ဘဲတူဖ်ံတူ ေကာင္အေၾကာင္း

Posted on

ဘဲတူဖ်ံတူ(duck-billed platypus) ေကာင္သည္ ငါးလည္းမဟုတ္၊ ၾကက္ငွက္လည္းမဟုတ္၊ ဖ်ံဟုလည္း လုံးလုံးလ်ားလ်ား မေခၚသာ၊ တြားသြားသတၱဝါဟုလည္း မဆို ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုသတၱဝါေလးမ်ိဳးတို႔၏ အေနအက်င့္ အသြင္အျပင္မ်ား ေရာေထြးရွိေနသည့္ ထူးဆန္းေသာ သတၱဝါမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဘဲႏႈတ္သီးကဲ့သို႔ႏႈတ္သီးျပားျပားရွိ၍၊ ေျခေခ်ာင္းလက္ေခ်ာင္းမ်ား အၾကား အေရျပားျဖင့္ ဆက္ေနကာ၊ ဖ်ံ၏ အေမြးမ်ိဳး၊ ဖ်ံ၏ အၿမီးကဲ့သို႔အေမြးထူ အၿမီးျပားႀကီးမ်ိဳးလည္း ရွိျပန္သျဖင့္ ထိုသတၱဝါကို ဘဲတူ ဖ်ံတူေကာင္ ဒပ္ဗီး (သို႔မဟုတ္) ဘလက္တီပတ္ ဟု ေခၚေလသည္။

ယင္းတို႔သည္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားအနက္ မြန္ႏိုထရီးမာတာ (ေခၚ ) အနိမ္ဆုံး မ်ိဳးစဥ္၌ ပါဝင္ၾကသည္။ ဘဲတူဖ်ံတူေကာင္ကို သတၱေဗဒ(ပါဏေဗဒ‎) အလိုအားျဖင့္ ေအာ္နီသိုရင္းက်ဴး အတီနပ္ ဟုေခၚသည္။ ကမာၻေပၚမွာ ရွိေသာႏို႕တိုက္သတၱဝါေတြအားလံုးထဲမွာ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာ အဆိပ္ရွိသတၱဝါျဖစ္သည္။ ဘဲတူဖ်ံတူေကာင္သည္ ဩစေၾတးလ်တိုက္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ တက္စေမးနီးယားစေသာ အနီးအနား ကၽြန္းမ်ား၌သာ ေတြ႕ရွိရသည္။

ေရွးက်ေသာ သတၱဝါမ်ား၏ အသြင္အျပင္ အဂၤါလကၡဏာမ်ားရွိ၍၊ သက္ရွိ သတၱဝါမ်ား တျဖည္းျဖည္း တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာပုံကို သာဓကျပဳသည့္ သတၱဝါျဖစ္ေလသည္။ ထိုသတၱဝါသည္ ဘဲမ်ား၊ ၾကက္မ်ား၊ မိေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ဥမ်ား ဥေသာ္လည္း၊ အေကာင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာသည့္အခါ ႏ္ို႔တိုက္သည္။

ဘဲတူဖ်ံတူေကာင္၏ ကိုယ္အလ်ားသည္ ၁၈ လက္မမွာ လက္မ ၂ဝ အထိရွိ ၿပီး အေလးခ်ိန္မွာ ၅ေပါင္ခန္႔ရွိသည္။ ဝမ္းဘဲမ်ိဳးတို႔၏ ေျခေထာက္ကဲ့သို႔ေျခေခ်ာင္းမ်ားအၾကား အေရျပားျဖင့္ ဆက္ေနသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေလွာ္တက္ပုံႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ အၿမီးျပားရွိသျဖင့္ လည္းေကာင္း ေရကူးျခင္းႏွင့္ ေရငုပ္ျခင္း၌ အလြန္က်င္လည္ေလသည္။ ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ သိပ္သည္းေသာ သားေမႊးရွိသျဖင့္ ယင္း၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရမတင္ေခ်။ နား႐ြက္ အဂၤါကို ထင္ထင္ရွားရွား မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ အလြန္နားပါးၾကသည္။

ယင္း၏ ႏႈတ္သီးသည္ အေရျပားျဖင့္ ဖုံးအုပ္လ်က္ရွိ၍၊ ထိုႏႈတ္သီး၏ ထိပ္ဖ်ားတြင္ ႏွာေခါင္းေပါက္မ်ားရွိသည္။ ေရေအာက္သို႔ငုပ္လၽွိဳၿပီးေသာ္ ေရေအာက္မွ လည္းေကာင္း၊ ႐ႊံ႕ႏြံထဲမွ လည္းေကာင္း၊ ပိုးမႊား၊ တီေကာင္ စသည္တို႔ကို ႏႈတ္သီးျဖင့္ ထိုး၍ ရွာေဖြစားေသာက္ၾကသည္။ ငယ္စဥ္က သြားမ်ား ေပါက္ေသာ္လည္း၊ မၾကာမီ ထိုသြားမ်ား ေကၽြသြားကာ၊ ယင္းတို႔အစား ခ်ိဳသားကဲ့သို႔မာေၾကာေသာ သြားႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည့္ အခၽြန္မ်ား ထြက္လာသည္။

အစာမ်ားကို ထိုခ်ိဳ သြားမ်ားႏွင့္ ဝါးစားသည္။ ေျခေလးေခ်ာင္းရွိရာ၊ ယင္းေျခတို႔၌ ခၽြန္ျမေသာ ေျခသည္းမ်ားရွိသည္။ ဘဲတူဖ်ံတူေကာင္ အမသည္ ထိုေျခ သည္းမ်ားျဖင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းကမ္းပါးတြင္ လိုဏ္ေခါင္းတူး၍ ေနတတ္သည္။ ထိုလိုဏ္ေခါင္းအဆုံးတြင္ ဥမ်ား ဥသည္။ ဥမ်ားသည္ ေႁမြဥ၊ လိပ္ဥမ်ားကဲ့သို႔အခြံပါးသည္။

ဥမ်ားမွ အေကာင္ငယ္မ်ား ေပါက္လာေသာအခါ၊ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ယင္း၏ အၿမီးျဖင့္ အေကာင္ေပါက္စ ကေလးမ်ားကို ပိုက္ေထြးၿပီးေသာ္ ႏို႔တိုက္ေလ့ရွိသည္။ အေကာင္ငယ္မ်ား ေပါက္ၿပီးစအခ်ိန္တြင္ သားေမႊးမရွိေသးေခ်။ ယင္းတို႔သည္ အသိုက္တြင္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေနၿပီး မိခင္၏ႏုိ႔ကို ေသာက္သုံးသည္။ တစ္ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ၾကာသည့္အခါမွ အရြယ္ေရာက္သည့္ ဘဲတူဖ်ံတူ တစ္ေကာင္ျဖစ္လာသည္။ မိမိအသုိက္တြင္းထက္ ေရတြင္ပုိေပ်ာ္ကာ ေန႔တစ္၀က္ေက်ာ္ကို ေရထဲတြင္ အစာရွာရင္း ကုန္ဆုံးေလ့ရွိသည္။

ဘဲတူဖ်ံတူေကာင္ အထီး၏ ေနာက္ေျခေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ဆူးရွိသည္။ ထိုဆူးမ်ားသည္ အဆိပ္ဂလင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေန သည္။ ယင္းတို႔အား ရန္မူလာလၽွင္ ကုတ္ျခစ္၍ အဆိပ္တက္ ေစျခင္းျဖင့္ ရန္ကိုကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။  ေျခေလးဖက္မွာပါသည့္ အဆူးမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ရည္ကိုထိုးသြင္းတတ္ျပီး သတၱဝါငယ္မ်ားကို ေသေစေလာက္တဲ့အထိ ေတာ့ျပင္းသည္။ အဓိကရန္သူမ်ားမွာ ေျမေခြး ႏွင့္ ေျမြႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ သည္ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၍ ေၾကာက္တတ္ေသာ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔အား ဖမ္းမိလၽွင္လည္း ေၾကာက္တတ္ လြန္းလွ၍ မၾကာမီ ေသၾကသည္။ ယင္းတို႔၏ အသံသည္ ေခြးေပါက္စကေလးမ်ား၏ ဟိန္းသံႏွင့္ တူေလသည္။

ဘဲတူဖ်ံတူေကာင္တို႔ကို ယခင္က သားေမႊးအလို႔ငွာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ ယခုမူ ဩစေၾတးလ်ား အစိုးရက ဖမ္းဆီးခြင့္ မျပဳေတာ့ေခ်။

VIDEO

ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း ၊ အတြဲ(၈)
Wikipedia

——————–

ဘဲတူဖျံတူ ကောင်အကြောင်း (unicode)

ဘဲတူဖျံတူ(duck-billed platypus) ကောင်သည် ငါးလည်းမဟုတ်၊ ကြက်ငှက်လည်းမဟုတ်၊ ဖျံဟုလည်း လုံးလုံးလျားလျား မခေါ်သာ၊ တွားသွားသတ္တဝါဟုလည်း မဆို နိုင်သော်လည်း ထိုသတ္တဝါလေးမျိုးတို့၏ အနေအကျင့် အသွင်အပြင်များ ရောထွေးရှိနေသည့် ထူးဆန်းသော သတ္တဝါမျိုးဖြစ်သည်။

ဘဲနှုတ်သီးကဲ့သို့နှုတ်သီးပြားပြားရှိ၍၊ ခြေချောင်းလက်ချောင်းများ အကြား အရေပြားဖြင့် ဆက်နေကာ၊ ဖျံ၏ အမွေးမျိုး၊ ဖျံ၏ အမြီးကဲ့သို့အမွေးထူ အမြီးပြားကြီးမျိုးလည်း ရှိပြန်သဖြင့် ထိုသတ္တဝါကို ဘဲတူ ဖျံတူကောင် ဒပ်ဗီး (သို့မဟုတ်) ဘလက်တီပတ် ဟု ခေါ်လေသည်။

ယင်းတို့သည် နို့တိုက်သတ္တဝါများအနက် မွန်နိုထရီးမာတာ (ခေါ် ) အနိမ်ဆုံး မျိုးစဉ်၌ ပါဝင်ကြသည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင်ကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အလိုအားဖြင့် အော်နီသိုရင်းကျူး အတီနပ် ဟုခေါ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသောနို့တိုက်သတ္တဝါတွေအားလုံးထဲမှာ တစ်မျိုးတည်းသော အဆိပ်ရှိသတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင်သည် ဩစတြေးလျတိုက် တောင်ပိုင်းဒေသများနှင့် တက်စမေးနီးယားစသော အနီးအနား ကျွန်းများ၌သာ တွေ့ရှိရသည်။

ရှေးကျသော သတ္တဝါများ၏ အသွင်အပြင် အင်္ဂါလက္ခဏာများရှိ၍၊ သက်ရှိ သတ္တဝါများ တဖြည်းဖြည်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာပုံကို သာဓကပြုသည့် သတ္တဝါဖြစ်လေသည်။ ထိုသတ္တဝါသည် ဘဲများ၊ ကြက်များ၊ မိကျောင်းများကဲ့သို့ဥများ ဥသော်လည်း၊ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာသည့်အခါ န်ို့တိုက်သည်။

ဘဲတူဖျံတူကောင်၏ ကိုယ်အလျားသည် ၁၈ လက်မမှာ လက်မ ၂ဝ အထိရှိ ပြီး အလေးချိန်မှာ ၅ပေါင်ခန့်ရှိသည်။ ဝမ်းဘဲမျိုးတို့၏ ခြေထောက်ကဲ့သို့ခြေချောင်းများအကြား အရေပြားဖြင့် ဆက်နေသဖြင့် လည်းကောင်း၊ လှော်တက်ပုံနှင့် ဆင်ဆင်တူသော အမြီးပြားရှိသဖြင့် လည်းကောင်း ရေကူးခြင်းနှင့် ရေငုပ်ခြင်း၌ အလွန်ကျင်လည်လေသည်။ နူးညံ့ချောမွတ် သိပ်သည်းသော သားမွှေးရှိသဖြင့် ယင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ရေမတင်ချေ။ နားရွက် အင်္ဂါကို ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်တွေ့နိုင်သော်လည်း ယင်းတို့သည် အလွန်နားပါးကြသည်။

ယင်း၏ နှုတ်သီးသည် အရေပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၍၊ ထိုနှုတ်သီး၏ ထိပ်ဖျားတွင် နှာခေါင်းပေါက်များရှိသည်။ ရေအောက်သို့ငုပ်လျှိုပြီးသော် ရေအောက်မှ လည်းကောင်း၊ ရွှံ့နွံထဲမှ လည်းကောင်း၊ ပိုးမွှား၊ တီကောင် စသည်တို့ကို နှုတ်သီးဖြင့် ထိုး၍ ရှာဖွေစားသောက်ကြသည်။ ငယ်စဉ်က သွားများ ပေါက်သော်လည်း၊ မကြာမီ ထိုသွားများ ကျွေသွားကာ၊ ယင်းတို့အစား ချိုသားကဲ့သို့မာကြောသော သွားနှင့် ဆင်ဆင်တူသည့် အချွန်များ ထွက်လာသည်။

အစာများကို ထိုချို သွားများနှင့် ဝါးစားသည်။ ခြေလေးချောင်းရှိရာ၊ ယင်းခြေတို့၌ ချွန်မြသော ခြေသည်းများရှိသည်။ ဘဲတူဖျံတူကောင် အမသည် ထိုခြေ သည်းများဖြင့် မြစ်ချောင်းကမ်းပါးတွင် လိုဏ်ခေါင်းတူး၍ နေတတ်သည်။ ထိုလိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင် ဥများ ဥသည်။ ဥများသည် မြွေဥ၊ လိပ်ဥများကဲ့သို့အခွံပါးသည်။

ဥများမှ အကောင်ငယ်များ ပေါက်လာသောအခါ၊ မိခင်ဖြစ်သူသည် ယင်း၏ အမြီးဖြင့် အကောင်ပေါက်စ ကလေးများကို ပိုက်ထွေးပြီးသော် နို့တိုက်လေ့ရှိသည်။ အကောင်ငယ်များ ပေါက်ပြီးစအချိန်တွင် သားမွှေးမရှိသေးချေ။ ယင်းတို့သည် အသိုက်တွင် လပေါင်းများစွာကြာအောင် နေပြီး မိခင်၏နို့ကို သောက်သုံးသည်။ တစ်နှစ်အရွယ်ခန့်ကြာသည့်အခါမှ အရွယ်ရောက်သည့် ဘဲတူဖျံတူ တစ်ကောင်ဖြစ်လာသည်။ မိမိအသိုက်တွင်းထက် ရေတွင်ပိုပျော်ကာ နေ့တစ်ဝက်ကျော်ကို ရေထဲတွင် အစာရှာရင်း ကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်။

ဘဲတူဖျံတူကောင် အထီး၏ နောက်ခြေချောင်းများတွင် ဆူးရှိသည်။ ထိုဆူးများသည် အဆိပ်ဂလင်းများနှင့် ဆက်သွယ်နေ သည်။ ယင်းတို့အား ရန်မူလာလျှင် ကုတ်ခြစ်၍ အဆိပ်တက် စေခြင်းဖြင့် ရန်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။  ခြေလေးဖက်မှာပါသည့် အဆူးများနှင့် အဆိပ်ရည်ကိုထိုးသွင်းတတ်ပြီး သတ္တဝါငယ်များကို သေစေလောက်တဲ့အထိ တော့ပြင်းသည်။ အဓိကရန်သူများမှာ မြေခွေး နှင့် မြွေကြီးများဖြစ်သည်။

သို့သော် ယင်းတို့ သည် အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ ကြောက်တတ်သော သတ္တဝါများ ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့အား ဖမ်းမိလျှင်လည်း ကြောက်တတ် လွန်းလှ၍ မကြာမီ သေကြသည်။ ယင်းတို့၏ အသံသည် ခွေးပေါက်စကလေးများ၏ ဟိန်းသံနှင့် တူလေသည်။

ဘဲတူဖျံတူကောင်တို့ကို ယခင်က သားမွှေးအလို့ငှာ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ ယခုမူ ဩစတြေးလျား အစိုးရက ဖမ်းဆီးခွင့် မပြုတော့ချေ။

မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ၊ အတွဲ(၈)
Wikipedia

Leave a Reply