ဂရိႏိုင္ငံ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted on

ေရးသားသူ – ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ဟယ္လင္းနစ္ႏိုင္ငံဟု တရား၀င္အမည္ရွိသည့္ ဂရိႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ Hellas ဟုလည္း ထင္ရွားခဲ့သည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၁၁ သန္းေနထိုင္သည့္ ဂရိႏိုင္ငံတြင္ ေအသင္ၿမိဳ႕သည္ အႀကီးဆုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ စတုရန္းမုိင္ ၅၀၉၄၉ က်ယ္၀န္းသည္။

ဂရိႏိုင္ငံတည္ေနရာသည္ ဥေရာပ၊ အာရွႏွင့္ အာဖရိက တိုက္တို႕၏ ဆုံမွတ္ျဖစ္ၿပီး ေဘာ္လ္ကန္ကၽြန္းဆြယ္ ေတာင္ဘက္ အစြန္းေနရာ ျဖစ္၍ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ အယ္လ္ေဘးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ မက္ဆီဒိုးနားႏွင့္ ဘူေဂးရီးယား၊ အေရွ႕ ေျမာက္ဘက္တြင္ တူရကီႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္ ကုန္းေျမခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။ထို႕အတူ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေအဂ်ီယမ္ပင္လယ္၊အေနာက္ ဘက္ တြင္ အိုင္အိုနီးယမ္းပင္လယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ခရီတန္ပင္လယ္ႏွင့္ ေျမထဲပင္လယ္တို႕ရွိသည္။

ဂရိႏိုင္ငံသည္ ေျမထဲပင္လယ္တစ္ေလ်ာက္ အရွည္လ်ားဆုံးကမ္းရိုးတန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားကာ ကမၻာေပၚတြင္ ၁၁ ခု ေျမာက္ ကမ္းရိုးတန္း အရွည္ဆုံးႏိုင္ငံ(၈၄၉၈ မိုင္) အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ထို႕အတူ လူေနထိုင္သည့္ ကၽြန္းေပါင္း ၂၂၇ ကၽြန္းရွိ သည္။ဂရိ ႏိုင္ငံ၏ ဧရိယာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားျဖစ္၍ ၉၅၇၃ ေပျမင့္သည့္ အိုလံပတ္စ္ေတာင္တန္းသည္ အျမင့္ဆုံး ျဖစ္ သည္။

ဂရိႏိုင္ငံကို ဒီမိုကေရစီ၊ အေနာက္တိုင္းဒႆန၊ အေနာက္တိုင္းစာေပ၊သမိုင္း၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ သခ်ၤာပညာအစရွိသည့္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈအေျခတည္ခဲ့သည့္ ေနရာအျဖစ္ယူဆၾကသည္။ထို႕အတူ ဂရိႏိုင္ငံသည္ အေနာက္တိုင္းအႏုပညာ ကဇာတ္မ်ားႏွင့္ အိုလံပစ္အားကစားတို႕ သေႏၶတည္ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၈ ရာစုမွစ၍ ဂရိသည္ လြတ္လပ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ(Polis)မ်ားကို ေျမထဲပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နက္ေဒသ မ်ားအထိစုစည္းခဲ့သည္။ မက္ဆီဒြန္မွ ဖိလစ္သည္ ဘီစီ ေလးရာစုတြင္ ဂရိကုန္းေျမေဒသ အမ်ားစုကိုေပါင္းစုခဲ့ကာ သူ၏သား အလက္ ဇန္းဒါးက ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမအမ်ားစုကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂရိယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သိပၸံအတတ္မ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေစခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဘီစီ ႏွစ္ရာစုတြင္ ေရာမတို႕က ဂရိကိုအႏိုင္ရခဲ့သျဖင့္ ဂရိသည္ ေရာမအင္ပါယာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရာမ အင္ပါယာကို ဘိုင္ဇင္တိုင္းတို႕ ဆက္ခံခ်ိန္တြင္ ဂရိတို႕သည္ ဘိုင္ဇင္တိုင္း အင္ပါယာေအာက္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဂရိ ဘာသာ စကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက အဓိကေနရာတြင္ရွိခဲ့သည္။ ၁၅ ရာစု အလယ္တြင္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာ ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဂရိသည္ ၁၈၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ကာ ဂရိႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ယူနက္စ္ကိုအဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ၁၈ ခုတည္ရွိ ေနသည့္ ဂရိ ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။

ဂရိသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ကာ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာစီးပြားေရးႏွင့္အတူ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္ သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢကို ကနဦးထူေထာင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဂရိသည္ အီးယူအဖြဲ႕တြင္ ဒသမေျမာက္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ မ်ားစြာေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး ထူးျခားသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႀကီးမားတိုးတက္ခဲ့သည္။

ဂရိႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ား၏အမည္ကို ဘာသာစကား၊ ေနရာေဒသႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚမူတည္လ်က္ ဟီလာစ္ (Hellas)၊ အယ္လ္လာဒါ(Ellada)ႏွင့္ ပိုလီေတာနစ္(Polytonic) ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။အဂၤလိပ္တို႕က ေရာမမ်ားသုံးစြဲခဲ့သည့္ လက္တင္ ဘာသာစကား Graecia မွဆင္းသက္လာသည့္ ဂရိတို႕ နယ္ေျမဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ဟူသည့္ ဂရိ အမည္ကိုသုံးစြဲသည္။

ဂရိႏိုင္ငံသမိုင္း

ဂရိေဒသတြင္ ေရွးဦးလူသားမ်ား အေျခခ်ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားသည္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ ၂၇၀၀၀၀ က ေဘာ္လ္ ကန္ေတာင္ပိုင္း၊ ပီထရာလိုနာဂူတြင္ လူသားမ်ားေနထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂရိႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္း၊ေက်ာက္ေခတ္လယ္ ႏွင့္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္သုံးခုလုံးကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ကာ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ ၇၀၀၀ တြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္လူသားမ်ားသည္ ဂရိ ေဒသတြင္ အေျခခ်ခဲ့ၾကသည္။

ဂရိသည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ပထမဆုံးယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ခဲ့သည့္ ေဒသျဖစ္ကာ ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈေမြးဖြားခဲ့သည့္ ေနရာ ဟု ဆိုၾကသည္။ဂရိႏိုင္ငံသည္ ဘီစီ ၃၂၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ Cycladic ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘီစီ ၂၇၀၀ မွ ၁၅၀၀ အၾကားတြင္ Minoan ယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ ဘီစီ ၁၉၀၀ မွ ၁၁၀၀ အၾကားတြင္ Mycenaean ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္။ယင္းယဥ္ေက်းမႈကာလမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္း ဂရိစာေပ အေရးအသားမ်ားေပၚေပါက္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Mycenaean ယဥ္ေက်းမႈသည္ Minoan ယဥ္ေက်းမႈကို လႊမ္းမိုး ခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္တြင္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့ကာ ဂရိယဥ္ေက်းမႈ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကို ဂရိအေမွာင္ေခတ္ (Greek Dark Ages) ကို ဟု ဆိုၾကသည္။ အေမွာင္ေခတ္၏ အဆုံးသတ္ခဲ့သည့္ ဘီစီ ၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂရိကၽြန္းဆြယ္မွ ပင္လယ္နက္၊အီတလီႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေအရွ မိုင္းနားတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား ထြန္းကားလာခဲ့ၿပီး ဂရိႏိုင္ငံတြင္ အိုလံပစ္ပစ္ပြဲေတာ္ကို ပထမဆုံးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဂရိတို႕၏ ဂႏၳ၀င္ စာေပမ်ား ျဖစ္သည့္ အီလိယက္(Illiad)ႏွင့္ေအာ္ဒက္ဆီ(Odyssey) တို႕ကို ၇ ရာစု သို႕မဟုတ္ ၈ ရာစုတြင္ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ ၾကသည္။ ယင္းၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဂႏၳ၀င္ ဂရိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထြန္းကားခဲ့ကာ ဘီစီ ၅၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ဂရိတို႕သည္ ေအသင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘီစီ ၅၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါရွန္အင္ပါရာသည္ ေအရွာမိုင္နားႏွင့္ မက္ဆီဒိုးနီးယားရွိ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့ သည္။ေအရွာမိုင္နားရွိ ဂရိၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ားက ပါရွန္တို႕ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ဘဲ ပါရွန္တို႕သည္ ဘီစီ ၄၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂရိကုန္းေျမကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ဘီစီ ၄၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြံင္ မာရသြန္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျပီး ပါရွန္မ်ား ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဘီစီ ၄၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ပါရွန္တို႕သည္ ဥေရာပေျမမွ အၿပီးအပိုင္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကရသည္။

အလက္ဇန္းဒါးသည္ဂရိတ္(Alexander the Great)၏ ေအာင္ပြဲမ်ားက ဟယ္လင္းနစ္ေခတ္ကို ဦးတည္ေစခဲ့သည္။အလက္ ဇန္းဒါးသည္ ဘီစီ ၃၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပါရွန္အင္ပါရာတစ္ခုလုံးကို အႏိုင္ရခဲ့ကာ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ အၾကီးမားဆုံးအင္ပါရာ အျဖစ္ ပိုင္နက္နယ္ေျမအက်ယ္အ၀န္းကို ဂရိမွ အိႏၵိယအထိ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၃၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ဂရိမ်ားအတြင္း ညီညြတ္မႈမရွိသျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အနက္ စပါတာတို႕ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ဘီစီ ၄၃၁ ခုႏွစ္မွ ၄၀၄ ခုႏွစ္အထိျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ Peloponnesian စစ္ပြဲသည္ ဆုံးရႈံးပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။အလက္ဇန္းဒါး ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ Antigonid မင္းဆက္သည္ ဘီစီ ၁၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။

ဘီစီ ၁၄၆ ခုႏွစ္တြင္ မက္ဆီဒိုးနားကို ေရာမအင္ပါယာ၏ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ေရာမအင္ပါယာသည္ ၁၄၅၃ ခုႏွစ္အထိ ရွည္ၾကာခဲ့ကာ ၁၅ ရာစုအကုန္တြင္ ဂရိႏွင့္ ေအဂ်ီယန္ ကၽြန္းမ်ားသည္ ေအာ္တိုမန္တို႕၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိခဲ့သည္။ ၁၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစုသည္ ဂရိတို႕၏ အေမွာင္ကာလမ်ားျဖစ္ခဲ့ကာ ၁၈၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ သေဘာတူညီခ်က္အရ ဂရိႏိုင္ငံကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ဂရိ ပထ၀ီ၀င္

ဥေရာပိုက္၏ ေတာင္ဘက္အဖ်ားတြင္တည္ရွိသည့္ ဂရိသည္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ေတာင္တန္းမ်ား အထူထပ္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ကာ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ၈၄၉၈ မိုင္ႏွင့္ ကုန္းပိုင္း နယ္စပ္ ၇၂၁ မိုင္ရွိသည္။ ဂရိႏိုင္ငံရွိ အိုလံပတ္စ္ေတာင္သည္ ၉၅၇၃ ေပျမင့္ကာ ဒ႑ာရီမ်ားအရ ဂရိနတ္ဘုရားမ်ားေပ်ာ္စံခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရအိုင္မ်ားႏွင့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ားရွိသည္။

ေအဂ်ီယန္ကၽြန္းမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရျပင္ေအာက္ရွိ ေတာင္မ်ား ၏ ထိပ္မ်ားျဖစ္ကာ ဂရိကုန္းေျမႏွင့္ ဆက္ေနၾကသည္။ ယင္းကၽြန္းမ်ားသည္ ၁၂၀၀ မွ ၆၀၀၀ အတြင္းရွိေနၾကၿပီး ကၽြန္း ၂၂၇ ကၽြန္း ေပၚတြင္လူမ်ားေနထိုင္ၾကရာ Crete ကၽြန္းသည္ အၾကီးဆုံးႏွင့္ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုသည္ ေျမထဲပင္လယ္ရာသီဥတုျဖစ္ကာ သမပိုင္းရာသီဥတုရွိၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ စိုစြတ္ထိုင္းမိႈင္း၍ ေႏြရာသီတြင္ ေျခာက္ေသြ႕ပူေလာင္သည္။

ေတာင္တန္းမ်ား ထူထပ္သည့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ႏွင္းခဲမ်ား ထူထပ္စြာ က်ေလ့ရွိသည္။ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွင္းမ်ားထူထပ္စြာက်ေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့ သဘာ၀ ရံပုံေငြအဖြဲ႕(WWFN) ႏွင့္ ဥေရာပ ပတ္၀န္းက်င္ ေအဂ်င္စီ(EEA) တို႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဂရိႏိုင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမ ေျခာက္ခု ပိုင္းျခားထားသည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊စီးပြားေရး

ဂရိႏိုင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္သာ ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံအၾကီးအကဲျဖစ္သည့္ သမၼတကို လႊတ္ ေတာ္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး သက္တမ္းငါးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရသည္။လက္ရွိ ဂရိႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ကာ သုံးၾကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၁၂၀ ပါရွိ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ သုံးရပ္ကို က်င့္သုံးသည္။ သမၼတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို က်င့္သုံးသည္ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ အၾကီးအကဲျဖစ္သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ခန္႕အပ္ရၿပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံမႈအရ သမၼတသည္ ၀န္ၾကီး မ်ားကို ခန္႕ထားျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္သည္။

ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို အဖြဲ႕၀င္ ၃၀၀ ပါရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္က က်င့္သုံးသည္။ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေလးႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ပုံမွန္က်င္းပေသာ္လည္း သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပမႈအရ လႊတ္ေတာ္ကို သက္တမ္းမေစ့မီ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။ ဂရိႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ သမၼတသည္ Prokopis Pavlopoulos ျဖစ္ၿပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ Alexis Tsipras ျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ဗဟို တရားရုံးသုံးခုက က်င့္သုံးသည္။ဟယ္လင္းနစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဂရိႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသား ရဲ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ဂရိရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈ မွသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို ကာကြယ္သည့္လုပ္ငန္းအထိ တာ၀န္ယူၾကရသည္။

ဂရိႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးကို ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူသည္။ယင္းတပ္သုံးခုအျပင္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ပင္လယ္ျပင္ကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။ ဂရိတပ္မေတာ္တြင္ အၿမဲတမ္း တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၄၂၉၅၀ ဦး ႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၂၂၀၅၀၀ ဦး ရွိသည္။အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္ အရြယ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သို႕ ၀င္ၾကရကာ ဂရိတပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဆင့္ ၁၅ ျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ ၾကည္းတပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရသည့္ သက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ၿပီး ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တြင္ ကိုးလသာ ျဖစ္သည္။

ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ ဂရိသည္ ေနတိုးအဖြဲ႕၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္စြဲမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ႏွစ္စဥ္ စစ္အသုံးစရိတ္ကုိ GDP ၏ ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ ဘီလ်ံသုံးစြဲသည့္ ဂရိသည္ ကမၻာေပၚတြင္စစ္ စရိတ္ သုံးစြဲမႈ အျမင့္ဆုံး အဆင့္ ၂၄ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဂရိႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္အသက္၀င္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေရးအစီအစဥ္အရ ျမဴနီစီပါယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ ေဒသ ၃၂၅ ခုကို စုစည္းထားသည့္ ေဒသၾကီး ၁၃ ခု ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းမ်ားအရ ဂရိႏိုင္ငံသည္ အသားတင္ ထုတ္ကုန္တန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၂ လီလ်ံရွိ ကာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈအဆင့္ ၄၃ ေနရာတြင္ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ GDP အခ်ိဳးအရ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၁၉၁၀ ရွိသျဖင့္ ၀င္ေငြျမင့္မားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေပသည္။ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္ ၀ါဂြမ္းကို အဓိက စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၈၃ ၈၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ဥေရာပ သမဂၢႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀ါဂြမ္းအမ်ားဆုံး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ဆန္စပါးသည္ ဂရိႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂရိႏိုင္ငံသို႕ ခရီးသြား ၁၄ ဒသမ ၉ သန္းလာေရာက္ခဲ့သည္။ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္း လိုင္း ၁၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဂရိ ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ လိုင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သို႕တိုင္ေအာင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ၄၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာသျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္အဆင့္သို႕ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစိုးရက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရး အကူအညီမ်ားျဖင့္ ေၾကြးၿမီ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အေထြေထြ

ဂရိႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရအားလွ်ပ္စစ္မွရယူ၍၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕မွ ရယူ သည္။ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တြင္ ဖန္ႀကိဳးမွ်င္ေကဘယ္္လ္ႀကိဳး ၂၁၇၈၄ မိုင္ ရွိကာ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္ကို သုံးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ သုေတသန ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ယူရိုေငြ ၄၅၆ ဒသမ ၃၇ သန္းသုံးစြဲကာ ႏိုင္ငံစုံမွ Ericsson ၊Siemens ၊Coca-Cola အစရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဂရိႏိုင္ငံတြင္အေျခစိုက္၍ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ဂရိႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀၈၁၆၂၈၆ ဦးျဖစ္၍ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းသည္ လူ ၁၀၀၀ တြင္ ၉ ဒသမ ၅ ေယာက္ ျဖစ္သည္။ေသဆုံးမႈႏႈန္းက လူ ၁၀၀၀ တြင္ ၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သျဖင့္ လူဦးေရ မတိုးႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေပသည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားက ဂရိႏိုင္ငံ တြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားႏႈန္းသည္ လူ ၁၀၀၀ တြင္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းကာ ေသဆုံးမႈသည္ ၁၁ ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာမည္ဟု ဆိုထားေပသည္။

ျပည္သူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လူဦးေရ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Eastern Orthodoxy ဘာသာ ကို ကုိးကြယ္ၾကသည္။ဂရိႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေကာင္းဆုံးအဆင့္ ၁၉ ေနရာတြင္ရွိကာ ေဆးရုံ ၁၃၈ ရုံ (ကုတင္ ၃၁၀၀၀) ရွိသည္။ အားကစားက႑တြင္ ဂရိႏိုင္ငံသည္ အိုလံပစ္အားကစား အစျပဳခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ကာ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ ႏွစ္ၾကိမ္(၁၈၉၆ ႏွင့္ ၂၀၀၄) ကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္က်င္းပခဲ့သည္။ဂရိေဘာလုံးအားကစားသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၂ ရွိကာ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ ခ်န္ပီယံ ဆုဖလားကို ရရွိခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ အေျခတည္ရာ ဂရိႏိုင္ငံသည္ မ်ားျပားလွေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေပသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ သုတအလင္းမဂၢဇင္းမွ

Leave a Reply