ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တိတိျပည့္သြားတဲ့ လပြတၱာၿမဳိ႕

Posted on

မူရင္း ဓာတ္ပုံတင္ထားသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္

လပြတၱာၿမိဳ႕သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ လပြတၱာခ႐ိုင္၊ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီျမစ္မွ အဆင့္ဆင့္ ခြဲထြက္လာေသာ ေ႐ြးျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္း၌ ေျမာက္ လတၱီတြဒ္ ၁၆ ဒီဂရီ ၈ မိနစ္ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒီဂရီ ၅၉ မိနစ္ ဆုံရာအရပ္တြင္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ အလ်ား လိုက္ တည္ရွိသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ ေတာင္ ဘက္ အစြန္ဆုံးက်ေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးျမစ္သည္ လပြတၱာ ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္သို႔ မိုင္ ၂ဝ ခန္႔ စီးဆင္း၍ ဗဂၤလားပင္လယ္ ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ ကပၸလီပင္လယ္ထဲသို႔ စီးဆင္း သည္။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၏ နယ္နိမိတ္မွာ ေျမာက္လားေသာ္ ကန္ဘဲ့၊ အေရွ႕လား ေသာ္ ျပင္စလူျမစ္၊ ေတာင္လားေသာ္ ကပၸလီပင္လယ္၊ အေနာက္လားေသာ္ သက္ကယ္ေသာင္ျမစ္ ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလို႔ငွာ ၿမိဳ႕ပိုင္႐ုံး၊ တရား စီရင္ေရးအလို႔ငွာ တရားမႏွင့္ ၁-ရာဘက္ ရာဇဝတ္တရားသူ ႀကီး႐ုံးဟူ၍ ႐ုံးႏွစ္႐ုံးကို တစ္ေပါင္းတည္း ျပဳထားေသာ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္႐ုံးသည္ ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း၊ တပ္ရင္း (၉၃)၏ တပ္ခြဲ႐ုံး၊ ႀကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္း႐ုံး၊ စာတိုက္၊ ေဆး႐ုံ၊ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္း တို႔လည္း အသီးအသီးရွိသည္။

ေရွးလူႀကီးသူမမ်ား လက္ထက္က စ၍ တည္ေထာင္ထား ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ အထက္(အေရွ႕)ပိုင္းမွ စ၍ ေအာက္(အေနာက္)ပိုင္းအထိ အစဥ္လိုက္ ေရတြက္ေသာ္ ေဗာဓိ ေက်ာင္း၊ ဝါးေက်ာင္း၊ ကမၼ႒ာန္း ေက်ာင္း၊ ေလးထပ္ေက်ာင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လပြတၱာၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ လပြတၱလုပ္ သြားရာ လမ္း ဘုရားသုံးဆူအနီးရွိ ေတာရေက်ာင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔က တည္ေထာင္သည့္ေက်ာင္း ျဖစ္ သည္။ အထက္ပိုင္း ေဗာဓိေက်ာင္းႏွင့္ ေအာင္ေတာ္မူေစတီအနီးတြင္ တာဝတႎသာ စႀကႍႏွင့္ ဘုရားရွိသည္။ ေရွးက ထိုေက်ာင္းဝင္းတြင္ ဝါဆိုလၽွင္ တာဝတႎ သာတက္ပြဲ၊ ဝါကၽြတ္လၽွင္ တာဝတႎသာဆင္းပြဲတို႔ကို က်င္းပ ေလ့ ရွိသည္။ ယခု ဤဘုရားပြဲ က်င္းပေသာ ဓေလ့မွာ တိမ္ ေကာစျပဳလာၿပီ။ သို႔ေသာ္ အထက္ပိုင္း ေအာင္ေတာ္မူ ဘုရားပြဲ ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း သက်မာရဇိန္ ဘုရားပြဲတို႔မွာကား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

လပြတၱာၿမိဳ႕၏ ပဓာနစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳး ေရး ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၅ ႏွစ္ခန္႔က လပြတၱာၿမိဳ႕ေအာက္ ပိုင္း ဆားခ်င္း (ဆားက်င္း) ေခ်ာင္း တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ဆန္စက္တစ္လုံးကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုမွာမူ လပြတၱာၿမိဳ႕အထက္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း စသည္တို႔တြင္ ဆန္စက္ ေျခာက္လုံး ရွိသည္။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘီတြတ္၊ ကန္ဘဲ့ စသည့္ အရပ္တို႔၌လည္း ဆန္စက္အမ်ားရွိသည္။ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းအျပင္၊ ငါးပိႏွင့္ ဆားလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဒုတိယ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ယခုေခတ္၌ ငါးပိ လုပ္ငန္းကို လၽွပ္စစ္အားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ငါးပိႀကိတ္စက္ မ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိရာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ငါးပိႀကိတ္စက္အမ်ား ရွိသည္။ဆားလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ဆားဖိုသူႀကီးတို႔က ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ဆားခ်င္း(ဆားက်င္း)၊ သကၤန္း ကၽြန္း၊ ျပင္စလူ၊ စလူဆိပ္၊ ဆားခ်က္ စသည့္ ေဒသတို႔တြင္ ဆားအေျမာက္အျမား ခ်က္ၾကသည္။ ပင္လယ္ႏွင့္နီးသျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူလည္း မ်ားျပားသည္။

ေ႐ြးျမစ္၊ ျပန္မေလာျမစ္၊ ျပင္စလူျမစ္၊ ကကရန္ျမစ္ စေသာ ျမစ္ဝေဒသမ်ားတြင္ ကနစို၊ ျမင္းက စေသာ သစ္ေတာ မ်ား ရွိသည္။ ထိုသစ္ေတာတို႔ကို အမွီျပဳ၍ ထင္းလုပ္ငန္းလည္း ႀကီးက်ယ္သည္။ ကနစို ထင္း၊ ျမင္းကထင္းတို႔ကို ေရွးက ဧရာဝတီ မီးသေဘၤာကုမၸဏီလီမိတက္၊ ယခု ျပည္တြင္း ေရ ေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔က အမ်ားအျပား သုံးစြဲ သည္။ ထိုထင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ် သည္။ ယခုမွာမူ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ေသာ ထင္းကို ဆားဖိုမ်ားက အသုံးမ်ားသည္။

သမုိင္း

လပြတၱာၿမိဳ႕သည္ မူလက ဆားခ်က္ေသာ ႐ြာကေလး တစ္႐ြာမၽွသာ ျဖစ္သည္။ ဆားခ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ ယွဥ္၍ တံငါ အလုပ္ကိုလည္း လုပ္ၾကသည္။ လပြတၱာၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္ ဆားခ်င္းေခ်ာင္းသည္ ေရွးက အလြန္ေရငန္ေသာေခ်ာင္း ျဖစ္ သည္။ ပင္လယ္ေရသည္ လပြတၱာၿမိဳ႕အထက္သို႔တိုင္ေအာင္ ဝင္သည္။ထိုေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးမ်ားသည္ ဆားခ်င္းေခ်ာင္းကို အမွီျပဳ၍ ျမန္မာဆားအိုးႀကီးမ်ားျဖင့္ ဆားခ်က္ၾကသည္။ ေနာင္အခါတြင္ လယ္ကြင္းထဲ ဆားေရသြင္း၍ ဆားဖိုမ်ားႏွင့္ ဆားခ်က္ၾကသည္။

ေ႐ြးျမစ္သည္ မိုးဥတုရာသီ၌ အလြန္ လႈိင္းေလျပင္းထန္ သည္။ သို႔ေသာ္ ဆားခ်င္းေခ်ာင္းသည္ ေလမိုးခိုရန္ ေကာင္း သည္။ လပြတၱာ႐ြာတြင္းရွိ ကုန္းတန္းသည္လည္း ေရခ်ိဳ ေရ ေကာင္း ရရာအရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤအရပ္ကို မွီ၍ ႐ြာသူ႐ြာသားတို႔သည္ ပင္လယ္ငါး၊ ပုစြန္၊ မၽွင္ စသည္တို႔ကို ေမာင္းေထာင္ျခင္း၊ ၿမဳံးေထာင္ျခင္း၊ ပိုက္ခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဖမ္းယူ ၾကသည္။ ဤလုပ္ငန္းတို႔သည္ ဆားလုပ္ငန္းႏွင့္ ယွဥ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေသာအခါ လပြတၱာငါးပိလုပ္ငန္းသည္ ႀကီးက်ယ္လာေလ သည္။ ေရွးအခါက ႐ြာေပၚမွာပင္ ငါးပိလုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လပြတၱာၿမိဳ႕ဟု ေၾကညာလိုက္ေသာအခါ ငါးပိလုပ္ငန္းသည္ ဆားခ်င္းေခ်ာင္းတစ္ဖက္ရွိ ငါးပိဆိပ္သို႔ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေပးရသည္။ ယခုေခတ္၌ ဓမင္းေထာင္ျခင္း၊ ၿမဳံးေထာင္ျခင္းအလုပ္တို႔ကို လပြတၱာၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ေ႐ြးျမစ္ဝရွိ ေက်း႐ြာမ်ား၌ လုပ္ၾက သည္။

၁၈၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆူးအက္တူးေျမာင္း လမ္းပြင့္ေသာအခါ ငါးပိလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကထားခဲ့ေသာ လပြတၱာေဒသသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္လာသည္။ ၁၉၁၄-၁၈ ခုႏွစ္ ပထမ ကမၻာစစ္အတြင္း ၌ ယင္းစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း သည္ အထူးတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေလသည္။ ေျမမွာ ႏုံးတင္ ေျမသစ္ ျဖစ္ေလရာ တာတမံလုံလၽွင္ အလြန္ေျမဩဇာေကာင္း သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုေခတ္မွ စ၍ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ သည္ ေျမသစ္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း၍ လယ္သစ္တည္ၾက သည္။

ထိုသို႔ လယ္သစ္တည္ရာမွ လပြတၱာသည္ တစ္စတစ္စ ႀကီး ပြားတိုးတက္လာသည္။ ၿဗိတိသၽွအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ထက္တြင္ လပြတၱာ႐ြာသည္ ၁၈၇၆-၇၇ ခုႏွစ္၌ ပထမဦးစြာ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ျခင္းကို ခံရသည္။ ထိုစဥ္က လပြတၱာ႐ြာ၏ လူဦးေရသည္ ၁၂၁၁ ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕၏ လူဦးေရသည္ပင္လၽွင္ ၁၇၁၅ ေယာက္မၽွသာ ရွိေသးသည္။ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာ္ လပြတၱာ႐ြာ၏ လူဦးေရမွာ ၁၅၂၅ ေယာက္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆယ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းသည္ အတည္တက် ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လပြတၱာၿမိဳ႕၏ လူဦးေရသည္ ၁၉ဝ၇၊ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂၆၈၄ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုေနာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မရွိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ စာရင္းအရမွာ လူဦးေရ ၁၂၈၄၃ ေယာက္အထိ တိုးလာသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စာရင္းအရ လပြတၱာ၏ လူဦးေရမွာ ၃၁၅၂၁၈ ဦး ျဖစ္သည္။

မူလက လပြတၱာ႐ြာကို တည္ေသာအခါ ယခု ေတာရ ေက်ာင္းအနီးရွိ ဘုရားသုံးဆူအရပ္မွ စ၍ တည္သည္ဟု ယူဆရန္ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔က ဘုရား သုံးဆူကို သိုက္သမားမ်ား တူးေသာအခါ မြန္ေက်ာက္စာမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေက်ာက္စာမ်ားသည္ အထိန္းအသိမ္း မရွိ၍ ေပ်ာက္ပ်က္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ လပြတၱာ႐ြာသည္ မြန္႐ြာ ျဖစ္သည္။ လပြတ္ဟူေသာ စကားမွာ မြန္ဘာသာ လပတ္၏ ပုဒ္ပ်က္ျဖစ္၍ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ကို ဆက္ထားေသာ ေရေက်ာ္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။မြန္ဘာသာ တာဟူေသာ စကားမွာ ျမန္မာ လို ထန္းျဖစ္သည္။ ထိုစကားရပ္ေပါင္းေသာ္ ထန္းပင္ေရေက်ာ္ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

ၿဗိတိသၽွတို႔၏ မွတ္တမ္းတြင္ ယခု ဆားခ်င္းေခ်ာင္းကိုပင္ လပြတၱာေခ်ာင္းဟု အမွတ္သညာ ျပဳ သည္။ ထိုလပြတၱာေခ်ာင္းသည္ အေနာက္ဘက္ သက္ကယ္ ေသာင္ျမစ္ကို အေရွ႕ဘက္ ေ႐ြးျမစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထန္းပင္ေက်ာ္ (လပြတၱာ)ဟူေသာ ဗ်ဴပၸတ္သည္ ယုတၱိရွိသည္။ လပြတၱာအေနာက္ဘက္ ေလးမိုင္ကြာခန္႔တြင္ လပြတၱလုပ္(ေရွးအေခၚ လပြတၱာ႐ုပ္) ႐ြာရွိသည္။ လပြတၱာႏွင့္ လပြတၱလုပ္ အၾကားတြင္ မြန္ဘုရင္မႀကီးရွင္ေစာပု တည္ထားသည့္ လပြတၱလုပ္ေစတီ(ဘုရားၾကီးကုန္းဘုရား) ရွိသည္။

ဇမၺဴဒီပ ဥေဆာင္းက်မ္းပါ စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ပန္းမဝတီ ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကို ေျမာင္းျမနယ္၊ အေနာက္ ဘက္ကို ပုသိမ္ နယ္ဟု ျမန္မာမင္းအဆက္ဆက္တို႔ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ဆို သည္။ လပြတၱာည္ ပန္းမဝတီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ သက္ကယ္ ေသာင္၏ အေရွ႕ဘက္က်သျဖင့္ ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္ ကပင္လၽွင္ ေျမာင္းျမနယ္ထဲ၌ ပါဝင္ခဲ့ေပမည္။ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသၽွတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္ေသာအခါ လပြတၱာ႐ြာသည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ထဲ၌ အက်ဳံးဝင္၍ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္ထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ယခု သေဘၤာဆိပ္ ေနရာ၌ နယ္လွည့္ ၿမိဳ႕အုပ္တို႔ ႐ုံးထိုင္ရန္ ႐ုံးအေဆာက္အအုံကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ ေလႀကီးမိုးႀကီး လာေသာ အခါ ထို႐ုံးသည္ ၿပိဳလဲေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခုဗိုလ္တဲဟု ေခၚေသာ မင္းတဲကို ေနာက္ထပ္ေဆာက္သည္။ ေျမာင္းျမ နယ္ကို ပုသိမ္ခ႐ိုင္မွ ခြဲထုတ္၍ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ု ဖြဲ႕စည္းေသာ အခါ လပြတၱာ႐ြာသည္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕အပိုင္ ျဖစ္လာသည္။

၁၈၉၂-၉၃ ခုႏွစ္တြင္ လပြတၱာ႐ြာေျမကို စတင္သတ္မွတ္ သည္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲ အေထြ ေထြဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာအမွတ္ ၃၁၅ အရ လပြတၱာကို ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္မွ ခြဲထုတ္၍ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ဟု သတ္မွတ္ သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔စြဲ အေထြေထြ ဌာန အမိန္႔ေၾကာ္ျငာအမွတ္ ၁၂၇ အရ (ေနာင္ေသာအခါ သတိုးသီရိသုဓမၼဖာနီဗယ္ဟု တြင္ေသာ) ေျမာင္းျမအေရးပိုင္ မစၥတာေဂ်အက္(စ)ဖာနီဗယ္ လက္ထက္တြင္ လပြတၱာ႐ြာကို လပြတၱာၿမိဳ႕ဟု ေက်ညာသည္။ ၿမိဳ႕တည္စက လပြတၱာၿမိဳ႕၏ အက်ယ္အဝန္း ဝ.၉ စတုရန္းမိုင္ ရွိသည္။

၁၉၂၁ ခုႏွစ္၌ ေက်း႐ြာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ လပြတၱာေဈး၊ ေဆး႐ုံ၊ စာသင္ေက်ာင္းတို႔ကို ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေကာင္စီႏွင့္ ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႕တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္သည္၊ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ ယခု ရွိရင္းစြဲ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးကို ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးသည္။ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ တြင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ကန္ဘဲ့ၿမိဳ႕နယ္ကို ခြဲထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ဘဲ့ၿမိဳ႕နယ္ကို ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္း၍ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ထဲသို႔ ျပန္သြင္းသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လပြတၱာၿမိဳ႕ေျမကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ေသာအခါ အက်ယ္အဝန္းမွာ ဝ.၇၃ စတုရန္းမိုင္ ျဖစ္လာေလသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း နာဂစ္ ေၾကာင့္ အပ်က္အစီးမ်ားခဲ့ရၿပီး ပတ္၀န္းက်င္အနီးအနားမွ လူေပါင္း သိန္းခ်ီကာ ေသေၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၃မုိင္ရွိ လပြတၱာၿမဳိိ႕သစ္ကုိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

ယေန႔တြင္ေတာ့ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ မွစ၍ ၿမဳိ႕အျဖစ္တည္ခဲ့ေသာ လပြတၱာၿမဳိ႕၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တိတိ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

VIDEO – Ma Su Myat Mon မွ


ကုိးကား

“Myanmar: largest cities and towns and statistics of their population:calculation 2010″။ Archived from the original on 2012-09-19။ World Gazetteer
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ(၁၁)

Myanmar Wikpedia

Leave a Reply