ရုရွားရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ရင္ျပင္နီ နဲ႔ ကရမ္မလင္

Posted on

ေရးသားသူ – Academy Page

ေမာ္စကိုၿမိဳ ့၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ Landmarks ေနရာၿဖစ္သည္ ။ Kremlin မွာ ေမာ္စကိုၿမိဳ ့လယ္မွ ၾတိဂံပံုသ႑ာန္ တံတိုင္းမ်ားကာရံထားသည့္ ေနရာၿဖစ္ကာ အနီးတြင္ ေမာ္စကိုၿမစ္ရွိသည္ ။ ရင္ျပင္နီဆုိသည္မွာ Kremlin အေရွ ့ဖက္နံရံ အနီးရွိ လူသြား ကြင္းၿပင္က်ယ္ ၿဖစ္ သည္ ။

ကရမ္မလင္

ရုရွားတို႔သည္ ေအဒီ ၁၁၅၆ – ခုႏွစ္အခ်ိန္က မြန္ဂိုမ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ကရမ္မလင္(Kremlin) ခံတပ္စခန္းအား စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္က မြန္ဂိုမ်ားသည္ Kremlin အား အၾကိမ္မ်ားစြာ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူခဲ့ၾကသည္ ။

ထို Kremlin ေဒသသည္ ၁၉၁၇ခုႏွစ္ ရုရွားေတာ္လွန္ေရးမတိုင္မွီအခ်ိန္အထိ ဇာဘုရင္မ်ားမွ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယခင္ဆိုဗီယက္ၿပည္ေထာင္စု အခ်ိန္မွစ၍ ရုရွားနိင္ငံအစိုးရ၏ နိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရံုး ၊ ဌာနမ်ား တည္ရွိရာေနရာၿဖစ္လာခဲ့သည္ ။

ယေန႔ Kremlin ထဲရွိ အစိုးရရံုးစိုက္ရာေနရာမ်ား ၊ Kremlin နန္းေတာ္ ႏွင့္ ရုရွားတို ့ကိုးကြယ္သည့္ Orthodox ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းသည္ ေအဒီ ၁၅ -ရာစုအခ်ိန္က တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားၿဖစ္သည္ ။

ထိုအထဲတြင္ ၁၉ -ရာစုအခ်ိန္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Armory နန္းေတာ္ ၿပတိုက္ ၊ Great Kremlin နန္းေတာ္စသည့္ ဗိသုကာ လက္ရာေၿမာက္အေဆာက္အဦးမ်ား ၊ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးေခါင္းေလာင္းႀကီး Tsar ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦး မ်ားလည္းရွိသည္ ။ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ ေရွ႕ေခတ္ စာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျပတုိက္မ်ား ၊ ပန္းၿခံမ်ားလည္းရွိသည္။ ကရမ္မလင္ကုိ ရုရွား၏ အသည္းႏွလုံး (The Heart of Russia) ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည္။

ရင္ျပင္နီ

ရင္ျပင္နီ ဆုိသည္မွာ ေရွးေခတ္ရုရွားဘာသာစကားအရ (လွပေသာ) ဟူေသာစကားလုံးသည္ red (နီေသာ) စကားလုံးမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္၍ ရင္ျပင္နီကုိ သာယာလွပသည့္ရင္ျပင္ႀကီးဟုလည္း ၁၇ ရာစုအလယ္ပိုင္းအထိ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

တခ်ိန္က ရန္သူမ်ား၏ တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ခံရၿပီး မၾကာခဏ မီးေလာင္ေလ့ရွိသျဖင့္ မီးေလာင္ျပင္ဟုလည္း ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ အျပစ္သားမ်ားကို ကြပ္မ်က္သည့္ေနရာျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ေသြးေခ်ာင္းလြင္ျပင္ ဟုလည္း ေခၚခဲ့ၾကျပန္သည္။

အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ဧရိယာစတုရန္းမီတာ ၇၃၀၀၀ အထိရွိသည့္ ကြင္းၿပင္ၿဖစ္သည္။ ထို Red Square ေနရာတြင္ ၁၅ရာစုအခ်ိန္က တည္ေဆာက္ထားသည့္ Cathedral of Saint Basil အေဆာက္အဦး ႏွင့္ ၁၉ -ရာစုအခ်ိန္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ State Historical Museum တို႔သည္ ထင္ရွားသည့္ ကမာၻေက်ာ္အေဆာက္အဦးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္ ။

Cathedral of Saint Basil ဘုရားေက်ာင္းအား စစ္ေအာင္ႏုိင္ၿခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနၿဖင့္ ရုရွားဇာဘုရင္ Ivan IV Vasilyevich မွ ၁၅၅၅ – ခုႏွစ္ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း-၁၀၀ ေက်ာ္အႀကာ ၁၆၇၉ – ခုႏွစ္ တြင္မွၿပီးစီးခဲ့သည္ ။ ၁၈၁၂- ခုႏွစ္ တြင္နပိုလီယံ ႏွင့္ စစ္ပြဲ၌ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ( ၁၈၃၉ – ၁၈၄၅ ) ခုႏွစ္ အတြင္းၿပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ။အေဆာက္အဦးတြင္ အမိုးလံုးအခၽြန္ – ၁၀ ခု ပါ၀င္သည္ ။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက စစ္အင္အားျပအခမ္းအနား ၊ ဂ်ာမနီအားေအာင္ႏုိင္ျခင္း စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ရုရွားအာကာသယဥ္မွဴး ယူရီဂါဂါရင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည့္ သမုိင္း၀င္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။  ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ရင္ျပင္နီ ေနရာသည္ အမ်ားၿပည္သူအနားယူအပန္းေၿဖသည့္ေနရာၿဖစ္ၿပီး ၊ တခါတရံ ရုရွားအစိုးရမွအခမ္းအနား က်င္းပေလ့ရွိသည့္ေနရာၿဖစ္သည္ ။

Academy Page

Leave a Reply