ဆာလ္ဖာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ကန္႔ကို လူတို႔သည္ အလြန္ေရွးက်ေသာေခတ္ကပင္ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဆာလဖာ (Sulfur) ဟုေခၚၿပီး ဓာတုေဗဒ သေကၤတမွာ S ျဖစ္သည္။ အာရပ္လူမ်ိဳး အဂၢိရိတ္ဆရာတို႔သည္ ကန္႔၏ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါကို အစြဲျပဳ၍ မီးေလာင္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ အေျခခံပစၥည္းဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကန္႔ကို သဘာဝတြင္ အႏွံ႔အျပား ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ကို သန္႔သန္႔ေတြ႕ရ၍ အခ်ိဳ႕ကိုမူ ျပဒါးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ဟင္းသျပဒါး႐ိုင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သံႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ ဗဟန္းေက်ာက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ခဲႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ ဂလီးနားအျဖစ္လည္းေကာင္း ေတြ႕ၾကရသည္။

ဗဟန္းေက်ာက္တြင္ ကန္႔ႂကြယ္ဝသျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ကန္႔ သို႔မဟုတ္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္ယူရန္ အသုံးျပဳသည္။ မီးေတာင္ရွိေသာ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကန္႔သန္႔သန္႔ကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႕ရွိရေလရာ ထိုသို႔ေတြ႕ရျခင္းမ်ာ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ဆာလဖိုက္ႏွင့္ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေတြ႕ဆုံကၿပီး ဓာတ္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ရသည္။ ေရွးအခါက ကမၻာေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာ၌ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ကန္႔အားလုံးကို စစၥလီကၽြန္းမွ ရရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ အီတလီ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ခ်ီလီ ၊ အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံတို႔မွလည္း တူးေဖာ္ရရွိသည္။

ကန္႔တြင္ ေျမေစး၊ ထုံးေက်ာက္ႏွင့္ ဂ်စ္ပဆမ္ကဲ့သို႔ အညစ္အေၾကးမ်ား ပါရွိတတ္သျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ မေရာင္းခ်မီ ဤအညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရသည္။ ေရွးအခါက အသုံးျပဳသည့္နည္းတြင္ ကန္႔ကို စုပုံ၍ အရည္ေပ်ာ္သြားေစရန္ မီးျဖင့္ တိုက္႐ိုက္႐ႈိ႕ေပးသည္။ ဤသို႔ တိုက္႐ိုက္မီး႐ႈိ႕ယူနည္းမ်ာ ကန္႔ကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သျဖင့္ ယခုအခါ မီးျဖင့္အပူတိုက္ေပး႐ုံသာ တိုက္ေပးၿပီးလၽွင္ ကန္႔အရည္ကို စိုေနေသာ သစ္သားသြန္းပုံမ်ားတြင္ အတုံးျပဳလုပ္ယူသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကန္႔တြင္ အညစ္အေၾကးမ်ား မစင္ေသးသျဖင့္ သံအိုးမ်ားတြင္ ထည့္၍ ထပ္မံေပါင္းတင္ေပးသည္။ သံအိုးမွ ထြက္လာေသာ ကန္႔အေငြ႕ကို ေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ အခန္းမ်ားတြင္ အေအးခံယူေသာအခါ ပုံေဆာင္ခဲျဖစ္ေသာ ကန္႔အမႈန္႔မ်ားကို ရရွိသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ကန္႔ကို တိုက္႐ိုက္ အခဲမျပဳလုပ္ပဲ အရည္အျဖစ္ ထုတ္ယူ၍ အရည္မွတဖန္ အေတာင့္သို႔ ေျပာင္းလဲယူသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု လူဝီးဇီယႏၷႏွင့္ တကၠဆက္ျပည္နယ္မ်ား၌ ေတြ႕ရွိရေသာ ကန္႔မ်ားမွာ သဲရွင္မ်ားႏွင့္ ေရာေနသည့္အတြက္ ႐ိုး႐ိုးနည္းျဖင့္ တူးေဖာ္၍ မရေခ်။ ထိုအရပ္ေဒသမ်ား၌ ယခုအခါ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ နည္းတစ္နည္းမ်ာ ႁပြန္တစ္လုံးတြင္ တစ္လုံးသြင္းထားေသာ ႁပြန္ ၄ ခုကို ေျမထဲကန္႔ရွိရာ ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ခ်ေပးသည္။ ႁပြန္တို႔၏ အခ်င္းမွာ ၁၀ လက္မ၊ ၆ လက္မ၊ ၃ လက္မႏွင့္ ၁ လက္မ အသီးသီး ရွိၾက၏။ ၃ လက္မရွိေသာႁပြန္မွ အပူကဲေရေႏြးေငြ႕ကို သြင္း၍ အလယ္ႁပြန္မွ ဖိသိပ္ေလ မႈတ္သြင္းေပးေသာအခါ အျခားႁပြန္မ်ားမွ အရည္ေပ်ာ္ေနေသာ ကန္႔ထြက္လာသည္။

ကန္႔အရည္ေပ်ာ္ရာတြင္ အနီရင့္ေရာင္ရွိၿပီး မီးေလာင္ကၽြမ္းရာတြင္ အျပာေရာင္ မီးလၽွံအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ေဈးမွဝယ္ယူရရွိေသာ ကန္႔ကို လ်င္ျမန္စြာ မီးတိုက္ေပးေသာအခါ စင္တီဂရိတ္ ၁၁၃ ဒီဂရီ တြင္ အရည္ေပ်ာ္၍ ၄၄၄.၅၃ ဒီဂရီ တြင္ ဆူၿပီးလၽွင္ လိေမၼာ္ဝါေရာင္ အေငြ႕သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ ဤအေငြ႕သည္ အပူခ်ိန္တက္လာေလေလ ရင့္လာေလေလျဖစ္၍ ၅၀၀ ဒီဂရီ သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ၌ အနီရင့္ေရာင္ ျဖစ္လာသည္။ တစ္ဖန္ အပူခ်ိန္ ၅၀၀ ဒီဂရီ ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ အေရာင္မွာ တျဖည္းျဖည္း ေဖ်ာ့သြား၍ ၆၅၀ ဒီဂရီ တြင္ ေကာက္႐ိုးအေရာင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။

ကန္႔ကို မီး႐ႈိ႕ေသာအခါ အလြန္စူးရွျပင္းထန္ေသာ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ေခၚ ဓာတ္ေငြ႕တမ်ိဳးရသည္။ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ေအာက္စီဂ်င္ ကဲေပးလၽွင္ ဆာလဖာထ႐ိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ရ၍ ဆာလဖာထ႐ိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ေရတြင္ေပ်ာ္ေစေသာအခါ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အလြန္အသုံးဝင္သည့္ ဆာလဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ကို ရသည္။

သတၱဝါမ်ားႏွင့္ အပင္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ပါရွိေသာ ပ႐ိုတိန္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာ ကန္႔ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဆံပင္တြင္ ကန္႔ ၅ % အထိပါဝင္သည္။ လူတို႔တြင္ ကန္႔၏ အသုံးဝင္ပုံမွာ အလြန္ မ်ားေျမာင္ေပသည္။ အသီးေျခာက္မ်ား တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ ကန္႔ကို အသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ သီးႏွံပင္မ်ားကို ႀကီးထြားၿပီး အရည္အေသြးကုိ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ဆာလဖာနီလာမိုက္၊ ဆာလဖာဂြာနဒင္း၊ ဆာလဖာသိုင္ယာဇိုးစေသာ ဆာလဖာေဆးမ်ားမွာ ကန္႔ဝင္ေဆးမ်ားျဖစ္၍ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္သည္။ ဝဲေျခာက္နာႏွင့္ ေပြးကဲ့သို႔ အေရျပားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ အနာမ်ားကို အေၾကာတြင္ ကန္႔ေကာ္လြိဳက္ ထိုးေပး၍ ကုသၾကသည္။

ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို တံျမက္စည္း၊ေကာက္႐ိုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသုံးအေဆာင္မ်ားကို အေရာင္ခၽြတ္ရာ၌ သုံးသည္။ ကန္႔ျဒပ္ေပါင္းျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ခ်ဥ္ကို သားေရနယ္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ ေဆးဆိုးရာ၌ျဖစ္ေစ၊ စကၠဴျပဳလုပ္ရာ၌ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳသည္။ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရာ၌ အသုံးျပဳေသာ ဟိုက္ပိုမွာ ဆိုဒီယမ္ သိုင္အို ဆာလဖိတ္ျဖစ္သည္။ ေကာ့ပါးဆာလဖိတ္ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ဆာလဖိုက္မွာ ပိုးႏွိမ္ေဆးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဖဲရပ္ဆာလဖိတ္မွာ မင္ျပဳလုပ္ရာ၌လည္းေကာင္း အသီးသီး အသုံးဝင္သည္။

ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာ၌ ကန္႔ကို အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ရသည္။ ကန္႔ဟူ၍ ႐ိုး႐ိုးေခၚေသာ အမ်ိဳးအစားမွာ အနံ႔ႏွင့္ အရသာကင္းေသာ အဝါေရာင္ အမႈန္႔ျဖစ္သည္။ မစ္-ေအာ့-ဆာလဖာသည္ ျဖဴေရာ္ေရာ္ အေရာင္ရွိေသာ အမႈန္႔ျဖစ္သည္။ ကန္႔႐ိုး႐ိုး ထုံးရည္ျဖင့္က်ိဳခ်က္၍ ဟိုက္ဒ႐ိုကလိုရစ္အက္ဆစ္ အေပ်ာ့ရည္ ထည့္ေပးေသာအခါ ကန္႔မႈန္႔မ်ား အနည္ထိုင္လာသည္။ အနည္ကိုစစ္၍ ေဆးေၾကာၿပီး အေျခာက္ခံယူလၽွင္ မစ္-ေအာ့-ဆာလဖာကို ရသည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရာ၌ အသုံးျပဳရေသာ အျခားကန္႔ ၂ မ်ိဳးမွာ ကန္႔အေတာင့္ႏွင့္ ဖလားဝါး ေအာ့-ဆာလဖာ ကန္႔အမႈန္႔မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Myanmar Wikipedia

——————-

ဆာလ်ဖာအကြောင်း သိကောင်းစရာ (unicode)

ကန့်ကို လူတို့သည် အလွန်ရှေးကျသောခေတ်ကပင် သိရှိခဲ့ကြသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဆာလဖာ (Sulfur) ဟုခေါ်ပြီး ဓာတုဗေဒ သင်္ကေတမှာ S ဖြစ်သည်။ အာရပ်လူမျိုး အဂ္ဂိရိတ်ဆရာတို့သည် ကန့်၏ မီးလောင်လွယ်သော ဂုဏ်အင်္ဂါကို အစွဲပြု၍ မီးလောင်ရာ၌ လိုအပ်သော အခြေခံပစ္စည်းဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကန့်ကို သဘာဝတွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။ အချို့ကို သန့်သန့်တွေ့ရ၍ အချို့ကိုမူ ပြဒါးနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဟင်းသပြဒါးရိုင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သံနှင့်ပေါင်းစပ်ကာ ဗဟန်းကျောက်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ခဲနှင့်ပေါင်းစပ်ကာ ဂလီးနားအဖြစ်လည်းကောင်း တွေ့ကြရသည်။

ဗဟန်းကျောက်တွင် ကန့်ကြွယ်ဝသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ ကန့် သို့မဟုတ် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်ယူရန် အသုံးပြုသည်။ မီးတောင်ရှိသော အရပ်ဒေသများတွင် ကန့်သန့်သန့်ကို အများအားဖြင့် တွေ့ရှိရလေရာ ထိုသို့တွေ့ရခြင်းမျာ ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဆာလဖိုက်နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တွေ့ဆုံကပြီး ဓာတ်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ရသည်။ ရှေးအခါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာ၌ အသုံးပြုခဲ့သည့် ကန့်အားလုံးကို စစ္စလီကျွန်းမှ ရရှိသည်။ သို့သော် ယခုအခါ အီတလီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ချီလီ ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ပီရူးနိုင်ငံတို့မှလည်း တူးဖော်ရရှိသည်။

ကန့်တွင် မြေစေး၊ ထုံးကျောက်နှင့် ဂျစ်ပဆမ်ကဲ့သို့ အညစ်အကြေးများ ပါရှိတတ်သဖြင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ မရောင်းချမီ ဤအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပစ်ရသည်။ ရှေးအခါက အသုံးပြုသည့်နည်းတွင် ကန့်ကို စုပုံ၍ အရည်ပျော်သွားစေရန် မီးဖြင့် တိုက်ရိုက်ရှို့ပေးသည်။ ဤသို့ တိုက်ရိုက်မီးရှို့ယူနည်းမျာ ကန့်ကို အလဟဿ ဖြုန်းတီးရာရောက်သဖြင့် ယခုအခါ မီးဖြင့်အပူတိုက်ပေးရုံသာ တိုက်ပေးပြီးလျှင် ကန့်အရည်ကို စိုနေသော သစ်သားသွန်းပုံများတွင် အတုံးပြုလုပ်ယူသည်။ သို့သော် ဤကန့်တွင် အညစ်အကြေးများ မစင်သေးသဖြင့် သံအိုးများတွင် ထည့်၍ ထပ်မံပေါင်းတင်ပေးသည်။ သံအိုးမှ ထွက်လာသော ကန့်အငွေ့ကို ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အခန်းများတွင် အအေးခံယူသောအခါ ပုံဆောင်ခဲဖြစ်သော ကန့်အမှုန့်များကို ရရှိသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ ကန့်ကို တိုက်ရိုက် အခဲမပြုလုပ်ပဲ အရည်အဖြစ် ထုတ်ယူ၍ အရည်မှတဖန် အတောင့်သို့ ပြောင်းလဲယူသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လူဝီးဇီယန္နနှင့် တက္ကဆက်ပြည်နယ်များ၌ တွေ့ရှိရသော ကန့်များမှာ သဲရှင်များနှင့် ရောနေသည့်အတွက် ရိုးရိုးနည်းဖြင့် တူးဖော်၍ မရချေ။ ထိုအရပ်ဒေသများ၌ ယခုအခါ အသုံးပြုလျက်ရှိသော နည်းတစ်နည်းမျာ ပြွန်တစ်လုံးတွင် တစ်လုံးသွင်းထားသော ပြွန် ၄ ခုကို မြေထဲကန့်ရှိရာ နေရာသို့ ရောက်အောင် ချပေးသည်။ ပြွန်တို့၏ အချင်းမှာ ၁၀ လက်မ၊ ၆ လက်မ၊ ၃ လက်မနှင့် ၁ လက်မ အသီးသီး ရှိကြ၏။ ၃ လက်မရှိသောပြွန်မှ အပူကဲရေနွေးငွေ့ကို သွင်း၍ အလယ်ပြွန်မှ ဖိသိပ်လေ မှုတ်သွင်းပေးသောအခါ အခြားပြွန်များမှ အရည်ပျော်နေသော ကန့်ထွက်လာသည်။

ကန့်အရည်ပျော်ရာတွင် အနီရင့်ရောင်ရှိပြီး မီးလောင်ကျွမ်းရာတွင် အပြာရောင် မီးလျှံအဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ ဈေးမှဝယ်ယူရရှိသော ကန့်ကို လျင်မြန်စွာ မီးတိုက်ပေးသောအခါ စင်တီဂရိတ် ၁၁၃ ဒီဂရီ တွင် အရည်ပျော်၍ ၄၄၄.၅၃ ဒီဂရီ တွင် ဆူပြီးလျှင် လိမ္မော်ဝါရောင် အငွေ့သို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။ ဤအငွေ့သည် အပူချိန်တက်လာလေလေ ရင့်လာလေလေဖြစ်၍ ၅၀၀ ဒီဂရီ သို့ ရောက်ရှိသောအခါ၌ အနီရင့်ရောင် ဖြစ်လာသည်။ တစ်ဖန် အပူချိန် ၅၀၀ ဒီဂရီ ထက်ကျော်လွန်သောအခါ အရောင်မှာ တဖြည်းဖြည်း ဖျော့သွား၍ ၆၅၀ ဒီဂရီ တွင် ကောက်ရိုးအရောင်သို့ ကူးပြောင်းသွားသည်။

ကန့်ကို မီးရှို့သောအခါ အလွန်စူးရှပြင်းထန်သော ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်ခေါ် ဓာတ်ငွေ့တမျိုးရသည်။ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို အောက်စီဂျင် ကဲပေးလျှင် ဆာလဖာထရိုင်အောက်ဆိုက်ကို ရ၍ ဆာလဖာထရိုင်အောက်ဆိုက်ကို ရေတွင်ပျော်စေသောအခါ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အလွန်အသုံးဝင်သည့် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ကို ရသည်။

သတ္တဝါများနှင့် အပင်များ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ပါရှိသော ပရိုတိန်းများမှာ အများအားဖြင့် အလွန်ရှုပ်ထွေးသော ကန့်ဒြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ဆံပင်တွင် ကန့် ၅ % အထိပါဝင်သည်။ လူတို့တွင် ကန့်၏ အသုံးဝင်ပုံမှာ အလွန် များမြောင်ပေသည်။ အသီးခြောက်များ တာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ရာ၌ ကန့်ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သီးနှံပင်များကို ကြီးထွားပြီး အရည်အသွေးကို ကောင်းမွန်စေသည်။ ဆာလဖာနီလာမိုက်၊ ဆာလဖာဂွာနဒင်း၊ ဆာလဖာသိုင်ယာဇိုးစသော ဆာလဖာဆေးများမှာ ကန့်ဝင်ဆေးများဖြစ်၍ ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဝဲခြောက်နာနှင့် ပွေးကဲ့သို့ အရေပြားတွင် ဖြစ်တတ်သော အနာများကို အကြောတွင် ကန့်ကော်လွိုက် ထိုးပေး၍ ကုသကြသည်။

ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို တံမြက်စည်း၊ကောက်ရိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အသုံးအဆောင်များကို အရောင်ချွတ်ရာ၌ သုံးသည်။ ကန့်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သော ကျောက်ချဉ်ကို သားရေနယ်ရာ၌ဖြစ်စေ၊ ဆေးဆိုးရာ၌ဖြစ်စေ၊ စက္ကူပြုလုပ်ရာ၌ဖြစ်စေ အသုံးပြုသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာ၌ အသုံးပြုသော ဟိုက်ပိုမှာ ဆိုဒီယမ် သိုင်အို ဆာလဖိတ်ဖြစ်သည်။ ကော့ပါးဆာလဖိတ်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်ဆာလဖိုက်မှာ ပိုးနှိမ်ဆေးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖဲရပ်ဆာလဖိတ်မှာ မင်ပြုလုပ်ရာ၌လည်းကောင်း အသီးသီး အသုံးဝင်သည်။

ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာ၌ ကန့်ကို အသွင်အမျိုးမျိုး တွေ့ရသည်။ ကန့်ဟူ၍ ရိုးရိုးခေါ်သော အမျိုးအစားမှာ အနံ့နှင့် အရသာကင်းသော အဝါရောင် အမှုန့်ဖြစ်သည်။ မစ်-အော့-ဆာလဖာသည် ဖြူရော်ရော် အရောင်ရှိသော အမှုန့်ဖြစ်သည်။ ကန့်ရိုးရိုး ထုံးရည်ဖြင့်ကျိုချက်၍ ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ် အပျော့ရည် ထည့်ပေးသောအခါ ကန့်မှုန့်များ အနည်ထိုင်လာသည်။ အနည်ကိုစစ်၍ ဆေးကြောပြီး အခြောက်ခံယူလျှင် မစ်-အော့-ဆာလဖာကို ရသည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရာ၌ အသုံးပြုရသော အခြားကန့် ၂ မျိုးမှာ ကန့်အတောင့်နှင့် ဖလားဝါး အော့-ဆာလဖာ ကန့်အမှုန့်များ ဖြစ်ကြသည်။.

Myanmar Wikipedia

Leave a Reply