ကမာၻ႔စြမ္းအားအျမင့္ဆုံး တင့္ကား ၁၀ စီး

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ (သုတအလင္း မဂၢဇင္း)

ပထမကမၻာစစ္အတြင္း ၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ဂ်ာမနီတို႕စစ္ပြဲအတြင္း ၿဗိတိန္တပ္မ်ားက တင့္ကားမ်ားကို စစ္ေျမျပင္ သို႕ သယ္ေဆာင္ တပ္စြဲခဲ့ရာမွ ကမၻာ့စစ္သမိုင္းတြင္ တင့္ကားမ်ား ပထမဆုံးပါ၀င္လာခဲ့သည္။တင့္ကားမ်ားသည္ လူမ်ားမသြား ေရာက္သည့္ ေျမျပင္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဆူးၾကိဳးမ်ားကာရံထားသည့္ ကြင္းျပင္မ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ရန္သူ၏ ကတုတ္က်င္း မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႕အတူ စစ္သည္မ်ားကို ရန္သူ၏ စက္ေသနတ္ႏွင့္ ေပါက္ကြဲမႈမွ ထြက္လာသည့္ ဗုံးဆန္၊အေျမာက္ဆန္ အစအန မ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တို႕သည္ ဂ်ာမနီတို႕ႏွင့္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ပြဲတြင္ တင့္ကားမ်ားကို ပထမဆုံး အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာတို႕က သံခ်ပ္ကာကားဟုေခၚသည့္ တင့္ကားကို လယ္ထြန္စက္သုံးအင္ဂ်င္စြမ္းအားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ကာ စက္ ေသနတ္မ်ားႏွင့္ အေျမာက္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။အေစာပိုင္းတင့္ကားမ်ားသည္ အလြန္ေႏွးေကြးခဲ့သျဖင့္ တင့္ကားေပၚ တြင္ လိုက္ပါလာသူမ်ားသာမက ရန္သူမ်ားအတြက္ပါ အႏၱရာယ္ရွိခဲ့သည္။မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ စစ္ေရးကိစၥမ်ားသည္ စြမ္းရည္ ထက္ျမက္သည့္ တင့္ကားမ်ားေပၚတြင္ သိသာထင္ရွားစြာမွီခိုလာရသည္ဟု ဆိုေပသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ပထမကမၻာစစ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ တင့္ကားဒီဇိုင္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ မ်ားစြာတိုးတက္လာခဲ့သည္။

တင့္ကားမ်ား၏ ဒီဇိုင္းကို အဓိက စြမ္းေဆာင္ရည္ သုံးခ်က္ျဖစ္သည့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္း၊ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ေရြ႕လ်ား ႏိုင္ စြမ္းတို႕ အေပၚတြင္ မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ေရးဆြဲထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ တင့္ကားမ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ တန္ဘိုးေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာလက္ နက္ တင္ပို႕မႈေစ်းကြက္တြင္ အျခားလက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ရုရွႏိုင္ငံတို႕၏ ယမန္ႏွစ္အတြင္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရေငြသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၆ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေစ်းကြက္၀င္ တင့္ကားမ်ားကိုအၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ နည္းပညာအျမင့္မားဆုံးႏွင့္ ေခတ္အမီဆုံးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ တင့္ကားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေပသည္။

၁၀။ T 90 တင့္ကား(ရုရွား)

ရုရွႏိုင္ငံတြင္အမ်ားဆုံးထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာတင့္ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ T 90 သည္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ေခတ္မီသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္းဆုံးတင့္ကားအမ်ိဳးအစား ၁၀ ခု စာရင္းတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။T 90 နည္းပညာသည္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အေပၚ မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ကာ ကမၻာ့တင့္ကား ေရာင္း၀ယ္ေရး ေစ်းကြက္တြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး တင့္ကားမ်ားအနက္ တစ္စီးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ထို႕အတူT 90 သည္ ေစ်းအသက္သာဆုံးေခတ္မီ တင့္ကား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

T 90 သည္ အရြယ္အစားငယ္သျဖင့္ ဗုံးျဖင့္ ပစ္ရန္မလြယ္ကူသကဲ့သို႕ ပစ္ခတ္မႈကို လုံေလာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ သည္။စြမ္းအားျမင့္ စက္တပ္ဆင္ထားသည့္ T 90 ၏ အားနည္းခ်က္သည္ တင့္ကားကိုယ္ထည္အကန္႕တြင္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မ်ား သိုေလွာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ တင့္ကားကိုယ္ထည္က ခဲယမ္းမ်ားကို ထိုးေဖာက္မိသည္ႏွင့္ တင့္ကား အတြင္း လိုက္ပါလာသူမ်ား ေသဆုံးၾကရကာ တင့္ကားလည္းပ်က္စီးရေပသည္။

အပူလိႈင္းသုံးအဆင့္ျမင့္ ျမင္ကြင္းရွာ စနစ္မပါရွိျခင္း ႏွင့္ တာေ၀းပစ္မွတ္ကို တိက်စြာမပစ္ခတ္ႏိုင္ျခင္းတို႕သည္ T 90 ၏ အျခားအားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ T 90 သည္ တင့္ကားခြင္း ဒုံးက်ည္မ်ားပစ္လႊတ္ရာတြင္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ မရွိပါေခ်။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရုရွႏိုင္ငံထုတ္ T 90 တင့္ကားမ်ားကို အယ္လ္ဂ်ီးယီးယား၊အဇာဘိုင္ဂ်န္၊တာ့စ္မင္းနစၥတန္၊ရုရွႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတို႕ တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

၉။ T-84 Oplot M(ယူကရိန္း)

ဆိုဗီယက္ယူနီယမ္ ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ T-80 UD တင့္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ခါေကာ့(Kharkov) တင့္ကားစက္ရုံၾကီးကို ဆက္ခံရရွိခဲ့သည္။ယူကရိန္းတို႕သည္ မိမိတို႕ကိုယ္ပိုင္ T-80 ဒီဇိုင္းတင့္ကားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ စီမံခဲ့ၾက ကာ T-80 UD ဒီဇိုင္းကိုမြမ္းမံျပင္ဆင္လ်က္ T-84 Oplot M ပုံစံသစ္ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ယူကရိန္းအစိုးရသည္ T-80 တင့္ ကား မ်ားကို ေခတ္မီေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ T-84 Oplot M သည္ ကမၻာ့ ေခတ္အမီဆုံး တင့္ ကားမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။

T-84 Oplot M တြင္ ထိုးေဖာက္ေပါက္ကြဲေစသည့္ ခဲယမ္းမ်ားကို ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ၁၂၅ မီလီမီတာေျပာင္းေခ်ာ အေျမာက္ပါရွိကာ ေလဆာေရာင္ျခည္သုံး တင့္ကားခြင္းဒုံက်ည္စနစ္ကိုလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။ ပစ္မွတ္ကို အတိအက် ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ T-84 Oplot M သည္ အပူလိႈင္းစနစ္ကိုသုံး၍ ျမင္ကြင္းက်ယ္ကို ၾကည့္ႏိုင္ကာ တင့္ကားအေျမာက္ကို ပဲ့ထိန္း ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။

၈။ Leckerc (ျပင္သစ္)

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္သည့္ Nexter စနစ္ကို အသုံးျပဳထားေသာ Leckerc သည္ စစ္ေျမျပင္တြင္ အဓိက သုံး စြဲသည့္ တင့္ကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Leckerc တင့္ကားမ်ားကို အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ (UAE) ၾကည္း တပ္တြင္အသုံးျပဳေနသည္။ Leckerc သည္ မီလီမီတာ ၁၂၀ ရွည္သည့္ အေျမာက္တပ္ဆင္ထားကာ Nato CN 120-26 တင့္ ကား၏ တတိယ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။

ယင္းတင့္ကားတြင္ ဘုံ၀င္ရိုးတပ္ဆင္ထားသည့္ ၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ စက္ေသနတ္ႏွင့္ အမိုးတြင္တင္ထားသည့္ ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ စက္ေသနတ္တို႕ပါရွိကာ ၁၂၀ မီလီမီတာ ခဲယမ္းမ်ားကို တစ္ၾကိမ္လွ်င္ အခ်က္ ၄၀ ႏွင့္ ၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ ခဲယမ္းမ်ားကို အၾကိမ္ ၉၅၀ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။တင့္ကား၏ အျမင့္ဆုံးအျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၇၇ ကီလို မီတာ ျဖစ္သည္။

၇။ Type 99 (ZTZ 99)(တရုတ္)

တရုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း စက္မႈလုပ္ငန္းအုပ္စု ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNIGC) က ထုတ္လုပ္သည့္ တင့္ကားသည္ စစ္ေျမျပင္ သုံးတတိယမ်ိဳးဆက္ Type 99 (ZTZ 99) ျဖစ္ကာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယင္းတင့္ကား တြင္ ခါရမ္းမႈ လုံး၀ မရွိသည့္ ၁၂၅ မီလီမီတာအေျမာက္တပ္ဆင္ထားကာ အလိုအေလ်ာက္ က်ည္ျဖည့္ႏိုင္သည္။

Type 99 တင့္ကားကို စတီးလ္ ကိုယ္ထည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားကာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္စနစ္ႏွင့္ မီးခိုးဗုံးေလာင္ခ်ာ စနစ္ကိုအသုံးျပဳသည္။ေလဆာေရာင္ျခည္သုံး တင့္ကားဖ်က္ ဒုံးက်ည္ျဖင့္ Type 99 ေပၚမွ ပစ္ခတ္ႏိုင္ကာ တင့္ကားတြင္၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ ေလယာဥ္ပစ္အေျမာက္တစ္ခုႏွင့္ ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ ဘုံ၀င္ရိုးသုံး စက္ေသနတ္ကိုလည္း တပ္ဆင္ထား သည္။တင့္ကား၏ အျမင့္ဆုံးေမာင္းႏွင္္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၈၀ ျဖစ္သည္။

၆။ Type -10 (TK-X) (ဂ်ပန္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ မစ္ဆူဘီရွီ အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္သည့္ Type -10 (TK-X) တင့္ကားကို အဆင့္ျမင့္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သုံးစြဲခဲ့သည္။ယင္းတင့္ကားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ သည့္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ နာမည္ၾကီးလာခဲ့ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ Type -10 တင့္ကားသည္ အဆင့္ျမင့္ C 41 စနစ္ကို အသုံးျပဳထားသျဖင့္ ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စစ္ဆင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

တင့္ကား၏ကိုယ္ထည္ ကို ေၾကြထည္ ေမာ္ဂ်ဴး ကြန္ပိုစစ္ (Mocule Ceramic Composite) က်ည္ကာ ျဖင့္ တြဲဆက္ထားသျဖင့္ ပဲ့ထိန္း ေလာင္ခ်ာဗုံးမ်ား ၊ အေ၀းမွ ပစ္လႊတ္သည့္ လက္နက္မ်ား၊တင့္ကားခြင္းဒုံးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ တင့္ကား၏ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းသည္ ၁၂၀ မီလီမီတာ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္၊ ၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ စက္ေသနတ္ႏွင့္ ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ အေျမာက္တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။ Type -10 တင့္ကားကို ျမင္းေကာင္ေရ ၁၂၀၀ အား ဒီဇင္အင္ဂ်င္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ကာ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၇၀ အထိေရာက္ရွိသည္။

၅။ Merkava MK IV (အစၥေရး)

အစၥေရးႏိုင္ငံ Merkava တင့္ကားစက္ရုံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ Merkava MK IV သည္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ရွိခဲ့သည့္ စစ္ ေျမ ျပင္သုံး တင့္ကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ယင္းတင့္ကားကို အစၥေရးတပ္မေတာ္က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္စတင္အသုံးျပဳခဲ့ကာ ကမၻာ့ အေကာင္းဆုံး ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ တင့္ကားအျဖစ္ အမည္ေပးျခင္းခံခဲ့ရသည္။

တင့္ကားတြင္ ေလဆာ သတိေပးစနစ္ (Elbit) တပ္ဆင္ထားသည့္ အထူးအေျမာက္တစ္လက္ပါရွိကာ မီးခိုးကိုေထာက္ လွမ္းပစ္ခတ္သည့္ ဗုံးစနစ္ကိုလည္း အသုံးျပဳသည္။တစ္နာရီလွ်င္ ၆၄ ကီလိုမီတာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ Merkava MK IV တြင္ ၁၂၀ မီလီမီတာ MG 253 ေျပာင္းေခ်ာ ေသနတ္ျဖင့္ ေပါက္ကြဲအားျမင့္သည့္ တင့္ကားမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။ထို႕အတူ ပဲ့ ထိန္း တင့္ကားခြင္းဒုံးမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏိုင္ကာ ၆၀ မီလီမီတာ ေလာင္ခ်ာတစ္ခုကိုလည္း တပ္ဆင္ထားသည္။

၄။ K 2 Black Panther (ေတာင္ကိုရီးယား)

ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္အတြက္ ထုတ္လုပ္သည့္ K 2 Black Panther တင့္ကားသည္ လည္း စစ္ပြဲသုံးအဆင့္ျမင့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ေရြ႕လ်ားမႈအစြမ္းျမင့္မားသည့္ K 2 Black Panther သည္ ပစ္ခတ္စြမ္းႏွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းလည္းျမင့္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႕ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

တင့္ကား၏ အဓိက လက္နက္ သည္ ၁၂၀ မီလီမီတာ ေျပာင္းေခ်ာ ေသနတ္ျဖစ္ၿပီး အေရြ႕စြမ္းအင္သုံး အဆင့္ျမင့္ခဲယမ္းမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏိုင္သည္။က်ည္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ျဖည့္ေပးႏိုင္သည့္ ယင္းတင့္ကားသည္ အလြန္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေျမျပင္မ်ားတြင္လည္း လႈပ္ရွားသြားလာ ႏိုင္ကာ တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၇၀ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။

၃။ M 1 A 2 SEP (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ M 1 A 2 Abrams မ်ားေနရာတြင္ စစ္ေျမျပင္သုံး M 1 A 2 SEP တင့္ကားမ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ တင့္ကားစနစ္ကို ေရာေႏွာကာ အစားထိုး ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ယင္းတင့္ကားသည္ စစ္ ဆင္ ေရးမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲမ်ားစြာရရွိခဲ့ကာ ကမၻာ့ ေၾကာက္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးတိုက္ပြဲ၀င္တင့္ကား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တင့္ကား ခြင္း လက္နက္မ်ားရန္မွ ေကာင္းစြာကာကြယ္ႏိုင္သည့္ M 1 A 2 SEP သည္ တင့္ကား၏ပါးလ်လာသည့္ ယူေရနီယမ္ အလႊာမ်ားကို အား ျဖည့္သည့္ အဆင့္ျမင့္ သံခ်ပ္ကာယႏၱရားမ်ားကို အသုံးျပဳသည္။

တင့္ကားတြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ ဓာတ္ေငြ႕သုံး တာဘိုင္အင္ဂ်င္သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ စက္ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယင္းတင့္ကားမ်ားကို ကူ၀ိတ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႕သို႕ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ M 1 A 2 SEP တင့္ကား၏ အဓိက အားနည္းခ်က္မွာ ေလာင္စာဆီမ်ားစြာ သုံးစြဲရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၂။ Challenger 2 (ယူေက)

ၿဗိတိန္ ေတာ္၀င္တပ္မေတာ္ႏွင့္ အိုမန္ ေတာ္၀င္တပ္မေတာ္တို႔တြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ Challenger 2 တင့္ကားကို ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံမွ ဗိုက္ကာ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ဌာန(BVDS) က ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။တင့္ကား၏ အမည္ကို ကမၻာတြင္ တိုက္ပြဲသုံး အားအထားရဆုံးတင့္ကားအမည္အျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။ယင္းတင့္ကားကို ေဘာ့စ္နီးယား၊ကိုဆိုဗိုႏွင့္ အီရတ္ တို႕တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။

Challenger 2 တြင္ ၁၂၀ မီလီမီတာ L 30 CHARM ၊ ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ ေသနတ္မ်ားအျပင္ စက္ပစ္ေသနတ္ တစ္ခုကို အပိုသုံးႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းထားသည္။တစ္နာရီလွ်င္ ၅၉ ကီလိုမီတာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ယင္းတင့္ကားသည္ ယင္းကို တိုက္ရိုက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားကိုပင္ အဆင့္ျမင့္ကာကြယ္ႏိုင္ကာ Perkins Condor CV 12 အင္ဂ်င္ကို အသုံးျပဳသည္။

၁။ Leopard 2A7 (ဂ်ာမနီ)

ကမၻာ့စစ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ အအေအာင္ျမင္ဆုံး တင့္ကားတစ္စီးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ Leopard 2A7 ကို ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံက ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ယင္းတင့္ကားသည္ ယခင္က ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Leopard 2 ထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္ခဲ့ကာ ကာတာႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႕က စီးေရ အမ်ားအျပား၀ယ္ယူခဲ့သည္။ယင္းတင့္ကားတြင္ အျခားေသာ တင့္ကားမ်ားထက္ပို၍ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳထားသည္။

Leopard 2A7 သည္ RPG ဒုံးသီးမ်ားႏွင့္ IED တို႕၏ ပစ္ခတ္မႈမွ ေကာင္းစြာကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး တင့္ကားေပၚမွ စြမ္းအား ျမင့္ အဆင့္ျမင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို သုံးစြဲထားသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တာေ၀းသို႕ တိက်စြာပစ္ခတ္ႏိုင္ကာ ေရြ႕လ်ားမႈ ျမင့္မား သည့္ တင့္ကားလည္းျဖစ္ေပသည္။

ကမၻာ့ စစ္လက္နက္ယႏၱရား နယ္ပယ္တြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ တင့္ကားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားသည္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လ်က္ရွိေနသည္။ ဓနအင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ အစြမ္းထက္သည့္ တင့္ကားမ်ား အပါအ၀င္ စစ္လက္နက္ ယႏၱရားမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အသုံးျပဳေနၾကသည္။ ကမၻာ တစ္လႊား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ တင့္ကားမ်ားသည္ မယုံၾကည္္ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ အေရးပါလာခဲ့ေပသည္။

ကိုးကား
Top 10 Most Powerful Modern Tanks In The World

ေမာင္သာ ( ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ

———————

ကမ္ဘာ့စွမ်းအားအမြင့်ဆုံး တင့်ကား ၁၀ စီး (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ (သုတအလင်း မဂ္ဂဇင်း)

ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နှင့်ဂျာမနီတို့စစ်ပွဲအတွင်း ဗြိတိန်တပ်များက တင့်ကားများကို စစ်မြေပြင် သို့ သယ်ဆောင် တပ်စွဲခဲ့ရာမှ ကမ္ဘာ့စစ်သမိုင်းတွင် တင့်ကားများ ပထမဆုံးပါဝင်လာခဲ့သည်။တင့်ကားများသည် လူများမသွား ရောက်သည့် မြေပြင်များကို ဖြတ်ကျော်၍ ဆူးကြိုးများကာရံထားသည့် ကွင်းပြင်များကို ဖြတ်သန်းကာ ရန်သူ၏ ကတုတ်ကျင်း များကို ဖြိုဖျက်နိုင်ခဲ့သည်။

ထို့အတူ စစ်သည်များကို ရန်သူ၏ စက်သေနတ်နှင့် ပေါက်ကွဲမှုမှ ထွက်လာသည့် ဗုံးဆန်၊အမြောက်ဆန် အစအန များ၏ အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဗြိတိန်တို့သည် ဂျာမနီတို့နှင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်ပွဲတွင် တင့်ကားများကို ပထမဆုံး အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

မြန်မာတို့က သံချပ်ကာကားဟုခေါ်သည့် တင့်ကားကို လယ်ထွန်စက်သုံးအင်ဂျင်စွမ်းအားဖြင့် မောင်းနှင်ကာ စက် သေနတ်များနှင့် အမြောက်များတပ်ဆင်ထားသည်။အစောပိုင်းတင့်ကားများသည် အလွန်နှေးကွေးခဲ့သဖြင့် တင့်ကားပေါ် တွင် လိုက်ပါလာသူများသာမက ရန်သူများအတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိခဲ့သည်။မျက်မှောက်ခေတ်တွင် စစ်ရေးကိစ္စများသည် စွမ်းရည် ထက်မြက်သည့် တင့်ကားများပေါ်တွင် သိသာထင်ရှားစွာမှီခိုလာရသည်ဟု ဆိုပေသည်။ထို့ကြောင့် ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန်မှစ၍ တင့်ကားဒီဇိုင်းများ ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် များစွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။

တင့်ကားများ၏ ဒီဇိုင်းကို အဓိက စွမ်းဆောင်ရည် သုံးချက်ဖြစ်သည့် ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်း၊ကာကွယ်နိုင်စွမ်းနှင့်ရွေ့လျား နိုင် စွမ်းတို့ အပေါ်တွင် မဏ္ဍိုင်ပြု၍ ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ တင့်ကားများသည် ယင်းတို့၏ တန်ဘိုးကြောင့် ကြီးမားသောလက် နက် တင်ပို့မှုဈေးကွက်တွင် အခြားလက်နက်များနှင့်အတူ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့်ရုရှနိုင်ငံတို့၏ ယမန်နှစ်အတွင်း စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရငွေသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၆ ဘီလျံရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ဈေးကွက်ဝင် တင့်ကားများကိုအပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တွင် နည်းပညာအမြင့်မားဆုံးနှင့် ခေတ်အမီဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည့် တင့်ကားများကို မြင်တွေ့ကြရပေသည်။

၁၀။ T 90 တင့်ကား(ရုရှား)

ရုရှနိုင်ငံတွင်အများဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် တစ်မျိုးတည်းသောတင့်ကားအမျိုးအစားဖြစ်သည့် T 90 သည် အနောက် နိုင်ငံများမှ ထုတ်လုပ်သည့် တင့်ကားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အလွန်ခေတ်မီသည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အကောင်းဆုံးတင့်ကားအမျိုးအစား ၁၀ ခု စာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။T 90 နည်းပညာသည် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့ကာ ကမ္ဘာ့တင့်ကား ရောင်းဝယ်ရေး ဈေးကွက်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး တင့်ကားများအနက် တစ်စီးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ထို့အတူT 90 သည် ဈေးအသက်သာဆုံးခေတ်မီ တင့်ကား စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

T 90 သည် အရွယ်အစားငယ်သဖြင့် ဗုံးဖြင့် ပစ်ရန်မလွယ်ကူသကဲ့သို့ ပစ်ခတ်မှုကို လုံလောက်စွာထိန်းချုပ်ထား နိုင် သည်။စွမ်းအားမြင့် စက်တပ်ဆင်ထားသည့် T 90 ၏ အားနည်းချက်သည် တင့်ကားကိုယ်ထည်အကန့်တွင် ခဲယမ်းမီးကျောက် များ သိုလှောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် တင့်ကားကိုယ်ထည်က ခဲယမ်းများကို ထိုးဖောက်မိသည်နှင့် တင့်ကား အတွင်း လိုက်ပါလာသူများ သေဆုံးကြရကာ တင့်ကားလည်းပျက်စီးရပေသည်။

အပူလှိုင်းသုံးအဆင့်မြင့် မြင်ကွင်းရှာ စနစ်မပါရှိခြင်း နှင့် တာဝေးပစ်မှတ်ကို တိကျစွာမပစ်ခတ်နိုင်ခြင်းတို့သည် T 90 ၏ အခြားအားနည်းချက်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် T 90 သည် တင့်ကားခွင်း ဒုံးကျည်များပစ်လွှတ်ရာတွင် မည်သည့် ပြဿနာမှ မရှိပါချေ။ လက်ရှိအချိန်တွင် ရုရှနိုင်ငံထုတ် T 90 တင့်ကားများကို အယ်လ်ဂျီးယီးယား၊အဇာဘိုင်ဂျန်၊တာ့စ်မင်းနစ္စတန်၊ရုရှနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတို့ တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။

၉။ T-84 Oplot M(ယူကရိန်း)

ဆိုဗီယက်ယူနီယမ် ပြိုကွဲပြီးနောက် ယူကရိန်းနိုင်ငံသည် T-80 UD တင့်ကားများ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် ခါကော့(Kharkov) တင့်ကားစက်ရုံကြီးကို ဆက်ခံရရှိခဲ့သည်။ယူကရိန်းတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် T-80 ဒီဇိုင်းတင့်ကားများထုတ်လုပ်ရန် စီမံခဲ့ကြ ကာ T-80 UD ဒီဇိုင်းကိုမွမ်းမံပြင်ဆင်လျက် T-84 Oplot M ပုံစံသစ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ယူကရိန်းအစိုးရသည် T-80 တင့် ကား များကို ခေတ်မီစေရန် နှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိအချိန်တွင် T-84 Oplot M သည် ကမ္ဘာ့ ခေတ်အမီဆုံး တင့် ကားများတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။

T-84 Oplot M တွင် ထိုးဖောက်ပေါက်ကွဲစေသည့် ခဲယမ်းများကို ပစ်လွှတ်နိုင်သော ၁၂၅ မီလီမီတာပြောင်းချော အမြောက်ပါရှိကာ လေဆာရောင်ခြည်သုံး တင့်ကားခွင်းဒုံကျည်စနစ်ကိုလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။ ပစ်မှတ်ကို အတိအကျ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် T-84 Oplot M သည် အပူလှိုင်းစနစ်ကိုသုံး၍ မြင်ကွင်းကျယ်ကို ကြည့်နိုင်ကာ တင့်ကားအမြောက်ကို ပဲ့ထိန်း ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်နိုင်သည်။

၈။ Leckerc (ပြင်သစ်)

ပြင်သစ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်သည့် Nexter စနစ်ကို အသုံးပြုထားသော Leckerc သည် စစ်မြေပြင်တွင် အဓိက သုံး စွဲသည့် တင့်ကား အမျိုးအစားဖြစ်သည်။လက်ရှိအချိန်တွင် Leckerc တင့်ကားများကို အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံ (UAE) ကြည်း တပ်တွင်အသုံးပြုနေသည်။ Leckerc သည် မီလီမီတာ ၁၂၀ ရှည်သည့် အမြောက်တပ်ဆင်ထားကာ Nato CN 120-26 တင့် ကား၏ တတိယ မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။

ယင်းတင့်ကားတွင် ဘုံဝင်ရိုးတပ်ဆင်ထားသည့် ၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ စက်သေနတ်နှင့် အမိုးတွင်တင်ထားသည့် ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ စက်သေနတ်တို့ပါရှိကာ ၁၂၀ မီလီမီတာ ခဲယမ်းများကို တစ်ကြိမ်လျှင် အချက် ၄၀ နှင့် ၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ ခဲယမ်းများကို အကြိမ် ၉၅၀ ပစ်ခတ်နိုင်သည်။တင့်ကား၏ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ၇၇ ကီလို မီတာ ဖြစ်သည်။

၇။ Type 99 (ZTZ 99)(တရုတ်)

တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း စက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စု ကော်ပိုရေးရှင်း (CNIGC) က ထုတ်လုပ်သည့် တင့်ကားသည် စစ်မြေပြင် သုံးတတိယမျိုးဆက် Type 99 (ZTZ 99) ဖြစ်ကာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်းတင့်ကား တွင် ခါရမ်းမှု လုံး၀ မရှိသည့် ၁၂၅ မီလီမီတာအမြောက်တပ်ဆင်ထားကာ အလိုအလျောက် ကျည်ဖြည့်နိုင်သည်။

Type 99 တင့်ကားကို စတီးလ် ကိုယ်ထည်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားကာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်စနစ်နှင့် မီးခိုးဗုံးလောင်ချာ စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။လေဆာရောင်ခြည်သုံး တင့်ကားဖျက် ဒုံးကျည်ဖြင့် Type 99 ပေါ်မှ ပစ်ခတ်နိုင်ကာ တင့်ကားတွင်၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ လေယာဉ်ပစ်အမြောက်တစ်ခုနှင့် ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ ဘုံဝင်ရိုးသုံး စက်သေနတ်ကိုလည်း တပ်ဆင်ထား သည်။တင့်ကား၏ အမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၈၀ ဖြစ်သည်။

၆။ Type -10 (TK-X) (ဂျပန်)

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော မစ်ဆူဘီရှီ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းက ထုတ်လုပ်သည့် Type -10 (TK-X) တင့်ကားကို အဆင့်မြင့် စတုတ္ထမျိုးဆက်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ယင်းတင့်ကားသည် အလွန်ကောင်းမွန် သည့် ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းကြောင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့ကာ ဂျပန်နိုင်ငံတပ်မတော်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Type -10 တင့်ကားသည် အဆင့်မြင့် C 41 စနစ်ကို အသုံးပြုထားသဖြင့် ခြေလျင်တပ်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ စစ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။

တင့်ကား၏ကိုယ်ထည် ကို ကြွေထည် မော်ဂျူး ကွန်ပိုစစ် (Mocule Ceramic Composite) ကျည်ကာ ဖြင့် တွဲဆက်ထားသဖြင့် ပဲ့ထိန်း လောင်ချာဗုံးများ ၊ အဝေးမှ ပစ်လွှတ်သည့် လက်နက်များ၊တင့်ကားခွင်းဒုံးများဖြင့် ပစ်ခတ်မှုများကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်နိုင်သည်။ တင့်ကား၏ ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းသည် ၁၂၀ မီလီမီတာ ပြောင်းချောသေနတ်၊ ၁၂ ဒသမ ၇ မီလီမီတာ စက်သေနတ်နှင့် ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ အမြောက်တို့ဖြစ်ကြသည်။ Type -10 တင့်ကားကို မြင်းကောင်ရေ ၁၂၀၀ အား ဒီဇင်အင်ဂျင်ဖြင့် မောင်းနှင်ကာ တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၇၀ အထိရောက်ရှိသည်။

၅။ Merkava MK IV (အစ္စရေး)

အစ္စရေးနိုင်ငံ Merkava တင့်ကားစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် Merkava MK IV သည် နောက်ဆုံး ထွက်ရှိခဲ့သည့် စစ် မြေ ပြင်သုံး တင့်ကား အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ယင်းတင့်ကားကို အစ္စရေးတပ်မတော်က ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့ကာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် တင့်ကားအဖြစ် အမည်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။

တင့်ကားတွင် လေဆာ သတိပေးစနစ် (Elbit) တပ်ဆင်ထားသည့် အထူးအမြောက်တစ်လက်ပါရှိကာ မီးခိုးကိုထောက် လှမ်းပစ်ခတ်သည့် ဗုံးစနစ်ကိုလည်း အသုံးပြုသည်။တစ်နာရီလျှင် ၆၄ ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်နိုင်သည့် Merkava MK IV တွင် ၁၂၀ မီလီမီတာ MG 253 ပြောင်းချော သေနတ်ဖြင့် ပေါက်ကွဲအားမြင့်သည့် တင့်ကားများကို ပစ်ခတ်နိုင်သည်။ထို့အတူ ပဲ့ ထိန်း တင့်ကားခွင်းဒုံးများကို ပစ်ခတ်နိုင်ကာ ၆၀ မီလီမီတာ လောင်ချာတစ်ခုကိုလည်း တပ်ဆင်ထားသည်။

၄။ K 2 Black Panther (တောင်ကိုရီးယား)

ဟွန်ဒိုင်းကုမ္ပဏီက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တပ်မတော်အတွက် ထုတ်လုပ်သည့် K 2 Black Panther တင့်ကားသည် လည်း စစ်ပွဲသုံးအဆင့်မြင့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ရွေ့လျားမှုအစွမ်းမြင့်မားသည့် K 2 Black Panther သည် ပစ်ခတ်စွမ်းနှင့် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းလည်းမြင့်ကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဈေးကွက်အတွင်းသို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။

တင့်ကား၏ အဓိက လက်နက် သည် ၁၂၀ မီလီမီတာ ပြောင်းချော သေနတ်ဖြစ်ပြီး အရွေ့စွမ်းအင်သုံး အဆင့်မြင့်ခဲယမ်းများဖြင့် ပစ်ခတ်နိုင်သည်။ကျည်များကို အလိုအလျောက်ဖြည့်ပေးနိုင်သည့် ယင်းတင့်ကားသည် အလွန် ကြမ်းတမ်းသည့် မြေပြင်များတွင်လည်း လှုပ်ရှားသွားလာ နိုင်ကာ တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၇၀ မောင်းနှင်နိုင်သည်။

၃။ M 1 A 2 SEP (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည့် M 1 A 2 Abrams များနေရာတွင် စစ်မြေပြင်သုံး M 1 A 2 SEP တင့်ကားများကို နည်းပညာနှင့် တင့်ကားစနစ်ကို ရောနှောကာ အစားထိုး ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ယင်းတင့်ကားသည် စစ် ဆင် ရေးများတွင် အောင်ပွဲများစွာရရှိခဲ့ကာ ကမ္ဘာ့ ကြောက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တင့်ကား ခွင်း လက်နက်များရန်မှ ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်သည့် M 1 A 2 SEP သည် တင့်ကား၏ပါးလျလာသည့် ယူရေနီယမ် အလွှာများကို အား ဖြည့်သည့် အဆင့်မြင့် သံချပ်ကာယန္တရားများကို အသုံးပြုသည်။

တင့်ကားတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် ဓာတ်ငွေ့သုံး တာဘိုင်အင်ဂျင်သည် စွမ်းဆောင်ရည် အထူးကောင်းမွန်သည့် စက် ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ယင်းတင့်ကားများကို ကူဝိတ်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့သို့ ရောင်းချခဲ့သည်။ M 1 A 2 SEP တင့်ကား၏ အဓိက အားနည်းချက်မှာ လောင်စာဆီများစွာ သုံးစွဲရခြင်းဖြစ်ပေသည်။

၂။ Challenger 2 (ယူကေ)

ဗြိတိန် တော်ဝင်တပ်မတော်နှင့် အိုမန် တော်ဝင်တပ်မတော်တို့တွင် အသုံးပြုနေသည့် Challenger 2 တင့်ကားကို ဗြိတိသျှနိုင်ငံမှ ဗိုက်ကာ ကာကွယ်ရေးစနစ်များ ထုတ်လုပ်သည့် ဌာန(BVDS) က ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။တင့်ကား၏ အမည်ကို ကမ္ဘာတွင် တိုက်ပွဲသုံး အားအထားရဆုံးတင့်ကားအမည်အဖြစ် ပေးခဲ့သည်။ယင်းတင့်ကားကို ဘော့စ်နီးယား၊ကိုဆိုဗိုနှင့် အီရတ် တို့တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။

Challenger 2 တွင် ၁၂၀ မီလီမီတာ L 30 CHARM ၊ ၇ ဒသမ ၆၂ မီလီမီတာ သေနတ်များအပြင် စက်ပစ်သေနတ် တစ်ခုကို အပိုသုံးနိုင်ရန် ထည့်သွင်းထားသည်။တစ်နာရီလျှင် ၅၉ ကီလိုမီတာ မောင်းနှင်နိုင်သည့် ယင်းတင့်ကားသည် ယင်းကို တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်မှုများကိုပင် အဆင့်မြင့်ကာကွယ်နိုင်ကာ Perkins Condor CV 12 အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုသည်။

၁။ Leopard 2A7 (ဂျာမနီ)

ကမ္ဘာ့စစ်ရေးနယ်ပယ်တွင် အအအောင်မြင်ဆုံး တင့်ကားတစ်စီးအဖြစ် ရပ်တည်နေသည့် Leopard 2A7 ကို ဂျာမနီ နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ယင်းတင့်ကားသည် ယခင်က ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် Leopard 2 ထက်ပိုမို ကောင်းမွန်ခဲ့ကာ ကာတာနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံတို့က စီးရေ အများအပြားဝယ်ယူခဲ့သည်။ယင်းတင့်ကားတွင် အခြားသော တင့်ကားများထက်ပို၍ အီလက်ထရောနစ် စနစ်များကို အသုံးပြုထားသည်။

Leopard 2A7 သည် RPG ဒုံးသီးများနှင့် IED တို့၏ ပစ်ခတ်မှုမှ ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်ပြီး တင့်ကားပေါ်မှ စွမ်းအား မြင့် အဆင့်မြင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို သုံးစွဲထားသည့် လက်နက်များဖြင့် တာဝေးသို့ တိကျစွာပစ်ခတ်နိုင်ကာ ရွေ့လျားမှု မြင့်မား သည့် တင့်ကားလည်းဖြစ်ပေသည်။

ကမ္ဘာ့ စစ်လက်နက်ယန္တရား နယ်ပယ်တွင် တိုက်ပွဲဝင် တင့်ကားများ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လျက်ရှိနေသည်။ ဓနအင်အားတောင့်တင်းသည့် နိုင်ငံများသည် ပို၍ပို၍ အစွမ်းထက်သည့် တင့်ကားများ အပါအဝင် စစ်လက်နက် ယန္တရားများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းနှင့်ချီ၍ အသုံးပြုနေကြသည်။ ကမ္ဘာ တစ်လွှား အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ဒေသတွင်း တင်းမာမှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူ တင့်ကားများသည် မယုံကြည်နိုင်လောက် အောင် အရေးပါလာခဲ့ပေသည်။

ကိုးကား
Top 10 Most Powerful Modern Tanks In The World

မောင်သာ ( ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလထုတ် သုတအလင်းမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply