အေရာင္မ်ဳိးစုံနဲ႔ ကိုလံဘီယာက သက္တန္႔ျမစ္

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ပုံေဆာင္ခဲ ခ်န္နယ္ဟု ေခၚဆိုသည့္ ျမစ္တစ္စင္းသည္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၊ မီတာျပည္နယ္၊ Serrania de la Macarena ေတာင္ေၾကာတြင္ တည္ရွိသည္။ ယင္းျမစ္သည္ ဂြာယာဘာျမစ္၏ လက္တက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ငါးေရာင္ျခယ္ျမစ္၊ သက္ တန္႕ေရာင္ျမစ္ဟု ေခၚဆိုၾကၿပီး ျမစ္မွ ထြက္ေပၚေနသည့္ လွပေသာ အေရာင္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့အလွဆုံးျမစ္တစ္စင္းအျဖစ္ ထင္ရွား လ်က္ရွိသည္။

သက္တန္႔ျမစ္၏ ေအာက္ၾကမ္းျပင္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လအေစာပိုင္းမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ အ၀ါ၊အစိမ္း၊အျပာ၊အနက္ႏွင့္အနီ ေရာင္မ်ာယွက္သန္းေနကာ အနီေရာင္ကို အမ်ားဆုံးျမင္ၾကရသည္။ သက္တန္႕ျမစ္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေရာင္ မ်ားသည္ ျမင္ေတြ႕ရသူတိုင္းအတြက္ သက္တန္႕တစ္စင္းကို ေရေအာက္တြင္ ျမင္ေနရသကဲ့သို႕ ခံစားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ဘူမိ အေနအထား

သလင္းေက်ာက္ေတာင္မ်ားသည္ သက္တန္႔ျမစ္တည္ရွိရာ Serrania de la Macarena ေတာင္ေၾကာမ်ား၏ ျပင္ညီ ေျမမ်က္ႏွာျပင္၌ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၁ ဒသမ ၂ သန္း တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာက္ေတာင္မ်ားသည္ အေနာက္ ဘက္သို႕ ျပန္႕ကားထြက္ေနကာ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံအထိ ေရာက္ရွိသည္။ ဂီယာနာႏွင့္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတို႕သည္ ေရွးအက်ဆုံး ယင္း ေက်ာက္ေတာင္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

သက္တန္႔ျမစ္သည္ လ်င္ျမန္စြာစီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္တစ္စင္းျဖစ္ကာ ျမစ္ေၾကာင္းတြင္ ေရတံခြန္မ်ားလည္းရွိသည္။ သလင္းေက်ာက္ေတာင္မ်ားမွ မာေက်ာသည့္ ေက်ာက္မ်ား၊ေက်ာက္စရစ္မ်ားေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာ စက္၀ိုင္းပုံက်င္းငယ္မ်ားသည္ သက္ တန္႕ျမစ္ၾကမ္းျပင္တြင္ မႀကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ မာေက်ာေသာ သလင္းေက်ာက္ အစအနမ်ားသည္ ျမစ္အတြင္း သို႕က် ေရာက္ကာ ျမစ္ႀကမ္းျပင္ရွိ ကြဲေၾကာင္းမ်ားအႀကားသို႕၀င္ေရာက္မိသည္ႏွင့္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းအတိုင္း လည္ပတ္သြားၾကၿပီး ျမစ္ ေအာက္ရွိ က်င္းေပါက္နံရံမ်ားကို ေကြးသြားေစကာ က်င္း၏ အတိုင္းအတာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႕ႀကီးမားလာေစသည္။

ဤသို႕ျဖင့္ ေက်ာက္ေတာင္မွ ေက်ာက္မ်ား ျမစ္အတြင္းသို႕ ပဲ့က်တိုင္း ျမစ္ႀကမ္းျပင္တြင္ အ၀ိုင္းေပါက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ျမစ္ႀကမ္းျပင္တြင္ ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ ေရေမွာ္ပင္မ်ားသည္ ယင္းအေပါက္မ်ားအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ ေနရာယူကာ ရွင္သန္ၾကသျဖင့္ ေရေမွာ္ပင္မ်ားသည္ ျမစ္ႀကမ္းျပင္တြင္ အမ်ားအျပားျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယင္းအပင္မ်ားမွ အေရာင္မ်ားထြက္လာခ်ိန္တြင္ ျမစ္ျပင္သည္ သက္တန္႕တစ္ခု လဲေလ်ာင္းေနသကဲ့သို႕ ေရာင္စုံမ်ားသည္ ျမစ္အတြင္းမွ ထြက္ေပၚလာေလ့ရွိေပသည္။

Serrania de la Macarena သည္ ကိုလံဘီယာေဒသရွိ ႀကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ ေဂဟစနစ္ နယ္ေျမ သုံးခုျဖစ္သည့္ အန္ဒီး စ္၊ အေရွ႕ပိုင္း လီယာႏိုႏွင့္ အေမဇုန္ မုတ္သုန္သစ္ေတာတို႕ ထိစပ္ေနသည့္ ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ ယင္းေဂဟစနစ္ ေဒသမ်ားတြင္ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲသက္ရွိမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ား ေပါက္ဖြားရွင္သန္ေနၾကသည္။အပင္ႏွင့္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ားသည္ မာေက်ာေသာ ေက်ာက္ သားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကရသည္။ အပင္မ်ားသည္ သက္ရွိမ်ား မွီခိုရန္ အစာအာဟာရ နည္း ပါး သည့္ ေက်ာက္ေတာင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အသက္ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ရန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိခဲ့ၾကသည္။

ဇီ၀ရွင္သန္မႈကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဧရိယာသည္ မုတ္သုန္သစ္ေတာ၏ အပူ၊အေႏြးႏွင့္အေအးဓာတ္တို႕ျဖစ္သည္။ သက္ တန္႕ ျမစ္ရွိရာ နယ္ေျမတြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳး ၄၂၀ ၊ကုန္းေန ေရေန သတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ၁၀မ်ိဳး၊ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဳးစိတ္ ၄၃ မ်ိဳး၊ႏို႕ တိုက္သတၱ၀ါ မ်ိဳးစိတ္ ၆၉ မ်ိဳးတို႕ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကသည္။သို႕ေသာ္ သက္တန္႔ျမစ္အတြင္း၌ မည္သည့္ ေရသတၱ၀ါမွ ရွင္သန္ ေနထိုင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါေခ်။

သက္တန္႔ျမစ္ ၏ ေရေမွာ္ပင္မ်ား

သက္တန္႔ျမစ္အတြငး္ ေရေပါက္ပင္မ်ားသာ ေပါက္ေရာက္ရွင္သန္ေနၿပီး ျမစ္ေရျပင္သည္ ေသးငယ္ေသာ အမႈန္ အမႊားမ်ား ႏွင့္ သက္ရွိမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ မည္သည့္ အရာမွ မရွိသည့္အတြက္ ဖန္သားကဲ့သို႕အလြန္ ႀကည္လင္ေနသည္။ သက္တန္႔ျမစ္၏ အေရာင္အဆင္းကို ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ အနီေရာင္သာျမင္ၾကရၿပီး ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ ျမစ္ၾကမ္းျပင္သည္ အ၀ါေရာင္ႏွင့္ေရာင္စုံမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေလ့ရွိသည္။

ယင္းအေရာင္မ်ားသည္ ျမစ္အတြင္း အမ်ားအျပားေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ Macarenia clavígera အပင္မ်ိဳး စိတ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ယင္းအပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ေဒသ ျမစ္ေခ်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ကာ အပင္မ်ားသည္ အရွိန္ ျဖင့္စီးဆင္းေန သည့္ သက္ တန္႕ျမစ္၏ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ႀကမ္းျပင္ရွိ ေက်ာက္ေပါက္မ်ားတြင္ ၿမဲၿမံစြာ စြဲကပ္ေနသျဖင့္ ေရစီးတြင္ေမ်ာပါသြားျခင္း မရွိ ေခ်။ေရျပင္က အၿမဲ ႀကည္လင္ေနသျဖင့္ သက္တန္႔ျမစ္ကို သာမာန္အခ်ိန္တြင္ အနီေရာင္ျမင္ေနရျခင္းမွာ ယင္းအပင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

သက္တန္႔ျမစ္သို႔

သက္တန္႔ျမစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ လာမာကာရီနာသို႕ ဦးစြာ သြားေရာက္ၾကရသည္။ Villavicencio မွ ေန႕စဥ္ထြက္ေလ့ရွိ သည့္ DC 3 ကုန္တင္ ေလယာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘိုဂိုတာၿမိဳ႕မွ တနလၤာ၊အဂၤါႏွင့္စေနေန႕ မ်ားတြင္ေျပးဆြဲေသာ တိုက္ရိုက္ေလ ယာဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း လာမာကာရီနာသို႕ ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကၿပီး ခရီးသြားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လမွ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္း အထိ လာေရာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ သက္တန္႕ျမစ္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ရန္ေနရာမ်ား ျပဳလုပ္မထားပါေခ်။

သက္တန္႕ေရာင္ျမစ္သည္ ေ၀းလံေခါင္းပါး၍ လူသူ အေရာက္အေပါက္နည္းပါးၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း မေရာက္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ သက္တန္႕ျမစ္သို႕ သြားေရာက္ရန္ ဘိုဂိုတာ ၿမိဳ႕မွ ဗီလာဗီစန္စီယိုသို႕ သုံးနာရီႀကာ ေလယာဥ္စီးၿပီးေနာက္ လာကာရန္နာ တြင္ ေန႕လည္စာစားၾကရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရြာအျပင္ဘက္ ႏွစ္ကီလိုမီတာေ၀းသည့္ စခန္းခ် တဲမ်ားတြင္ စားသုံးၾကသည္။ သက္တန္႕ျမစ္အနီးတြင္ ဂြာရာဘာရို ျမစ္ရွိေနၿပီး ထိုျဖစ္သို႕လည္းသြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ၾကသည္။ လာကာရန္နာရြာရွိ ရႈေမွ်ာ္ ခင္းႀကည့္သည့္ ေနရာမွ ၀န္းက်င္အလွအပမ်ားကို ႀကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး ကမ္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ားကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္ သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို မျပဳလုပ္မိေစရန္ တားျမစ္ထားသည္။

သက္တန္႔ျမစ္သို႕ သြားေရာက္ရန္ ဂြာရာဘာရိုျမစ္အတြင္း ၁၅ မိနစ္ခန္႕ ေလွစီးၿပီး ကားျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ ခရီးဆက္ၾကရသည္။ ကားလမ္းဆုံးသည့္ ေနရာမွ သက္တန္႕ျမစ္သို႕ တစ္ကီလိုမီတာခြဲ ခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္ၾကရသည္။သက္တန္႕ျမစ္ကမ္းမ်ားသို႕ ေျခ လ်င္ တက္ျခင္း၊ျမစ္၏အျခားေနရာမ်ားသို႕ သြားေရာက္ျခင္း၊ေရတံခြန္မ်ားကိုႀကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ေရကူးျခင္းတို႕အတြက္ အခ်ိန္ ၅ နာရီမွ ၇ နာရွိအထိ အခ်ိန္ေပးရေလ့ရွိသည္။

ကိုလံဘီယာ အစိုးရသည္ ခရီးသည္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္၊၊ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သက္တန္႔ျမစ္သို႕ ခရီးသည္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းကို ႏွစ္ ကာလ အတန္ႀကာ ပိတ္ပင္ ထားခဲ့ၿပီး သက္တန္႔ျမစ္သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ ယခုအခါတြင္ ကိုလံဘီယာ ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားက သက္တန္႕ျမစ္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ သက္ တန္႕ျမစ္သည္ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္း ကမၻာအႏွံ႕ထင္ရွား လာခဲ့သည္။ သို႕တိုင္ေအာင္ သက္တန္႕ျမစ္တြင္ ေရာင္စုံမ်ား မထြက္ေပၚသည့္ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာမွ ဇြန္လအထိ ကာလအတြင္း ျမစ္ႀကည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ပိတ္ထားေလ့ရွိသည္။

သက္တန္႔ျမစ္သည္ အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္သာမာန္ျမစ္တစ္စင္းႏွင့္ကြဲျပားထူးျခားမႈမရွိဘဲ ျမစ္ႀကမ္းျပင္ေက်ာက္သား မ်ားရွိ ေရေမွာ္ႏွင့္ေရညွိမ်ား ကိုေအးျမ ႀကည္လင္ေနသည့္ ေရျပင္ကိုေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္ၾကသည္။သို႕ေသာ္ ယင္းေရေမွာ္ပင္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ တို ေတာင္းသည့္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္လာေလ့ရွိလာကာ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ သက္တန္႔ျမစ္သည္ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲသြား ေလ့ရွိသည္။ေရေမွာ္ပင္မ်ားမွ အေရာင္မ်ား၏ ေပါက္ကြဲမႈသည္ စုံလင္ေသာ ေဆးေရာင္မ်ား ပြင့္အန္ထြက္လာ သကဲ့သို႕ ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

မိုးေႏွာင္းကာလႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ကာလမ်ားအႀကားတြင္ သက္တန္႔ျမစ္၏ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ နိမ့္က်လာခဲ့ၿပီး ေရ ေအာက္ရွိ ေရေမွာ္ပင္မ်ားကို ေနေရာင္ျခည္ ႏွင့္ အေႏြးဓာတ္မ်ား အျပည့္အ၀ရေစသည္။ ေနေရာင္ျခည္က ေရေအာက္ရွိ ယင္းေရေမွာ္ပင္ မ်ားကိုလ်င္ျမန္စြာဖူးပြင့္ေ၀ဆာေစၿပီး ထူးျခားေသာ အနီေရာင္မ်ားအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲသြားေစသည္။ ေရေမွာ္ ပင္မ်ားသည္ ေရ ေအာက္ႀကမ္းျပင္ တစ္ေလ်ာက္ အတန္းလိုက္ေပါက္ေရာက္ေနၾကသျဖင့္ အ၀ါႏွင့္အစိမ္းေရာင္ျမစ္ႀကမ္းျပင္၊အျပာ ေရာင္ေရျပင္ႏွင့္ေပါင္းစပ္လ်က္ အေရာင္အရိပ္မ်ား ေရာယွက္ကာ အလြန္လွေပေသာ ေရာင္စဥ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ယင္း ကာလသည္ ဇူလိုင္လမွ ႏို၀င္ဘာလအထိသာ ႀကာျမင့္ေလ့ရွိေပသည္။ျမစ္ေရျပင္ျပန္လည္ ျမင့္တက္ေနလာသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သက္တန္႕ ျမစ္သည္ သာမာန္ျမစ္တစ္စင္း ျပန္ျဖစ္သြားသည္။ သက္တန္႕ျမစ္သည္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ခ်ိန္တြင္ အဓိက အေရာင္ငါးေရာင္ျဖင့္ အလွဆင္ထားသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အလွပဆုံးျမစ္တစ္စင္းျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္

သက္တန္႔ျမစ္သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးတြင္ လာမာကာရီနာ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သို႕လည္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္ၾက သည္။ ယင္းေနရာတြင္ သဘာ၀အလွမ်ားကို ခရီးသြားမ်ား ခံစားႏိုင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ လာမာကာရီနာၿမိဳ႕မွ ရွစ္မိုင္ကြာေ၀းလ်က္ ေလွခရီးေလးမိုင္စီးၿပီး ေလးမိုင္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရ သည္။ခရီးသည္မ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္ လွပေသာ ရႈခင္းမ်ားဆီသို႕ တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆင္းသက္၀င္ေရာက္သြားေပသည္။ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိေနသည့္ အနီေရာင္အရြက္မ်ားရွိသည့္ မာကာရီနီရာႏွင့္ သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ေတာင္မ်ား၊ႀကည္လင္ေနသည့္ ေရျပင္မ်ားသည္ ဘသာ၀၏ အလွအပကို အထြတ္အထိပ္သို႕ ေရာက္ရွိေစသည္။

သက္တန္႔ျမစ္ရွိသည့္ မာကာရီနာ ေဒသသည္ ယခင္က ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို ႀကီးမားစြာ ခံစားေနရသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ လုံၿခဳံမႈရွိေသာ အကာအကြယ္ျပဳထားသည့္ နယ္ေျမ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမ်ား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရရွိေစရန္ ကိုလံဘီယာ စစ္တပ္၏ အေျခစိုက္တပ္တစ္ခုကို သက္တန္႔ျမစ္အနီး နယ္ေျမတစ္ခု တြင္ တပ္စြဲ ထားသျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ားအျပားလာေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ကိုလံဘီယာအစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္။

မာကာရီနာသည္ ေသးငယ္ေသာ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေဆး၀ါးဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စုံ စတိုးမ်ား၊ အ၀တ္အထည္ေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ခရီးသြားမ်ား လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။ အစားအေသာက္မ်ားက သာမာန္အစားအေသာက္မ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း အနံ႕အသက္ ေမႊးႀကိဳင္သည္။ သက္တန္႔ျမစ္သုိ႔ သြားမည့္သူမ်ားအားမာကာရီနာ ၿမိဳ႕က ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္သည္။

သဘာ၀အေလ်ာက္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားသည္ သာမာန္အားျဖင့္ ထူးျခားဆန္းႀကယ္မႈ မရွိေသာ္လည္း သက္တန္႕ျမစ္ကဲ့သို႕ ထူးထူးျခားျခား အေရာင္မ်ားထြက္ကာ အလြန္လွပေနခ်ိန္တြင္ အလွအပကို ခံစားလိုသူမ်ား၏ အာရုုံခံစားရာေနရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

VIDEO

ေမာင္သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ

———————

အရောင်မျိုးစုံနဲ့ ကိုလံဘီယာက သက်တန့်မြစ် (unicode)

ရေးသားသူ – ကောင်းစည်သူ(သုတစွယ်စုံ)

အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပုံဆောင်ခဲ ချန်နယ်ဟု ခေါ်ဆိုသည့် မြစ်တစ်စင်းသည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ မီတာပြည်နယ်၊ Serrania de la Macarena တောင်ကြောတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းမြစ်သည် ဂွာယာဘာမြစ်၏ လက်တက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငါးရောင်ခြယ်မြစ်၊ သက် တန့်ရောင်မြစ်ဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး မြစ်မှ ထွက်ပေါ်နေသည့် လှပသော အရောင်များကြောင့် ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမြစ်တစ်စင်းအဖြစ် ထင်ရှား လျက်ရှိသည်။

သက်တန့်မြစ်၏ အောက်ကြမ်းပြင်သည် နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှ နိုဝင်ဘာလအထိ အဝါ၊အစိမ်း၊အပြာ၊အနက်နှင့်အနီ ရောင်မျာယှက်သန်းနေကာ အနီရောင်ကို အများဆုံးမြင်ကြရသည်။ သက်တန့်မြစ်အောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အရောင် များသည် မြင်တွေ့ရသူတိုင်းအတွက် သက်တန့်တစ်စင်းကို ရေအောက်တွင် မြင်နေရသကဲ့သို့ ခံစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဘူမိ အနေအထား

သလင်းကျောက်တောင်များသည် သက်တန့်မြစ်တည်ရှိရာ Serrania de la Macarena တောင်ကြောများ၏ ပြင်ညီ မြေမျက်နှာပြင်၌ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၁ ဒသမ ၂ သန်း တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သည်။ ယင်းကျောက်တောင်များသည် အနောက် ဘက်သို့ ပြန့်ကားထွက်နေကာ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအထိ ရောက်ရှိသည်။ ဂီယာနာနှင့် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံတို့သည် ရှေးအကျဆုံး ယင်း ကျောက်တောင်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။

သက်တန့်မြစ်သည် လျင်မြန်စွာစီးဆင်းနေသည့် မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ကာ မြစ်ကြောင်းတွင် ရေတံခွန်များလည်းရှိသည်။ သလင်းကျောက်တောင်များမှ မာကျောသည့် ကျောက်များ၊ကျောက်စရစ်များကြောင့် သေးငယ်သော စက်ဝိုင်းပုံကျင်းငယ်များသည် သက် တန့်မြစ်ကြမ်းပြင်တွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ မာကျောသော သလင်းကျောက် အစအနများသည် မြစ်အတွင်း သို့ကျ ရောက်ကာ မြစ်ကြမ်းပြင်ရှိ ကွဲကြောင်းများအကြားသို့ဝင်ရောက်မိသည်နှင့် မြစ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်း လည်ပတ်သွားကြပြီး မြစ် အောက်ရှိ ကျင်းပေါက်နံရံများကို ကွေးသွားစေကာ ကျင်း၏ အတိုင်းအတာများကို ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလာစေသည်။

ဤသို့ဖြင့် ကျောက်တောင်မှ ကျောက်များ မြစ်အတွင်းသို့ ပဲ့ကျတိုင်း မြစ်ကြမ်းပြင်တွင် အဝိုင်းပေါက်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ မြစ်ကြမ်းပြင်တွင် ပေါက်ရောက်နေသည့် ရေမှော်ပင်များသည် ယင်းအပေါက်များအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် နေရာယူကာ ရှင်သန်ကြသဖြင့် ရေမှော်ပင်များသည် မြစ်ကြမ်းပြင်တွင် အများအပြားဖြစ်လာခဲ့ပြီး ယင်းအပင်များမှ အရောင်များထွက်လာချိန်တွင် မြစ်ပြင်သည် သက်တန့်တစ်ခု လဲလျောင်းနေသကဲ့သို့ ရောင်စုံများသည် မြစ်အတွင်းမှ ထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိပေသည်။

Serrania de la Macarena သည် ကိုလံဘီယာဒေသရှိ ကြီးမားကျယ်ဝန်းသော ဂေဟစနစ် နယ်မြေ သုံးခုဖြစ်သည့် အန်ဒီး စ်၊ အရှေ့ပိုင်း လီယာနိုနှင့် အမေဇုန် မုတ်သုန်သစ်တောတို့ ထိစပ်နေသည့် နေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ယင်းဂေဟစနစ် ဒေသများတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲသက်ရှိများနှင့် အပင်များ ပေါက်ဖွားရှင်သန်နေကြသည်။အပင်နှင့် သက်ရှိသတ္တဝါများသည် မာကျောသော ကျောက် သားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရှင်သန်နိုင်ရန် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြရသည်။ အပင်များသည် သက်ရှိများ မှီခိုရန် အစာအာဟာရ နည်း ပါး သည့် ကျောက်တောင်မျက်နှာပြင်တွင် အသက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ရန် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိခဲ့ကြသည်။

ဇီဝရှင်သန်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဧရိယာသည် မုတ်သုန်သစ်တော၏ အပူ၊အနွေးနှင့်အအေးဓာတ်တို့ဖြစ်သည်။ သက် တန့် မြစ်ရှိရာ နယ်မြေတွင် ငှက်မျိုးစိတ် အမျိုး ၄၂၀ ၊ကုန်းနေ ရေနေ သတ္တဝါမျိုးစိတ် ၁ဝမျိုး၊ တွားသွားသတ္တဝါမျိုးစိတ် ၄၃ မျိုး၊နို့ တိုက်သတ္တဝါ မျိုးစိတ် ၆၉ မျိုးတို့ ရှင်သန်ရပ်တည်နေကြသည်။သို့သော် သက်တန့်မြစ်အတွင်း၌ မည်သည့် ရေသတ္တဝါမှ ရှင်သန် နေထိုင် နိုင်ခြင်းမရှိပါချေ။

သက်တန့်မြစ် ၏ ရေမှော်ပင်များ

သက်တန့်မြစ်အတွင်း ရေပေါက်ပင်များသာ ပေါက်ရောက်ရှင်သန်နေပြီး မြစ်ရေပြင်သည် သေးငယ်သော အမှုန် အမွှားများ နှင့် သက်ရှိများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာ မည်သည့် အရာမှ မရှိသည့်အတွက် ဖန်သားကဲ့သို့အလွန် ကြည်လင်နေသည်။ သက်တန့်မြစ်၏ အရောင်အဆင်းကို နှစ်တစ်နှစ်၏ အချိန်အများစုတွင် အနီရောင်သာမြင်ကြရပြီး ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှ နိုဝင်ဘာလအထိ မြစ်ကြမ်းပြင်သည် အဝါရောင်နှင့်ရောင်စုံများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလေ့ရှိသည်။

ယင်းအရောင်များသည် မြစ်အတွင်း အများအပြားပေါက်ရောက်လေ့ရှိသည့် Macarenia clavígera အပင်မျိုး စိတ် ကြောင့် ဖြစ်သည်။ယင်းအပင်မျိုးစိတ်များကို ဒေသ မြစ်ချောင်းအချို့တွင် မြင်တွေ့နိုင်ကာ အပင်များသည် အရှိန် ဖြင့်စီးဆင်းနေ သည့် သက် တန့်မြစ်၏ ကျောက်တောင်များနှင့် မြစ်ကြမ်းပြင်ရှိ ကျောက်ပေါက်များတွင် မြဲမြံစွာ စွဲကပ်နေသဖြင့် ရေစီးတွင်မျောပါသွားခြင်း မရှိ ချေ။ရေပြင်က အမြဲ ကြည်လင်နေသဖြင့် သက်တန့်မြစ်ကို သာမာန်အချိန်တွင် အနီရောင်မြင်နေရခြင်းမှာ ယင်းအပင်များကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။

သက်တန့်မြစ်သို့

သက်တန့်မြစ်သို့ ရောက်ရှိရန် လာမာကာရီနာသို့ ဦးစွာ သွားရောက်ကြရသည်။ Villavicencio မှ နေ့စဉ်ထွက်လေ့ရှိ သည့် DC 3 ကုန်တင် လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ဘိုဂိုတာမြို့မှ တနင်္လာ၊အင်္ဂါနှင့်စနေနေ့ များတွင်ပြေးဆွဲသော တိုက်ရိုက်လေ ယာဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း လာမာကာရီနာသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြပြီး ခရီးသွားများသည် နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်း အထိ လာရောက်လေ့ရှိကြသည်။ သက်တန့်မြစ် အနီးဝန်းကျင်တွင် တည်းခိုနေထိုင်ရန်နေရာများ ပြုလုပ်မထားပါချေ။

သက်တန့်ရောင်မြစ်သည် ဝေးလံခေါင်းပါး၍ လူသူ အရောက်အပေါက်နည်းပါးပြီး မော်တော်ကားလမ်း မရောက်ရှိသည့် နေရာတွင် တည်ရှိသည်။ သက်တန့်မြစ်သို့ သွားရောက်ရန် ဘိုဂိုတာ မြို့မှ ဗီလာဗီစန်စီယိုသို့ သုံးနာရီကြာ လေယာဉ်စီးပြီးနောက် လာကာရန်နာ တွင် နေ့လည်စာစားကြရသည်။တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရွာအပြင်ဘက် နှစ်ကီလိုမီတာဝေးသည့် စခန်းချ တဲများတွင် စားသုံးကြသည်။ သက်တန့်မြစ်အနီးတွင် ဂွာရာဘာရို မြစ်ရှိနေပြီး ထိုဖြစ်သို့လည်းသွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ကြသည်။ လာကာရန်နာရွာရှိ ရှုမျှော် ခင်းကြည့်သည့် နေရာမှ ဝန်းကျင်အလှအပများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ကမ်းပါးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေနိုင် သည့် လုပ်ရပ်များကို မပြုလုပ်မိစေရန် တားမြစ်ထားသည်။

သက်တန့်မြစ်သို့ သွားရောက်ရန် ဂွာရာဘာရိုမြစ်အတွင်း ၁၅ မိနစ်ခန့် လှေစီးပြီး ကားဖြင့် မိနစ် ၂၀ ခရီးဆက်ကြရသည်။ ကားလမ်းဆုံးသည့် နေရာမှ သက်တန့်မြစ်သို့ တစ်ကီလိုမီတာခွဲ ခရီးကို လမ်းလျှောက်ကြရသည်။သက်တန့်မြစ်ကမ်းများသို့ ခြေ လျင် တက်ခြင်း၊မြစ်၏အခြားနေရာများသို့ သွားရောက်ခြင်း၊ရေတံခွန်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ရေကူးခြင်းတို့အတွက် အချိန် ၅ နာရီမှ ၇ နာရှိအထိ အချိန်ပေးရလေ့ရှိသည်။

ကိုလံဘီယာ အစိုးရသည် ခရီးသည်များကြောင့် သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်လည်းကောင်၊၊ နိုင်ငံအတွင်း ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်နေသောကြောင့်လည်းကောင်း သက်တန့်မြစ်သို့ ခရီးသည်များလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကို နှစ် ကာလ အတန်ကြာ ပိတ်ပင် ထားခဲ့ပြီး သက်တန့်မြစ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ သည်။ ယခုအခါတွင် ကိုလံဘီယာ ခရီးသွားအေဂျင်စီများက သက်တန့်မြစ် အလည်အပတ်ခရီးစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ သက် တန့်မြစ်သည် တိုတောင်းသော အချိန်အတွင်း ကမ္ဘာအနှံ့ထင်ရှား လာခဲ့သည်။ သို့တိုင်အောင် သက်တန့်မြစ်တွင် ရောင်စုံများ မထွက်ပေါ်သည့် နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာမှ ဇွန်လအထိ ကာလအတွင်း မြစ်ကြည့် ခရီးစဉ်များကို ပိတ်ထားလေ့ရှိသည်။

သက်တန့်မြစ်သည် အချိန်အများစုတွင်သာမာန်မြစ်တစ်စင်းနှင့်ကွဲပြားထူးခြားမှုမရှိဘဲ မြစ်ကြမ်းပြင်ကျောက်သား များရှိ ရေမှော်နှင့်ရေညှိများ ကိုအေးမြ ကြည်လင်နေသည့် ရေပြင်ကိုဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်ကြသည်။သို့သော် ယင်းရေမှော်ပင်များသည် နှစ်စဉ် တို တောင်းသည့် အချိန်တစ်ခုတွင် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်လာလေ့ရှိလာကာ ထိုအချိန်များတွင် သက်တန့်မြစ်သည် ထူးခြားစွာ ပြောင်းလဲသွား လေ့ရှိသည်။ရေမှော်ပင်များမှ အရောင်များ၏ ပေါက်ကွဲမှုသည် စုံလင်သော ဆေးရောင်များ ပွင့်အန်ထွက်လာ သကဲ့သို့ ဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။

မိုးနှောင်းကာလနှင့် ခြောက်သွေ့သော ကာလများအကြားတွင် သက်တန့်မြစ်၏ရေမျက်နှာပြင်သည် နိမ့်ကျလာခဲ့ပြီး ရေ အောက်ရှိ ရေမှော်ပင်များကို နေရောင်ခြည် နှင့် အနွေးဓာတ်များ အပြည့်အဝရစေသည်။ နေရောင်ခြည်က ရေအောက်ရှိ ယင်းရေမှော်ပင် များကိုလျင်မြန်စွာဖူးပွင့်ဝေဆာစေပြီး ထူးခြားသော အနီရောင်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ရေမှော် ပင်များသည် ရေ အောက်ကြမ်းပြင် တစ်လျောက် အတန်းလိုက်ပေါက်ရောက်နေကြသဖြင့် အဝါနှင့်အစိမ်းရောင်မြစ်ကြမ်းပြင်၊အပြာ ရောင်ရေပြင်နှင့်ပေါင်းစပ်လျက် အရောင်အရိပ်များ ရောယှက်ကာ အလွန်လှပေသော ရောင်စဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။

ယင်း ကာလသည် ဇူလိုင်လမှ နိုဝင်ဘာလအထိသာ ကြာမြင့်လေ့ရှိပေသည်။မြစ်ရေပြင်ပြန်လည် မြင့်တက်နေလာသည့် အချိန်များတွင် သက်တန့် မြစ်သည် သာမာန်မြစ်တစ်စင်း ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ သက်တန့်မြစ်သည် ခရီးသွားများလာရောက်ချိန်တွင် အဓိက အရောင်ငါးရောင်ဖြင့် အလှဆင်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ သောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှပဆုံးမြစ်တစ်စင်းဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။

အမျိုးသားဥယျာဉ်

သက်တန့်မြစ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးတွင် လာမာကာရီနာ အမျိုးသားဥယျာဉ်သို့လည်း ဝင်ရောက်နိုင်ကြ သည်။ယင်းနေရာတွင် သဘာဝအလှများကို ခရီးသွားများ ခံစားနိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားဥယျာဉ်သည် လာမာကာရီနာမြို့မှ ရှစ်မိုင်ကွာဝေးလျက် လှေခရီးလေးမိုင်စီးပြီး လေးမိုင် လမ်းလျှောက်ကြရ သည်။ခရီးသည်များသည် လမ်းလျှောက်စဉ် လှပသော ရှုခင်းများဆီသို့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆင်းသက်ဝင်ရောက်သွားပေသည်။ သဘာ၀ဥယျာဉ်အတွင်းရှိနေသည့် အနီရောင်အရွက်များရှိသည့် မာကာရီနီရာနှင့် သဘာ၀ပေါက်ပင်များ၊ ရှေးဟောင်းကျောက်တုံး ကျောက်တောင်များ၊ကြည်လင်နေသည့် ရေပြင်များသည် ဘသာ၀၏ အလှအပကို အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိစေသည်။

သက်တန့်မြစ်ရှိသည့် မာကာရီနာ ဒေသသည် ယခင်က ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကို ကြီးမားစွာ ခံစားနေရသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် လုံခြုံမှုရှိသော အကာအကွယ်ပြုထားသည့် နယ်မြေ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားများ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရရှိစေရန် ကိုလံဘီယာ စစ်တပ်၏ အခြေစိုက်တပ်တစ်ခုကို သက်တန့်မြစ်အနီး နယ်မြေတစ်ခု တွင် တပ်စွဲ ထားသဖြင့် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများသည် လုံခြုံမှု အပြည့်အဝဖြင့် နှစ်စဉ် အများအပြားလာရောက် လည်ပတ်နိုင်ကြစေရန် ကိုလံဘီယာအစိုးရက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားသည်။

မာကာရီနာသည် သေးငယ်သော မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးဆိုင်များ၊ ကုန်စုံ စတိုးများ၊ အဝတ်အထည်ရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ခရီးသွားများ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားသည်။ အစားအသောက်များက သာမာန်အစားအသောက်များသာဖြစ်သော်လည်း အနံ့အသက် မွှေးကြိုင်သည်။ သက်တန့်မြစ်သို့ သွားမည့်သူများအားမာကာရီနာ မြို့က ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်သည်။

သဘာဝအလျောက် မြေပြင်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များသည် သာမာန်အားဖြင့် ထူးခြားဆန်းကြယ်မှု မရှိသော်လည်း သက်တန့်မြစ်ကဲ့သို့ ထူးထူးခြားခြား အရောင်များထွက်ကာ အလွန်လှပနေချိန်တွင် အလှအပကို ခံစားလိုသူများ၏ အာရုံခံစားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။

မောင်သာ (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလထုတ် သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်းမှ

Leave a Reply