ကမာၻတလႊား အဆုိးရြားဆုိး လူဆုိးဂုိဏ္းမ်ား

Posted on

ေရးသားသူ – ေကာင္းစည္သူ(သုတစြယ္စုံ)

ကမၻာ့သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ဂိုဏ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထူေထာင္ခဲ့ၾကရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဂိုဏ္းမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည့္တိုင္ မသမာမႈမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဒုကၡေပးသည့္ အဆိုးရြားဆုံး အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဂိုဏ္းမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံတကာ၏အာရုံစိုက္မႈကို အခံရဆုံးႏွင့္ အႏၱရာယ္ အၾကီးမားဆုံးဂိုဏ္း ၉ ဂိုဏ္းကို ၂၁၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၉. Bloods

ေသြးမ်ားဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဂိုဏ္းတစ္ခုကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ယင္းဂိုဏ္းကို အုပ္စုမ်ား ခြဲျခား ထားကာ အုပ္စု တစ္ခုစီသည္ မိမိတို႕အတြက္ခ်မွတ္ထားသည့္ အထူး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။အုပ္စုတိုင္းတြင္ အဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းဂိုဏ္း၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ယင္းတို႕ ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အနီေရာင္ လည္စည္းပ၀ါႏွင့္ အနီေရာင္ အ၀တ္ အစားမ်ား ျဖင့္ ခြဲျခားၾကသည္။

ေသြးဂိုဏ္း၀င္ တစ္ဦးသည္ အနီေရာင္ကိုသာ ၀တ္ဆင္ရၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ဟန္ေျခဟန္မ်ားျဖင့္ ခြဲဲျခားၾက သည္။ ယင္းတို႕ ေျပာပုံ ၊ေက်ာက္မ်က္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားပုံ ႏွင့္ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးထားပုံတို႕ကို ၾကည့္ကာ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ေသြးဂိုဏ္းသည္ မ်ားစြာေသာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ျပည္သူ မ်ား၏ အာရုံစိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။.အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေသြးဂိုဏ္း၏ ၾသဇာသည္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံေရး အေပၚ လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

၈. Los Zetas

စစ္ဘက္ေရးရာ ေနာက္ခံပါရွိေနသည့္ ဂိုဏ္းတစ္ခုသည္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားၿပီး အဆင့္ ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကို သုံးစြဲကာ အလြန္ေျခခုံလက္လုံရွိခဲ့သည္။မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ကာ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ယင္းဂိုဏ္း သည္ မကၠဆီကို တပ္မေတာ္မွ ထြက္ခဲ့ရသည့္ ရာဇ၀င္ လူဆိုးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Los Zetas ျဖစ္သည္။အစပိုင္းတြင္Los Zetas သည္ ပင္လယ္ေကြ႕မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ရွင္ကို သစၥာ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည္။ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ Los Zetas သည္ မ်ားစြာေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အထိတ္လန္႕ဆုံး ဂိုဏ္း တစ္ခုျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

ေခတ္မီလက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္ Los Zetas သည္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အႏၱရာယ္ ၾကီးမားေသာ ဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ယင္းဂိုဏ္းကို ကိုင္တြယ္ရန္ ခက္ခဲခဲ့သည္။ယင္းအဖြဲ႕သည္ လုပ္ၾကံသတ္ ျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ျခင္းအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ ေအာ္တိုမက္တစ္ လက္ကိုင္ေသနတ္မ်ားမွသည္ ေလာင္ခ်ာမ်ားအထိ ကိုင္ေဆာင္ကာ တိုက္ခိုက္ မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။

၇. Aryan Brotherhood

AB ဂိုဏ္းဟု ထင္ရွားသည့္ Aryan Brotherhood အဖြဲ႕သည္ ရက္စက္ေသာ ေထာင္တြင္းဂိုဏ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ ကာ ေထာင္နံရံျပင္ပတြင္လည္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ AB ဂိုဏ္းကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ ေထာင္စနစ္မ်ားကို ေျမလွန္ခဲ့သည့္ ဂိုဏ္းျဖစ္သည္။ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၀၀၀၀ ရွိသည္ဟု ခန္႕မွန္းရကာ ယင္းတို႕ သည္ အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့၍ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဂိုဏ္း၏ ေဆာင္ပုဒ္ကိုပင္ ေသြး၀င္ ေသြးထြက္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကကာ မည္သည့္ အရာကိုမဆို နယ္ေျမ အကန္႕အသတ္မရွိဘဲ ေသြးဆာေနသူမ်ားဟု ထင္ရွားခဲ့ သည္။အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈမ်ား၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ AB ဂိုဏ္းသားမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းဂိုဏ္းသည္ မည္မွ် ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္းျပဆိုေနေပသည္။

၆. 14K Triad

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္အေျခခ်ခဲ့သည့္ 14K Triad ဂိုဏ္းသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိခဲ့ကာ လူအမ်ား အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့သည္။ယင္းဂိုဏ္းကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၍ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ပုဂၢိဳလ္ ေက်နပ္မည့္ အဆိုးဆုံး ေနရာအ ထိ သြားႏိုင္ကာ ယင္းတို႕ လုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ယင္းဂိုဏ္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္အၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ အင္အားေကာင္းလာခဲ့ကာ ဂိုဏ္းသား ၂၀၀၀၀ အထိရွိလာခဲ့သည္။

14K Triad ဂိုဏ္းသည္ ျပည့္တန္ဆာ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ လုယက္ျခင္း၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေမွာင္ခို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊လူႏွင့္ လက္နက္ေမွာင္ခိုကူးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းစသည့္ ဒုစရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ယင္းဂိုဏ္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတင္းမ်ားကို ဦးစြာရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ထို႕ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က မဖမ္းမီ သတင္းရေနသျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ မရႏိုင္ခဲ့ေခ်။

၅. Crips

အာဖရိက အေမရိကန္ လူဆိုးဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Crips သည္ တစ္ခ်ိန္က Baby Avenues ဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ယင္းဂိုဏ္းသည္ ဂိုဏ္း၀င္ေပါင္း ၃၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသာမက ကမၻာ၌ပင္ အျပင္းထန္ဆုံးေသာ လူဆိုးဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Crips သည္ လူသတ္ျခင္း၊မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊အလစ္သုတ္ျခင္းတို႕ကိုက်ဴးလြန္ေလ့ရွိကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆုံး လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ား တြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

၄. Latin Kings

ရွီကာဂိုၿမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္၍ စပိန္စကားေျပာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံသားမ်ား Hispanic People) ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Latin Kings ဂိုဥ္းသည္ မူလဖြဲ႕စည္းစဥ္က ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့သည္။ဂိုဏ္း၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ယင္းတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈကို ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ အျခားေသာ အေတြးမွားမ်ား၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ရည္ရြယယ္ခ်က္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ Latin Kings သည္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၄၃၀၀၀ ရွိသည့္ အရက္စက္ဆုံး လူဆိုးဂိုဏ္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေန သည္။ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ အခ်က္ျပ သေကၤတမ်ားျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ၾကသျဖင့္ မိတ္ေဆြဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းတို႕သည္ အျခားေသာ နာမည္အဆိုးဆုံး ဂိုဏ္အခ်ိဳ႕၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ အတူ အလုပ္ လုပ္ခဲ့သည္။ယင္းတို႕၏ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်သည္ ႀကီးမားေသာ ေသြးစြန္းမႈမ်ားျဖင့္အဆုံးသတ္ေလ့ရွိကာ ဂိုဏ္း၏ေငြေၾကး ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ျခင္းမွ အမ်ားဆုံးရရွိသည္။ဂိုဏ္သားမ်ားသည္ အနက္ႏွင့္ ေရႊေရာင္ပါသည့္ အ၀တ္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ ေလ့ ရွိၾကသည္။

၃. 18 th Street Gang

Barrio 18 ဟုလည္းေကာင္း၊ Marra 18 ဟု လည္းေကာင္း ထင္ရွားသည့္ 18 th Street ဂိုဏ္းသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ပါ၀င္သည့္ အင္အား ၆၅၀၀၀ ရွိေသာ ဂိုဏ္းၾကီးျဖစ္သည္။ယင္းဂိုဏ္းကို ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ဂိုဏ္းဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏွစ္မ်ားအတြင္း မကၠဆီကိုႏွင့္ ဗဟိုအေမရိကသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့သည္။

18 th Street ဂိုဏ္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊လူသတ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ၊ျပန္ေပးဆြဲမႈနွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေတာင္း မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ မ်ားျပားလွသည့္ ဂိုဏ္း၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အက်ၤ ီတြင္ ဖိထားသည့္ ၁၈ ဂဏန္း အရာျဖင့္ သိရွိၾကသည္။ယင္းဂိုဏ္း သည္ လူငယ္မ်ားျဖင့္သာစုစည္းထားသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အဆိုးဆုံး ဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂. Mara Salvatrucha

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့အရက္စက္ဆုံး လူဆိုးဂိုဏ္းတစ္ခုသည္ အယ္လ္ဆာေဗဒိုးႏိုင္ငံ တြင္ရွိေနသည္။ယင္းတို႕၏ ၾသဇာသည္ အယ္လ္ဆာေဗဒိုး အစိုးရအဖြဲ႕ထိ ေရာက္ရွိေနကာ လူဆိုးဂိုဏ္းက အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ အလြန္ေၾကာက္ဖြယ္အေနအထားျဖစ္ခဲ့သည္။သို႕ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားက မည္သူက အကာအကြယ္ေပးမည္နည္းဟု ေမးလာ ဖြယ္ ရွိခဲ့သည္။

ယင္းလူဆိုးဂိုဏ္းကို ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လ္လိစ္ၿမိဳ႕တြင္ အယ္လ္ဆာေဗဒိုး ႏိုင္ငံ မွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ သစၥာခံ အဖြဲ႕၀င္ ၇၀၀၀၀ အထိရွိခဲ့သည္။ယင္းတို႕အနက္ ဂိုဏ္း၀င္ ၁၀၀၀၀ ခန္႕သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားေနၾက ၿပီး ယင္းဂိုဏ္း၏ ထင္ရွားသည့္ အမည္သည္ MS 13 ျဖစ္သည္။ယင္းဂိုဏ္းသည္ အရာရာကို အေလးအနက္ထားကာ လုပ္ေဆာင္ ေလ့ ရွိပုံကို ယင္းတို႕၏ စစ္သင္တန္းတြင္ျမင္ေတြ႕ရေပသည္။ယင္းတို႕သည္ ေတာခုတ္ဓားမ်ားႏွင့္ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားကိုသုံးကာ တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည္။

၁. Yakuza

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ နက္ရိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနသည့္ ယာကူဇာဂိုဏ္းသည္ အလြန္ပင္ေရွးက်ခဲ့ကာ ဂိုဏ္း၀င္ ၁၀၂၀၀၀ ရွိ သည္။ ဤမွ် မ်ားျပားေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားေၾကာင့္ ယာကူဇာကို တစ္ကမၻာလုံးက ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။ရာကူဇာ ဂိုဏ္းသို႕ ၀င္လာသူ တစ္ ေယာက္သည္ မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို အဆက္အသြယ္ျဖတ္ကာ ဂိုဏ္းကိုသာ သစၥာခံၾကရသည္။မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္သည့္ ဂိုဏ္းသားသည္ သစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုသူကို သတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။

ဂိုဏ္းသားမ်ား အားလုံးကို သုတ္သင္လိုက္ႏိုင္လွ်င္ ဤကမၻာသည္ ေနခ်င့္စဖြယ္ေနရာျဖစ္လာမည္ဟုပင္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယာကူဇာတို႕မရွိလွ်င္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ေသနတ္ေမွာင္ခိုမႈမ်ား၊မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား၊လုပ္ၾကံမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ေငြ ေၾကး ခ၀ါခ်မႈမ်ားႏွင့္ အျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ား ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယူဆမႈမ်ားပင္ရွိလာခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အသီးသီးအတြက္ ယာကူဇာမ်ားသုတ္သင္ေရးသည္ ၾကီးမားေသာ စိမ္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေပသည္။ ယာကူဇာတို႕၏ ကြန္ရက္သည္ အလြန္ၾကီးမား က်ယ္ျပန္႕ကာ အခ်ိဳ႕သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းထိ ထိုး ေဖာက္ ၀င္ေရာက္ေနေပသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ကမၻာၾကီးကို တည္ေဆာက္ရန္ ႏိုင္ငံတိုင္းက ၾကိဳးပမ္း ေန ၾကေသာ္ လည္း လူသားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္အႏၱရာယ္ျပဳေနသည့္ လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ ကမၻာျဖစ္လာရန္ မ်ားစြံာ အလွမ္းေ၀းလ်က္ရွိေနေပသည္။

( ဒီစာရင္းမွာ လူသိမ်ားတဲ့ မာဖီးယားဂုိဏ္းမပါ၀င္ပါဘူး။ မာဖီးယားဟာ တစ္ဂုိဏ္းတည္းရွိေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ အေမရိကန္မာဖီးယား ၊ ရုရွားမာဖီးယား ၊ စစၥလီကြ်န္းမာဖီးယား စသည္ျဖင့္ တစ္သီးတျခားဂုိဏ္းေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကလုိ႔ပါ။ မာဖီးယားဂုိဏ္းအေၾကာင္းကိုေတာ့ ဒီမွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္)

ကိုးကား
Top 9 Most Dangerous Gangs in The World

ေမာင္ သာ (ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလထုတ္ သုတစြယ္စုံမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply