ေအာ့ဇဝစ္ အက်ဥ္းစခန္း ဆုိသည္မွာ

Posted on

ေအာ့ဇဝစ္ အက်ဥ္းစခန္း သည္ နာဇီဂ်ာမနီတို႔၏ အက်ဥ္းစခန္း ႏွင့္ သုတ္သင္ေရးစခန္း ကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ အတြင္းက ပိုလန္ေဒသ အတြင္း နာဇီဂ်ာမနီတို႔မွ တည္ေဆာက္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ မူလပထမ အက်ဥ္းစခန္း ျဖစ္ေသာ ေအာ့ဇဝစ္ ၁၊ အက်ဥ္းစခန္း ႏွင့္ သုတ္သင္ေရးစခန္း ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေအာ့ဇဝစ္ ၂ – ဘာကီေနာ ၊ အလုပ္သမား အက်ဥ္းစခန္း ျဖစ္ေသာ ေအာ့ဇဝစ္ ၃-မိုႏိုဝစ္ဇ္ တို႔ အျပင္ အက်ဥ္းစခန္း အေသးစား ၄၅ ခု ပါဝင္သည္။

ေအာ့ဇဝစ္ ၁ အား ပိုလန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ေမလ မွ စ၍ အက်ဥ္းသားမ်ား စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို သုတ္သင္ျခင္းမွာ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေအာ့ဇဝစ္ ၂ – ဘာကီေနာမွာ နာဇီတို႔၏ ဂ်ဴးေမးခြန္းအတြက္ ေနာက္ဆုံး အေျဖထုတ္ရန္ အဓိက ေနရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေအာ့ဇ၀စ္အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကိုထားရန္အတြက္ အေဆာက္အအုံဘေလာက္ေပါင္း ၂၈ခုရွိသည္။ ဘေလာက္တစ္ခုသည္ အက်ဥ္းသား ၇၀၀ ခန္႔သာ ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္မ်ားျပားလာေသာအခါ ဘေလာက္တစ္ခုလွ်င္ အက်ဥ္းသား ၁၂၀၀ ခန္႔အထိျဖစ္သြားခဲ့သည္။

 

ေအာ့ဇ၀စ္သည္ အက်ဥ္းသားတုိ႔အတြက္ ငရဲခန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္မူ ၿမဳိ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမဳိ႕လုိျဖစ္ေနသည္။ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၊ ရုပ္ရွင္ရုံ ၊ ကဇာတ္ရုံ ႏွင့္ ကုန္စုံဆုိင္ စတုိး မ်ားကို၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ အရာရွိ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အားကစားအသင္းမ်ားပင္ရွိေသးသည္။ ေအာ့ဇ၀စ္အက်ဥ္းစခန္းအတြက္ ဂ်ာမနီတုိ႔အသုံးျပဳသည့္တန္ဖုိးမွာ အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ာမနီေငြ(Reichmarks ) သန္း ၆၀ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတန္ဖုိးႏွင့္တြက္လွ်င္ ေပါင္ ၁၂၅သန္း တန္ဖုိးမွ် ရွိသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ မနက္ ၄နာရီခြဲတြင္စသည္။ ၃နာရီ (သုိ႔) ၄ နာရီတစ္ႀကိမ္ လူရွိမရွိစစ္သည္။ မနက္စာအတြက္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကိုေသာက္ခြင့္ရွိသည္။ ေန႔လည္စာမွာ အသီးအရြက္စြပ္ျပဳတ္တစ္ခြက္ျဖစ္ၿပီး ညစာမွာ ေရႏွင့္ေပါင္မုန္႔ၾကမ္းျဖစ္သည္။ နားခ်ိန္မရွိပဲ တစ္ပတ္တစ္ခါ တနဂၤေႏြရက္တြင္သာ အေဆာက္အအုံမ်ား သန္႔ရွင္းျခင္း ႏွင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း အထိ ဂ်ာမန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ဥေရာပတဝွမ္းမွ ဂ်ဴးမ်ားကို ရထားမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္၍ အက်ဥ္းစခန္း၏ ဓာတ္ေငြ႕ခန္းမ်ား အတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိုဓာတ္ေငြ႕ခန္းမ်ားထဲတြင္ ဇိုင္ကလြန္ ဘီ ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အက်ဥ္းစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ခံရသူ ၁.၃ သန္းမၽွ ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ အနည္းဆုံး ၁.၁ သန္းမွာ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဂ်ဴး သုတ္သင္ေရး စီမံကိန္း အတြင္း ေသဆုံးရသူ ၆ ဦးလၽွင္ ၁ ဦးမွာ ထိုအက်ဥ္းစခန္းတြင္ ေသဆုံးၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ လြတ္ေျမာက္သူမ်ားရွိေသာ္လည္း အေရအတြက္မွာ ၁၄၀ခန္႔ သာျဖစ္သည္။

ေအာ့ဇဝစ္ အက်ဥ္းစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရေသာ အျခားသူမ်ားထဲတြင္ ပိုးလူမ်ိဳး ၁၅၀,၀၀၀ ၊ ႐ိုမာနီ ႏွင့္ ဆင္တီ လူမ်ိဳး ၂၃,၀၀၀၊ ဆိုဗီယက္ စစ္သုံးပန္႔ ၁၅,၀၀၀၊  ခရစ္ယာန္ ၄၀၀ ႏွင့္ အျခားေသာ လူမ်ိဳး ေသာင္းဂဏန္းမၽွ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔ထဲတြင္ အေရအတြက္ အတိအက် မသိရေသာ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဓာတ္ေငြ႕ခန္းတြင္း မေသဆုံးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ငတ္ျပတ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ေစခိုင္း ခံရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးပညာ စမ္းသပ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေသဆုံး ၾကရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ လူေပါင္း ၁သန္းေက်ာ္သည္ ၁၉၄၅ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း ဆိုဗီယက္ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ေတြက လာေရာက္ ကယ္တင္ခ်ိန္မတိုင္ခင္အထိ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္တြင္ အက်ဥ္းသားအားလုံးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာ့ဇ၀စ္အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအထဲမွ ၀န္ထမ္း ၇၅၀သာ အစုလုိက္သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒါဏ္ခံရသည္။

၁၉၄၇ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေအာ့ဇ၀စ္အက်ဥ္းစခန္းကုိ ျပတုိက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိ အက်ဥ္းေထာင္ ျပတုိက္ အတြင္းတြင္ စာအုပ္မ်ား၊ ႐ႉးဖိနပ္မ်ား၊ ဆံပင္ရွင္းတဲ့ ဘရပ္ရွ္ေတြလိုမ်ဳိး စခန္းထဲမွာ ေနထိုင္သြား ၾကၿပီး ဓာတ္ေငြ႔ေပးအသတ္ခံခဲ့ရသူေတြ ပိုင္ဆိုင္ သံုးစဲြခဲ့ၾကသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပသထားသည္။ ၁၉၇၉ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စကုိမွ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာ ကမာၻ႔ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္း ၁သန္းေက်ာ္သည္ ေအာ့ဇ၀စ္အက်ဥ္းေထာင္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ေလ့ရွိၾကသည္။

ေအာက္က ဗီဒီယုိမွာ အဲဒီအက်ဥ္းစခန္းေနရာကို သြားၾကည့္ႏုိင္ပါေၾကာင္း

Wikipedia
Soft School facts

 

Leave a Reply