မႏၲေလး ရတနာပုံ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ျပအိုးျပာသာဒ္တံခါး ၁၂ ရပ္ အေၾကာင္း

Posted on

ေရးသားသူ – ကုိညီညီ

၁၂၂၁ခု၊ ကဆုန္လၦန္း ၁၃ရက္ေန႔ ၂ ခ်က္တီးေက်ာ္ ၁၄ရက္၊ တနဂၤေနြေန႔သို႔အ၀င္ ၂နာရီ၊ ၃ပါဒ္၊ ၅ဗီဇနာ၊ တစ္ျပန္ခရာျပည့္ခ်ိန္တြင္ ရတနာပံုၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏ၿမိဳ႕ေထာင့္ ၄ ေထာင့္တြင္ အခ်ိန္ ၁၂၀ ၀င္အတြင္းအျပင္ စဥ့္သုတ္ထားေသာ စဥ့္အိုး ၄ လံုးအတြင္နွမ္းႀကီးဆီ အခ်ိန္၄၀၊ နွမ္းလ်ွင္ဆီအခ်ိန္၄၀၊ မုန္ညႇင္းဆီ၄၀ထည့္၍ ၿမဲျမန္ခိုင္ခံစြာဖံု၍ျမႇုပ္နံွသည္။

ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအပါအ၀င္ သတၲဌာနမ်ားကိုအုတ္စီခင္းျခင္းနွင့္ ၿမိဳ႕တံခါး ၁၂ ရပ္ယြန္းဆက္ေျပတန္ေဆာင္း ျပသာဒ္တိုင္မ်ားစိုက္ထူခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်က္နွာ ၄ ဘက္၌ျပသာဒ္ဘံု ၇ ဆင့္ပါေသာဓာတ္တံခါး ၄ ရပ္၊ျပသာဒ္ဘံု၅ ဆင့္ပါေသာမိတ္တံခါ ၈ ရပ္ေပါင္း တံခါး ၁၂ ရပ္ရိွေပသည္။

ၿမိဳ႕ရိုးေထာင့္ ၄ ေထာင့္တြင္ေထာင့္ျပႀကီး၄ခုနွင့္ျပငယ္ေပါင္း၃၂ခုရိွေပသည္။ ၎ျပအိုးမ်ားျပသာဒ္ဘံု ၅ ဆင့္နွင့္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးတစ္မ်က္နွာလ်ွင္တံခါး ၃ ရပ္ရိွ၍ အလယ္တံခါကိုဓာတ္တံခါး၊ ၀ဲဘက္နွင့္ ယာဘက္ရိွတံခါးမ်ားကိုမိတ္တံခါးဟုေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္သည္။

၁။ လြန္ကဲတံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေရွ႕မ်က္ႏွာေျမာက္ဘက္တံခါးကို ၀န္ေထာက္ပုပၸားၿမိဳ႕စား မဟာမင္းလွမင္းထင္ေက်ာ္ႀကီးၾကပ္၍ ဘုန္းတန္ခိုး လြန္လြန္ကဲကဲႀကီးက်ယ္မည္ဟူေသာ နိမိတ္နွင့္ လြန္ကဲတံခါး ဟုအမည္ေပးခဲ့ပါသည္။

၂။ ဦးထိပ္တံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေရွ႕မ်က္နွာအလယ္တံခါးကို မေကြးၿမိဳ႕စား၀န္ႀကီးသတိုးမင္းႀကီး မဟာမင္းလွသီဟသူႀကီးၾကပ္၍ ၿမိဳ႕ဦးၿမိဳ႕ထိပ္ဟူေသာတည္ေနရာကိုအစြဲျပဳ၍ ဦးထိပ္တံခါး ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။

၃။ ေသာင္းညြတ္တံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေရွ႕မ်က္နွာေတာင္ဘက္ တံခါးကို ၀န္ေထာက္ခန္းပတ္ၿမိဳ႕စားမဟာမင္းလွသီဟသူႀကီးၾကပ္၍ ဇမၺဴဒီပါယူဇနာတေသာင္းလံုးၫႊတ္ရုံး ဦးခိုက္ရမည့္နိမိတ္နွင့္ ေသာင္းၫႊတ္တံခါး ဟုအမည္ေပးေလသည္။

၄။ က်ြန္းလံုးယူတံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေတာင္ဘက္မ်က္နွာ အေရွ႔ဘက္တံခါးကို ၀န္ေထာက္ေဖာင္၀န္ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕စား မဟာမင္းထင္သီဟသူကႀကီးၾကပ္၍ ဇမၺဴဒီပါတစ္က်ြန္းလံုးကို သိမ္းယူမည့္နိမိတ္နွင့္ က်ြန္းလံုးယူတံခါး ဟုအမည္ေပးေလသည္။ ယခုအရပ္ေခၚ မဂၤလာတံခါးျဖစ္သည္။

၅။ ေက်ာ္မိုးတံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေတာင္မ်က္နွာအလယ္တံခါးကို ေလာင္းရွည္ၿမိဳ႕စားအတြင္း၀န္မင္းႀကီး မဟာစည္သူႀကီးၾကပ္၍ ဘုန္းတန္ခိုးလႊမ္းမိုးမည္ဟူေသာနိမိတ္နွင့္ ေက်ာ္မိုးတံခါး ဟု အမည္ေပးေလသည္။

၆။ ရန္ႏွင္တံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေတာင္ဘက္မ်က္နွာအေနာက္ဘက္တံခါးကို ဗန္ေမာ္အတြင္း၀န္မင္းႀကီ းမဟာမင္းလွစည္သူႀကီးၾကပ္၍ ရန္အေပါင္းကိုနိွမ္နင္းမည္ဟူေသာနိမိတ္နွင့္ ရန္နွင္တံခါး ဟုအမည္ေပးသည္။

၇။ ေၾကးမုံတံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေနာက္မ်က္ႏွာ ေတာင္ဘက္တံခါးကို သစ္ေတာ၀န္ မင္းေက်ာ္မင္းလွစည္သူႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။ ၎တံခါးသည္ ေသေသာသူကို ထုတ္ေဆာင္ရာ အမဂၤလာတံခါးျဖစ္၍ မရဏႆတိကမၼဌာန္းကို မွန္ေၾကးမံုျပင္ကဲ့သို႔အာရုံျပဳနိုင္ရန္ ေၾကးမုံတံခါး ဟုအမည္ေပးေလသည္။ အရပ္ေခၚ အာဠ၀ီတံခါး ျဖစ္ေပသည္။

၈။ စည္ရွည္တံခါး
အမရပူရၿမိဳ႕ရိွတံခါးကို အစြဲျပဳ၍ ေရွ႕ကပင္ မႏၲေလးသူ မႏၲေလးသားမ်ားေခၚေ၀ၚၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေနာက္မ်က္နွာအလယ္ တံခါးကိုျမေတာင္ၿမိဳ႕စားေသနတ္၀န္ၾက္ီး သတိုးမင္းႀကီးမဟာမင္းလွေက်ာ္သူ
ႀကီးၾကပ္၍ ေ႐ႊၿမိဳ႕ေ႐ႊနန္းဥဒါန္းေခၚတြင္ အစဥ္အရွည္တည္တံ့အံ့ေသာနိမိတ္နွင့္ စည္ရွည္တံခါး ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ ေနာင္အခါ ၎တံခါးထိပ္ကို ကစ္ခ်င္ စားေသာက္ဆိုင္တိုက္ႀကီးတြင္ ဖဆပလေခတ္ကမတၱရာၿမိဳ႕နယ္ပါလီ
မန္အမတ္စက္ရွင္တရားသူႀကီးေနထိုင္သည္ကိုအစြဲျပဳ၍ စက္ရွင္တံခါး ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။

၉။ ထင္ရွားတံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေနာက္မ်က္ႏွာေျမာက္ဘက္တံခါးကိုအတြင္း၀န္ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕စားမင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္ေက်ာ္ႀကီးၾကပ္၍ ေက်ာ္ေစာ္ထင္ရွားမည္ဟူေသာ နိမိတ္ႏွင့္ ထင္ရွားတံခါး ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။

၁၀။ စည္သာတံခါး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာအေနာက္ဘက္တံခါးကို ပင္းတလဲၿမိဳ႕၊ ပုဂံၿမိဳ႕၀န္မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္ႀကီးၾကပ္၍ စည္ပင္သာယာမည္ဟူေသာနိမိတ္နွင့္ စည္သာတံခါး ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။

၁၁။ ေလးသိန္းတံခါး 
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာအလယ္တံခါးကို ပုခန္းႀကီးၿမိဳ႕စား၀န္ႀကီး သတိုးမင္းႀကီးမဟာမင္းလွစည္သူႀကီးၾကပ္၍ အၿမိတၲဓာတ္တံခါးကို ၀ံေသဟူေသာဓာတ္နန္းအရ ေလးသိန္းတံခါး ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။

၁၂။ မန္းဦးတံခါး 
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေျမာက္ဘက္မ်က္နွာအေရွ႕ဘက္တံခါးကို ကင္း၀န္မဟာမင္းလွေဇယ်သူႀကီးၾကပ္၍ မႏၲေလးေတာင္ဦးေတာင္ေျခကို အစြဲျပဳ၍ မန္းဦးတံခါး ဟု အမည္ေပးခဲ့ေလသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေရွ႕မ်က္နွာဦးထိပ္တံခါး (သူရဇၨဓာတ္တံခါ)၏ အျပင္လက္ယာဘက္တြင္ ငေတာင္ျမင့္နတ္ဘီလူး ရုပ္ထုကို၎၊
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေတာင္မ်က္နွာ ေက်ာ္မိုးတံခါး(ေကာလီဓာတ္တံခါး)၏ အျပင္လက္ယာဘက္တြင္ ေကာလီနတ္ဘီလူး ရုပ္ထုကို၎၊
ၿမိဳ႕ေတာ္၏အေနာက္မ်က္နွာ စည္ရွည္တံခါး(ပါပဓာတ္တံခါး)အျပင္လက္ယာဘက္တြင္ ေတာင္က်ဥ္နတ္ဘီလူး ရုပ္ထုကို၎၊
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေျမာက္မ်က္နွာ ေလးသိန္းတံခါး(အၿမိတၲတံခါး)အျပင္လက္ယာဘက္တြင္ ေတာင္ျပဳန္းနတ္ဘီလူး ရုပ္ထုတို႔ကို အုတ္ဂူငယ္နွင့္ သြင္း၍ထားခဲ့သည္။ ၎ဓာတ္တံခါးမ်ားတြင္ ဓာတ္စည္းမ်ားလည္း ရိွခဲ့ေပသည္။

အေရွ႕မ်က္နွာဦးထိပ္တံခါးတြင္ က်ြန္းသားစည္ေတာ္ ကို၎၊ ေတာင္မ်က္နွာေက်ာ္မိုးတံခါးတြင္ ေပါက္သားစည္ေတာ္ ကို၎၊ အေနာက္မ်က္နွာစည္ရွည္တံခါးတြင္ သစ္မဥၥဴသား စည္ေတာ္ ကို၎၊ ေျမာက္မ်က္နွာေလးသိန္းတံခါးတြင္ သရက္သားစည္ေတာ္ ကို၎ယခင္ကခ်ိတ္ဆြးထားေလသည္။

ကုိညီညီ

Leave a Reply