အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းကုိ တိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္း(၁၀)ခု

Posted on

Via : Myanmar-Network Forum

ယေန႔ေခတ္မွာ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ သက္တမး္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈ (၄) ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ခ်င္ၾကတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ ပညာေရး စနစ္ဟာ အဲလိုေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို့ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါဘူး။ သင္ေကာ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈကုိ ထိန္းခ်ုပ္ဖို႔နဲ႔ အသစ္အသစ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို့အတြက္ သင့္ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကုိ ဘယ္လုိမ်ိဳး စူးစမ္းရွာေဖြ မွာပါလဲ ? Satu Kreula က ထိပ္တန္းအႀကံေပးခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကို ယခုလို ေျပာၾကားထားပါတယ္။

(၁) သင့္အိမ္မက္ေတြနဲ႔ စိတ္အားတက္ႀကြမႈေတြကို ရွင္သန္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပါ

ကၽြန္မတို႔ အမ်ားစူဟာ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် အိမ္မက္ေတြနဲ႔ စိတ္အားတက္ႀကြမႈေတြကို အားေလ်ာ့လိုက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဟာ ကေလးဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အဲဒီအရာေတြကုိ ငယ္ရြယ္နုနယ္တဲ့ အိမ္မက္ေတြအျဖစ္ (ဒါမွမဟုတ္) အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ အရာေတြ အျဖစ္ ေဘးဖယ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ သင္တို႔ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ နွစ္သက္ျမတ္ႏိုးမႈေတြကို ကုိယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကုိ ေဘးမွာဖယ္မထားသင့္ပါဘူး။ အိမ္မက္ေတြနဲ႔ စိတ္တက္ႀကြမႈေတြကု္ ခံစားၾကည့္ျပီး သူတို႔နဲ႔အတူ အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကည့္ပါ။

(၂) သင့္ရဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ကုိ သိပါ

သင္သာ သင့္ရဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ကုိ မသိဘူးဆုိရင္ ဘယ္သူကသိအံုးမွာပါလဲ? အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ သင့္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြနဲ႔ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ေတြကုိ အဆက္မျပတ္ သတိျပဳထားပါ။ ဒါ့အျပင္ သင့္မွာမရွိေပမယ့္လည္း သင္ႏွစ္သက္မယ္ လို႔ ယူဆတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

(၃) မိမိကုိယ္ကို သတိထားပါ – မိမိရဲ႔ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကုိ သိျပီး မိမိကိုယ္ကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ရႈျမင္သံုးသပ္ပါ

ကၽြန္မတို႔အားလံုးမွာ ဖြံံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အခန္းတစ္ခန္းရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေထာက္အပံ့ေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးခ်ပါသလဲ? အဲဒီ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မႈေတြ ရရွိပါသလဲ?

(၄) အျခားေသာ လူေတြဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာ သိဖို႔အတြက္ လူအမ်ားနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္ပါ- သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ ရွင္းလင္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားပါ

ကၽြန္မတို့တစ္ေတြကုိ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ မ်ားက ဝန္းရံထားၾကပါတယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ ကၽြန္မတို႔ ႀကံုေတြ႔ခဲ့သလိုပဲ တူညီတဲ့ ဒုကၡေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ရွိမယ္လို႔ ကၽႊန္မတို႔ေတြမၾကာခဏ ယူဆေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒီ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ လူေတြကုိ ရွာေဖြျပီး သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ၊ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာကုိ အမွန္တကယ္ ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႔ ေရြးခ်ယ္မႈန႔ဲ သင့္ရ႔ဲ စိတ္ကုိေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထားရွိေပးထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

(၅) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မဂၢဇင္းမ်ားကုိ ဖတ္ရႈပါ

ဒါဟာ အထက္ပါ အခ်က္ (၄) မွာ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ? အျခားသူေတြေကာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ပါသလဲ? သူတို႔ေတြ ဘယ္လို အတားအဆီးေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ပါသလဲ? အဲဒီအရာေတြကုိ သူတို႔ဘယ္လို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ? အတၳဳပၸတၱိမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ ေသာ ဝတၳဳမ်ားဟာ ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး သတင္းရင္းျမစ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၆) ပညာရပ္မ်ား ဆက္လက္ေလ့လာရန္ႏွင့္ သင့္ကုိယ္တိုင္ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ပါ

သင္ဘာကို စိတ္ဝင္စားပါသလဲ? ဒါမွမဟုတ္ သင္အျမဲတမ္း မည္သည့္ အရာကို ႀကိဳးစားေလ့လာလိုပါသလဲ? သင့္ဘဝအတြက္ မည္သည့္ ကၽႊမ္းက်င္မႈမ်ားက သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစပါသလဲ? အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားစုဟာ ကၽႊန္မတို႔ဘဝ အစိတ္ အပိုင္း အားလံုးကုိ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါသလား? သင္ဘာေတြကုိ ေလ့လာႏိုင္ပါသလဲ?

(၇) သင့္ကိုယ္သင္ ကိုယ္ေရးနည္းျပအျဖစ္ ထားရွိပါ

အကယ္၍ သင္အခက္အခဲေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင့္ကုိယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းေတြကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ ကိုယ္ေရးနည္းျပအျဖစ္ ထားရွိျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

(၈) အျခားဘက္ကျမက္ပင္ေတြဘယ္လိုစိမ္းေနလဲဆိုတာသိေအာင္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းပါ

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ တိုးတက္လာျခင္း – မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) အသိအကၽြမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အမိ်ဳးမိ်ဳးေသာ အလုပ္အကိုင္္မ်ားလုပ္ကုိင္ေနျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးေတြ ရရွိႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။

(၉) အေတြ႔အႀကံဴ ရရွိႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အဘက္ဘက္မွာ ႏွံ႔စပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ပါ

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ကၽႊမ္းက်င္မႈမ်ားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း အမွန္တကယ္ ရရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀) မနက္ျဖန္ကုိ ေစာင့္မေနဘဲ ယေန႔႔ပဲ စတင္လိုက္ပါ

သင္ကိုယ္တိုင္ ဘာေတြလုပ္ႏိုင္လဲဆိုတာ သင္ အလုပ္ကေန အနားယူတဲ့အခ်ိန္အထိ သင့္ကိုယ္သင္ မရွာေဖြခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႔ပဲ စတင္လိုက္ပါ။

Myanmar-Network

—————-

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကို တိုးတက်စေမယ့် နည်းလမ်း(၁၀)ခု (unicode)

Via : Myanmar-Network Forum

ယနေ့ခေတ်မှာ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမှု (၄) ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ချင်ကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ ပညာရေး စနစ်ဟာ အဲလိုပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါဘူး။ သင်ကော သင့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ အသစ်အသစ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများကို တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများ ကို ဘယ်လိုမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေ မှာပါလဲ ? Satu Kreula က ထိပ်တန်းအကြံပေးချက် (၁၀) ချက်ကို ယခုလို ပြောကြားထားပါတယ်။

(၁) သင့်အိမ်မက်တွေနဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေကို ရှင်သန်နေအောင် ထိန်းသိမ်းထားပါ

ကျွန်မတို့ အများစူဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အိမ်မက်တွေနဲ့ စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေကို အားလျော့လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဟာ ကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ အဲဒီအရာတွေကို ငယ်ရွယ်နုနယ်တဲ့ အိမ်မက်တွေအဖြစ် (ဒါမှမဟုတ်) အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ အရာတွေ အဖြစ် ဘေးဖယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ သင်တို့ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုတွေကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဘေးမှာဖယ်မထားသင့်ပါဘူး။ အိမ်မက်တွေနဲ့ စိတ်တက်ကြွမှုတွေက်ု ခံစားကြည့်ပြီး သူတို့နဲ့အတူ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြည့်ပါ။

(၂) သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ကို သိပါ

သင်သာ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ကို မသိဘူးဆိုရင် ဘယ်သူကသိအုံးမှာပါလဲ? အမျိုးမျိုးသော နယ်ပယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေကို အဆက်မပြတ် သတိပြုထားပါ။ ဒါ့အပြင် သင့်မှာမရှိပေမယ့်လည်း သင်နှစ်သက်မယ် လို့ ယူဆတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ပါ။

(၃) မိမိကိုယ်ကို သတိထားပါ – မိမိရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကို သိပြီး မိမိကိုယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ရှုမြင်သုံးသပ်ပါ

ကျွန်မတို့အားလုံးမှာ ဖွံံဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ အချို့သော အထောက်အပံ့တွေ ရရှိဖို့အတွက် ဘယ်နေရာမှာ အသုံးချပါသလဲ? အဲဒီ အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မှုတွေ ရရှိပါသလဲ?

(၄) အခြားသော လူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ သိဖို့အတွက် လူအများနဲ့ စကားပြောကြည့်ပါ- သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရှင်းလင်းအောင် ထိန်းသိမ်းထားပါ

ကျွန်မတို့တစ်တွေကို အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ သယံဇာတအရင်းအမြစ် များက ဝန်းရံထားကြပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကျွန်မတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့သလိုပဲ တူညီတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရှိမယ်လို့ ကျွှန်မတို့တွေမကြာခဏ ယူဆလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ ထင်မြင် ယူဆချက်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက် လူတွေကို ရှာဖွေပြီး သူတို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ် ၊ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေယတ်ဆိုတာကို အမှန်တကယ် ရှာဖွေကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်ကိုတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထားရှိပေးထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။

(၅) အမျိုးမျိုးသော စာအုပ်များနှင့် မဂ္ဂဇင်းများကို ဖတ်ရှုပါ

ဒါဟာ အထက်ပါ အချက် (၄) မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ? အခြားသူတွေကော ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲ? သူတို့တွေ ဘယ်လို အတားအဆီးတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ပါသလဲ? အဲဒီအရာတွေကို သူတို့ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါသလဲ? အတ္ထုပ္ပတ္တိများ နှင့် ကောင်းမွန် သော ဝတ္ထုများဟာ ဥာဏ်ကွန့်မြူးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး သတင်းရင်းမြစ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

(၆) ပညာရပ်များ ဆက်လက်လေ့လာရန်နှင့် သင့်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်နိုင်ရန်အတွက် သင်တန်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ တက်ရောက်ပါ

သင်ဘာကို စိတ်ဝင်စားပါသလဲ? ဒါမှမဟုတ် သင်အမြဲတမ်း မည်သည့် အရာကို ကြိုးစားလေ့လာလိုပါသလဲ? သင့်ဘဝအတွက် မည်သည့် ကျွှမ်းကျင်မှုများက သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေပါသလဲ? အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက် အများစုဟာ ကျွှန်မတို့ဘဝ အစိတ် အပိုင်း အားလုံးကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသလား? သင်ဘာတွေကို လေ့လာနိုင်ပါသလဲ?

(၇) သင့်ကိုယ်သင် ကိုယ်ရေးနည်းပြအဖြစ် ထားရှိပါ

အကယ်၍ သင်အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အချိန်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ကိုယ်သင် ကိုယ်ရေးနည်းပြအဖြစ် ထားရှိခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

(၈) အခြားဘက်ကမြက်ပင်တွေဘယ်လိုစိမ်းနေလဲဆိုတာသိအောင် စုံစမ်းထောက်လှမ်းပါ

လူကြိုက်များတဲ့ ရွေးချယ်မှု တိုးတက်လာခြင်း – မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ (သို့မဟုတ်) အသိအကျွမ်းများမှ တစ်ဆင့် အမျိုးမျိုးသော အလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါ။

(၉) အတွေ့အကြူံ ရရှိနိုင်ဖို့နဲ့ အဘက်ဘက်မှာ နှံ့စပ်နိုင်ဖို့အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ပါ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အသစ်အသစ်သော ကျွှမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းများလည်း အမှန်တကယ် ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

(၁၀) မနက်ဖြန်ကို စောင့်မနေဘဲ ယနေ့ပဲ စတင်လိုက်ပါ

သင်ကိုယ်တိုင် ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာ သင် အလုပ်ကနေ အနားယူတဲ့အချိန်အထိ သင့်ကိုယ်သင် မရှာဖွေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယနေ့ပဲ စတင်လိုက်ပါ။

Myanmar-Network

Leave a Reply