ဥေရာပရဲ႕ အလွပဆုံး ေက်းရြာေလးေတြအေၾကာင္း

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ဥေရာပတိုက္သည္ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ အတူ ႏွင္းခဲ၊ ေရခဲမ်ားျဖင့္ လွပေသာ ရႈခင္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ ကမာၻ႔ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ မျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ဥေရာပတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ၾကသည္။အဲပ္ေတာင္တန္းမ်ားမွသည္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအထိ ေရမ်ားခဲေနေလ့ရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားကိုဥေရာပတစ္လႊားျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကရာ ယင္းေက်းရြာမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အလွအပမ်ားသည္ ျမင္ရသူမ်ားအား စိတ္ၾကည္ႏူးမႈရရွိေစသည့္ အနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရြာေလး ၁၀ ရြာသည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ေပသည္။

၁၀။ ေဟာလ္စတက္ေက်းရြာ (ၾသစႀတီးယား)

ဒ႑ာရီ ပုံ၀တၳဳမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေဟာလ္စတက္( Hallstatt) ေက်းရြာသည္ ႀသစႀတီးယားႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း Salzkammergut ေဒသတြင္ သဘာ၀အတုိင္းတည္ရွိေနသည့္ ေဟာလ္စတက္ ေရကန္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေရကန္ႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပသည့္ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကား၌ တည္ရွိသည္။ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားက ေရကန္ႀကီး၏ အစြန္းမွ ထိုးထြက္ေန သည့္ႏွယ္ တည္ရွိ ေနသည့္ ယင္းေနရာတြင္ ၁၆ ရာစုလက္ရာ အိမ္မ်ားႏွင့္လမ္းၾကားမ်ားတြင္ ကေဖးဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ယင္းေဒသတြင္ တည္ရွွိခဲ့သည့္ ဆားက်င္းမ်ားက ေဟာလ္စတက္ေက်းရြာေလးကို ႀကြယ္၀ခ်မ္းသာေစခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ခ်မ္းသာျခင္းအေထာက္အထားတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆင္စြယ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ မြမ္းမံထားသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၀န္းရံေနသည့္ ရင္ျပင္တစ္ခုကို လွပစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေရွးေဟာင္း ဆားက်င္းမ်ားရွိသည့္ ေဆာ့ဇ္၀ဲလ္တန္သို႕ ေတာင္ေစာင္းတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ဆြဲကာ ေျပးဆြဲသည့္ ရထားလမ္းတစ္လမ္းေဖာက္လုပ္ထားသည္။ ေဆာ့ဇ္၀ဲလ္တန္၏ ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ ဆားကန္မ်ားရွိသည္။

၉။ မာနာရိုလာ ေက်းရြာ (အီတလီ)

မာနာရိုလာ(Manarola)သည္ အီတလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ေက်းရြာဟု ဆိုေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။အီတလီႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေဒသစာရင္း၀င္ Cinque Terre ေက်းရြာငါးရြာတြင္ ေရွးအက်ဆုံးႏွင့္ အငယ္ဆုံးျဖစ္သည္။ မာနာရိုလာသည္ ႀကီးမားေသာ ဘီး ဟု အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး ၁၃၃၈ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ယင္းေနရာတြင္ တည္ရွိခဲ့သည့္ စက္ရုံကို ရည္ညႊန္းခဲ့ဟန္ရွိသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

မာနာရိုလာေက်းရြာ၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေရွးရိုးစဥ္လာအသက္ေမြးခဲဲ့သည့္ ငါးဖမ္းျခင္္း ႏွင့္ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေရာမ ေရွးေဟာင္းစာမ်ားတြင္ မာနာရိုလာတြင္ခ်က္လုပ္သည့္ Sciarchetra ၀ိုင္၏ အရည္ အေသြးထူးျခားေကာင္းမြန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မၾကာမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက မာနာရိုလာသည္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား၏ ေႏြရာသီ ခရီးသြားေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ မာနာရိုလာတြင္ ေတာင္မ်ားႏွင့္စပ်စ္ၿခံမ်ားအၾကား လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတာင္တက္ရျခင္းကို ခရီးသြားမ်ား အလြန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေပသည္။

၈။ ဘီဘာရီ (အဂၤလန္)

အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေကာ့္စ္၀ါ့ဒ္ေတာင္တန္းေဒသကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ သဘာ၀ အလွအပ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္တဲအိမ္မ်ားရွိသည့္ အလွပဆုံးဘီဘာရီ (Bibury) ရြာငယ္ေလး တည္ရွိေနသည္။ သိမ္းျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကိုးန္ျမစ္ကို ခြ၍ ဘီဘာရီ ေက်းရြာကို တည္ထားကာ ၁၉ ရာစု ပန္းခ်ီေက်ာ္ ၀ီလ်ံေမာရစ္စ္က ဘီဘာရီ ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ အလွပဆုံးေက်းရြာဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။

ေက်းရြာရွိ အာလင္တန္ ေက်ာက္အိမ္တန္းသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ဗိသုကာပုံစံျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ယင္းအိမ္တန္းကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ အတြင္းဖုံးတြင္ ရိုက္ႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ဘီဘာရီသည္ ေရွးရိုးေက်းလက္ေတာရြာမ်ားကို စိတ္၀င္စားသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အဓိက လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

၇။ ကိုလ္မာ (ျပင္သစ္)

ကိုလ္မာ(Colmar) သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည့္ ေက်းရြာငယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းဆက္ေနသည္။ေရွးေဟာင္းရြာေလး၏ ေက်ာက္ခင္းလမ္းတစ္ဖက္စီတြင္သစ္သားတစ္၀က္ ေက်ာက္တစ္၀က္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ဥေရာပ အလယ္ေခတ္လက္ရာ အေဆာက္အအုံေဟာင္းမ်ားတည္ရွိသည္။ ရြာ၏ အလယ္တြင္ ၁၃ရာစု ေဂါသစ္အႏုပညာလက္ရာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ စိန္႔မာတင္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းကို ယေန႔တိုင္ျမင္ေတြ႔ၾကရသည္။

လူဦးေရ ၆၇၀၀ သာေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း ေက်းရြာကို ယေန႔တိုင္ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ထားႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကိုလ္မာသည္ ကမာၻ႔ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ေနရာေဒသ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာယွက္ေနသည့္ ကိုလ္မာတြင္ လျခမ္းပုံေပါင္မုန္႔မ်ားေရာင္းခ်သည့္ မုန္႕ဖိုမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ မ်ားကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။

ဂ်ာမာန္ ေဂါသစ္လက္ရာမွ ျပင္သစ္နီရိုဘာရို လက္ရာမ်ားအထိ ရွိေနသည့္ ဗိသုကာဟန္မ်ားသည္ ေက်းရြာ၏ အထင္ရွားဆုံး လကၡဏာမ်ားျဖစ္ကာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ပ်က္စီးမႈ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ လွပေသာ ကိုလ္မာရွိ သမိုင္း၀င္ေက်ာက္ခင္းလမ္းမ်ား၊ ၿငိမ္၀ပ္ေနသည့္ တူးေျမာင္းမ်ားသည္ ဧည့္သည္ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနေပသည္။

၆။ ရိန္းေက်းရြာ(ေနာ္ေ၀)

အာတိတ္စက္၀ိုင္း၏ ေျမာက္ျခမ္းတြင္ တည္ထားသည့္ ရိန္း(Reine)ေက်းရြာသည္ လိုဖိုတန္ ကၽြန္းစုမ်ားအၾကားမွ အလြန္လွပေသာငါးဖမ္း ေက်းရြာေလးျဖစ္သည္။အက်ယ္အ၀န္း ၇၂ ဧကသာ ရွိသည့္ ရိန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေနထိုင္သူ ဦးေရ ၃၀၇ ဦးသာရွိခဲ့သည္။ ရိန္းသည္ ၁၇၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္တိုင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း နာမည္ႀကီး ရြာ ေလးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

အာတိတ္ေဒသတြင္ အထင္းသား တည္ရွိေနသည့္ လွပေသာ ေနာဒစ္ေတာရိုင္းေျမမ်ား၊ ေတာင္ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားအၾကား ထိုး၀င္ေနသည့္ပင္လယ္ေအာ္ရွိရာ ရိန္းရြာေလးတြင္ မူလကရွိခဲ့သည့္ အနီရဲရဲ တံငါအိမ္ေလးမ်ားကို အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ခရီးသြားမ်ား နားေနႏိုင္သည့္အိမ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားသည္။ ယင္းအိမ္ေလးမ်ားတြင္ အနားယူကာ ေနာ္ေ၀ပင္လယ္ကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ ခံစားႏိုင္ၾကသည္။ထို႕အတူ ေႏြရာသီညလည္ ေကာင္းကင္တြင္ရွိေနသည့္ ေနလုံး ၏ ညွိဳ႕ယူဖမ္းစားမႈကို ခံယူႏိုင္ၾကေပသည္။

၅။ ပူဆိုက္စာရြာ (ခရိုေအးရွား)

ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္ အလွပဆုံးေက်းရြာျဖစ္သည့္ ပူဆိုင္ဇာ(Pucisca)သည္ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံ၏ ေနရာင္ျခည္ျဖာေႏြးေသာ ဒယ္လ္မီရွင္း ကမ္းရိုးတန္းေပၚတြင္တည္ရွိသည္။ ကမ္းရိုးတန္းတြင္ ရပ္နားၾကသည့္ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ သေဘၤာ မ်ားမွ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းကြ်န္းရြာေလးတစ္ရြာျဖစ္သည့္ Hyar ၏ အလွအပမ်ားကို ႀကည့္ရႈရန္ ဆင္းသက္ေလ့ ရွိၾကသကဲ့သို႕ပူဆိုက္စာ သို႕လည္းသြားေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။

ပူဆိုက္စာသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ တည္ထားသည့္ ရြာေလးတစ္ရြာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၂၀၀ ခန္႕သာရွိသည္။ သာမာန္ထက္ပိုသည့္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားရွိေနသည့္ ယင္းေက်းရြာတြင္ ေျမမီးဖုတ္ အနီေရာင္အမိုးမ်ားမိုးထားသည့္ အျဖဴေရာင္ေက်ာက္ တုံးအိမ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။အိမ္မ်ားအၾကား က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လမ္းမ်ားကို ေက်ာက္တုံးမ်ားခင္းထားကာ ေက်ာက္ျပား မ်ား အျပည့္စီထားသည့္ ရင္ျပင္တစ္ခုလည္းရွိသည္။

၄။ တဲလ္ခ္ရြာ(ခ်က္ႏိုင္ငံ)

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေမာ္ေရးဗီးယား ေတာင္ပိုင္းရွိ တဲလ္ခ္(Telc)ရြာကို ၁၃ ရာစုတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ထိုစဥ္က ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား သြားခဲ့သည့္ ဗိုဟီးမီးယား၊ ေမာ္ေရးဗီးယားႏွင့္ ႀသစႀတီးယားတို႔ ဆုံမွတ္ျဖစ္သည့္ ေရေၾကာင္းခံတပ္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ၁၇ရာစု အဂၤလိပ္ပုံစံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ရင္ျပင္ရွိ အေဆာက္အအုံသည္ တဲလ္ခ္ရြာ၏ ထူးျခားေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တဲလ္ခ္ရြာရွိ ရီေနဆန္းေခတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေခါင္ျမင့္အမိုးခုံးေက်းရြာအိမ္တန္းသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၊ ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းအိမ္တန္းသည္ ရြာလယ္ရင္ျပင္တြင္ ရွည္လ်ားစြာရွိေနကာ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ တစ္ခုက တစ္ခုထက္ပိုလွေနသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္မ်ားကို အေရာင္ႏုႏုမ်ားသုတ္ထားကာ ယခုအခါတြင္ ထိုအိမ္မ်ားတြင္ ကေဖးဆိုင္မ်ား၊ေစ်းဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရင္ျပင္ကို ငါးမ်ားေမြးျမဴထား သည့္ ႀကီးမားေသာ ေရကန္မ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းပတ္ထားသည္။

၃။ ေကာင္ ေက်းရြာ(အိုင္ယာလန္)

စမ္းေခ်ာင္းမ်ား ၀န္းရံေနသည့္ လွပေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားရွိေနသည့္ ေကာင္ (Cong)ေက်းရြာသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၊ ေမရိုႏွင့္ ဂယ္လ္ေ၀း ျပည္နယ္ႏွစ္ခု၏ နယ္စပ္ကို ခြလ်က္ တည္ရွိေနသည္။ေက်းရြာ၏ ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္စမ္းေခ်ာင္း မ်ားရွိသည္။ ေကာင္ေက်းရြာသည္ သမိုင္းပညာရွင္စာေရးတရာ ေအာ္စကာ၀ိုင္းအမည္ခံ ဆာသီလ်ံ ၀ိုင္းေနထိုင္ခဲ့သည့္ ရြာလည္းျဖစ္သည္။ေက်းရြာႏွင့္ ရြာရွိရဲတိုက္ဧရိယာမ်ားသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိဘဲ တည္ရွိေနခဲ့ကာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားစိတ္၀င္စားသည့္ ရြာျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၈၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၄ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္ၾကာတူးေဖာ္ခဲ့သည့္ ေကာင္ တူးေျမာင္းသည္ ထိုစဥ္က ေရေၾကာင္းသြားလာေရးအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေရမရွိေသာ တူးေျမာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ေက်းရြာရွိ ေရအိုင္မ်ားႏွင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ စားက်က္ျမက္ခင္းမ်ားတြင္ သိုးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ ေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ တံတားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ အလယ္ေခတ္ ဘုရားေက်ာင္းပ်က္တစ္ခုႏွင့္အတူ သက္ကယ္ မိုးတဲမ်ားရွိေနၿပီး ရဲတိုက္တစ္ခုကို ဇိမ္ခံဟိုတယ္တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲထားသည္။

၂။ ဂရုရိုင္းယားစ္ ရြာ(ဆြစ္္ဇာလန္)

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ ဂရုရိုင္းယားစ္(Gruyeres)ရြာသည္ ႏူးညံ႕ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ဒိန္ခဲလုပ္ငန္းျဖင့္ ထင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ ရိုင္းျမစ္ အထက္ပိုင္းျမစ္၀ွမ္းတြင္ရွိသည့္ အလယ္ေခတ္ေက်းရြာ ဂရုရိုင္းယားစ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမ်ားသူက နည္းပါးခဲ့သည္။ ၁၃ ရာစု ေခတ္လက္ရာ ရဲတိုက္တစ္ခုႏွင့္ အတူေတာင္ကုန္းငယ္ေလးတစ္ခုေပၚတြင္ တည္ထားသည့္ ရြာေလးသည္ သက္တမ္းႏွစ္ ၈၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေက်းရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပတိုက္သုံးခုရွိၿပီး ျပတိုက္တစ္ခုတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၈၀၀ က ဗိသုကာလက္ရာမ်ား၊သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေထာက္အထားမ်ားကို ျပသထားသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေက်ာက္လမ္းက ရြာေလး၏ ထူးျခားေသာ ရဲတိုက္ဆီသို႕ ဦးတည္ေနသည္။ ရဲတိုက္မွ အနီး၀န္းက်င္ရွိ အဲလ္ပိုင္းေတာင္တန္းမ်ား၏ က်ယ္၀န္းေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ခံစားႏိုင္သည္။

၁။ ဘလက္ဒ္ ေက်းရြာ (ဆလိုေဗးနီးယား)

ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြာငယ္ေလး ဘလက္ဒ္ (Bled) သည္ ဘလက္ဒ္ေရအိုင္ႀကီး၏ ကမ္းကို ရစ္ပတ္ေနသည္။ဘလက္ဒ္ေရကန္၏ ေရခဲေတာင္မွ ေပ်ာ္လာသည့္ အျပာေရာင္ေရမ်ားသည္ ကၽြန္းငယ္ႏွင့္ ၁၇ ရာစုလက္ရာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ပတ္၀ိုင္းေနသည္။ ေရကန္၀န္းက်င္တြင္ ႏွစ္နာရီၾကာ ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးလွ်င္ ေရွးေဟာင္းရံတိုက္ၾကီးရွိသည့္ ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ရႈေမွ်ာ္ခင္းကို ႀကည့္ရႈႏိုင္ၾကသည္။

လွပသည့္ ဥေရာပေက်းရြာမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၊ သဘာ၀၀န္းက်င္အလွအပမ်ား၊ ထူးျခားေသာ သမိုင္းေနာက္ခံမ်ား၊မူလလက္ရာမပ်က္ ထိန္းသိမ္ထားႏိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္မ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ရဲတိုက္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအၾကား အလြန္ထင္ရွားလာခဲ့ေပသည္။

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္း သုေတသန)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply