အိမ္ျဖဴေတာ္သမုိင္း နဲ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ထဲမွာ ဘာေတြရွိသလဲ

Posted on

အိမ္ျဖဴေတာ္ဟာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြမွာ မၾကာခဏ ပါေလ့ရွိတာကုိ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးတခ်ဳိ႕ကို သုတဇုန္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတ အျဖစ္ ျပန္လည္ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္

အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ အေမရိကန္ သမၼတ၏ တရားဝင္စံအိမ္ ႏွင့္ အလုပ္တက္ရာ႐ုံး ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ ၁၆၀၀ ပင္စီေဗးနီးယားရိပ္သာလမ္း၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ တည္ရွိသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို အိုင္ယာလန္တြင္ေမြးဖြားသည့္ ဗိသုကာပညာရွင္ ဂ်ိမ္းစ္ ဟိုဘန္က ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၇၉၂ မွ ၁၈၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ အေျခခံအားျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တြင္ အာဏာအျမင့္ဆုံးတည္ရွိရာ ႐ုံးအေဆာက္အဦးလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ပထမဆုံး သမၼတျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ခ်္ ဝါရွင္တန္ လက္ထက္တြင္ စတင္အုပ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ရွစ္ႏွစ္အၾကာ ဒုတိယေျမာက္ သမၼတ ဂၽြန္ အဒမ္စ္ လက္ထက္တြင္မွ အၾကမ္းထည္ ၿပီးစီးသည္။ ၁၊ နိုင္ဝင္ဘာ၊ ၁၈၀၀ျပည့္ႏွစ္တြင္မွ သမၼတဂၽြန္ အဒမ္စ္က စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရာမွာ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ တရားဝင္ သမၼတစံအိမ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးျဖစ္လာသည္။ အဒမ္စ္ အေနျဖင့္လည္း ပထမဆုံး အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သည္။ (ပထမၿမိဳ႕ေတာ္မွာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ထိုေနာက္ ဖီလာဒဲဖီးယားၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွ ဝါရွင္တန္ဒီစီ ရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။)

အိမ္ျဖဴေတာ္ဟု ေခၚတြင္ျခင္းမွာလည္း ေဂ်ာ့ခ်္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ပက္သက္ေနျပန္သည္။ ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ရွိ ၎ပိုင္ဆိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံအမည္မွာ White House Plantation ျဖစ္ၿပီး ထိုၿခံမွာ ဝါရွင္တန္၏ ဇနီးျဖစ္လာမည့္ သူႏွင့္ ဆုံေတြ႕ၿပီးခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အိမ္ေတာ္ကို အမည္ေပးရန္ စည္းေဝးေဆြးေႏြးၾကစဥ္တြင္လည္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအနက္ အျဖဴေရာင္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္လည္း ေမာ္ကြန္းတင္လိုေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္(The White House) ဟု သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ပထမဆုံးေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီးသည့္ေနာက္ ဂၽြန္ အဒမ္စ္သည္ သူ၏ ဇနီး အဘီေဂးလ္ ထံစာပို႔ရာတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ေအာက္ပါ ဆုေတာင္းစာကို ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

ဒီအိမ္ေတာ္အေပၚကို ေကာင္းကင္ဘုံက အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း ခံရေစေၾကာင္း ငါဆုေတာင္းတယ္။ အဲ့ဒီအျခင္းအရာ(ေကာင္းခ်ီး)အားလုံးဟာ ထာဝရ ကိန္းေအာင္းတည္ရွိေနပါေစ။ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ သစၥာရွိၿပီး ပညာရည္ျပည့္ဝေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွတစ္ပါး အျခားသူမ်ား ဒီအမိုးေအာက္မွာ တိုင္းျပည္အာဏာကို စြဲကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္တာမ်ိဳး မရွိပါေစနဲ႔။”

(“I pray Heaven to bestow the best of the blessings on this House, and all that shall hereafter inhabit it. May none but honest and wise men ever rule under this roof”) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာသားမွာ ၃၂ဦးေျမာက္ သမၼတ ဖလန္ကလင္ ဒီလာနို ႐ုစဗဲ့ လက္ထက္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္အတြင္းရွိ နိုင္ငံေတာ္ညစာစားခန္းမ၏ နံရံေပၚတြင္ ေရးထြင္း၍ ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့သည္။

အစပထမက အိမ္ျဖဴေတာ္ဟူ၍ တရား၀င္မေခၚခဲ့ပဲ သမၼတနန္းေတာ္ ၊ သမၼတအိမ္ေတာ္ ၊ အစုိးရအိမ္ေတာ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚခဲ့ၾကၿပီး သမၼတ သီအုိဒုိရုစဗဲ့လက္ထက္ ၁၉၀၁ တြင္မွ အိမ္ျဖဴေတာ္(White House) ဟု တရား၀င္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ထဲမွာ ဘာေတြရွိလဲ

အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕အက်ယ္ဟာ ၅၅၀၀၀ စတုရန္းေပခန္႔ ရွိၿပီး ဒီအထဲမွာ အခန္းေပါင္း ၁၃၂ခန္း ၊ ကုိယ္လက္သန္႔စင္ခန္းေပါင္း ၃၅ခန္း ၊ တံခါးေပါင္း ၄၁၂ေပါက္ နဲ႔ ျပတင္းေပါက္ေပါင္း ၁၄၇ေပါက္ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မီးလင္းဖိုေပါင္း ၂၈ ခု၊ ေလွခါးအိမ္ ၈ ခုန႔ဲ ဓာတ္ေလွခါး ၃ ခုတို႔ပါဝင္ပါေသးတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ႀကီးမားတဲ့ မီးဖုိးေခ်ာင္ႀကီးတစ္ခုလည္း ပါရွိပါတယ္။ လူ ၁၄၀ စာကုိ အလုံအေလာက္ခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ ကမာၻ႔အဆင့္မီ စားဖုိမွဴးမ်ားရွိပါတယ္။ လူ ၁၄၀ လုိ႔ဆုိရျခင္းက အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕ စားေသာက္ခန္းမဟာ တစ္ၿပဳိင္နက္ လူ ၁၄၀ပဲ ဆန္႔လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းေတြရာခ်ီရွိတဲ့အထဲမွာ နာမည္အႀကီးဆုံးကေတာ့ Oval Office လုိ႔ အားလုံးသိၾကတဲ့ ဘဲဥပုံသ႑ာန္ရုံးခန္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရုံးခန္းထဲမွာ သမၼတအသုံးျပဳဖုိ႔ ႀကီးမားတဲ့စားပြဲႀကီးတစ္လုံးရွိပါတယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ စားပြဲေတြမ်ားစြာရွိတဲ့အထဲမွာ ဒီစားပြဲက နာမည္ႀကီးပါတယ္။ အေၾကာင္းကဒီလုိပါ၊

ဒီစားပြဲကိုေတာ့ ၁၈၅၀ခုႏွစ္မွာ အဂၤလန္ေရတပ္မေတာ္သေဘၤာ HMS Resolute ဆီက သစ္ေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၇၉ခုႏွစ္မွာ အဲဒီစားပြဲကုိ ၿဗိတိန္ ၀ိတုိရိယဘုရင္မႀကီးက အေမရိကန္ ၁၉ဆက္ေျမာက္ သမၼတ Rutherford B. Hayes ကုိလက္ေဆာင္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ Oval Office ထဲမွာ တံခါးမႀကီး ၄ခုရွိပါတယ္။ တံခါးတစ္ခုက စားေသာက္ခန္းအငယ္စားေလး နဲ႔ စာဖတ္ခန္းဆီေရာက္ပါတယ္။ တံခါးမႏွစ္ခုကေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္အေဆာင္ကိုေရာက္ပါတယ္။ အေနာက္ဘက္ေဆာင္မွာ ဒုသမၼတနဲ႔ အျခားအေရးႀကီးတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ေတြရဲ႕ရုံးခန္းရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတံခါးကေန ထြက္လုိက္ရင္ေတာ့ အလြန္လွပတဲ့ ႏွင္းဆီပန္းၿခံထဲကုိေရာက္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Oval Office ရဲ႕နံရံမွာေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ပန္းခ်ီကားေပါင္းမ်ားစြာကုိ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။ ဒီပန္းခ်ီကားေတြကုိေတာ့ ျပတုိက္ေတြကေန ယူထားတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သမၼတသစ္တစ္ေယာက္တက္တဲ့အခါ ကုိယ္မႀကဳိက္တဲ့ပန္းခ်ီကားကို ျဖဳတ္ကာ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ့ပန္းခ်ီကားနဲ႔ အစားထုိးခြင့္ရွိၿပီး နံရံရဲ႕အေရာင္ကိုလည္း သူ႔စိတ္ႀကဳိက္အေရာင္သုတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတဲ့ အခန္းေတြကေတာ့ အစုိးရအစည္းေ၀းခန္း ၊ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေရးခန္း ၊ သမၼတအေရးေဖာ္ operationမ်ား ျပဳလုပ္ခန္း ၊ ရုစဗဲ့အခန္း ၊ လင္ကြန္းအိပ္ခန္း ၊ လင္ကြန္းစာဖတ္ခန္း ၊ ေျမပုံခန္း၊ ဘုရင္မအခန္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရင္မအခန္းကေတာ့ အေမရိကန္ကုိလာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ အဂၤလန္ ၊ နယ္သာလန္ ၊ နိေပါ ၊ ေနာ္ေ၀ ၊ ဂရိ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ဘုရင္မေတြ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့အခန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခန္းထဲမွာ တည္းခုိေနထုိင္ဖူးတဲ့ေယာက်ၤားသားတစ္ေယာက္ကေတာ့ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီျဖစ္ပါတယ္။ အစကေတာ့ဒီအခန္းရဲ႕နာမည္က ႏွင္းဆီခန္းျဖစ္ၿပီး ဘုရင္မေတြမ်ားစြာတည္းခုိရာကေန ဘုရင္မအခန္းဆုိၿပီးေျပာင္းေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား အာရွယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အခန္းတစ္ခန္းလည္းရွိပါေသးတယ္။ ဒီအခန္းကုိေတာ့ တရုတ္ခန္း(China Room) လုိ႔ေခၚပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သမၼတအပန္းေျဖခန္းလည္းရွိေနပါေသးတယ္။ အေရွ႕ဘက္အေဆာင္မွာ လူ ၄၂ေယာက္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရုံငယ္တစ္ခုကို သမၼတအပန္းေျဖၾကည့္ရႈ႕ဖုိ႔အတြက္ထားရွိပါတယ္။ Oval Office ရဲ႕အေရွ႕ဘက္မွာေတာ့ သမၼတေတြ အနီးကပ္ ေဂါက္ရုိက္ကြင္းရွိသလုိ ေရကူးကန္တစ္ခုလည္းရွိပါတယ္။

အိမ္ျဖဴေတာ္စာၾကည့္တုိက္ ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာကြင္း ၊ တင္းနစ္ကြင္း ၊ ဘုိးလင္းပစ္ခန္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒီေနရာကို အမ်ားျပည္သူေတြအား လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ေပးထားၿပီး တစ္ပတ္ကုိ လူ ၃၀၀၀၀ေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ေအာက္မွာသြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သူရဲ႕ ဗီဒီယုိကုိတင္ေပးထားပါတယ္။

VIDEO-

Leave a Reply