ေမွာ္ဆန္တဲ့ အလွနဲ႔ ဥတၱရအလင္းတန္းတုိ႔ အေၾကာင္း

Posted on

Via :  Curiosity Science Magazine of Myanmar

ဥတၱရအလင္းတန္း(Northern Light) ဆိုသည္မွာ ညဉ့္ေကာင္းကင္ယံတြင္ လွပစြာ ျဖာထြက္ေသာ ေရာင္စံု အလင္းတန္းမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎အလင္းတန္းမ်ားကို Aurora အလင္းတန္းမ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုၾကေသးသည္။ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားသည္ လြန္စြာ ထူျခားဆန္းျပားသည္သာမက ေမွာ္ပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္ဟုပင္ ထင္မွတ္မွားေလာက္ေအာင္ လွပေပသည္။ သို့ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း၌ အျပင္ဘက္တြင္ ျမင္ေတြ့နိုင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ကမၻာေျမာက္ဘက္စြန္းနွင့္ ေတာင္ဘက္စြန္း ေဒသမ်ားတြင္သာ ျမင္ေတြ့ရေလ့ရွိေသာေျကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥတၱရအလင္းတန္း(Northen Light) ျဖစ္ေပၚလာပံု

အျကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ Aurora (သို့) Northern Lights ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ ေနမွ ထုတ္လွြတ္လိုက္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေဆာင္ အမႈန္ကေလးမ်ား ကမၻာေလထုထဲသို့ေရာက္ရွိလာျပီး ေလထုထဲမွ ေမာ္လီက်ူးမ်ားနွင့္ ပြတ္တိုက္မႈေျကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားနွင့္ ေနေျပာက္ျဖစ္စဉ္ (Sunspot activity) ဆက္နြယ္မႈကို ၁၈⁠၈၀ ခုနွစ္တြင္ စတင္ေလ့လာေတြ့ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိုးေက်းဇူးေျကာင့္ ေနမွ အီလက္ထရြန္နွင့္ ပရိုတြန္အမႈန္ေလးမ်ားသည္ Solar Wind ဟုေသာ ျဖစ္စဉ္ျဖင့္ ကမၻာေလထုထဲသို့ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိလာခဲ့ျကသည္။

ေန၏ မ်က္နွာျပင္ အပူခ်ိန္သည္ ၅၈၀ဝ ကယ္ဗင္ထိ ပူျပင္းျပီး ၎အပူခ်ိန္သည္ ဓာတ္ေငြ႔ေမာ္လီက်ူးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္မႈ အျကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ၍ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲျကသည္။ ေနသည္ မိမိဝင္ရိုးေပၚတြင္ လွည့္ပါတ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အီလက္ထရြန္နွင့္ ပရိုတြန္အမႈန္မ်ားသည္ ေနမွ လြတ္ကာ အာကာသသို့ လြင့္စင္သြားျကသည္။ ထိုျဖစ္စဉ္ကို Solar Wind ဟုေခၚျပီး အဆိုပါနည္းလမ္းျဖင့္ ကမၻာေလထုထဲသို့ လွ်ပ္စစ္ေဆာင္ အမႈန္မ်ား ေရာက္ရွိလာျကသည္။

သို့ေသာ္ အားျပင္းေသာ ကမၻာသံလိုက္စက္ကြင္းေျကာင့္ ၎လွ်ပ္စစ္ေဆာင္ အမႈန္မ်ားသည္ ကမၻာေျမေပၚသို့တိုက္ရိုက္ မက်ေရာက္နိုင္ပဲ သံလိုက္စက္ကြင္းအားအေပ်ာ့ဆံုးျဖစ္သည့္ ဝင္ရိုးစြန္းေဒသမ်ားသို့ လမ္းေျကာင္းေသြဖယ္သြားျကသည္။ ဝင္ရိုးစြန္းေဒသမ်ားသို့ ေရာက္ရွိေသာအခါ ကမၻာေပၚမွ ဓာတ္ေငြ့အမႈန္မ်ားနွင့္ ေနမွ လြင့္စင္လာေသာ လွ်ပ္စစ္ေဆာင္ အမႈန္မ်ား ပြတ္တိုက္မႈျဖစ္ျပီး Northern Lights ဟုေခၚေသာ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျကသည္။

Northern Lights ကို ကမၻာေတာင္ဘက္စြန္း နွင့္ ေျမာက္ဘက္စြန္းတြင္ ေတြ့နိုင္ျပီး ေျမာက္ဘက္စြန္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Northern Lights မ်ားကို ‘Aurora borealis’ ဟုေခၚျပီး ေတာင္ပိုင္းတြင္ ‘Aurora australis’ ဟုေခၚေဝၚျကသည္။ Aurora အလင္းတန္းမ်ားကို အေရာင္မ်ိုးစံုျဖင့္ ေတြ့ျမင္နိုင္ျပီး အစိမ္းနုေရာင္နွင့္ ပန္းေရာင္မ်ားမွာ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ အနီ၊ အဝါ၊ အစိမ္း၊ အျပာ နွင့္ မရမ္းေရာင္ မ်ားကိုလည္း ေတြ့ရတက္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေဆာင္ အမႈန္မ်ားနွင့္ ပြတ္တိုက္ေသာ ဓာတ္ေငြ့အမ်ိုးအစားေပၚမူတည္၍ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ား၏ အေရာင္သည္ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသည္။ ေတြ့ရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ဥတၱရအလင္းတန္းအေရာင္ျဖစ္သည့္ စိမ္းဝါေရာင္နု⁠နုသည္ ကမၻာေျမျပင္အထက္ မိုင္ ၆၀ တြင္ရွိေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေမာ္လီက်ူးမ်ား ပြတ္တိုက္မႈေျကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

အလြန္ေတြ့ရခဲေသာ အနီေရာင္ သီးသန့္ Aurora အလင္းတန္းမ်ားသည္ အျမင့္ေပ မိုင္ ၂၀ဝ ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႔မႈန္မ်ား ပြတ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။ နိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ အျပာနွင့္ ျကက္ေသြးအလင္းတန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အလင္းတန္းမ်ားသည္ ပံုစံမ်ိုးစံုျဖင့္ တည္ရွိနိုင္ျပီး အခ်ို့မွာ အကြက္ပံုစံ (သို့မဟုတ္) ျပန္႔က်ဲေနေသာ တိမ္တိုက္ပံုစံ၊ အခ်ို့မွာ တံခြန္ပံုစံ၊ စက္ဝန္းျပတ္ပံုစံ၊ လွိုင္းထလႈပ္ရွားေနေသာ ျပတင္းေပါက္ခန္းဆီး ပံုစံ အစရွိသျဖင့္ ပံုသ႑ာန္ အမ်ိုးမ်ိုးျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ခပ္မွိန္မွိန္ အေရာင္မ်ားျဖာထြက္ေလ့ရွိသည္။ ဥတၱရအလင္းတန္းျဖာထြက္မႈသည္ အျမင့္ေပ မိုင္ ၅၀ မွ မိုင္ ၄၀ဝ အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ား ၾကည့္ရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ေတာင္ဘက္စြန္းနွင့္ ေျမာက္ဘက္စြန္းေဒသမ်ားတြင္ အေတြ့ရမ်ားသည္။ ကမၻာအေနာက္ဘက္ျခမ္း ေတာင္ဘက္စြန္းတြင္ရွိေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ နယူးေအာ့လန္း(New Orleans) ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ့ရေသာ္လည္း ကမၻာအေရွ့ျခမ္း ေတာင္ဘက္စြန္းေဒသမ်ားတြင္မွာ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ေတြ့ျမင္နိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ျကည့္ရႈခံစားရန္ အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ားမွာ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ရွိ ကေနဒါနိုင္ငံ အေရွ့ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား(Yukon၊ Nunavut အစရွိေသာ ေဒသမ်ား) နွင့္ အလက္စကာျပည္နယ္(Alaska) အေနာက္ေျမာက္ဘက္တို့ျဖစ္ျကသည္။

ထို့ျပင္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ဂရင္းလန္ကြ်န္း(Greenland) နွင့္ အိုက္စလန္နိုင္ငံ(Iceland) ေတာင္ဘက္စြန္းေဒသမ်ား၊ ေနာ္ေဝးနိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းနွင့္ ဆိုက္ေဘးရီးယား(Siberia)၏ ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ေတြ့ျမင္နိုင္ေပသည္။ ကမၻာေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ Aurora အလင္းတန္းမ်ားသည္ အႏာၱတိကတိုက္ နွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္သာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာေျကာင့္ ျမင္ေတြ့ခဲလွသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို အလင္းေရာင္နည္းပါးေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ျကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ လူေနနည္းေသာ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ား ျကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္

Aurora ေရာင္စဉ္ျဖာထြက္မႈျဖစ္စဉ္သည္ ရာသီစက္ဝန္းကဲ့သို့ ထပ္ကာတလဲ⁠လဲျဖစ္ေနသည္ကို သုေတသီမ်ား ရွာေဖြေတြ့ရွိခဲ့ျကျပီး အခ်ိန္ ၁၁ နွစ္ျကာတိုင္း တစ္ျကိမ္ ေရာင္စဉ္ျဖာထြက္မႈ အထြဋ္အထိပ္သို့ ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ေနာက္ဆံုးေရာင္စဉ္ျဖာထြက္မႈ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဘက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းရာသီသည္ ေရာင္စဉ္တန္းမ်ားကို ျကည့္ရႈရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ ရာသီျဖစ္သည္။ ညတာရွည္ျပီး တိမ္ကင္းစင္ေသာညမ်ားသည္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားကို ျကည့္ရႈရန္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ဥတၱရအလင္းတန္း ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။

ဥတၱရာအလင္းတန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒ႑ာရီလာမ်ား

ကမၻာေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေတြ့ရေသာ အလင္းတန္း ‘Aurora borealis’ သည္ ‘ေျမာက္ဘက္ေဒသ၏ အရုဏ္ဦး’ ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ ေရာမတို့၏ ဒ႑ာရီလာ Aurora သည္ အရုဏ္ဦးနတ္သမီးတစ္ပါး ျဖစ္ေလသည္။ လူမ်ိုးစုအသီးသီးတြင္ ေရာင္စဉ္တန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ဒ႑ာရီမ်ားရွိျကသည္။ ေအဒီ ၁⁠၁၀ဝ မွ ၁၄၀ဝ ခန့္က ေရာင္စဉ္တန္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ စစ္ သို့မဟုတ္ အငတ္ေဘး၏ ေရွ့ေျပးနိမိတ္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ နယူးဇီလန္ကြ်န္းမွ Maori ဟုေခၚေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ အပါအဝင္ အခ်ို့ ဥေရာပတိုက္သားမ်ားသည္ ဥတၱရအလင္းတန္းမ်ားသည္ မီးရႉးမီးတိုင္ သို့မဟုတ္ မီးပံုပြဲမွ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေသာ အလင္းမ်ားဟုပင္ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ျကသည္။

Winconsin ေဒသရွိ Menominee အင္ဒီးယန္းမ်ိုးႏြယ္စုတို့ကမူ အလင္းတန္းမ်ားသည္ manbai’wok ဟုေခၚေသာ မုဆိုးနွင့္ တံငါသည္မ်ား၏ ဝိဉာဉ္မ်ား တည္ေနရာကို ညႊန္ျပသည္ဟု ယံုၾကည္ျကသည္။ အလာစကာေဒသရွိ Inuit လူမ်ိုးတို့ကလည္း အလင္းတန္းမ်ားသည္ ၎တို့ အမဲလိုက္ရာမွ ရရွိလာေသာ သားေကာင္မ်ား၏ ဝိဉာဉ္မ်ားဟု ယံုၾကည္ျကသည္။ Aurora ေရာင္စဉ္တန္းမ်ားသည္ ၎တို့လူမ်ိုးစု၏ စိတ္ဓါတ္ကို ေဖာ္ျကူးေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ မ်ိုးႏြယ္မ်ားလည္းရွိၾကေပသည္။

ေအာက္ကဗီဒီယုိကေတာ့ အုိက္စလန္မွာေတြ႔ရတဲ့ Northern LIghts ေတြပါ။

 Curiosity Science Magazine of Myanmar မွ

Leave a Reply