မႀကီးႀကီးလမ္း ပုိင္ရွင္ သူေဌးမႀကီး “မႀကီးႀကီး”

Posted on

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ မႀကီးႀကီးလမ္းဟု ေခၚေသာ အထင္ကရလမ္းမႀကီး တစ္လမ္းတည္ရွိပါသည္။ မႀကီးႀကီးလမ္းသည္ ျပည္လမ္းႏွင့္ ရွမ္းလမ္းကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ လမ္းမႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ မႀကီးႀကီးလမ္းဟု ဂုဏ္ျပဳမွည့္ေခၚခံခဲ့ရျခင္းမွာ မိမိပိုင္ေျမမ်ားထဲမွ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေျမလွူဒါန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မႀကီးႀကီးသည္ မိဘဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္ကပင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

မိဘေဆြမ်ိဳး

၁၈၇၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဦးရိုး၊ ေဒၚေရႊသီး တို႔မွ ဖြားျမင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ ဦးႂကြယ္ဟိုးလမ္း ဟု ဂုဏ္ျပဳေခၚခံရသူ သကၤန္းပရိကၡရာ တိုက္ပိုင္ရွင္ ဦးႂကြယ္ဟိုး ႏွင့္ ေဒၚစုံ တို႔မွာ မႀကီးႀကီး၏ ဘိုးဘြားမ်ား ျဖစ္သည္။

ပိုင္ေျမမ်ား

ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမဧက ၄၀ ခန႔္ပင္ရွိသည္။ မုန႔္လုပ္ေဆာင္းကုန္း၊ ေဝဠဳဝန္၊ စိန႔္ေမရီေက်ာင္း၊ ျပည္ေတာ္သာ တိုက္ခန္း၊ ကမာရြတ္ အထိ ပိုင္ဆိုင္သည္။ ေျမယာ အမ်ားအျပား ပိုင္ဆိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လွူဒါန္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ကို ၁၀ ဧက လွူဒါန္းဖူးေသာ္လည္း ေစတီေတာ္ ႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ အတြက္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ဟံသာဝတီ ဘူတာ ဘက္တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ ေက်ာင္းနဲ႔အၿပိဳင္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လွူဒါန္းၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလုိ ကုိယ္တုိင္စာသင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သံပုံခ်ဳိင့္ဟုေခၚသည့္ ေရႊတိဂုံေျခရင္းမွ ေျမကုိ ၀ယ္ယူကာ သိဂုၤတရပန္းၿခံကုိ ျဖစ္လာေစခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ယခုျပည္လမ္းနဲ႔တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေထာင့္တြင္ရွိသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကိုစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ရာေနရာသည္လည္း မႀကီးႀကီးပုိင္ဆုိင္သည့္ေျမျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္၀ယ္ယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဝနိဂုံး

ဦးၾကာညြန႔္ ႏွင့္ လက္ဆက္ကာ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဆာေမာင္ႀကီး ကေတာ္ ျဖစ္လာၿပီး ေလဒီေမာင္ႀကီး ဟု ထင္ရွားသူ ေဒၚဧရီ ႏွင့္ ေဒၚထားတင္ တို႔ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေဒၚႀကီးႀကီးသည္ အသက္ (၈၂)ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၅၂-ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

သမီး ေဒၚဧရီႏွင့္ ခင္ပြန္း ဆာေမာင္ႀကီးတို႔မွ ေဒၚခင္ေဆြေအး၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ေဒၚခင္ေဆြတင့္၊ ေဒၚခင္ေဆြစစ္တို႔ကို ဖြားျမင္ခဲ့ပါသည္။သမီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚခင္ေဆြေအးသည္ ဦးသန္းတင္ႏွင့္၎၊ ေဒၚခင္ေဆြတင့္သည္ ေဒါက္တာၾကည္ေပါႏွင့္၎၊ ေဒၚခင္ေဆြစစ္သည္ ေဆးတပ္မွူးႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္ထြန္းႏွင့္၎ လက္ထပ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုးကား

တင္နိုင္တိုး – ကိုလိုနီေခတ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား
Myanmar Wikipedia

Leave a Reply