၀င္ထဲက ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား – တင္ႏုိင္တုိး

Leave a Reply